Töömaailm tulevikus – milliseid oskusi me vajame, et hakkama saada?

Töö ja tööelu muutustest räägitakse pidevalt; kuidas tööelu tulevikus välja näeb ja milliseid omadusi ja oskusi inimesel peaks olema, et hakkama saada. Mõtisklen nende asjade üle siin blogis.

Sa oled kindlasti kuulnud tuleviku tööeluga seoses räägitavast tehisintellektist, robotitest. Oskus omandada uut tehnolooiat ja kasutada seda, ongi üks võtmesõna, et võiksid olla edukas ka järgneval aastakümnel. Tehnoloogia mõistmise ja kasutamise lisaks on olemas  grupp erinevaid  omadusi, millest võib olla üllataval moel kasu meie kohanemisel tuleviku tööellu. Tööellu, mis järjest enam kiirenedes muutub.

Tahtmine õppida, aitab sul hakkama saada tulevikus tööelus

Näiteks tehnoloogia arenemine  kasvab eksponentsiaalselt. Uudishimu ja innustus uue õppimisel ei jookse mitte kunagi mööda külgi maha-vastupidi! Huvi oma oskuste  arendamisel, laiendamisel ja kasutamisel on eriti soositud nüüd, kui otsitakse tuleviku talente. Ja see kehtib kõikide ametitealadele kohta.

Samuti oma oskuste sobitamine ja oskus tugevuste analüüsimises, on tähtsal kohal:

”Mida ma oskan ja kuidas ma saaksin sobitada oma oskusi võimalikult hästi tööellu?”

Oma ala asjatunjate ja arendajate õpetuste järgimine on suurepärane viis, et püsiksid ajas kaasas ja saaksid minna oskajana edasi.

työelämä tulevaisuudessa

Tehnoloogia kasutamise lisandumisest, muutustega kaasa minemisest ja ametialaste oskuste arendamisest on tõstnud esile soomlastel hulganisti küsimusi ja  seda on uuritud näiteks Soomlaste Töö Liidu  (Suomalaisen Työn Liiton ) kampaania uuringus- Made by Finland

Inimlikkus ja inimese enda oskused tõusevad esile

Tuleviku tööst ja tööelust rääkides tõuseb sageli esile mure sellest, et kas inimestele jätkub tööd kui kõik meie ümber automatiseerub. Tegelikult muretsemiseks ei ole põhjust, kuna robotitele jäävad sellised tööülesanded, milles inimesed algselt polegi olnud väga head. Täpsust, mehhaanilisust ja rutiinilisust sisaldav töö sobib suurepäraselt tehnoloogia valdkonda, robotite tööülesanneteks. Nii meile, inimestele, on võimalus keskenduda kriitilisust ja loovust nõudvatele ülesannetele.

Tänu sellele, et oleme humaannsed, empaatilised ja mõtlevad isiksused, ongi meie kasuks olevad seigad tuleviku tööelus. Jätkuvale õppimisele loovad põhja- erinevad, peaaegu tavaliselt kuuluvad inimlikud tunnused.

Sellised tunnused on näiteks:

  • loovus,
  • kriitiline mõtlemine,
  • koostöö- ja kommunikatsioon,
  • empaatilisus,
  • emotsioonide väljendamise oskuslikkus.

Eelpool mainituid osksusi, on inimesel lihtsam arendada, kui näiteks robotil. Näiteks paremaks kommunikeerijaks õppides, tasub tähelepanu pöörata oma kuulamise ja mõistmise oskusele. Neid arendades muutud sa paremaks tähelepanu nõudvates koosolekutes ja kohtumistes.

Töö ja vaba aeg segunevad – Kas sa taastud piisavalt, et jaksaksid jätkata?

Kui töö ja vaba-aja piir hämardub,  võib olla, et võõranud tööst ning taastumine ja jaksamine on endisemast raskemad.  Meie ajud töötavad ja mõtlevad tööasjadest ka nädalalõppudel ja puhkuse ajal. Sellele peab pöörama tähelepanu. Meie keskendumist häirivad mitmed tegurid kui töötame või oleme hoopis puhkusel.

Ääretult tähtis ongi osata lahti lasta tööst, kuna ainult piisavalt puhates ja taastudes saame endis esile tuua inimlikku potensiaali. Töötegijal, kes on jätkuvalt väsinud ja ülekoormatud, väheneb võime olla empaatiline  ja kannatlik. Samuti kannatab ka loovus ja kriitiline mõtlemine, kui meil on keskendumiseraskused.

Suhtluskanalite olemasolu ja kasutamine raskendab igapäevatöös keskendumist ja tähelepanu nõudvate ülesannete sooritamist. Päev võib mööduda märkamatult, tehes erinevaid mittevajalikke ülesandeid ja tähtsad ning nõudlikud ülesanded jäävad seetõttu tahaplaanile või hoopiski tegemata. Oma tööpäeva ja kalendri planeerimine on samuti üks väga tähtis tööellu kuuluv oskus, mis on vajalik juba nüüd ja tulevikule mõeldes veelgi enam. Sellele keskendudes on võimalik enda tegemisi organiseerida veelgi mõistlikmalt:

Töö, mis nõuab täpsust ja väga suurt keskendumist, kannatab teha siis, kui sinu enda energiatase on kõrgpunktis ja töökiirust tasub lõdvemaks lasta siis, kui kaduv keskendumisevõime seda nõuab.

työelämä tulevaisuudessa

Tööheaolu kasvab

Üha enam hakatakse tähelepanu pöörama väärtustele, mis on just töötajatele endile tähtsad. Noored töötegijad on öelnud, et valivad pigem töökohaks paiga, kus on hea töökeskond ja toredad töökaaslased, kui kõrge palk ja vastupidised väärtused.

Enda tööandjana olemine ja ettevõtjana töötamine on trend, mis on tõususuunas liikuv. Järjest enam inimesi soovib olla iseendja tööandja ja töötada enda heaks. Töö ja isikliku elu ühendamine on nii mõenelegi inimesele heaolu alustala. Mitte kellast -kellani kuskil konkreetses paigas olemine, vaid valikuvabadus kuna ja kus tööd teha, paelub nii mõndagi ja võib olla isegi tootlikum.

Seda näeb kergettevõtjate ja mitmete arveldamist pakkuvate firmade tõusvas kasvus.

Üritajate, iseenda tööandjate, kergettevõtjate  ja erinevate vabakutseliste määr kasvab hüppeliselt. Üha enam inimeste sissetulek koosneb mitmest eri tööst- nii mõnigi teeb lisaks tavalisele palgatööle lisaks lisatööd eri tööandjatele.Oskus iseseisvalt töötamiseks on muutumas järjest tähtsamaks juba lähitulevikus.

Lõppude- lõpuks tulevikus vajaminevad oskused ei nõua meilt mitte mingisugust evolutsiooni, vaid hoopis iseendi inimlikkude oskuste kasutamist ja harjutamist.

Samamoodi nagu nüüdki, tulevikus saavad hästi hakkama uudishimulikud ja  töökad inimesed, kes on huvitatud sellest, mis nende ümber toimub.

Muita artikkeleita aiheesta Blog ET: