Blogi

15.12.2016

TEMin selvitys lupailee joustoa yrittäjyyden ja palkkatöiden siirtymien välille

Oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin kesäkuussa nimittämät selvityshenkilöt Akavan johtaja Maria Löfgren ja Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén ovat saaneet kartoitettu itsensä työllistäjien työttömyysturvan kehittämistarpeet. Tänään julkaistussa selvityksessä ehdotetaan työttömyysturvajärjestelmään muutoksia, joilla kannustetaan itsensä työllistämiseen pää- tai sivutoimisesti, otetaan nykyistä paremmin huomioon erilaiset työnteon muodot sekä tehdään siirtyminen palkkatyön ja yrittäjyyden välillä joustavaksi.

Selvityksen perusteella jako yrittäjä- ja palkansaajatyön välillä säilytetään jatkossakin, mutta väliinputoamisen riskiä työttömyysturvan osalta kavennetaan. Myös säännöksiä, joiden nojalla työtön voi työllistää itsensä yrittäjänä menettämättä kokonaan oikeuttaan työttömyysturvaan, selkeytetään.

Selvitystä varten kuultiin laajasti työelämän eri osapuolia, työttömyysturvaan liittyviä sidosryhmiä ja viranomaistahoja. Hallitus arvioi selvityksen ehdotuksia ja harkitsee sen pohjalta mahdollisia lainsäädännön muutoksia.

“Työttömyysturvan kehittäminen tukemaan itsensä työllistäviä on yksi hallituksen yrittäjyyspaketin toimenpiteistä, joilla poistetaan yrittämisen esteitä”, toteaa elinkeinoministeri Olli Rehn TEMin verkkosivuilla.

Yhdistelmävakuutus on pian totta?

Selvityshenkilöt esittävät myös niin sanotun yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa. Edellytykset, jotka koskevat vakuuttamis- ja rahoitusperiaatteita sekä vakuutettuna olon kestoa ja työssäoloehdon ansaintaa, pysyisivät perusteiltaan samoina kuin nyt. Sen sijaan työssäoloehtoa olisi mahdollista kerryttää myös yrittäjätoiminnan ja palkkatyön yhdistelmällä.

Löfgren ja Hellstén esittävät lisäksi, että yritystoiminnan vaikutusta työttömyysturvaoikeuteen kehitetään työnhakijan näkökulmasta kannustavammaksi. Tämä toteutettaisiin siten, että työttömänä aloitettua yritystoimintaa pidettäisiin sivutoimisena ja näin työttömällä säilyisi oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen ensimmäisen neljän kuukauden ajan. Velvollisuus vastaanottaa kokoaikaista työtä ja osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin kuitenkin säilyisi. Muun muassa Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula ja ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen pitävät ehdotusta kannatettavana.

Ministeriön tavoitteita linjasi ministeri Lindströn seuraavasti: “Yleisenä tavoitteena on uudistaa työttömyysturvajärjestelmää niin, että se vastaa muuttunutta työelämää entistä paremmin. Päämäärä on, että palkansaaja voi halutessaan siirtyä joustavasti yrittäjäksi ja päinvastoin. Esimerkiksi sivutoimisen yritystoiminnan aloittamisen tulisi olla työttömälle nykyistä helpompaa.”

Lue selvitys kokonaisuudessaan täältä. Tiivitelmään voi tutustua puolestaan täällä.
Lisää aiheesta myös markkinointipäällikkömme Ollin kirjoituksessa Kauppalehdessä 20.12.freelancer-toimistolla

Piia Peiponen
Kirjoittaja

Piia Peiponen

Piia on viestinnästä innostuva somenautiskelija ja lempeä kieliniuho, jota kiinnostavat muuttuva työ ja työelämä. Inspiraation lähteinä kirjoituksiin ja elämään toimivat ilmiöt ja ihmiset.

Lisää aiheesta

Kerro mielipiteesi

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat tuoreimmat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi kerran viikossa.
Lähetämme uusimmat kirjoitukset joka keskiviikko. Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa.