Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennys on verotuksessa tehtävä vähennys, jossa huomioidaan tiettyjä kotitaloudessa teetettyjä töitä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä kuten myös rakennusten kunnossapito- ja perusparannustöistä voi saada verovähennystä nimenomaan työn osalta. Työn tekijä puolestaan voi mainostaa kotitalousvähennystä toiminnassaan silloin, kun sen ehdot täyttyvät.

Kuka saa kotitalousvähennystä?

Yksinkertaisesti sanottuna kotitalousvähennykseen on oikeutettu se henkilö, joka maksaa kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn. Rajauksena asiaan on kuitenkin se, että työ tulee olla suoritettu joko maksajan omassa asunnossa tai vaihtoehtoisesti hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa kotona.

Kotitalousvähennyksen määrä

Kotitalousvähennyksen määrää arvioidaan säännöllisin väliajoin. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä sen suuruus on 2000 euroa, jolloin puolisot voivat yhteensä saada 4000 euron kotitalousvähennyksen.

Pitää muistaa, että kotitalousvähennyksen saa vain tehdystä työstä. Esimerkiksi työn suorittamiseen tarvittavat työvälineet eivät ole vähennettäviä asioita. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi remontti tehdessä kotitalousvähennyksen saa remonttihenkilölle maksetusta palkasta, mutta ei enää tapeteista tai muista remonttiin käytetyistä tarvikkeista.

Lue lisää kotitalousvähennyksen hyödyntämisestä UKKO.fi-palvelussa: Kotitalousvähennyksen ABC.

Yrittäjä ja kotitalousvähennys

Kun yrittäjänä toimiva henkilö myy palveluitaan yksityiselle henkilölle, täyttyvät kotitalousvähennykseen oikeuttavat ehdot yleensä välittömästi. Yrittäjän on hyvä tuntea, kuinka kotitalousvähennys toimii, sillä monet asiakkaat saattavat kysyä tästä.

Jos siis yrittäjänä toimiva henkilö kuuluu ennakonpidätysrekisteriin, voi häneltä palveluita ostava asiakas vähentää 45 % arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Työsuhteeseen palkatun henkilön palkkakuluja sen sijaan saa vähentää 15 % sekä kaikki työnantajan sivukulut.

Kotitalousvähennyksen hakeminen

Kotitalousvähennyksen hakemiseen on kolme tapaa. Ensiksikin joissakin tapauksissa tiedot voi ilmoittaa etukäteen verokorttia varten. Toinen vaihtoehto on käyttää Palkka.fi -palvelua ja ilmoittaa tiedot sitä kautta. Kolmas tapa puolestaan on ilmoittaa tiedot veroilmoituksen täyttämisen yhteydessä.

31.7.2012

Liity nyt - Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.