Yrittäjyyskoulu

Aina kannattaa yrittää

Starttiraha alkavalle yrittäjälle – Näin sitä saadaan!

starttiraha2

Starttiraha tukee uutta yrittäjää sinä aikana, jolloin yrityksen toimeentulo ei ole vielä vakiintunut. Se ei ole jatkuva tukimuoto, vaan antaa alkusysäyksen uudelle yritykselle.

Tässä artikkelissa kerromme miten starttirahan hakeminen tapahtuu sekä siitä, mitä starttirahalla voi tehdä.

Kenelle starttiraha on suunnattu ja milloin sitä voi saada?

Starttiraha on valtion myöntämä henkilökohtainen tuki uudelle yrittäjälle, joka on aloittamassa päätoimisen yritystoiminnan. Se antaa uudelle yrittäjälle perustuen suuruisen turvan, joka on 33,78 euroa päivässä (2021) ja korkeintaan sitä saa viideltä päivältä viikossa. Starttiraha on henkilökohtaisessa verotuksessa huomioitavaa tuloa ja se voidaan myöntää myös muille perustettavassa yrityksessä työtä tekeville, eli tuki ei tule yritykselle. Starttirahaa haetaan ensin 6 kk jaksolle ja tämän jälkeen on mahdollista hakea jatkoaikaa 6 kk. Starttirahan myöntää Työ- ja elinkeinotoimisto.

Toiminimiyrittäjyys voi olla myös helppoa

Kirjanpito, laskutus ja kuittivarasto kiinteällä kuukausihinnalla. Perustamme toiminimen ilmaiseksi ja saat y-tunnuksen heti käyttöösi.
Lue lisää toiminimiyrittäjyydestäAskarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>

Voit saada starttirahaa jos

 • Olet työtön työnhakija ja aloitat yritystoiminnan
 • Siirryt palkkatyöstä, opinnoista tai kevytyrittäjyydestä kokoaikaiseksi yrittäjäksi, esimerkiksi perustamalla oman toiminimen
 • Siirryt sivutoimisesta toiminimiyrittäjyydestä päätoimiseksi – tai kevytyrittäjyydestä suoraan päätoimiseen toiminimiyrittäjyyteen

Työttömänä työnhakijana voit valita haetko starttirahaa tai työttömyysetuutta yrittäjyyden ensimmäiseltä 4 kuukaudelta. TE-toimisto arvioi yritystoiminnan päätoimisuutta vasta neljän kuukauden jälkeen. Starttirahaa haetaan ensin 6 kuukauden jaksolle, minkä jälkeen on mahdollista hakea vielä 6 kuukauden jatkoaikaa.

Huom! Koronapandemiasta johtuen starttirahan enimmäiskestoa on pidennetty väliaikaisesti ja sitä voidaan myöntää yhteensä enintään 18 kuukauden ajalle. Voit lukea lisää koronapandemian vaikutuksista starttirahaan TE-palveluiden sivulta. Muutos on voimassa vuoden 2021 loppuun.

Edellytykset starttirahan saamiselle

Starttirahaa ei saa automaattisesti, vaan jokaisen uuden yrittäjän tilanne arvioidaan erikseen. TE-palvelut ovat määrittäneet tietyt kriteerit apurahalle, ja näiden kriteerien on täytyttävä ennen starttirahan hakemista. Yrittäjyyden tulee olla päätoimista ja yrityksellä tulee olla potentiaalinen mahdollisuus kannattavaan ja pitkäkestoiseen toimintaan.

Tulevalla yrittäjällä täytyy olla myös riittävä osaaminen suunniteltuun toimintaan, kokemusta yrittäjyydestä tai mahdollisesti käytynä jokin TE-toimiston hyväksymä yrittäjäkoulutus. Erilaisten koulutusten lisäksi kevytyrittäjänä toimiminen on hyvää oppia yrittäjyyteen.

Näiden lisäksi varmistetaan, että apurahalle on oikea tarve ja yrittäjyys on tuen hakijalle soveltuva tapa työllistyä. Tärkeää on myös huomioida, että yritystoimintaa ei ole aloitettu ennen tuen hakemista.

