Blogi

4.7.2019

Hämmentävätkö matkakustannusten korvaukset?

matkakulut

Verovapaat matkakustannusten korvaukset ja verohallinnon ohjeistukset aiheuttavat monelle harmaita hiuksia. Tämän vuoksi halusimme hieman avata matkakustannusten korvausten perusperiaatteita tässä blogipostauksessa.

Mitä verovapaat matkakustannusten korvaukset ovat?

Verovapaat matkakustannusten korvaukset on tarkoitettu korvaamaan työntekijälle työmatkasta aiheutuvia kustannuksia. Matkakustannusten korvauksia voidaan maksaa kilometrikorvauksen, päivärahan tai ateriakorvauksen muodossa. Lisäksi julkisen liikenteen matkalipuista ja majoituskuluista voidaan maksaa kulukorvausta.

Mitä työmatkalla tarkoitetaan?

Verohallinnon sivuilla työmatka määritellään seuraavasti:

”Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.” (Verohallinto 2019.)

Vastoin yleistä harhaluuloa työmatka erityiselle työntekemispaikalle voi alkaa myös työntekijän kotoa. Työmatkalle lähtiessä ei siis ole pakko käydä ensin kääntymässä varsinaisella työpaikalla, jos on esimerkiksi aikainen aamuherätys. Pääsäännön mukaisesti, jos kuitenkin työpaikalla käy, alkaa työmatka vasta lähdettäessä varsinaiselta työpaikalta erityiselle työntekemispaikalle.

(Huomaa, että tässä tapauksessa työmatkalla ei kuitenkaan tarkoiteta tavanomaista kodin ja työpaikan välistä matkaa. Päivittäiset matkat kotoa työpaikalle merkitään vuosittain veroilmoitusta tehdessä ja niistä voi saada matkakuluvähennystä.)

Joillakin erityisaloilla (esimerkiksi rakennus- ja metsäala) matkakustannusten korvausten edellytykset ovat erilaiset, koska palkansaajilla ei ole varsinaista työpaikkaa ja työskentely tapahtuu tilapäisesti erityisellä työntekemispaikalla.

Esimerkiksi jos rakennusalalla työskentelee pitkään ja säännöllisesti samalla rakennustyömaalla (kuitenkin enintään 2–3 vuotta), voidaan näistä matkoista maksaa kilometrikorvausta, päivärahaa ja ateriakorvausta. Tällöin päivärahan maksaminen edellyttää kuitenkin yöpymistä työskentelypaikkakunnalla.

matkakulut

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2019

 • Kilometrikorvaus 43 snt/ km
 • Kotimaan kokopäiväraha 42 €
 • Osapäiväraha 19 €
 • Ateriakorvaus 10,50 €

Katso tarkemmat tiedot ja ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät Verohallinnon päätöksestä verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019.

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvausta maksetaan omalla tai hallitsemallasi (esim. puolison auto) kulkuneuvolla tehdystä työmatkasta. Kilometrikorvauksen tarkoitus on korvata oman kulkuneuvon käytöstä aiheutuvia kuluja. Vuonna 2019 autolla ajetun matkan kilometrikorvaus on 0,43 € per kilometri.

Jos käytät omaa kulkuneuvoa työmatkoihin, kannattaa sinun pitää ajopäiväkirjaa. Työmatkoja ajavan pitää pystyä osoittamaan matkojen tiedot. Ajopäiväkirja on vapaamuotoinen, mutta siitä tulisi käydä ilmi jokaisen matkan kohdalta seuraavat asiat:

 • alkamis- ja päättymisajankohta,
 • alkamis- ja päättymispaikka,
 • kilometrimäärä,
 • matkan tarkoitus,
 • kuljettajan nimi,
 • auton rekisterinumero,
 • ajoreitti,
 • sekä muut mahdolliset tarpeelliset tiedot (esim. kyydissä olleet matkustajat).

