Koronavirus-tietopaketti: Kelalta saatavat korvaukset

Kevytyrittäjät nähdään Kelan näkökulmasta yrittäjinä.

Jos kaipaat lisätietoja korvauksista tämän sivun ohjeiden lisäksi, olethan yhteydessä Kelaan!

Kelan asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 9-16. Yhteystiedot löydät täältä.

Tartuntatautipäiväraha

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystä, jos sinut on määrätty olemaan poissa työstäsi karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

YEL-vakuutettu käyttäjä saa tartuntatautipäivärahaa sen hetkisen voimassa olevan työtulon mukaan, kun poissaolo alkaa.

Kelan tartuntatautipäivärahaa varten tarvitaan kopio tartuntataudeista vastaavan lääkärin antamasta päätöksestä. Kenen tahansa suositus pysyä kotona ei siis riitä päivärahaa varten.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin työskentely on karanteenin takia estynyt. Sitä ei siis makseta esimerkiksi tehtävissä, joissa työskentely onnistuu myös etänä.

Lisätietoja löydät Kelan sivuilta.

Sairauspäiväraha

Sairauspäiväraha korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä.

Kevytyrittäjän sairauspäiväraha määräytyy edeltävän 12 kuukauden mukaan (huomioon otetaan YEL-työtulo sekä mahdolliset palkkatulot).

YEL-vakuutetun omavastuuaika on yksi päivä. Toisesta päivästä lukien voi saada sairauspäivärahaa.

Jos YEL-vakuutusta ei ole, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää.

Lue lisää sairauspäivärahasta Kelan sivuilta.