Blogi

27.4.2017

Mikä ihmeen YEL?

YEL on sana, jossa on vain kolme kirjainta, mutta silti se tulee erittäin usein puheeksi, kun yrittäjät kertovat työstään ja liiketoiminnastaan. YEL tarkoitaa siis yrittäjän eläkevakuutusta.

Yrittäjien lisäksi YEL on läsnä myös kevytyrittäjien elämässä, sillä myös kevytyrittäjät kuuluvat yrittäjän eläkelain eli YEL-vakuuttamisen piiriin.

Tämä koskee kevytyrittäjiä, jos laskutuspalvelun kautta vuoden aikana tienattu työtulo ylittää 7 958,99 euroa  tai jos keskimääräinen työtulo on yli 663 euroa kuukaudessa (2020) ja joiden yhtäjaksoinen yrittäjätoiminta kestää neljä kuukautta. Katso muut ehdot alempaa tästä artikkelista!

Huomaathan, että YEL-vakuutuksen ala- ja ylärajat arvioidaan uudestaan vuosittain. Tässä artikkelissa on käytetty esimerkkeinä vuoden 2020 tietoja. Katso ajankohtaiset eläkevakuutukseen liittyvät kysymykset ja vastaukset täältä.

Yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen, prosentti on sama kaikille yrittäjille. Sen vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain. UKKO.fi maksaa YEL-maksut työeläkevakuutusyhtiö Varmalle.

Kevytyrittäjät siirtyivät YEL-vakuuttamisen piiriin 1.5.2017 ja ennen tätä kevytyrittäjille maksetuista palkoista maksettiin TyEL-maksu, joka kerrytti työeläkettä.

 

Liity kevytyrittäjäksi 

 

 

Työtulo on ilmoitettava itse

Yrittäjätoiminnasta karttuu vanhuuseläkettä yrittäjän ja kevytyrittäjän itse määrittämän YEL-työtulon mukaisesti. Kevytyrittäjänä sinun täytyy siis ilmoittaa työtulosi itse.

Työtulo ei ole sama asia kuin bruttotulo, mutta bruttotuloa voidaan käyttää hyödyksi kevytyrittäjien kohdalla eläkevakuutuksen minimirajan (7 958,99 euroa vuonna 2020) täyttymistä arvioitaessa.

Virallisesti työtulon määritelmä on tällainen: “Työtulo on summa, jonka voisit maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle.”

Pääsääntöisesti kevytyrittäjien bruttotulo on vähintään työtuloa vastaava määrä, joten bruttotulo on tällöin hyvä lähtökohta työtuloa arvioitaessa. Jos oman työtulon arvioiminen tuntuu hankalalta, saat tarvittaessa apua asiakaspalvelustamme.

Työtulo kannattaa arvioida realistisesti, sillä tämän pohjalta sinulle kertyy eläkettä ja se vaikuttaa muuhunkin sosiaaliturvaasi. Nimestään huolimatta yrittäjän eläkevakuutus ei ole vain eläkettä varten.

YEL-vakuutuksen työtuloa voi päivittää UKKO.fi-laskutuspalvelussa oman hallintapaneelisi kautta, kun tuloihisi tulee oleellinen muutos. Työtulo kannattaakin pitää mahdollisimman totuudenmukaisena.

YEL-maksun suuruus samaa luokkaa TyEL-maksun kanssa

Suuruudeltaan YEL-vakuutusmaksu on suunnilleen sama kuin perinteisessä palkkatyössä tuttu TyEL-maksu, joka vuonna 2020 on 25,30 %. Yrittäjän eläkevakuutuksen maksuprosentti vuonna 2020 puolestaan on

 • 18–52-vuotiailla ja yli 63-vuotiailla 24,10 % ja
 • 53–62-vuotiailla 25,60 %.

Aloittava yrittäjä saa kuitenkin automaattisesti 22 %:n alennuksen toiminnan ensimmäiseltä 48 kuukaudelta; tällöin YEL-maksu on ainoastaan joko 18,80 % tai siirtymäsäännöksen vuoksi 19,97 %. Siirryttäessä TyEL-maksun piiristä yrittäjän eläkevakutuusmaksun piiriin katsotaan yrittäjyys aloitetuksi siirtymishetkellä eli kevytyrittäjillä siirtymishetki on aikaisintaan 1.5.2017.