Ajopäiväkirja voi olla myös sähköisessä muodossa.

Kotimaan päiväraha

Päiväraha on tarkoitettu korvaamaan työmatkasta aiheutuneita ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksiä. Siihen eivät kuitenkaan kuulu matkustamis- eivätkä majoittumiskulut.

Päivärahan maksamisen perusedellytykset ovat, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 km etäisyydellä siitä paikasta mistä työmatka on tehty (joko työntekijän kotoa tai varsinaisesta työpaikasta) ja lisäksi yli 5 km etäisyydellä kummastakin.

Päivärahan enimmäismäärä riippuu työmatkan kestosta:

 • Kokopäiväraha 42 € (työmatkan kesto yli 10 h)
 • Osapäiväraha 19 € (työmatkan kesto yli 6 h)

Päivärahaa maksetaan per matkavuorokausi eli 24 h. Kuitenkin jos esimerkiksi yhden päivän työmatka kestää alle 24 h, on työntekijä silti oikeutettu kokopäivärahaan, jos tuo työmatka on kestänyt yli 10 h.  Jos työmatka on kestänyt yli 6 h, on työntekijä oikeutettu osapäivärahaan.

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään 2 tunnilla saa niiden osalta suoraan 19 € päivärahan tai jos yli 6 tunnilla, saa suoraan 42 € päivärahan. Näiltä viimeisen täyden matkavuorokauden ylittäviltä tunneilta voi siis saada päivärahoja, vaikka normaali yli 6 h (osapäiväraha) ja yli 10 h (kokopäiväraha) sääntö eivät täyttyisikään.

Jos työntekijä saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyvän aterian, vähentää se hänen oikeuttaan päivärahaan seuraavasti:

 • Kokopäiväraha puolitetaan, jos palkansaaja saa kaksi ateriaa.
 • Puolipäiväraha puolitetaan, jos palkansaaja saa yhden aterian.

Ulkomaan päiväraha

Mikäli työmatka tehdään ulkomaille ja se kestää vähintään 10 h, voidaan maksaa ulkomaan päivärahaa. Jos työmatka ulkomaille kestää alle 10 h, voidaan työmatkasta maksaa kotimaan osapäiväraha.

Myös ulkomaanpäivärahaa maksetaan matkavuorokausittain. Ulkomaan päivärahan enimmäismäärä vaihtelee riippuen maasta ja määräytyy sen mukaan, missä matkavuorokausi päättyy. Matkavuorokauden päättyessä laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha lennon tai laivamatkan lähtömaan mukaan (Suomesta lähdettäessä kuitenkin sen mukaan, minne lentokone tai laiva ensimmäisenä saapuu).

Kun työmatkaan käytetty aika Suomeen palatessa ylittää viimeisen ulkomailla tai ulkomailta lähteneessä laivassa/lentokoneessa päättyneen matkavuorokauden yli 10 tunnilla voidaan tästä maksaa ulkomaanpäiväraha viimeksi päättyneen matkavuorokauden mukaan tai jos yli 2 tunnilla, voidaan maksaa 50 % viimeksi päättyneen matkavuorokauden päivärahasta.

Esimerkiksi jos työntekijä on ollut kolme täyttä matkavuorokautta Tanskassa työmatkalla ja palaa Suomeen siten, että matkavuorokausi päättyy lentokoneessa ja työmatka kokonaisuudessaan jatkuu tämän jälkeen vielä 13 h, voidaan palkansaajalle maksaa yhteensä neljä ulkomaanpäivärahaa koko matkalta.

Ulkomaan päiväraha puolitetaan, mikäli palkansaaja on saanut kaksi ilmaista ateriaa tai matkalipun tai hotellihuoneen hintaan kuulunutta ateriaa.

Ateriakorvaus

Ateriakorvausta (10,50 €) voidaan maksaa ainoastaan, jos työmatkasta ei makseta päivärahaa eikä työntekijällä ole mahdollisuutta ruokailla normaalissa ateriointipaikassaan.

Mikäli työntekijä joutuu ruokailemaan kaksi kertaa edellä kuvatusti, voidaan ateriakorvausta maksaa enintään 21,00 €. Kahta ateriakorvausta ei kuitenkaan voida maksaa, ellei työpäivä ole ollut niin pitkä, että siihen on kuulunut kaksi ruokailutaukoa.

Matkakustannusten korvaukset UKKO.fi:n kautta laskutetuista työkeikoista

Palkansaaja tekee työmatkasta matkalaskun. Saadaksesi matkakustannusten osuuden palkanmaksun yhteydessä ilman ennakonpidätystä UKKO.fi:n kautta, tulee sinun merkitä matkakustannusten korvausta varten tarvittavat tiedot jo laskua luodessasi. Tämä kannattaa tehdä huolellisesti, jotta merkintäsi saadaan mahdollisimman nopeasti käsiteltyä.

  Esimerkki matkakustannusten merkitsemisestä hallintapaneeliin

Matkakustannusten korvaukset kannattaa laskuttaa asiakkaalta. Laskulla eritellyt kulut ovat työn suorittajalle lähtökohtaisesti verotonta tuloa, joista ei suoriteta ennakonpidätystä. Jos valitset ”Lisää matkakulut automaattisesti laskulle” lisätään kulut automaattisesti laskutettavaksi asiakkaalta. Samalla lisätään korvauksiin automaattisesti pääsuoritteen mukainen arvonlisävero.

Julkisilla kulkuvälineillä tehtyjen työmatkojen matkalippukulut tulee merkitä kohtaan ”Kulut ja korvaukset” ja liittää kuitit kulukorvauslomakkeeseen. Lue lisää kulukorvauksista.

Lisätietoja

Tässä artikkelissa esitetyt korvausten enimmäismäärät ovat voimassa vuonna 2019. UKKO.fi ei vastaa tässä artikkelissa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Artikkelin tiedot ovat perusperiaatteita, ne eivät kata mahdollisia poikkeuksia, joten korvausten edellytykset kannattaa aina tarkistaa erikseen oman tilanteen mukaan. Ajankohtaiset tiedot ja yksityiskohtaisemmat ohjeet verovapaiden matkakustannusten korvausten edellytyksistä saat Verohallinnosta. Matkakustannusten käsittelystä UKKO.fi-palvelussa voit kysyä asiakaspalvelustamme.

Lähde: Verohallinto. 2019. Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2019.

Artikkelia päivitetty 4.7.2019

sanna
Kirjoittaja

Sanna Laitinen

Sanna työskentelee UKKO.fi:ssä markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehittämisen parissa.

Rekisteröidy nyt – Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Kerro mielipiteesi

Kerro mitä ajattelet!

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat tuoreimmat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi kerran viikossa.
Lähetämme uusimmat kirjoitukset joka keskiviikko. Voit lopettaa tilauksesi milloin tahansa.

Lisää aiheesta

Mitä ovat kevytyrittäjän verovähennykset?

Tiesithän, että kevytyrittäjänä olet oikeutettu hakemaan tulonhankkimisvähennyksiä omassa henkilökohtaisessa verotuksessasi? Kyllä vain! Vähennykset pienentävät veron määrää, mikä tarkoittaa, että käyttöösi jää enemmän rahaa. Katso...
19.1.2018 Lue lisää »

Kulukorvaukset – Mitä saa vähentää?

Artikkelia päivitetty 4.7.2019 Kulukorvaukset hämmentävät tasaisin väliajoin käyttäjiämme. Selvitän tässä kirjoituksessa mitä kulukorvaukset ovat, mitä tarvikkeita voi vähentää ja mitkä kulut eivät ole vähennyskelpoisia.
26.1.2016 Lue lisää »