Blogi

26.6.2020

Kevytyrittäjyys työttömänä ja muissa elämäntilanteissa – toiminnan joustavuus tekee siitä helppoa!

Meiltä kysytään usein, onnistuuko kevytyrittäjyys työttömänä niin, että se ei estä esimerkiksi etuuksien saamista. Moni miettii myös, kuinka toiminta onnistuu kokoaikaisena, sivutoimisesti päivätyön ohessa tai vaikkapa eläkeläisenä.

Joustavuutensa ansiosta kevytyrittäjyyden voi kuitenkin sanoa sopivan millaiseen elämäntilanteeseen tahansa. Jos mielessäsi on idea, jolla voisit työllistyä tai ainakin ansaita sivutuloja, on sen toteuttaminen helppo aloittaa kevytyrittäjänä laskutuspalvelun kautta.

Kerromme toiminnan sopivuudesta erilaisiin elämäntilanteisiin tässä kirjoituksessa – lue siis lisää, jos kevytyrittäjyys työllistymisvaihtoehtona kiinnostaa sinua!

Kevytyrittäjyyden harjoittaminen voidaan jakaa kolmeen erilaiseen tapaan: osa-aikaiseen ja päätoimiseen kevytyrittäjyyteen sekä kertalaskutukseen. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan tilannetta, jossa yksityishenkilöllä on tiedossa yksittäinen työkeikka – vaikkapa lauluesitys hääjuhlassa tai piha-aidan korjaus – josta hän haluaa laskuttaa palkkion laillisesti pimeän maksun sijaan.

Tällaisen työn laskuttaminen onnistuu kätevästi UKKO.fi:n kautta. Vaikka palveluumme onkin luotava käyttäjäprofiili, on rekisteröityminen maksutonta, eikä se itsessään sido mihinkään. Kevytyrittäjiltämme veloitetaan palvelumaksu vain silloin, kun he laskuttavat tekemistään töistään kauttamme; maksu otetaan palkkiosta, jonka asiakas maksaa kevytyrittäjälle.

Osa-aikaisesta ja päätoimisesta kevytyrittäjyydestä kerromme tarkemmin alempana!

Osa-aikainen kevytyrittäjyys

Juuri osa-aikainen kevytyrittäjyys sopii elämäntilanteeseen kuin elämäntilanteeseen. Se käy mainiosti sinulle, jos haluat tehdä itsellesi mieluisia töitä yrittäjämäisesti ja joustavasti, mutta riskittömästi!

Osa-aikainen kevytyrittäjyystoiminta on mahdollista varsinaisen päätyön ohella, ja näin moni kevytyrittäjämme sitä harjoittaakin. Tämän lisäksi se sopii työttömille, opiskelijoille, vanhempainvapaalla oleville, eläkeläisille tai freelancereille.

Kevytyrittäjyys työttömänä – kuinka se toimii?

Myös kevytyrittäjyys työttömänä on palvelumme kautta kätevää. Oikeus työttömyysetuuteenkin säilyy, kunhan kevytyrittäjyystoiminta on katsottavissa sivutoimiseksi.

Vuonna 2018 voimaan astui myös lakimuutos, jonka myötä työttömänä aloitetun yritystoiminnan sivu- tai päätoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana toiminnan aloittamisesta. Tällä ajalla työttömällä on oikeus saada työttömyysetuutta. Jos hän saa tältä ajalta tuloja yritystoimintansa kautta, maksetaan työttömyysetuutta Kelan mukaan soviteltuna.

Kevytyrittäjyys työttömänä

Yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta arvioidaan TE-toimiston toimesta neljän kuukauden kuluttua. Jos yritystoiminta katsotaan sivutoimiseksi, säilyttää toimija mahdollisuutensa työttömyysetuuteen. Oikeus etuuteen päättyy, jos yritystoiminta arvioidaan päätoimiseksi.

Pää- tai sivutoimisuuden arvioinnissa ratkaisevaa on toimintaan käytetty työmäärä, eivät siitä saadut tulot. Arvioinnissa hyödynnetään tietoa yritystoiminnan todellisesta työmäärästä neljän ensimmäisen kuukauden ajalta.

