Muutoksia palkan sivukuluihin ja muihin korvauksiin vuonna 2017

Työantajan sivukuluja alennetaan kilpailukykysopimuksen perusteella vuonna 2017. Muutokset koskevat vuonna 2017 maksettavia palkkoja. Muutos koskee seuraavia sivukuluja ukko-eurot-violetti

  • työnantajan työeläkemaksu,
  • työttömyysvakuutusmaksu,
  • työnantajan sosiaaliturvamaksu.

Vastaavasti joissakin kohdin työntekijän maksuja on korotettu. Lisäksi muutoksia tulee työtapaturmavakuutusmaksuun ja päivärahoihin sekä ateria- ja kilometrikorvauksiin. Alla on lueteltu keskeisimmät vuoden 2017 alusta voimaan tulevat muuttuneet maksut ja korvaukset.

Työeläkemaksut

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin työntekijöiden keskimääräisen työeläkemaksun korottamisesta ja vastaavasti työnantajien keskimääräisen maksun alentamisesta samalla määrällä. Muutos on yhteensä 1,20 prosenttiyksikköä vuosina 2017–2020.

Vuonna 2017 työnantajien keskimääräinen työeläkemaksu laskee ja työntekijöiden keskimääräinen työeläkemaksu nousee 0,20 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2017 työntekijän maksu 17–52-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla on 6,15 % sekä 53–62-vuotiailla 7,65 %. Kuten eläkeuudistuksessa on sovittu, on 53–62-vuotiaiden työeläkemaksu 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla.

Vakuuttamisvelvollisuuden alaraja laskee nykyisestä 18 ikävuodesta 17 vuoteen. Työeläkevakuuttamisvelvollisuus alkaa, kun henkilö täyttää 17 vuotta.

Työnantajan maksu on keskimäärin 17,95 % palkoista.

Työttömyysvakuutusmaksu

Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksua nostetaan 0,45 prosenttiyksikköä ja vastaavasti työnantajien keskimääräistä työttömyysvakuutusmaksua alennetaan 0,45 prosenttiyksikköä.

Vuonna 2017 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu nousee 1,60 %:iin palkasta. Työnantajan osuus puolestaan laskee 0,8 %:iin, jolloin työttömyysvakuutusmaksu on yhteensä 2,4 % palkkasummasta. Työnantajan osuutta on porrastettu siten, että ensi vuonna 2 059 500 euroa ylittävältä osalta vakuutusmaksu on 3,30 % palkasta.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin myös työnantajien sosiaaliturvamaksun alentamisesta; samalla maksun nimi muuttuu työnantajan sairausvakuutusmaksuksi. Vuonna 2017 työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,08 %, kun se vuonna 2016 oli 2,12 %. Työnantajan sairausvakuutusmaksua ei makseta alle 16-vuotiaille eikä 68 vuotta täyttäneille.

Palkansaajien ja yrittäjien sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu on 1,58 % palkasta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 000 euroa. Maksu nousee 0,76 prosenttiyksikköä vuodesta 2016. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 000 euroa päivärahamaksu on 0 %.

Päivärahat ja kilometrikorvaukset

Päiväraha nousee ensi vuodelle 41 euroon, kun työmatka on kestänyt yli 10 tuntia ja myös silloin, kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden vuorokauden yli 6 tunnilla. Ulkomaan päivärahoihin tulleet muutokset voi tarkistaa maakohtaisesti täältä.

Ateriakorvauksen enimmäismäärä vuonna 2017 on 10,25 euroa tai kahdesta ateriasta työmatkan aikana 20,50 euroa.

kulkuvalineet

Kilometrikorvaus on ensi vuonna 41 senttiä kilometriltä, jos kulkuvälineenä on auto. Korvaukseen liittyvät korotukset pysyvät ennallaan, mutta joidenkin muiden kulkuvälineiden korvaukset muuttuvat.

Enintään 50 hv moottoriveneestä korvataan 73 senttiä kilometriltä ja yli 50 hv moottoriveneestä 106 senttiä kilometriltä. Moottorikelkalla ajetuista työmatkoista korvataan ensi vuonna 101 senttiä kilometriltä ja mönkijällä 95 senttiä kilometriltä. Moottoripyörän, mopon ja muun kulkuneuvon korvaukset säilyvät ennallaan.

Suomen Yrittäjien verkkosivuilta löytyy hyvin koostettuna kaikki yllä luetellut muutokset ja ensi vuoden tärkeät luvut.

Huomaathan, että myös palkkalaskuriimme uudet luvut päivittyvät vasta vuoden vaihtuessa.

Piia Peiponen

Kirjoittaja Piia Peiponen

Piia on viestinnästä innostuva somenautiskelija ja lempeä kieliniuho, jota kiinnostavat muuttuva työ ja työelämä. Parhaiden juttujen kärkipäässä ovat hyvä kahvi, koukuttava kirja, lentokoneen nousun aiheuttama kipristys mahassa ja kaikki urheilulajit, joissa on mukana pallo.Kerro mielipiteesi

Kerro mitä ajattelet! Jos haluat näyttää kuvan kommenttisi yhteydessä, aseta gravatar osoitteessa fi.gravatar.com.

Asiakaspalvelumme palvelee ark. klo 9-16.
  09 6980 934 ja sähköpostitse asiakaspalvelu@ukko.fi