Blogi

17.2.2017

TEM: Itsensä työllistämisen uudet muodot haastavat perinteistä työelämäkäsitystä

Jakamis- alustatalouteen liittyvää yritystoiminta tulee tiedostaa uutena yrittäjyyden ja työllistymisen muotona ja sitä pitää myös tukea, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa tuoreessa selvityksessä. TEM julkaisi 16.2. Owal Groupin tekemän selvityksen, jossa tarkastellaan itsensä työllistämisen nykyistä tilaa sekä kasvunäkymiä Suomessa. Selvityksen taustalla on jakamis- ja alustataloutta käsitteleviä tutkimuksia, tilastotietoja, asiantuntijahaastatteluita, työpaja sekä viime lokakuussa toteutettu kysely.

TEM:n selvityksen tulokset osoittavat, että itsensä työllistämisen uusien muotojen voimakas yleistyminen haastaa sekä käsitystä perinteisestä työelämästä että olemassa olevaa lainsäädäntöä, erityisesti sosiaali- ja työttömyysturvaa. Selvityksen yksi keskeisimmistä havainnoista on se, että lyhytaikaisen työn vastaanottamiseen liittyvät hankaluudet ja kannustinloukut vähentävät itsensä työllistämistä. Haasteista huolimatta itsensä työllistäjät ovat selvityksen mukaan kuitenkin tyytyväisiä nykyiseen työllistymismuotoonsa, eivätkä he haikaile perinteisen palkkatyön perään.

Itsensä työllistäjien määrä voimakkaassa kasvussa

Laskutuspalvelujen käyttäjien eli kevytyrittäjien määrä on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja suuri osa itsensä työllistäjistä aikoo hyödyntää niitä myös jatkossa. Vaikka jakamis- ja alustatalouteen perustuvia digitaalisia työnvälitysalustoja on syntynyt viime vuosina runsaasti, hyödyntävät itsensä työllistäjät näitä digitaalisia työnvälitysalustoja selvityksen mukaan toistaiseksi vähän. Niissä nähdään kuitenkin paljon kasvupotentiaalia tulevaisuudessa.

“Laskutuspalvelujen hyödyntäminen erityisesti sivutoimiseen työntekoon kasvaa nopeasti.”

Laskutuspalveluita tarjoavat yritykset arvioivat, että tällä hetkellä laskutuspalveluiden käyttäjiä on Suomessa noin 25 000–75 000 riippuen siitä, kuinka aktiiviset käyttäjät lasketaan mukaan lukuun. Selvityksessä todetaan myös, että ”yksi suomalainen laskutuspalveluyritys arvioi, että heille tulee joka kuukausi noin 1 000 uutta asiakasta.” Laskutus- ja kevytyrittäjyyspalvelut ovatkin Suomessa kasvava liiketoiminta, joka lisää itsensä työllistäjien määrää.

Myös UKKO.fi välitti loppuvuodesta TEM:n kyselyä omille käyttäjilleen. Laskutuspalveluiden käyttäjät olivat hyvin aktiivinen vastaajaryhmä, sillä he halusivat äänensä kuuluviin kyselyn kautta. Kevytyrittäjiä löytyy kaikista eri vastaajaryhmistä eli palkansaajista, freelancereista, yrittäjistä, työttömistä, opiskelijoista ja eläkeläisistä. Selvityksessä haastateltu suomalainen laskutuspalveluyritys arvioi, että palvelun käyttäjistä noin kolmannes saa Kelan soviteltua ansiopäivärahaa.

Selvityksessä saatujen tulosten mukaan suurin osa laskutuspalveluiden käyttäjistä tekee laskutuspalveluiden kautta töitä sivutoimisesti. Päätoimisista freelancereista jopa 65 % ja apurahansaajista 13 % ilmoitti työskentelevänsä jonkin laskutuspalvelun kautta. Yksinyrittäjistä 30 % vastasi työskentelevänsä laskutuspalvelun tai osuuskunnan kautta.

Heikko työttömyysturva suurin haaste ─ muutosehdotukset vietävä ripeästi käytäntöön

TEM:n selvitykseen liittyi laaja kysely, jossa kartoitettiin muun muassa pää- ja sivutoimisten itsensä työllistäjien profiilia ja työmarkkina-asemaa sekä laskutuspalveluiden että jakamis- ja alustatalouden hyödyntämistä. Vastauksista käy ilmi, että itsensä työllistäjien suurimmat haasteet liittyvät lainsäädäntöön ja erityisesti heikkoon työttömyysturvaan. Selvityksessä todetaankin, että lainsäädäntö pitää saada tukemaan työelämän muutosta ja tämän vuoksi jo aiemmin ehdotettuja muutosehdotuksia on vietävä nopeasti eteenpäin.

Selvityksen mukaan lyhytaikaisen työn vastaanottamiseen liittyvät hankaluudet ja kannustinloukut vähentävät itsensä työllistämistä. Tulosta tukee myös UKKO.fi:n viime heinäkuussa käyttäjilleen tekemä tutkimus; 1 200 vastaajasta 90 % oli sitä mieltä, että työttömyyskorvauksien hakemisen byrokratia ja pelko tukien menettämisestä lisäävät pimeää työtä eli vähentävät muun muassa laskutuspalvelun kautta tehtävää työtä.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström lupaakin, että siirtymät palkkatyön ja yrittäjyyden välillä tehdään joustavammaksi:

– Meidän tulee kehittää lainsäädäntöä ja julkisia palvelujamme niin, että ne tukevat entistä paremmin uusia työnteon ja yrittäjyyden muotoja. Aion viedä näitä muutoksia eteenpäin jo tämän vuoden aikana.

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Kuva: Sakari Piippo. Kuvan käyttöoikeudet valtioneuvoston kanslia.

Itsensä työllistäjät pääosin tyytyväisiä työmuotoonsa

Haasteista huolimatta  kyselyyn vastanneet yksinyrittäjät ja ammatinharjoittajat olivat tyytyväisiä nykyiseen työmuotoonsa eikä suurin osa heistä edes haluaisi työskennellä palkansaajana. Freelancereista kolmannes ja apurahansaajista puolet ilmoitti olevansa tyytymättömiä nykyiseen työmuotoonsa. Tyytyväisimpiä ovat rakennus- sekä terveys- ja sosiaalialan itsensätyöllistäjät, tyytymättömimpiä taide-, viihde- sekä koulutus- ja viestintäaloilla työskentelevät. Positiivisimmin tulevaisuuteen suhtautuvat yksinyrittäjät ja ammatinharjoittajat, kun taas freelancerit ja apurahansaajat näkevät tulevaisuutensa epävarmempana.

“Yksinyrittäjät ja ammatinharjoittajat ovat tyytyväisiä nykyiseen työmuotoonsa eivätkä he edes halua työskennellä palkansaajana.”

Laskutuspalveluiden hyötynä pidetään erityisesti sitä, että töissä saa keskittyä olennaiseen eli työn tekemiseen, kun itse ei tarvitse huolehtia laskutukseen ja kirjanpitoon liittyvistä asioista. Laskutuspalveluiden katsotaan säästävän myös paljon aikaa. Yrityksen perustamiseen verrattuna hyödyt liittyvät taas siihen, että maksuja menee vain silloin kun on tuloja. Keskeisenä hyötynä mainittiin se, että kaikki pakolliset maksut ja vakuutukset hoituvat laskutuspalvelun kautta. TEM:n teettämän selvityksen vastauksissa korostui myös joustavuus työn tekemisessä tarvittaessa useallekin toimeksiantajalle samanaikaisesti.

Laskutuspalveluiden kautta toteutuva kevytyrittäjyys nähdään selvityksen valossa myös hyvänä polkuna yrityksen perustamiseen. Samansuuntainen oli myös UKKO.fi:n viimekesäisen kyselyn tulos, sillä 86 % vastaajista koki, että kevytyrittäjänä toimiminen helpottaa siirtymistä yrittäjäksi. Eräs TEM:n kyselyyn vastannut puki asian sanoiksi näin:

–  Käytin laskutuspalvelua vuoden verran ennen toiminimen perustamista, ja siten kartoitin saanko riittävästi asiakkaita ja toimeksiantoja, että yrittäjäksi alkaminen ei tuntuisi liian suurelta riskiltä. Lisäksi koin laskutuspalvelun hyvänä väliportaana ennen yrittäjyyteen siirtymistä, sillä sen avulla pystyin perehtymään vain osaan uusista asioista (asiakkaiden vaatimuksiin, laskutukseen). Vasta myöhemmin, kun ne olivat hallinnassa, perehdyin sitten loppuihin (yritysbyrokratia, kuten ALV-tilitykset).

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä ja Owal Groupin tekemä selvitys kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Piia Peiponen
Kirjoittaja

Piia Peiponen

Piia on viestinnästä innostuva somenautiskelija ja lempeä kieliniuho, jota kiinnostavat muuttuva työ ja työelämä. Inspiraation lähteinä kirjoituksiin ja elämään toimivat ilmiöt ja ihmiset.

Rekisteröidy nyt – Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Lisää aiheesta

Kerro mielipiteesi

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat tuoreimmat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi kerran viikossa.
Lähetämme uusimmat kirjoitukset joka keskiviikko. Voit lopettaa tilauksesi milloin tahansa.