Blogi

9.7.2019

Yrittäjän eläkevakuutus parantaa eläketurvaasi

yrittäjä eläkevakuutus

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL on yrittäjien keskuudessa aina ajankohtainen puheenaihe. Itse YEL-vakuutus ja siihen liittyvä lainsäädäntö ovat jo melko vanhaa perua, sillä se on tullut voimaan vuonna 1970. Tämän jälkeen lakiin on toki tehty pieniä viilauksia, mutta perusteet ovat pysyneet samanlaisina tähän päivään. Monesti keskustelun keskiössä onkin nimenomaan se, miten YEL taipuu nykypäivän muuttuneen työelämän vaatimuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on keväällä 2019 koonnut raportin, johon on kerätty yrittäjien työeläkevakuutuksen kehittämistarpeita. Raportissa listataan monenlaisia kantoja, jotka lakia muuttaessa olisi hyvä ottaa huomioon.

Mikä yrittäjän eläkevakuutus on ja miksi se on olemassa?

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL turvaa yrittäjien eläkkeen. Yrittäjän eläkevakuutus on lakisääteinen vakuutus eli se on otettava, jos sen ehdot täyttyvät.

Myös laskutuspalvelua käyttävät kevytyrittäjät voivat kuulua YEL-vakuuttamisen piiriin, jos heidän keskimääräinen työtulonsa vuonna 2020 on vähintään n. 663 euroa kuukaudessa eli vuositasolla (alkamisajankohdasta 12 kuukautta eteenpäin) 7 958,99 euroa. YEL-vakuutetusta ei tarvitse ottaa, jos henkilö ei ole täysi-ikäinen, on yli 67-vuotias tai on vanhuuseläkkeellä. Lisäksi kevytyrittämisen laskutuspalvelun kautta tulee olla toistuvaa – kertaluontoisen keikan takia ei tarvitse hankkia YEL-vakuutusta.

yrittäjä eläkevakuutus

YEL-vakuutus on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta eli se ei ole olemassa vain yrittäjän eläkettä varten. YEL määrittelee eläkkeen lisäksi muidenkin etuuksien, kuten sairasvakuutuksen, työttömyys- ja vanhempain päivärahan määrän. Vielä tämän lisäksi YEL turvaa toimeentuloa mahdolliselle puolisolle ja lapsille, jos yrittäjä kuolee.

Kuinka paljon yrittäjän eläkevakuutusmaksu on?

Koska YEL-vakuutuksen suuruuden vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö, on se sama kaikille. Suuruudeltaan YEL-maksu on suunnilleen sama kuin työntekijöidenkin eläkemaksu TyEL. YEL-maksuprosentti vuonna 2019 on kaikilla 18–52-vuotiailla ja yli 63-vuotiailla 24,10 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu maksu 25,60 %.

Ensimmäistä kertaa yrittäjyyden polulle astuva saa kuitenkin automaattisesti käyttöönsä alennuksen, joka on voimassa 48 kuukautta ja suuruudeltaan se on 22 % maksuista. YEL-maksua maksetaan tällöin siis vain joko 18,80 % tai 19,97 % työtulosta.

Työtulosta yrittäjälle karttuu eläkettä 1,5 % vuodessa. Siirtymäsäännöksen vuoksi 53–62-vuotiaiden eläkekarttuma on vuosien 2017 ja 2025 välillä 1,7 % työtulosta; tällä ikäluokalla on myös 1,5 prosenttiyksikköä suurempi YEL-maksu, kuten aiemmin mainittiin.

yrittäjä eläkevakuutus

YEL-vakuutusmaksut maksetaan eläkevakuutusyhtiölle. Näitä ovat Suomessa Elo, Ilmarinen, Varma ja Veritas. Yrittäjä voi itse valita, mihin yhtiöön maksut haluaa suorittaa. UKKO.fi:n käyttäjilleen valtakirjoilla ottamat YEL-maksut maksetaan Varmalle.

Mikä on työtulo ja miten se arvioidaan?

YEL-maksut ovat prosenttiosuus yrittäjän itse itselleen arvioimasta työtulosta. Eläkettä karttuu ja mahdollisia tukia saa tämän työtulon perusteella.

YEL-työtulon määritelmä ei ole yksiselitteinen, sillä se kuuluu näin: YEL-työtulo on arvio oman työpanoksen arvosta omalle yritykselle. YEL-työtulon on vastattava sellaista palkkaa, joka oli kohtuullinen korvaus yhtä ammattitaitoiselle henkilölle, joka palkattaisiin tekemään samaan työtä kuin yrittäjä.

Yrittäjä siis määrittää ja ilmoittaa oman työtulonsa itse.

Yrittäjien alivakuuttaminen on melko yleistä, sillä monet yrittäjät eivät luota YEL-vakuutukseen ja pitävät sitä vanhanaikaisena ja kankeana. Esimerkiksi Suomen Yrittäjien vuonna 2017 tekemän kyselyn mukaan jopa kaksi kolmasosaa yrittäjistä alivakuuttaa itsensä. Monet yrittäjät ovatkin ratkaisseet alivakuuttamisen satsaamalla ennemmin henkilökohtaisiin sijoituksiin ja vakuutuksiin.

Alivakuuttamisella tarkoitetaan sitä, että yrittäjä arvioi työtulonsa alakanttiin omiin tuloihinsa tai lain edellyttämään tasoon nähden ja maksaa YEL-maksuja vähemmän kuin hänen työtulonsa realistisesti arvioituna pitäisi. Joka kolmas aloitteleva yrittäjä asettaa Eläketurvakeskuksen mukaan YEL-työtulonsa minimiin ja kaikista yrittäjistä näin tekee noin 20 %.

Yllätysten varalta olisi suotavaa pitää työtulo mahdollisimman totuudenmukaisena.

yrittäjä eläkevakuutus

Kevytyrittäjien kohdalla työtulo ei ole sama asia kuin bruttopalkka, mutta pääsääntöisesti kevytyrittäjien bruttotulo on vähintään työtuloa vastaava määrä, joten bruttopalkka on hyvä lähtökohta työtuloa arvioitaessa.

Jotta voi saada peruspäivärahaa työttömänä yrittäjänä, työtulon olisi oltava vähintään 13 076 euroa vuodessa. Vastaavaa lukemaa edellytetään myös, jos haluaa liittyä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi saadakseen ansiosidonnaista päivärahaa työttömänä ollessa.

Työsuhteen perusteella karttuva työntekijän eläketurva ei vapauta kevytyrittäjiä lain mukaisesta YEL-vakuuttamisvelvollisuudesta, jos työtulo on yli YEL-alarajan. Tällöin esimerkiksi Kelan päivärahat määräytyvät palkan ja YEL-työtulon yhteenlasketusta määrästä.

Yrittäjän eläkevakuutus on verovähennyskelpoinen

YEL-vakuutuksen voi ottaa myös takautuvasti. Vakuutus pitäisi kuitenkin ottaa puolen vuoden sisällä vakuutusedellytysten täyttymisestä, jotta YEL-vakuutusmaksuun ei tule laiminlyöntikorotusta.

yrittäjän eläkevakuututus

Työtuloa voi myös muuttaa esimerkiksi kesken kauden, jos työtuloarvio muuttuu. Työtulon päivittäminen koskee kuitenkin vain tulevia päiviä eikä menneiden päivien työtuloa voi muuttaa kuin hakemalla oikaisua.

YEL-velvollisuutta valvoo Eläketurvakeskus, joka saa toiminnastasi tietoa yrityksesi verotietojen sekä ansiotulojesi kautta. Jos tiedoistasi käy ilmi, että saattaisit olla lain mukaan velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, saat tästä kehotuksen. Jos kehotus ei toimi, etkä ole ottanut yrittäjän eläkevakuutusta, voi ETK ottaa vakuutuksen puolestasi. Tämä voi tulla kalliiksi, sillä joudut maksamaan maksamattomien YEL-maksujen lisäksi laiminlyöntikorotuksen.

Maksetut YEL-maksut ovat verovähennyskelpoisia eli vakuutettu voi ilmoittaa maksamansa yrittäjän eläkevakuutusmaksut omassa verotukseen vähennyksinä. Tämä koskee myös kevytyrittäjänä toimivia YEL-vakuutettuja.

Tiedätkö, paljonko sinulle on jo ehtinyt kertyä eläkettä? Omaa eläkekertymääsi pääset tarkastelemaan Työeläke.fi-verkkosivustolla.

Piia Peiponen
Kirjoittaja

Piia Peiponen

Piia on viestinnästä innostuva somenautiskelija ja lempeä kieliniuho, jota kiinnostavat muuttuva työ ja työelämä. Inspiraation lähteinä kirjoituksiin ja elämään toimivat ilmiöt ja ihmiset.

Rekisteröidy nyt – Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Kerro mielipiteesi

Kerro mitä ajattelet!

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat tuoreimmat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi kerran viikossa.
Lähetämme uusimmat kirjoitukset joka keskiviikko. Voit lopettaa tilauksesi milloin tahansa.

Lisää aiheesta