YEL yrittäjän eläkevakuutus

Vuoden 2020 alusta yrittäjälle karttuu eläkettä työtulosta 1,5 % vuodessa. Siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiaiden eläkekarttuma on 1,7 % työtulosta; tällä ikäluokalla on myös 1,5 % suurempi YEL-maksu, kuten yllä kerrottiinkin.

Jos minimiraja ei täyty, jää rahaa enemmän itselle

Jos vuosittainen työtulosi (tutkaile omaa bruttoansiotasi) kaikesta kevytyrittäjänä tehdystä työstä jää alle YEL-vakuutuksen rajan (7 958,99 euroa), ei sinun tarvitse tehdä mitään.

UKKO.fi hoitaa byrokratian puolestasi kuten tähänkin asti.

Jos yrittäjän eläkevakuuttamisen ehdot eivät siis kohdallasi täyty, saat noin 24 % enemmän nettopalkkaa kuin YEL-vakuuttamisvelvolliset kollegasi.

On toki harmillista, että niille, joilla YEL-vakuutusta ei ole, ei laskutuspalvelun kautta tehdystä työstä enää kerry eläkettä. Toisaalta he saavat suuremman osuuden laskutussummasta kokonaan itselleen ja voivat järjestää eläketurvaansa omatoimisesti parhaaksi katsomallaan tavalla.

YEL-vakuutuksen voi ottaa myös takautuvasti

YEL-vakuutus on pakollinen kevytyrittäjille, jonka työtulo on vähintään 7 958,99 euroa (2020) 12 kuukauden jaksolla. Työtuloa tarkastellaan siis YEL-jakson alkamisesta 12 kuukautta eteenpäin, ei siis kalenterivuosittain.

Lisäksi pakollista YEL-vakuutusta varten tarvitsee täyttyä vielä nämä ehdot:

 • Yrittäjä on 18–67-vuotias,
 • toiminta jatkuu yhtäjaksoisesti 4 kuukautta ja
 • yrittäjä ei saa työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä.

Jos kevytyrittäjä toimii siis yrittäjänä vanhuuseläkkeen rinnalla, eläkevakuuttaminen on vapaaehtoista. YEL-vakuutusta ei myönnetä yli 67-vuotiaille.

Jos et vielä osaa arvioida bruttotulojasi, ei hätää; voit ottaa YEL-vakuutuksen myös jälkikäteen.

Vakuutus tulee ottaa kuuden kuukauden sisällä siitä, kun vakuuttamisedellytys täyttyy, jotta vakuutusmaksuun ei tule laiminlyöntikorotusta.

YEL-maksut voi vähentää verotuksessa

YEL-vakuutuksen saat UKKO.fi:n käyttäjänä otettua omassa hallintapaneelissasi tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Meiltä saat myös maksuttoman YEL-kokonaispalvelun! UKKO.fi hoitaa YEL-maksujen keräämisen ja tilittämisen kevytyrittäjän valtuuttamana.

Tämä tarkoittaa sitä, että maksut tulevat hoidettua ilmoitetun työtulon mukaan aina ajallaan ja oikean suuruisena.

Kevytyrittäjän eläkevakuutusmaksut tilitetään puolivuosittain kesäkuussa ja vuoden lopussa. YEL-maksu kerätään palkanmaksun yhteydessä käyttäjän nettopalkasta talteen ja kerätty summa tilitetään eläkevakuutusyhtiö Varmalle maksun erääntyessä.

Koska YEL-maksu suoritetaan UKKO.fi:n käyttäjän omista rahoista, säilyy maksun vähennysoikeus käyttäjällä itsellään. Voit siis vähentää maksetut vakuutusmaksut omassa henkilökohtaisessa verotuksessa täysimääräisesti.

Työttömyysturva selkiytyy

Kevytyrittäjänä tehdyt työt eivät ole aiemminkaan kerryttäneet palkansaajien työttömyyskassan työssäoloehtoa. YEL-vakuutuksen alle siirtymisen myötä kevytyrittäjät voivat kuitenkin nykyisin liittyä yrittäjien työttömyyskassaan ja sitä kautta kerryttää työssäoloehtoa. Yrittäjän työttömyyskassaan liittymisen vuosityötulon alaraja on 13 076 euroa (2020). Näiltä osin tilanne siis parani ja selkiytyi eläkevakuutuksen muuttuessa. Henkilö voi 18 kuukauden ajan kuulua sekä yrittäjän että työntekijän kassaan.

Työttömyysturvalain mukaan kevytyrittäjät on vuoden 2016 alusta tulkittu työttömyysturvassa yrittäjiksi. Yrittäjän eläkevakuutuksen piiriin siirtyminen ei muuttanut tätäkään tulkintaa. Työttömyystukien saamisen kannalta kriittisin kohta on päätoimisuuden ja sivutoimisuuden arviointi. Kuten työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessäkin  todetaan, ratkaisevaa on, että kevytyrittäjät voivat luottaa yhteneväiseen tulkintatapaan eri TE-toimistoissa.

Palvelumme tarkoituksena on helpottaa kevytyrittäjiä koskevaa byrokratiaa ja tehdä oman työn laskuttamisesta helppoa. Toimintamme on vähentänyt huomattavasti harmaata taloutta ja mahdollistanut helpomman siirtymisen täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Pyrimme jatkossakin tekemään kevytyrittämisen mahdollisimman helpoksi myös eläkevakuuttamisen osalta.

YEL-vakuutuksesta voit lukea lisää verkkosivuiltamme Usein kysyttyä -osiosta, jonne olemme koostaneet valmiiksi paljon tietoa yrittäjien eläkavakuutukseen liittyen.

 

Liity kevytyrittäjäksi 

 

 

Piia Peiponen
Kirjoittaja

Piia Peiponen

Piia on viestinnästä innostuva somenautiskelija ja lempeä kieliniuho, jota kiinnostavat muuttuva työ ja työelämä. Inspiraation lähteinä kirjoituksiin ja elämään toimivat ilmiöt ja ihmiset.

Lisää aiheesta

Mikä ihmeen verokortti?

Tiesithän, että verokortti muuttui vuoden 2019 alussa? Verokortteja on nyt vain yksi ja sama vuositulorajallinen verokortti käy nyt kaikille palkkatuloille. Muutos teki ennakonpidätyksestä yksinkertaisempaa...
13.1.2021 Lue lisää »
Sivutoiminen yrittäjänainen läppärin kanssa

Mitä on sivutoiminen yrittäjyys?

Saamme tasaisesti kysymyksiä siitä, kuinka sivutoiminen yrittäjyys ja päätoiminen yrittäjyys eroavat toisistaan. Tässä artikkelissa perehdymme mm. siihen, kuka on sivutoiminen yrittäjä, onko sivutoiminen yrittäjä...
11.5.2020 Lue lisää »

Kommentit

 1. Pyry sanoo:

  Työtulo on aika hankalasti ymmärrettävä termi.

  Miten se menee tilanteessa, jossa aloitatan tekemään asiakkaalle IT-ylläpitoa kevytyrittäjänä normaalin työn ohella. Tällöin laskuttaisin työstä kuukaudessa esimerkiksi 1000€ + ALV eli onko työtulo tällöin automaattisesti 1000€ vai voinko vain määrittää sen pienemmäksi?

  1. Piia Peiponen sanoo:

   Moikka Pyry!

   Kiitos viestistäsi! Olet tosiaan oikeassa, YEL-vakuutus on monimutkainen kokonaisuus ja työtulo hieman hankala käsite.

   YEL-vakuutuksen ottaminen on sinullekin kevytyrittäjänä pakollista, jos keskimääräinen työtulosi on vähintään n. 649€/kk eli vuositasolla (alkamisajankohdasta 12 kk eteenpäin) 7 799,37 euroa. Jos laskutat työstäsi tuon kertomasi 1000 euroa kuukaudessa, täyttyy tuo YEL-vakuuttamisen alaraja kohdallasi.

   Työtulo sinun taas täytyy määritellä itse. Työtulo ei siis ole sama asia kuin bruttopalkkasi, mutta bruttopalkkaa käytetään hyödyksi kevytyrittäjien kohdalla YEL-vakuutuksen minimirajan täyttymistä arvioitaessa. Virallisesti työtulon määritelmä on tällainen: “Työtulo on summa, jonka voisit maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle.” Työtulosta voit lukea lisää UKK-sivuiltamme.

   Pääsääntöisesti kevytyrittäjien bruttotulo on vähintään työtuloa vastaava määrä, joten bruttopalkka on tällöin hyvä lähtökohta työtuloa arvioitaessa. Jos oman työtulon arvioiminen tuntuu hankalalta, saat tähän tarvittaessa apua asiakaspalvelustamme.

   Toivottavasti tämä selvensi asiaa edes hiukan!

   -Piia

 2. Seija-Sisko Väisänen sanoo:

  Hei. Osuin sattu- malta sivullenne. Kysyisin: kuinka verottaja suhtau -tuu vakituisessa työssä olevaan kevytyrittäjään, tuleeko pulmia ? Jos sivuillanne on jo tästä tietoa, linkki siihen riittää vastaukseksenne. Kiitos..

  1. Piia Peiponen sanoo:

   Hei Seija-Sisko!

   Hauskaa, että osuit sivuillemme.

   Kevytyrittäjyys sopii erinomaisesti henkilöille, jotka tekevät kevytyrittäjyyttä sivutoimisesti palkkatyön ohelle; tällaisia onkin iso osa käyttäjistämme.

   Verotuksen näkökulmasta kevytyrittäjä saa palkkaa laskutuspalvelun kautta tehdystä työstä. Laskutuspalvelu huolehtii työhön liittyvistä kuluista ja viranomaismaksuista sekä veroista, kuten alvista ja ennakonpidätyksestä. Kevytyrittäjyys onkin erinomainen riskitön ja sitoumukseton vaihtoehto testata omaa liikeideaa tai tienata extraa.

   Lisää kevytyrittäjyydestä sivutoimisena voit lukea sivuiltamme esimerkiksi täältä.

   Toivottavasti tästä oli sinulle apua!

   -Piia

 3. min sanoo:

  Hei!

  Mitä jos maksan yel-maksun koko vuodelta vuoden alussa, mutta tuloni eivät olekaan niin suuret kuin olen arvioinut ja arvioni perusteella maksanut? Jos esimerkiksi sairastuu tai tulee raskaaksi tai töitä ei jostain syystä olekaan niin paljon.. Saako maksettua yel-maksua takaisin?

  1. Saara Teirivaara sanoo:

   Hei Minna!

   Kiitos kommentista. Mikäli maksat YEL:iä meidän kauttamme, pidätetään YEL-maksuja joka palkanmaksun yhteydessä ilmoittamasi työtulon mukaan. Tällöin tilanne, jossa maksaisit koko vuoden edestä ikään kuin “etukäteen” ei ole oikeastaan mahdollinen. Työtulo arviota voi toki pienentää mikäli työpanoksessa tapahtuu pysyvämpi muutos. Tällöin on kuitenkin hyvä muistaa, että muutos vaikuttaa ainoastaan tuleviin YEL-maksuihin, ei takautuvasti niihin päiviin jolloin työtuloarvio on ollut eri.

   Kurkkasitko jo sivustomme usein kysytyimmät kysymykset? Sieltä löytyy paljon lisää YEL:iin liittyviä vastauksia!
   -Saara

 4. Anita Karhunen sanoo:

  Kommenttisi
  Olen 72 vuotias eläkeläinen.
  Entinen yrittäjä ja Yel maksuni maksanut aikoinaan

 5. Mara K sanoo:

  Hei, YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyivät kohdallani elokuun alussa, Olen laskuttanut toukokuussa, mutta bruttotuloni olivat silloin 7300 €. Elokuun alun laskutuksessa YEL-vakuuttamisen alaraja ylittyi. Vieläkään en ole varma kuinka kevytyrittämiseni tästä jatkuu ja kehittyy. Lasketaanhan tuo takautuva aika (6 kuukautta) YEL-vakuutuksen ottamiseen tuosta elokuun alusta kun työtuloraja (bruttotulo) ylittyi ja YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyivät?

  1. Saara Teirivaara sanoo:

   Hei Mara!

   YEL-kausi alkaa silloin, kun YEL:in alainen työskentely alkaa – sinun YEL-jaksosi on alkanut täten siis toukokuussa. Tarkoittaa siis, että YEL-vakuutuksen ottamisen takaraja (jotta vältytään 10% korotusmaksulta) on lokakuun lopussa. YEL:it maksetaan myös sen 7645,25€ edestä, eikä tämä tulo ole YEL:itöntä. Mikäli se raja siis täyttyy, pitää maksaa kaikki YEL:it myös niiden tulojen edestä. Mikäli oma tilanne mietityttää ja haluaa keskustella siitä tarkemmin, kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluumme, joko sähköpostitse tai puhelimitse 09 6980 934 (arkisin kello 9–16).

   -Saara / UKKO.fi

   1. Mara K sanoo:

    Esitin saman kysymyksen netissä vakuutusyhtiö Eloon ja sieltä vastattiin, että puoli vuotta lasketaan siitä kun tuo Yel vakuutuksen alaraja täyttyy eli vakuutuksen voi ottaa ennen tammmikuun loppua, kun työtulon alaraja ylittyi elokuussa. Soitin myös Eläketurvakeskukseen ja sieltä vastattiin samoin. Oletaanpa, että en olisi laskuttanut elokuussa vaan vasta marraskuussa tai joulukuussa, niin mihin mennessä minun olisi siinä tapauksessa otettava Yel-vakuutus?

    1. Saara Teirivaara sanoo:

     Hei taas Mara!

     Olitkin ollut jo asian tiimoilta yhteydessä asiakaspalveluumme – toivottavasti asia ratkesi? YEL-vakuuttamisen 6kk takaraja koskee työn aloittamista, ei siis työtulon täyttymistä. Työtulon alarajan täyttymisen sijaan merkitystä on siis sillä koska työn on aloitettu.

     -Saara / UKKO.fi

 6. Hannu Kuukkanen sanoo:

  Sivuillanne voisi kirjoittaa YEL artikkeliin auki myös tuon Ikka Kyttälän tekstin ajatuksen: – “yli 68-vuotialle ei myönnetä YEL-vakuutusta” Nyt siellä on erilaisia rajoja yli nn. ja – 67v. Tuo YEL maksun takaikäraja on kirkkaan yksiselitteinen neuvo – ei yli 67 vuotiaille. Meitähän on runsaasti.

  1. Piia Peiponen sanoo:

   Hei Hannu ja kiitos kommentistasi!

   Toden totta, ikärajat YEL-kirjoituksessa voisivat olla selkeämminkin ilmaistuja. Lisäsin sinne huomiosi mukaisen tarkennuksen, joka toivottavasti auttaa lukijoita hahmottamaan tämän asian paremmin.

   -Piia

 7. Jukka Moisio sanoo:

  Miten toimitaan, en ole yel piirissä, koska työtuloni jää alle vaaditun rajan. Joudun kuitenkin maksamaan työeläkkeen jälkikäteen kaupunkien järjestelmään. Miten tämä asia tulkitaan UKKO.FI:ssä.

  1. Piia Peiponen sanoo:

   Hei Jukka!

   Jos työtulosi jää alle YEL:n minimirajan, ei tuloista makseta lainkaan eläkemaksuja. Tämä tarkoittaa, että saat eläkemaksujen verran enemmän nettopalkkaa. Voit saamallasi palkalla rahoittaa esimerkiksi julkisen sektorin eläkettä.

   -Piia

 8. Temppu sanoo:

  Tarvitseeko kevytyrittäjän tehdä kirjanpitoa ja pitääkö olla y-tunnus?

  1. Piia Peiponen sanoo:

   Moikka!

   Kevytyrittäjät ovat verotuksellisesti palkansaajia eli heidän ei tarvitse tehdä kirjanpitoa. UKKO.fi hoitaa käyttäjiensä puolesta kaikki laskutukseen ja palkanmaksuun liittyvät maksut ja ilmoitukset. Kevytyrittäjien laskut lähtevät UKKO.fi:tä pyörittävän SLP Group Oy -nimisen yrityksen y-tunnuksen alta eli kevytyrittäjillä ei ole omaa y-tunnusta.

   Toivottavasti tästä oli apua! Löydät paljon tietoa palvelustamme verkkosivuiltamme Usein kysyttyä -osiosta.

   -Piia

 9. Ilkka Kyttälä sanoo:

  Hei,
  olen toistaiseksi laskuttanut itse ja vaikeuksiakin on ollut. Esim. eräs kaupunki ei millään meinannnut uskoa, että minulle ei myönnetä YEL-vakuutusta, koska olen yli 68-vuotias äijänkäppänä. Toimisiko Ukko-tsydeemi siis meikäläisen tapauksessa?

