Koronavirus-tietopaketti: Työttömyysturvan parannukset

Viimeisin päivitys 16.4.2020

Suomen hallitus esitti 20.3.2020 väliaikaisia muutoksia työlainsäädäntöön koronavirustilanteen vuoksi. Muutosten voimassaoloaika vaihtelee.

Esitetyt muutokset työttömyysturvaan parantavat turvan tasoa ja ehtoja.

Hyväksyttyjä lakimuutoksia ovat yrittäjien ja lomautettujen oikeudet työttömyysturvaan. Niistä tarkemmin alla!

Yrittäjän työttömyysturva

Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan on ollut voimassa 8.4. lähtien. Lakia sovelletaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen 30.6.2020 asti.

Yrittäjät voivat hakea Kelan maksamaa työmarkkinatukea yritysmuodosta riippumatta 8.4.2020 alkaen.

Tilapäisluonteinen heikentyminen koronavirusepidemian vuoksi on peruste arvioida yritystoiminta työllistävyydeltään sivutoimiseksi yritystoiminnaksi. Päätoimisesti työllistyneen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista. Yrittäjän oma ilmoitus riittää, mikäli yritystoiminta on vähentynyt.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua koronavirusepidemiasta.

Yrittäjän työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan jatkossakin vain yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille.

Koska kevytyrittäjät nähdään työttömyysturvan näkökulmasta yrittäjinä, soveltuvat nämä muutokset kevytyrittäjiin sellaisenaan.

Jos kriisi on pienentänyt toimintaasi tai tulosi ovat loppuneet kokonaan, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-palvelussa!

Lomautetun työttömyysturva

Laki lomautetun oikeudesta työttömyysturvaan on voimassa 1.4.2020 lähtien. Lakia sovelletaan takautuvasti 16.3.2020 alkaen 31.7.2020 asti.

Yritystoiminnan lisäksi opinnotkaan eivät ole enää este työttömyystuen saamiselle. Muutos nopeuttaa työn ohella opiskelevan ja yritystoimintaa harjoittavan lomautetun henkilön työttömyysetuuden hakemista ja saamista

Jos yritystoiminnasta on tuloa, Kansaneläkelaitos ja työttömyyskassa ottavat tulon huomioon maksaessaan soviteltua työttömyysetuutta.

Työttömyystuen saaminen edellyttää, että lomautettu ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Jos kevytyrittäjä on lomautettu työsuhteestaan ja henkilöllä on ollut sivutoimista yrittäjätoimintaa, tulot otetaan huomioon työttömyysturvan määrässä.

Lue myös: ohjeet ja vinkkimme lomautetuille!