Vuonna 2017 voimaan astui uusi termi lyhytkestoinen yrittäjyys.  Se mahdollistaa sen, että alle kaksi viikkoa kestävästä yritystoiminnasta tai yrittäjämäisestä työstä ei tarvitse ilmoittaa TE-toimistolle, vaikka tehty työ olisi päätoiminen.

TE-toimisto ei siis selvittele lyhyten yrittäjänä tehdyn työjakson vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta. Työllistymisestä tulee kuitenkin ilmoittaa etuuden maksajalle, ja yritystoiminnasta saatu tulo sovitellaan työttömyysetuuden kanssa.

Jos olet työttömänä ja kevytyrittäjyys kiinnostaa sinua, varmistathan etuuksiin liittyvät seikat omasta työttömyyskassastasi, TE-toimistosta ja Kelasta ennen toiminnan aloittamista! Eri viranomaistahoilla on laskutuspalveluiden käytöstä hieman erilaisia näkemyksiä. 

Kevytyrittäjyys opiskelijana – mielekäs sivutoimi opintojen ohelle!

Moni opiskelija kaipaa itselleen työtä, jossa voisi käydä opintojensa ohella. Lisätulot ovat tarpeen, sillä opintotuki, asumistuki ja opintolaina eivät aina riitä kattamaan kaikkia elämisen kuluja; laskut, vuokra ja ruokaostokset tulevat jo itsessään kalliiksi, varsinkin suurimmissa opiskelukaupungeissa. Lomamatkoihin ja muihin huvituksiin jäävät säästöt olisivat tietysti nekin suotavia.

Opiskelijoiden pääasiallinen toimi on kuitenkin opiskelu, ja se käy jo itsessään työstä. Tavallisesti he käyvät kesätöissä, mutta monet kaipaisivat osa-aika- tai viikonlopputyötä elämisensä turvaamiseksi. Lisäksi työkokemuksen kartuttaminen olisi tärkeää jo opiskeluaikana.

Ongelmaksi muodostuu usein mielekkään, omia taitoja vastaavan osa-aikatyön löytäminen. Vakituisten työnantajien tarjoamat tuntimäärät voivat myös olla opiskelijalle liian pieniä tai suuria ja aikataulut hankalia. Koska opiskelu on monesti rankkaa, ei siitä jäävää vapaata aikaa haluaisi käyttää epämieluisaan työhön.

Tällöin onkin keksittävä jokin muu tapa tienata sopivalla aikataululla ja opintoja häiritsemättä! Kevytyrittäjyys opiskelijana onkin jatkuvasti suosiotaan kasvattava työmuoto. Näin opiskelijat voivat myydä omaa osaamistaan niin, että keikat istuvat kätevästi opintojen oheen.

Muun muassa graafisena suunnittelijana toimiva kevytyrittäjämme Jarno Sutinen kertoi vuosi sitten haastattelussaan pitävänsä erityisesti vapaista aikatauluista toiminnassaan. Kahdeksasta neljään työskentelyä hän ei kokenut itselleen sopivaksi.

Kevytyrittäjyys opiskelijana

”Töitä kyllä riittää, mutta suunnittelu vaatii aina omat huokaisutaukonsa. Mutta välillä taas inspiraatio saattaa pitää minut kiinni tekemisessä useamman päivän putkeen.”

”Kevytyrittäjyyden voi laittaa vähäksi aikaa jäihin, jos opiskelut tai kokopäivätyöt sitä vaativat”, huomauttaa myös Miska Karhu, joka laskuttaa kauttamme taiteellisia töitään.

Kevytyrittäjiimme kuuluu paljon opiskelijoita. Heistä moni tekee töitä, jotka liittyvät tavalla tai toisella heidän opiskeluihinsa – Jarnon lisäksi näin on esimerkiksi restauroijana toimivalla Anna Pihlaisella ja kääntäjä Mikael Multasuolla. Toiminta voi toki olla myös jotain aivan muuta.

Koska kevytyrittäjyys ei ole myöskään vuodenaikoihin sidottua, voi sitä tehdä kesätöiden sijaan! Näin teki esimerkiksi Matias Halttunen, joka työllisti itsensä valokuvaajana kesällä 2019. Hän kertoi, että oli suunnitellut tämän jo jonkin aikaa etukäteen, eikä edes hakenut muihin töihin.

”Nyt on niin paljon menoja, ettei minulla olisi mahdollisuuttakaan tehdä vakituista kesätyötä, ainakaan pitkään. Valokuvaajana voi toimia, kun on itselle sopiva aika, ja sopia keikkoja tämän mukaisesti!”

Ylläpidä ammattitaitoasi vanhempainvapaalla

Moni vanhempainvapaalle jäävä haluaisi toteuttaa taitojaan, kun siihen jää lapsen kanssa olemiselta aikaa. Lisätulotkaan eivät ole monille pahitteeksi tässäkään elämäntilanteessa.

Monia mietityttää myös aukko, jonka vanhempainvapaa jättää ansioluetteloon. Kevytyrittäjänä tehdystä keikkatyöstä saa arvokasta kokemusta, joka näyttää CV:ssä hyvältä!

Vanhempainvapaalla työskentely sunnuntaisin tai arkipyhinä ei vaikuta vanhempainrahaan. Osa-aikatyö ei välttämättä suo tällaista aikataulua, mutta kevytyrittäjänä se on mahdollinen. Työmuoto mahdollistaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen; lisäksi se tarjoaa monille tärkeää omaa aikaa perhearjen keskellä.

Kevytyrittäjänä voit vanhempainvapaalla työskennellä kotoa käsin tai muusta haluamastasi paikasta itse valitsemillesi asiakkaille muutaman tunnin vaikkapa sunnuntaisin. Työelämään palaaminen on vapaan jälkeen helpompaa, kun olet pitänyt säännöllisesti yllä ammattitaitoasi!

Kevytyrittäjyys vanhempainvapaa

Kaksi vuotta sitten viikon kevytyrittäjänämme oli Miia Numminen, joka toimi Personal Trainerina. Hän jatkoi toimintaansa osa-aikaisesti äityslomansa aikana.

”Rakastan työtäni ja kevytyrittäjyys mahdollisti pienimuotoisen työnteon myös näin vauva-aikana. Sain aikaa miettiä yrittäjyyden mahdollisuutta”, Miia kertoi.

Kevytyrittäjyyden harjoittaminen vanhempainvapaalla on hyödyllistä paitsi lisätulojen kartuttamisen ja taitojen ylläpitämisen vuoksi, myös aktiivisuuden osoittamista ajatellen. Työnantajat ovat tyytyväisiä nähdessään, että olet työskennellyt ja pysynyt mukana alasi kehityksessä myös tänä aikana!

Jos et malta vielä siirtyä eläkkeelle…

Keskimääräinen eläkeikä on tällä hetkellä noin 63 vuotta. Töiden lopettaminen kokonaan ei vielä tällöin houkuta kaikkia, vaan sormet voivat syyhytä ja erilaiset ideat kihistä mielessä vielä pitkäänn työsuhteen päättymisen jälkeen!

Eläkkeelle jäävät ovat olleet työelämässä vuosikymmenten ajan, ja päässeet näkemään erilaisten työmuotojen ja -keinojen kehittymisen. Samalla he ovat kehittäneet ammattitaitonsa huippuunsa. Siinä, missä huilaaminen, matkustelu ja muu vapaa-ajan vietto sopii monille tämän jälkeen paremmin kuin hyvin, eivät toiset vielä halua jättää tietotaitoaan käyttämättä.

Moni eläkeikäinen haluaisi jakaa ammattiinsa liittyvää arvokasta kokemusta ja tietämystä toisillekin.

Työskentely onnistuu nykyään halukkailla myös eläkkeellä! Työelämän mullistukset ovat tehneet joustavasta työskentelystä monin tavoin helpompaa, ja muun muassa monityön tekeminen sekä freelancerina toimiminen ovat kasvattaneet suosiotaan.

Kevytyrittäjyys eläke

Kevytyrittäjänä voit paitsi jatkaa konsultointia omalla ammattikentälläsi, myös alkaa toteuttaa jotain aivan uutta bisnestä! Kevytyrittäjyys sopii liikeideoille, joita varten ei kuitenkaan haluaisi lähteä perustamaan yritystä. Joustavuuden ansiosta voit ylläpitää liiketoimintaasi vaikkapa kolmena päivänä viikossa, jolloin aikaa jää loistavasti myös vapaa-ajan viettoon.

Viikon kevytyrittäjänämme oli kolmisen vuotta sitten Markku Mäkinen, joka päätti jatkaa kiinteistönhoitajan töitään kevytyrittäjänä jäätyään eläkkeelle. Hän tunsi halua jatkaa töitä vielä ainakin parin vuoden ajan.

“Olen kuitenkin melko vapaa työssäni. Tärkeintä on hyvien asiakassuhteiden saaminen ja säilyttäminen, mikä antaa sopivasti arkeen sähköä”, totesi Markku. Hän hyödynsi toiminnassaan myös palvelumme tarjoamia lisäpalveluja, joihin kuuluu muun muassa liiketoimintaa kehittäviä kursseja ja oppaita.

“Kaikesta pitää ottaa oppia: käytännöistä, teoriasta, kokemuksista ja jos mahdollista myös erilaisista koulutuksista ja kursseista. Paikalleen ei voi jäädä, sillä maailma ympärillä on kovassa vauhdissa. On pysyttävä mukana!”

Tarjoamme tarpeen tullen myös veroneuvontaa, ja asiakaspalvelummekin auttaa ilomielin, jos jokin mietityttää sinua. Jos innostut aloittamaan kevytyrittäjänä, muistathan selvittää ensin ansiorajaan ja verotukseen liittyvät asiat!

Päätoiminen kevytyrittäjyys

Vaikka suuri osa kevytyrittäjistämme toimii sivutoimisesti, on päätoiminenkin kevytyrittäjyys täysin mahdollista. Se sopii niille, jotka ovat innostuneita työskentelemään yrittäjämäisesti uusilla toimeksiannoilla perinteisen työsuhteen sijaan – mutta joita toiminimiyrittäjyyteen kuuluvat paperityöt ja byrokratia eivät houkuttele.

Päätoiminen kevytyrittäjyys on ollut monelle tapa kokeilla liiketoiminnan kannattavuutta. Se onkin toiminut ponnahduslautana esimerkiksi toiminimiyrittäjyyteen! Blogimme Yrittäjätarinat-kategoriasta voit lukea yrittäjäksi ryhtyneiden entisten käyttäjiemme kokemuksia.

Toisille, kuten freelancereille, kevytyrittäjyys taas on tarjonnut helpon tavan saada korvaus tehdystä työstä, sillä freelancerin ei tarvitse muodostaa työsuhdetta työn tilaajan kanssa, vaan toimeksiantosuhteen, jolloin freelancer voi laskuttaa työnsä kevytyrittäjänä.

Tässä siis tietoa siitä, kuinka onnistuu kevytyrittäjyys työttömänä, eläkeläisenä, päätoimisesti ja monessa muussakin tilanteessa! Jos jokin jäi vielä askarruttamaan mieltäsi, voit kommentoida kysymyksesi alle tai olla yhteydessä asiakaspalveluumme – he vastaavat mielellään kysymyksiisi.

Jos innostuit aloittamaan oman toimintasi kevytyrittäjänä, pääset rekisteröitymään maksutta klikkaamalla alta!

Liity kevytyrittäjäksi

Lue lisää:

UKKO.fi – Laskutuspalvelu kaikille

Milla-Maria Karvinen
Kirjoittaja

Milla-Maria Karvinen

Milla-Maria on Porista kotoisin oleva, sittemmin espoolaistunut kynäniekka, joka inspiroituu vaikuttavista viestinnän ilmiöistä, koukuttavasta tarinankerronnasta sekä lennokkaista keskusteluista. Hän pyrkii pitämään tasapainon luovan tiimityön ja itsenäisen flow-tilan välillä.

Lisää aiheesta

Kerro mielipiteesi

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat tuoreimmat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi kerran viikossa.
Lähetämme uusimmat kirjoitukset joka keskiviikko. Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa.