Verokortit

31.7.2012

Kaikilla yli 15-vuotiailla suomalaisilla on oma verokorttinsa, koska kaikilla on ansioistaan veronmaksuvelvollisuus. Verokortti kertoo palkanmaksun yhteydessä sen, kuinka paljon veroja on perittävä. Se on toimitettava palkanmaksajalle hyvissä ajoin ennen palkkapäivää, koska ilman verokorttia on veroja maksettava 60 % kaikista tuloista.

Verokortteja on nykyisin vain yksi

Verokortti muuttui vuonna 2019. Erilaisia verokortteja ei enää ole, vaan kaikilla Suomessa on nyt yksi ja sama vuositulorajallinen verokortti käy nyt kaikille palkkatuloille.

Muutos tekee ennakonpidätyksestä yksinkertaisempaa ja helpompaa.

Päätoimen verokortti

Päätoimi on yleensä se työ, josta henkilö saa pääasiallisen toimeentulonsa. Jos tämä työ ei ole niin kutsuttua freelance -työtä, tulee työnantajalle toimittaa päätoimen verokortti, jossa on oikea veroprosentti. Oikealla veroprosentilla tarkoitetaan sitä, että henkilö on tarkistanut verokorttinsa vastaamaan sen hetkistä elämäntilannettaan, tuloissa kun voi normaalisti olla isojakin poikkeamia.

Sivutoimen verokortti

Sivutoimi tai sivutoimet puolestaan ovat yleensä lyhyempiä kestoltaan ja niistä saatava palkka on yleensä päätoimen palkkaa pienempi. Tällaisia sivutoimia varten toimitetaan sivutoimen verokortti, jossa on veroprosentin lisäprosentti, mikä tarkoittaa päätoimea kireämpää verotusta.

Joskus sivutoimen verokortissakin voi kuitenkin olla sekä perus- että lisäprosentti, jolloin verokorttiin on merkitty tuloraja, jonka jälkeen lisäprosentti otetaan käyttöön.

Freelance-verokortti

Freelancer-nimikettä käytetään yleisesti monenlaisista pätkätöitä tekevistä työnsuorittajista. Monet heistä ovat lisäksi yrittäjiä. Jos henkilö saa työsuorituksistaan maksua usealta toimeksiantajalta samaan aikaan, pystyi hän ennen pyytämään itselleen freelance -verokorttia verotoimistosta. Vuoden 2019 alusta alkaen Suomessa on käytössä vain yksi verokortti, joka käy sekä freelancereille että pää- ja sivutoimeen.

Verokorttien hakeminen

Verotoimiston väki osaa antaa parhaat neuvot verokorttiasioihin liittyen. Siksi kyseisessä paikassa kannattaakin asioida aina kun tarvetta vähänkään ilmenee. Nykyään verokorttiasioita voi hoitaa myös internetin kautta osoitteessa www.vero.fi. Täällä voi tilata uuden verokortin tai muuttaa aikaisempia tietojaan.

UKKO.fi-palveluun tavittavan verokortin toimituksesta löydät tarkemmat tiedot omalta sivultaan: Verokortin toimitus.