  1. Piia Peiponen sanoo:

   Hei Ilkka!

   UKKO.fi-laskutuspalvelu sopii yksityishenkilöille, jotka haluavat myydä omaa osaamistaan ja laskuttaa tekemästään työstä. Palvelumme sopii todella monelle eri alalle. Huolehdimme kaikista kevytyrittäjän paperitöistä käyttäjämme puolesta, joten voit keskittyä tekemään sitä työtä, mistä pidät. Laskutuspalveluun rekisteröityminen on ilmaista eikä sido tai velvoita mihinkään, joten voit rohkeasti käydä katsomassa, miltä esimerkiksi laskupohjamme näyttää ja kuinka palvelu toimii.

   Olemme myös luoneet käyttäjiemme avuksi lukuisia verkkokursseja ja oppaita. Kevytyrittämisestä saat lisätietoa esimerkiksi Kevytyrittäjyys-kurssilta.Kevytyrittäjyys-kurssilta. Toki myös asiakaspalvelumme auttaa mielellään kaikissa palveluumme liittyvissä kysymyksissä, joten ole vain rohkeasti yhteydessä, jos joku asia askarruttaa.

   Työn iloa ja mukavaa kesää sinulle!
   -Piia

 10. Petri Peltonen sanoo:

  Homma näyttää olevan teillä hanskassa. Hieman arveluttaa silti tuo työeläkeyhtiöiden laintulkinta. Perustuukohan se esim Fivan viranomaismääräykseen? Yksi tie olisi se, että Ukko.fi perustaa oman TyEL-eläkesäätiön tai yhdessä kilpailijoiden kanssa TyEL-eläkekassan.

 11. Tuija Metsäaho sanoo:

  Hei
  Jos arvioin työtulokseni 13 000 euroa vuodessa, YELiä pitäisi maksaa 261 euroa kuussa (Ilmarisen laskurin mukaan). Jos laskutan Ukko.fi:n kautta esimerkiksi 3 000 euroa kuussa, otetaan minulta YELiä 24,10 prosenttia bruttopalkasta. Tämä tekee 663 euroa! Joudunko siis maksamaan Ukko.fi:n kautta enemmän? Vai tasataanko maksuja jossain vaiheessa?

  1. Piia Peiponen sanoo:

   Hei Tuija!

   Perimme YEL-maksua ilmoittamasi työtulon perusteella. YEL-maksuprosentti on siis 24,10 % tai 25,60 % ellet saa aloittavan yrittäjän 22 %:n alennusta. Seuraamme tarkasti kaikkien kevytyrittäjiemme YEL-maksujen karttumista suhteessa ilmoitettuun työtuloon eli kun YEL-maksut on kerätty, ei kyseistä maksua enää peritä ellet ilmoita työtulon muuttumisesta samaisella tarkastelujaksolla.

   -Piia

   1. Petri Rantanen sanoo:

    Kommenttisi
    Onko siis näin, että joka kuukausi pitää maksaa YEL-maksu, vai vähennetäänkö se laskutuksen/ palkanmaksun yhteydessä? Itselläni menee rajan yli, eli joudun maksamaan, mutta tulot on niin epäsäännöllisiä, että kuukausittain tietyn summan maksaminen on haasteellista.

    1. Piia Peiponen sanoo:

     Moi Petri,

     ja kiitos hyvästä kysymyksestä! YEL-maksu vähennetään UKKO.fi:n käyttäjillä palkanmaksun yhteydessä. Palkasta otetaan syrjään oikea prosenttiosuus, joka sitten tilitetään Varmalle. Epäsäännölliset tulot eivät siis aiheuta YEL-vakuutuksen maksamiseen päänvaivaa sinulle eivätkä meillekään.

     Haluamme, että UKKO.fi-palvelun käyttö on helppoa ja vaivatonta nyt ja myös tulevaisuudessa, siksi huolehdimme muiden paperitöiden lisäksi kevytyrittäjien YEL-vakuutuksesta, jos he meidät siihen valtakirjalla valtuuttavat.

     Toivottavasti tämä selvensi asiaa. Lisätietoa YEL-vakuutuksesta saat verkkosivuiltamme Usein kysyttyä -osiosta.

     -Piia

 12. Tarja Björkman sanoo:

  Kommenttisi
  -HEI!
  Olen hakenut osa-aikaista tykyvyttömyyseläkettä ja nyt kuitenkin ilmeni että vakuutusyhtiön lääkärit ovat sitä mieltä että olen oikeutettu kokoaikaiseen tykyvyttömyyseläkkeeseen .
  Keskustelin vakuutusyhtiön virkailijan kanssa ja saan kuitenkin tehdä töitä jonkin verran eli noin rapiat 700 e kuukaudessa,eli jos jatkan töitä osa-aikaisesti niin minkä verran maksan silloin yelliä vai maksanko ollenkaan.
  Miten on kun nyt katsotaan että kuulutaan yellin piiriin,niin maksaako ukko edelleen vastuuvakuutusmaksut puolestani,???

  1. Piia Peiponen sanoo:

   Hei Tarja,
   YEL:in piiriin siirtyminen on herättänyt monella paljon kysymyksiä omasta tilanteesta.
   YEL-vakuutuksen työtulon minimiraja on 12 kuukauden tarkastelujaksolla 7645,25 euroa; tämähän lasketaan kevytyrittäjien kohdalla bruttotulosta. Jos arvioit tienaavasi bruttona tuon 700 euroa kuukaudessa seuraavan 12 kuukauden ajan, täyttyy kohdallasi tuo minimirajavaatimus eli voit ottaa YEL-vakuutuksen.

   YEL-maksu on 18–52-vuotiailla ja yli 63-vuotiailla 24,10 % sekä 53–62-vuotiailla 25,60 %. Jos tulet ensimmäistä kertaa YELin piiriin, saat kuitenkin vielä aloittavan yrittäjän 22 % alennuksen ensimmäiseltä 48 kuukaudelta. Lisäksi, verrattuna TyEL:iin, voit vähentää omassa verotuksessasi maksetut YEL-maksut.

   Palvelumaksuumme sisältyy edelleen myös kevytyrittäjän tapaturma- ja vastuuvakuutus, kuten aiemminkin.

   Verkkosivuillamme oleva tulolaskuri on nyt päivitetty YEL-aikaan, joten sitä kannattaa hyödyntää omia tuloja arvioitaessa. Myös asiakaspalvelumme auttaa yksityiskohtaisemmissa kysymyksissä tarpeen mukaan.

 13. Ari Sarajärvi sanoo:

  Hei,

  Yritystoiminnan käytännöistä suht vähän tietävänä pari kysymystä nousi tuosta artikkelista:

  1) Mikäli pakollisen YEL-vakuutuksen ehdot täyttyvät ja on sitä ennen saanut siihen vaadittavan bruttotulon verran palkkaa maksamatta YEL-maksuja, tulevatko nämä kokonaisuudessaan takautuvasti maksettavaksi?

  2) Onko työtulo kevytyrittäjän kohdalla kuinka varmasti bruttotulo? Äskeisen kysymyksen tarkan rajan ollessa kyseessä tärkeä tietää.

  Kiitos paljon avusta!

  1. Piia Peiponen sanoo:

   Hei Ari,
   hyviä kysymyksiä.

   YEL-vakuutus otetaan työtulolle, joka kevytyrittäjillä lasketaan bruttopalkasta, kuten artikkelissakin todetaan. YEL-maksu puolestaan tulee maksettavaksi arvioidun työtulon mukaan eli ei maksut tulevat koko summasta, ei vain ylimenevästä osuudesta.

   Jos et vielä osaa arvioida seuraavan 12 kuukauden tulojasi, huomaathan, että voit ottaa YEL-vakuutuksen myös takautuvasti (ilman laiminlyöntikorotusta jopa 6 kk), jolloin voit puoli vuotta seurata tulojesi kehittymistä ja näin helpottaa tulojen realistista arviointia. Jos tulosi muuttuvat, voit tehdä työtulon muutosilmoituksen helposti asiakaspalveluumme niin usein kun tarvetta on.

   -Piia

Kerro mielipiteesi

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat tuoreimmat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi kerran viikossa.
Lähetämme uusimmat kirjoitukset joka keskiviikko. Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa.