Blogi

16.10.2019

Mitä kuuluu yhdistelmävakuutukselle?

yhdistelmävakuutus

Yhdistelmävakuutuksella tarkoitetaan suunnitteilla ollutta sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusta, jossa huomioitaisiin sekä yrittäjänä että palkkatyössä tehty työ.

Yhdistelmävakuutus palvelisi voimaan tullessaan muuttuvan työelämän ehdoin moninaisissa eri rooleissa töitä tekeviä aktiivisia suomalaisia.

Yhä enenevässä määrin ansiot koostuvatkin pienistä puroista, kun töitä tehdään samaan aikaan ja lomittain useille toimeksiantajille. 2010- ja 2020-luvun työelämä ei ole enää lineaarinen jatkumo, vaan monitasoinen sokkelo, jossa jokainen suunnistaa oman mielensä ja osaamisensa mukaan.

Nyt työelämässä olevien kolmekymppisten ja sitä nuorempien myötä työelämää määrittäväksi tekijäksi on noussut vapaus; töitä halutaan tehdä omaan tahtiin ja oman näköisesti. Itsensä työllistäminen on yhä useammalle varteenotettava vaihtoehto tehdä töitä, sillä näin töitä voidaan tehdä sellaisten organisaatioiden, toimeksiantajien ja ihmisten kanssa, jotka allekirjoittavat työn suorittajan kanssa saman arvomaailman.

yhdistelmävakuutus

Yksinyrittäjien määrä onkin kasvanut merkittävästi tällä vuosituhannella. 1990-luvun laman aikana tai sen jälkeen syntyneille sukupolville yrittäjyys sen eri muodoissa ei olekaan enää kirosana, vaan se on trendikäs tapa hallita omaa työuraa ja yhdistää vapaa-aika ja työ itselle mielekkääksi kokonaisuudeksi.

Mitä yhdistelmävakuutus tarkoittaisi käytännössä?

Mitä yhdistelmävakuutus sitten tarkoittaa näille omaa työelämäänsä hallitseville ja erilaisia työntekemisen tapoja yhdisteleville ahkerille ja itsenäisille ammattilaisille?

Jo vuonna 2016 työ- ja elinkeinoministeriön nimeämät selvityshenkilöt Maria Löfgren ja Harri Hellstén ehdottivat selvityksessään, että työttömyysturvalakia muutettaisiin niin, että työttömyysturvajärjestelmässä voisi päivärahan työssäoloehtoa kerrytettäessä yhdistää yritystoimintaa ja palkkatyötä. Yhdistelmävakuutuksen myötä palkkatuloa ja yritystoiminnan tuloa voisi yhdistää myös ansiopäivärahan määrän laskennassa.

yhdistelmävakuutus

Jos yhdistelmävakuutus toteutuisi, parantaisi se palkansaajana ja yrittäjänä työskentelevien työttömyysturvaa. Yhä useampi voisi kerryttää ansiopäivärahan työssäoloehtoa ja työttömyyden osuessa kohdalle yhä useampi saisi työmarkkinatuen sijasta ansioperusteista työttömyyskorvausta.

Yhdistelmävakuutus voisi siis pienentää erilaisiin yrittäjyyden muotoihin liitettyjä riskejä työttömyysturvan osalta.

Tehdyn ehdotuksen mukaan yhdistelmävakuutus koskisi sekä työssäoloehdon jo täyttäneitä palkansaajia, jotka sivutoimisesti harjoittavat yrittäjyyttä että yrittäjän työssäoloehdon täyttäviä yrittäjiä, jotka osa-aikaisesti tekevät palkkatöitä.

Yhdistelmävakuutus koskisi kaikkia yrittäjiä riippumatta yritysmuodosta eli vakuutuksen alle kuuluisivat myös erilaiset itsensä työllistäjät, kuten ilman y-tunnusta toimivat kevytyrittäjät. Arvioiden mukaan tätä uudenlaista työttömyysvakuutusta voisi käyttää jopa 100 000 itsensä työllistäjää.

Toteutuessaan yhdistelmävakutuuksella olisi myös heijastusvaikutuksia sairausvakuutuksen päivärahaetuuksiin ja eläkejärjestelmään.

Näyttääkö toteutuminen todennäköiseltä?

Yhdistelmävakuutusta on valmisteltu ja sen toteuttamista on selvitetty jo useamman vuoden ajan. Silloiselle työministeri Jari Lindströmille luovutetun selvityksen jälkeen asiaa valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriössä. Aiheen tiimoilta aloitettiin hanke, jossa laadittiin jatkomuistio, jonka tarkoitus oli kartoittaa palkkatyön ja yritystoiminnan työttömyysturvan yhdistämisen mallia ja kustannuksia.

Muistio oli myös lausuntokierroksella, ja saatujen lausuntojen perusteella uudistuksessa on vielä melko paljon hiottavaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilla kerrotaan hankkeen valmistelun päättyneen vuoden 2018 lopussa.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan työttömyyskassat olisivat voineet suunnitella ja muokata omaa työttömyysvakuutustarjontaansa niin, että uutta vakuutusmallia olisi voitu tarjota jo vuoden 2019 aikana. Tämä ei kuitenkaan tapahtunut, vaan yhdistelmävakuutuksen valmistelu jäi junnaamaan paikoilleen.

Viime vuonna silloinen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila totesi, että uudistuksen etenemisessä on kolme vaihtoehtoa: Joko yhdistelmävakuutus edistyy itsenäisesti, se otetaan osaksi sosiaaliturvan kokonaisuudistusta tai sitten se jää kokonaan edellä mainitun jalkoihin.

Edellisen hallituksen aikana valmistelu ei enää edennyt, mutta uuden hallituksen tuoreessa kesällä 2019 julkaistussa hallitusohjelmassa mainitaan yhdistelmävakuutus. Vastakoottu hallitus lupaa ohjelmassaan, että ”yrittäjä- ja palkkatulojen vakuuttamista ja päivärahan määräytymistä näissä tilanteissa uudistetaan yhdistelmävakuutuksen suuntaan”.

yhdistelmävakuutus

Hallitusohjelmassa myös asetetaan yhdeksi tavoitteeksi eriarvoisuuden vähentäminen muun muassa ottamalla nykyistä paremmin huomioon työmarkkinoiden muutos. Yhtenä keinona tässä kohden mainitaan palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittamisen helpottaminen sosiaaliturvassa. Samalla mainitaan, että ”jatketaan yhdistelmävakuutuksen kehittämistä sosiaaliturvan uudistamisessa”.

Yhdistelmävakuutusta sivutaan myös tasaisin väliajoin sosiaalisessa mediassa, joten se ei missään nimessä ole kadonnut ihmisten mielistä, vaikka päättäjien tasolla sitä ei olekaan aktiivisesti edistetty sitten viime vuonna päättyneen hankkeen.

UKKO.fi jää edelleen seuraamaan yhdistelmävakuutuksen kuulumisia, jotta palvelumme kevytyrittäjillä on saatavilla ajantasainen tieto, kun lainvalmistelut asian tiimoilta etenevät.

Piia Peiponen
Kirjoittaja

Piia Peiponen

Piia on viestinnästä innostuva somenautiskelija ja lempeä kieliniuho, jota kiinnostavat muuttuva työ ja työelämä. Inspiraation lähteinä kirjoituksiin ja elämään toimivat ilmiöt ja ihmiset.

Rekisteröidy nyt – Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Kommentit

  1. X sanoo:

    Apurahalla työskentelevät pitää myös huomioida yhdistelmävakuutuksessa!

Kerro mielipiteesi

Kerro mitä ajattelet!

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat tuoreimmat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi kerran viikossa.
Lähetämme uusimmat kirjoitukset joka keskiviikko. Voit lopettaa tilauksesi milloin tahansa.

Lisää aiheesta