Blogi

19.8.2014

Hämmentävätkö matkakustannusten korvaukset?

Verovapaat matkakustannusten korvaukset ja verohallinnon ohjeistukset aiheuttavat monelle harmaita hiuksia. Tämän vuoksi halusimme hieman avata matkakustannusten korvausten perusperiaatteita tässä blogipostauksessa.

Mitä verovapaat matkakustannusten korvaukset ovat?

Verovapaat matkakustannusten korvaukset on tarkoitettu korvaamaan työntekijälle työmatkasta aiheutuvia kustannuksia. Matkakustannusten korvauksia voidaan maksaa kilometrikorvauksen, päivärahan tai ateriakorvauksen muodossa. Lisäksi julkisen liikenteen matkalipuista ja majoituskuluista voidaan maksaa kulukorvausta.

Mitä työmatkalla tarkoitetaan?

Verohallinnon sivuilla työmatka määritellään seuraavasti:

”Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.” (Verohallinto 2014.)

Vastoin yleistä harhaluuloa työmatka erityiselle työntekemispaikalle voi alkaa myös työntekijän kotoa. Työmatkalle lähtiessä ei siis ole pakko käydä ensin kääntymässä varsinaisella työpaikalla, jos on esimerkiksi aikainen aamuherätys. Jos kuitenkin työpaikalla käy, alkaa työmatka vasta lähdettäessä varsinaiselta työpaikalta erityiselle työntekemispaikalle.

(Huomaa, että tässä tapauksessa työmatkalla ei kuitenkaan tarkoiteta tavanomaista kodin ja työpaikan välistä matkaa. Päivittäiset matkat kotoa työpaikalle merkitään vuosittain veroilmoitusta tehdessä ja niistä voi saada matkakuluvähennystä.)

Joillakin erityisaloilla (esim. rakennus- ja metsäala) matkakustannusten korvausten edellytykset ovat erilaiset, koska palkansaajilla ei ole varsinaista työpaikkaa ja työskentely tapahtuu tilapäisesti erityisellä työntekemispaikalla.

Esimerkiksi jos rakennusalalla työskentelee pitkään ja säännöllisesti samalla rakennustyömaalla (kuitenkin enintään 2–3 vuotta), voidaan näistä matkoista maksaa kilometrikorvausta, päivärahaa ja ateriakorvausta. Tällöin päivärahan maksaminen edellyttää kuitenkin yöpymistä työskentelypaikkakunnalla.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset vuonna 2017

 • Kilometrikorvaus 41 snt/ km
 • Kotimaan kokopäiväraha 41 €
 • Osapäiväraha 19 €
 • Ateriakorvaus 10,25 €

Katso tarkemmat tiedot ja ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät Verohallinnon päätöksestä verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2017.

Kilometrikorvaus

Kilometrikorvausta maksetaan omalla tai hallitsemallasi (esim. puolison auto) kulkuneuvolla tehdystä työmatkasta. Kilometrikorvauksen tarkoitus on korvata oman kulkuneuvon käytöstä aiheutuvia kuluja. Vuonna 2017 autolla ajetun matkan kilometrikorvaus on 0,41 € per kilometri.

Jos käytät omaa kulkuneuvoa työmatkoihin, kannattaa sinun pitää ajopäiväkirjaa. Ajopäiväkirja on vapaamuotoinen, mutta siitä tulisi käydä ilmi jokaisen matkan kohdalta seuraavat asiat:

 • alkamis- ja päättymisajankohta
 • alkamis- ja päättymispaikka
 • kilometrimäärä
 • matkan tarkoitus
 • kuljettajan nimi
 • auton rekisterinumero
 • ajoreitti
 • sekä muut mahdolliset tarpeelliset tiedot (esim. kyydissä olleet matkustajat).

Ajopäiväkirja voi olla myös sähköisessä muodossa.

Kotimaan päiväraha

Päiväraha on tarkoitettu korvaamaan työmatkasta aiheutuneita ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksiä. Siihen eivät kuitenkaan kuulu matkustamis- eivätkä majoittumiskulut.

Päivärahan maksamisen perusedellytykset ovat, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 km etäisyydellä siitä paikasta mistä työmatka on tehty (joko työntekijän kotoa tai varsinaisesta työpaikasta) ja lisäksi yli 5 km etäisyydellä kummastakin.

Päivärahan enimmäismäärä riippuu työmatkan kestosta:

 • Kokopäiväraha 41 € (työmatkan kesto yli 10 h)
 • Osapäiväraha 19 € (työmatkan kesto yli 6 h)

Päivärahaa maksetaan per matkavuorokausi eli 24 h. Kuitenkin jos esim. yhden päivän työmatka kestää alle 24 h, on työntekijä silti oikeutettu kokopäivärahaan, jos tuo työmatka on kestänyt yli 10 h.  Jos työmatka on kestänyt yli 6 h, on työntekijä oikeutettu osapäivärahaan.

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden vähintään 2 tunnilla saa niiden osalta suoraan 19 € päivärahan tai jos yli 6 tunnilla, saa suoraan 41 € päivärahan. Näiltä viimeisen täyden matkavuorokauden ylittäviltä tunneilta voi siis saada päivärahoja, vaikka normaali yli 6 h (osapäiväraha) ja yli 10 h (kokopäiväraha) sääntö eivät täyttyisikään.

Jos työntekijä saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyvän aterian, vähentää se hänen oikeuttaan päivärahaan seuraavasti:

 • Kokopäiväraha puolitetaan, jos palkansaaja saa kaksi ateriaa
 • Puolipäiväraha puolitetaan, jos palkansaaja saa yhden aterian

Ulkomaan päiväraha

Mikäli työmatka tehdään ulkomaille ja se kestää vähintään 10 h, voidaan maksaa ulkomaan päivärahaa. Jos työmatka ulkomaille kestää alle 10 h, voidaan työmatkasta maksaa kotimaan osapäiväraha.

Myös ulkomaanpäivärahaa maksetaan matkavuorokausittain. Ulkomaan päivärahan enimmäismäärä vaihtelee riippuen maasta ja määräytyy sen mukaan, missä matkavuorokausi päättyy. Matkavuorokauden päättyessä laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha lennon tai laivamatkan lähtömaan mukaan (Suomesta lähdettäessä kuitenkin sen mukaan, minne lentokone tai laiva ensimmäisenä saapuu).

Kun työmatkaan käytetty aika Suomeen palatessa ylittää viimeisen ulkomailla tai ulkomailta lähteneessä laivassa/lentokoneessa päättyneen matkavuorokauden yli 10 tunnilla voidaan tästä maksaa ulkomaanpäiväraha viimeksi päättyneen matkavuorokauden mukaan tai jos yli 2 tunnilla, voidaan maksaa 50 % viimeksi päättyneen matkavuorokauden päivärahasta.

Esimerkiksi jos työntekijä on ollut kolme täyttä matkavuorokautta Tanskassa työmatkalla ja palaa Suomeen siten, että matkavuorokausi päättyy lentokoneessa ja työmatka kokonaisuudessaan jatkuu tämän jälkeen vielä 13 h, voidaan palkansaajalle maksaa yhteensä neljä ulkomaanpäivärahaa koko matkalta.

Ulkomaan päiväraha puolitetaan, mikäli palkansaaja on saanut kaksi ilmaista tai joko matkalipun tai hotellihuoneen hintaan kuulunutta ateriaa.

Ateriakorvaus

Ateriakorvausta (10,25 €) voidaan maksaa ainoastaan, jos työmatkasta ei makseta päivärahaa eikä työntekijällä ole mahdollisuutta ruokailla normaalissa ateriointipaikassaan. Toisin kuin päivärahassa, ateriakorvauksen maksamisessa ei ole kilometrirajaa sille, kuinka kaukana erityisen työntekemispaikan tulee olla.

Mikäli työntekijä joutuu ruokailemaan kaksi kertaa edellä kuvatusti, voidaan ateriakorvausta maksaa enintään 20,50 €. Kahta ateriakorvausta ei kuitenkaan voida maksaa, ellei työpäivä ole ollut niin pitkä, että siihen on kuulunut kaksi ruokailutaukoa.

Matkakustannusten korvaukset UKKO.fi:n kautta laskutetuista työkeikoista

Palkansaaja tekee yleensä työmatkasta matkalaskun. Saadaksesi matkakustannusten osuuden palkanmaksun yhteydessä ilman ennakonpidätystä UKKO.fi:n kautta, tulee sinun merkitä matkakustannusten korvausta varten tarvittavat tiedot jo laskua luodessasi. Tämä kannattaa tehdä huolellisesti, jotta merkintäsi saadaan mahdollisimman nopeasti käsiteltyä.

  Esimerkki matkakustannusten merkitsemisestä hallintapaneeliin

Matkakustannusten korvaukset kannattaa laskuttaa asiakkaalta. Laskulla eritellyt kulut ovat työn suorittajalle lähtökohtaisesti verotonta tuloa, joista ei suoriteta ennakonpidätystä. Jos valitset ”Lisää matkakulut automaattisesti laskulle” lisätään kulut automaattisesti laskutettavaksi asiakkaalta. Samalla lisätään korvauksiin automaattisesti arvonlisävero.

Julkisilla kulkuvälineillä tehtyjen työmatkojen matkalippukulut tulee merkitä kohtaan ”Kulut ja korvaukset” ja toimittaa alkuperäiset kuitit asiakaspalveluumme. Lue lisää kulukorvauksista.

kulut-ja-korvaukset-junalippu-aariviivat

 Esimerkki junalipun merkitsemisestä kulukorvauksiin

Lisätietoja

Tässä artikkelissa esitetyt korvausten enimmäismäärät ovat voimassa vuonna 2017. UKKO.fi ei vastaa tässä artikkelissa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta. Artikkelin tiedot ovat perusperiaatteita, ne eivät kata mahdollisia poikkeuksia, joten korvausten edellytykset kannattaa aina tarkistaa erikseen oman tilanteen mukaan. Ajankohtaiset tiedot ja yksityiskohtaisemmat ohjeet verovapaiden matkakustannusten korvausten edellytyksistä saat Verohallinnosta. Matkakustannusten käsittelystä UKKO.fi-palvelussa voit kysyä asiakaspalvelustamme.

Lähde: Verohallinto. 2014. Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2014.

Päivitetty 10.1.2017

sanna
Kirjoittaja

Sanna Laitinen

Sanna työskentelee UKKO.fi:ssä markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kehittämisen parissa.

Rekisteröidy nyt – Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Kommentit

 1. Outo jäänne sanoo:

  Rakennusalan ateriakorvaus on jäänne jostain 50-luvulta työpaikkaruokaloiden aikakaudelta. Käytännössä kaikki rakentaminen tapahtuu taajamissa ja rakentajilla on ihan samat mahdollisuudet valita ruokapaikkansa, kuin muillakin työn raskaan raatajilla. Lisäksi yksi työmaa kestää sen verran pitkään, että rakentaja voi hyödyntää kanta-asiakkaille tarjotut edut halutessaan. Ei voi sanoa, että rakentajille syntyisi ruokailusta jotain lisäkuluja saati sitten, että he saavat palkkatulostaan vähentää päivittäin normaalilounaan hinnan.

 2. Katri sanoo:

  Saako kilometrikorvauksen myös pyörällä tehdyistä matkoista ja jos niin miten se merkitään?

 3. Ville sanoo:

  Katri, aika sissi oot jos polkypyörällä käyt yli 100 kilometrin etäisyydellä kodista ja työpaikasta.

  En tiedä miten ukko -palvelussa muilla kuin henkilöautolla tehdyt kilometrit merkitään, mutta polkypyörällä kilometrikorvaus olisi 10 stn / km.

 4. Kipeää leipää sanoo:

  Outo jäänne: vähän myöhään tulee tieto sulle. Raksalla paljon remppamiehiä ja -naisia jotka tekevät keikkaa. Kohteita useita päivässä ympäri kaupunkia ja maakuntia. Aina ei lähistöllä edes ole kahviloita ja ruokaloita. Tervetuloa kokeilemaan. Ensin ostat pakettiautollisen ammattityökaluja ammattityökalujen hinnalla, sitten muuta kuin vinguttamaan työn hintoja halpatyövoiman kanssa. Kun yhden hometyömaan saat korjattua, uusi odottaa, vuosikymmenet tuota kontaten ja raskasta tavaraa kantaen. Pöly ja meteli ja tapaturma-altis ympäristö varmaan ovatkin tiedossa. Ei terveys ainakaan parane noissa hommissa. Siihen kun yhdistää vielä huonon syönnin niin on kunnon veronmaksajia, kuolee ennen eläkkeelle jääntiä.

 5. Marjatta Viitala sanoo:

  Työntekijäni on opiskelija joka haluaa tehdä töitä ,opiskelija työluvalla ,on siis ulkomainen työntekijä .. noin 25 h viikossa . Koska hän opiskelee päivisin ,hänen työvuoronsa ajoittuu aamuun ja iltaan .
  Aamulla hän käy tekemässä 1,5 h työn ja koulun jälkeen ilta työtä noin 1,5…..tai 2,5 h illassa . Työmatkaa hänelle kertyy vajaa 2km asunnolta ..toimistolle ja siitä työkohteeseen . … Nyt hän pyytää kilometrikovauksia näistä työmatkoista .. . Olemme tarjonneet hänelle firman autoa toimistolta eteenpäin ,mutta se ei sopinut hänelle selitykseksi hän ilmoitti menevän siihen liikaa aikaa .. kysymys kuuluu … onko minun maksettava nuo korvaukset hänelle taanehtivasti …

  1. Piia Peiponen sanoo:

   Heippa Marjatta!

   Varmasti paras tapa ratkaista asia on keskustella siitä työntekijäsi kanssa. Jos kaipaat apua tilanteeseesi, kannattaa olla yhteydessä vaikkapa oman alueesi yrittäjien neuvontaan.

   -Piia

 6. Harri sanoo:

  Moro!

  Voitteko tarkentaa mihin yllä (alla) oleva väite perustuu?

  ”Joillakin erityisaloilla (esim. rakennus- ja metsäala) matkakustannusten korvausten edellytykset ovat erilaiset, koska palkansaajilla ei ole varsinaista työpaikkaa ja työskentely tapahtuu tilapäisesti erityisellä työntekemispaikalla.

  Esimerkiksi jos rakennusalalla työskentelee pitkään ja säännöllisesti samalla rakennustyömaalla (kuitenkin enintään 2–3 vuotta), voidaan näistä matkoista maksaa kilometrikorvausta, päivärahaa ja ateriakorvausta. Tällöin päivärahan maksaminen edellyttää kuitenkin yöpymistä työskentelypaikkakunnalla.”

  Eli mikä on se tilanne mistä voi maksaa km-korvausta, päivärahaa JA ateriakorvausta?

  1. Saara Teirivaara sanoo:

   Moi Harri!

   Kirjoitus on vuodelta 2014, joten luvuissa voi olla tapahtunut joitakin muutoksia. Viimeisimmät tiedot löydät nopeiten suoraan verottajan sivuilta tai kysymällä heidän asiakaspalvelustaan. Täältä löydät vuoden 2018 toukokuussa julkaistun ohjeistuksen erityisalojen matkakustannuksiin liittyen: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/65718/erityisalalla-ty%C3%B6skentelev%C3%A4n-matkakustannukset/

   Toivottavasti tästä on apua!

   -Saara

Kerro mielipiteesi

Kerro mitä ajattelet!

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat tuoreimmat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi kerran viikossa.
Lähetämme uusimmat kirjoitukset joka keskiviikko. Voit lopettaa tilauksesi milloin tahansa.

Lisää aiheesta