Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

SLP Group Oy

Itämerenkatu 1
00180 Helsinki

Yhteystiedot

Rekisterin nimi

Ukko.fi-laskutuspalvelun / SLP Group Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, tilastointiin, palvelun kehittämiseen sekä asiakkuusmarkkinointiin.

Rekisterin sisältö

Rekisteriin tallennetaan tarpeellisuuden mukaan seuraavia tietoja.

  • etu- ja sukunimet, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, kieli, kansalaisuus, ammatti, markkinointinimi, koulutus
  • tilinumero, veroprosentti, käyttäjän yksilöivä tunnus
  • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot, uutiskirjeen tilaus
  • tieto asiakkuuteen kohdistetuista eduista, sekä tieto muusta asiakassuhteen hoitamiseen liittyvästä yhteydenpidosta
  • tiedot käyttäjän käyttämästä päätelaitteesta palvelun kehittämistä varten

Tietolähteet

Tiedot tallennetaan rekisteriin käyttäjän antamalla suostumuksella liittymislomakkeen kautta.

Rekisterin tietosuoja

Rekisteriä säilytetään suojatulla palvelimella, jonne pääsy on ainoastaan rekisterinpitäjällä ja rekisterinpitäjän valtuuttamilla teknisillä ylläpitäjillä.

Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

SLP Group Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Rekisteröidyllä on oikeus muuttaa, päivittää, tarkastella ja poistaa omia tietojaan.