Mis on maksukaart?

Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

Kas teadsite, et maksukaart muutus 2019. aasta alguses? Maksukaarte on nüüd ainult üks ning selle tulupiirmäärasid kohaldatakse kõigile töötasudele.

Muudatus võib tunduda esialgu keeruline, kuid maksude kinnipidamise määrad on nüüd selgemad. Seepärast vaatlengi siinses artiklis maksukaardi muudatusi.

Kuidas maksustamine käib?

Soomes on maksustamine korraldatud nii, et töötaja näeb palgaleht üksnes osa oma töötasuga seotud sotsiaalkindlustuskulusid. Suurema osa sellest kulust moodustavad kinnipeetud maksud. Kinnipeetud summa kantakse maksukaardile. Lisaks kinnipeetud maksudele on osa töötaja värbamisega seotud kulusid pensionikindlustusmakse, töötuskindlustusmakse, õnnetusjuhtumikindlustuse makse, rühmaelukindlustuse makse ja sotsiaalkindlustusmaksed.

Maksukaardil on vaid üks praktiline eesmärk – teatada tööandjale kinnipeetava maksu määr, mis tuleb teie töötasult maksuametile tasuda.

Soomes on kasutusel astmeline maksustamine. See tähendab, et mida rohkem te teenite, seda suurem on teie maksumäär.

Maksuamet saadab kõigile üle 15-aastastele isikutele prognoositava kinnipeetava maksu määra. Kui teile on teada tulu mõjutavaid asjaolusid, peaksite andma neist teenuse MyTax kaudu maksuametile teada ja tellima uue maksukaardi.

2019. aastal on ainult üks maksukaart

Maksustamine tugineb põhimõttele, et te olete suuteline prognoosima oma 12 kuu tulusid ja teate, kui palju te aastas teenite. Kuna arvesse lähevad töötamise ja raha teenimise eri vormid, võib hinnangu andmine osutuda keeruliseks. Kui te ei prognoosi õigesti ja teenite rohkem raha, kogub maksuamet teilt puuduolevad maksud tagantjärele.

Tasumata maksusid nimetatakse järeltulumaksuks. Kui teie maksumäär on sel aastal liiga väike, peate tasuma 2020. aasta lõpuks järeltulumaksu. Kui hindasite oma tulu suuremaks ja tasusite seetõttu rohkem makse, saate samamoodi aasta lõpus maksutagastuse.

Varem oli iga töötamisvormi kohta oma maksukaart, kuid alates 2019. aastast kehtib üksainus maksukaart ja tulupiirmäär terve aasta kohta. Võite esitada sama maksukaardi või selle koopia kõigile oma tööandjatele.

Kui teie tulu muutub, saate tellida maksuametist uue maksukaardi ja muuta oma maksumäära kas suuremaks või väiksemaks. Uue maksukaardi tellimise juhised on toodud allpool. Kui te ei pea oma tulupiirmäära muutma, kuid soovite suurendada maksumäära, võite lihtsalt esitada tööandjale sellekohase vabas vormis avalduse.

Maksukaart

Uus maksukaart näeb teistsugune välja

Näidises on kinnipeetava maksu määr 22%. See tähendab, et tulupiirmäär on 39 928 eurot. Tulult, mis seda summat ületab, peetakse tulumaksu kinni 38%.

Tänu tuluregistrile on 2019. aastast alates lihtne kogu teenitud tulu ühes kohas ja peaaegu reaalajas jälgida.  Edaspidi on tuluregistrit võimalik kasutada ka makstud pensionite ja hüvitiste jälgimiseks. Tuluregistrisse saate sisse logida näiteks internetipanga kaudu.

Teie tööandja peab tuluregistrile esitama viie päeva jooksul kogu makstud töötasu andmed. UKKO.fi edastab teie tuluandmed samuti tuluregistrile.

Tuluregistri andmeid kasutavad aasta algusest alates Soome maksuamet, sotsiaalkindlustusamet, töötuskindlustusfond, pensionimaksjad ning Soome pensionikeskus. Alates 2020. aastast hakkavad tuluregistrit kasutama ka töötushüvitisfondid, mõned kindlustusseltsid, haridusfondid, kohalikud omavalitsused, statistikaamet, makseturvalisuse ja maksetoetuste süsteemid ning töötervishoiu ja -ohutuse ametkonnad.

Ärge unustage oma tulupiirmääral silma peal hoida!

Teisese sissetuleku jaoks enam 2019. aastast maksukaarti ei väljastata. Juhul kui te pole uut kaarti tellinud ega kavatse seda teha, siis hakkab 2019. aasta maksukaart kehtima 1. veebruaril 2019.

Te ei pea tööandjale enam originaalmaksukaarti esitama. Piisab maksukaardi koopiast.

Kui te töötate mitme tööandja heaks, siis on eelmainitud muudatuse tõttu varasemast veelgi olulisem oma tulupiirmääral silm peal hoida.

Kõige lihtsamini saab UKKO.fi-le maksukaardi esitada elektrooniliselt juhtpaneeli kaudu.

Mille poolest erineb maksukaardi kasutamine arveldusteenuse kasutamisest kergettevõtjana?

Nn vabakutselise maksukaarti enam ei eksisteeri, sest edaspidi piisab ühest maksukaardist ja tulupiirmäärast ka juhul, kui töötate mitme tööandja heaks. See tähendab, et maksumaksja peab hoidma oma tulupiirmääral silma peal ja jälgima hoolikalt kogu teenitud tulu. Tulupiirmäära ületamise korral peate tellima uue maksukaardi.

Erinevus maksukaardi ja arveldusteenuse kasutamise vahel seisneb selles, et arveldusteenus hoolitseb nii teie kui ka teie kliendi töötasu maksmisega seotud bürokraatia eest. Kui kasutate maksukaarti, tähendab see, et teie klient peab hoolitsema kõigi töötasu maksmisega seotud kohustuste eest. Paljud kliendid leiavad, et see on tülikas, eriti kui tegemist on projektipõhise või ajutise tööga, sest nad peavad tegelema töötaja palkamiseks liigse paberimajandusega.

Kui kasutate arveldusteenust, nagu UKKO.fi, siis hoolitseme ise teie asemel bürokraatia eest. Nii pole teie kliendil vaja teha muud kui arve tasuda. Tänu meile on teenuse ostmine mugav.

Uue maksukaardi tellimine ja tulu muutus

Praegu on uus maksukaart tegeliku maksukaardiga väga sarnane. Näidisel on uus maksukaart, mille kinnipeetava maksu määr on 21% ja tulupiirmäär 40 000 eurot. Seetõttu on kinnipeetava maksu lisamäär 38%.

Uut maksukaarti vajate juhul, kui teie teenitud tulu muutub. Pidage seda meeles ja veenduge, et te ei ületa maksukaardile märgitud 12 kuu tulupiirmäära. Tulupiirmäära ületamise suhtes peate olema eriti hoolikas juhul, kui töötate aasta jooksul mitme tööandja heaks.

Kui teie tulu muutub märkimisväärselt suuremaks või väiksemaks, saate tellida maksuametist uue maksukaardi. Tööandjale piisab uue maksukaardi koopiast. Samuti võite esitada tööandjale teenusest MyTax prinditud kaardi või oma arvutisse salvestatud pdf-vormingus kaardi. Vajaduse korral saate tellida maksuametist uue maksukaardi suisa telefoni teel.

Teenus MyTax viib maksuasjad tasapisi veebi

2019. aastal on teil võimalik ajada enamikku maksuasjadest maksuameti teenuse MyTax kaudu. Näiteks saate esitada maksustamisega seotud teavet enne, kui teile esitatakse maksutagastus paberil. Nii on teile postiga koju saadetud maksutagastus juba õigesti täidetud.

Veelgi enam – teenust MyTax võite kasutada ka selleks, et vaadata maksutagastuste ja järeltulumaksu teavet. Samuti saate sisestada selle pangakonto numbri, millele soovite maksutagastust.

Kui te ei soovi, et maksuamet saadaks teile paberil kirju, siis aktiveerige elektrooniline suhtlus aadressil https://www.suomi.fi/messages. Kui aktiveerite elektroonilise suhtluse, saadetakse teie e-posti aadressile ja Suomi.fi sõnumitesse teade, kui teenuses MyTax on teie maksuasjade kohta uut teavet.

Selle aasta kaardid saadetakse kõigile posti teel. Pärast 2019. aasta kevadet saadab Soome maksuamet kõigile posti teel kirja asjus, mida ei saa ajada teenuse MyTax kaudu. Soovi korral saad Soome maksuametilt kirju endiselt posti teel.

Lugege maksukaartide kohta meie KKK maksude jaotisest.

Muita artikkeleita aiheesta Blog ET:

 • Blog ET Hinnakujundus ei ole hookuspookus, kuigi see pole ka ühe sõrmenipsuga lahendatav.

  Hinnakujundus on füüsilisest isikust ettevõtjate ja vabakutselitse jaoks alati problemaatiline.  Hinna määramine ei ole lihtne, kuid seda saab mitmel moel lihtsamaks muuta.  Milline hind siis määrata oma tootele või teenusele? Avaldasime äsja meie populaarsest hinnakujunduse infolehest uuendatud versiooni. Ja otsustasime jagada teiega paari lihtsat ja järeleproovitud nippi, kuidas füüsilisest isikust ettevõtjad, vabakutselised, kergettevõtjad võiksid hinnapakkumisi teha. Arvel esitatud summa ja…

  Loe rohkem
 • Blog ET Kergettevõtja 5 + 6 töövahendit. Kas sina juba kasutad neid?

  Kergettevõtlus! Kelle jaoks vana, kelle jaoks uus asi. Mida kergettevõtlusega alustamiseks vaja läheb?   Vastus on lihtne. Kergettevõtlusega alustamiseks läheb vaja kõigest maksukaarti, isikukoodi ja e-posti aadressi. Siis võitegi kergettevõtjana tööle asuda. Ettevõtlusega on kergem jätkata kui teate, kuidas kõiki võimalikke töövahendeid ära kasutada. Kuigi kergettevõtlusele on omane iseseisev töötamine ja ettevõtluspõhimõtted, ei pea kergettevõtja siiski kõike üksinda tegema. Arveldusteenus hoolitseb…

  Loe rohkem
 • Blog ET Kliendid on sotsiaalmeedias- miks sinagi ei võiks olla seal?

  Kliendid on sotsiaalmeedias- miks sinagi ei võiks olla seal? Mitmel korral on öeldud tõsiasi- kliendid on sotsiaalmeedias, teisisõnu sinulgi tasub olla seal kuulamas ja juhendamas neid. See peab paikka, aga enne sellesse punkti jõudmist, tasub sul kergettevõtjana või ettevõtjana mõelda sellele, et millistel kanalitel sinu kliendid täpsemalt on. Sinul ei ole vaja olla nähtaval kõikidel meediakanalitel, piisab sellest, kui keskendud…

  Loe rohkem