Voit siis saada starttirahaa mikäli:

 • Aloitat päätoimisen yrittäjyyden – aloita vasta, kun olet saanut päätöksen starttirahasta
 • Sinulla on yritystoimintaan riittävä osaaminen kokemuksen tai koulutuksen kautta
 • Et saa muita tukia, etuuksia tai palkkatuloja eli starttiraha on tarpeellinen toimeentulosi turvaamiseksi yrittäjyyden alkutaipaleella
 • Yritystoimintasi tulkitaan kannattavaksi ja pitkäkestoiseksi

Milloin starttirahaa ei voi saada?

Jotkut tilanteet rajoittavat starttirahan saamista. Tällaisia ovat tilanteet, jos

 • toimeentulosi on jo turvattu yritystoiminnallasi, palkkatuloilla tai muilla etuuksilla
 • olet aloittanut yritystoiminnan ennen tuen myöntämistä
 • saamasi tuki voisi vääristää kilpailua
 • vero- tai maksuvelvollisuuksien laiminlyönti voi evätä starttirahan saamisen.

Starttirahaa ei myönnetä aivan jokaiselle. Kuten edellisessä kappaleessa jo mainittiin, sen lisäksi, että kyseessä tulee olla päätoiminen yrittäjyys, on myös osoitettava, että hakijalla on hyvät valmiudet yritystoiminnan aloittamiseksi, todellinen tarve rahalliselle tuelle, sekä hyvät mahdollisuudet ylläpitää yritystoimintaansa kannattavana.

Tässä mielessä starttirahaa ei yleensä myönnetä sellaisille aloille, joilla vastaavia toimijoita on jo paljon. Näistä hyviä esimerkkejä ovat vaikkapa kampaamot ja pizzeriat. Koska sekä kampaamoita että pizzerioita löytyy alalta runsaasti, tulisi hakijan starttirahan saamiseksi osoittaa, että kyseessä on tuote tai palvelu, joka eroaa merkittävällä tavalla kilpailijoistaan ja loisi alalle uusia menestymismahdollisuuksia.

Monelle tulee myös yllätyksenä, että starttirahaa voidaan hakea vain täysin uuden yritystoiminnan aloittamiseksi. Tässä mielessä yrityksellä ei esimerkiksi saa olla jo valmiiksi y-tunnusta. Lisäksi hakijan on odotettava aina starttirahahakemuksen hyväksymistä (tai vastaavasti hylkäämistä) ennen kuin yritystoiminta voidaan aloittaa. TE-toimisto voi katsoa yritystoiminnaksi myös sellaisia aktiviteetteja, joita hakija ei omassa mielessään mieltäisi yritystoiminnaksi, joten nämä seikat kannattaa aina varmistaa etukäteen oman alueen TE-palveluista.

Starttirahan hakemisessa kannattaa olla tarkkana. Yrittäjä laskee laskimella.

Starttirahan saamiseksi myös hakijan taustat tarkistetaan lainan hakemisen tapaan. Hakija ei välttämättä saa starttirahaa silloin, jos hänen maksuhistoriastaan löytyy maksuhäiriöitä tai hän on jättänyt veroja tai muita tärkeitä maksuja maksamatta. Tämä ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa määrää sitä, saapuuko starttirahahakemus takaisin hylättynä, sillä jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti ja mikäli hakija pystyy osoittamaan starttirahalle riittävät perusteet, voidaan joissakin tapauksissa tuki myöntää myös sellaiselle hakijalle, jolla on aikaisemmin ollut taloudellisia ongelmia.

Lisäksi on syytä pitää mielessä, että starttirahan tarkoituksena on turvata aloittelevan yrittäjän toimeentulo silloin, kun yritys on vasta aluillaan. Tämän vuoksi tukea ei voida myöntää sellaiselle ihmiselle, jonka toimeentulo on turvattu muilla tavoilla, oli se sitten opintotuki, muu sosiaalinen etuus tai palkkatulot. Starttirahahakemus voidaan joissakin tapauksissa hylätä myös silloin, jos TE-toimisto katsoo, että tuleva yritys tulee takaamaan hakijalle riittävän toimeentulon alusta alkaen.

Miksi starttirahahakemukseni hylättiin?

TE-toimisto tekee päätöksen, hyväksytäänkö yrittäjän starttirahahakemus vai ei. Hakemuksen hylkäämiselle on muutamia yleisiä syitä, jotka ovat jo hakuvaiheessa syytä ottaa huomioon.

Yleisiä hylkäysperusteita ovat esimerkiksi:

 • Paikkakunnalla on jo monta samantyyppistä yritystä (esim. kampaamoja) – silloin katsotaan, että uuden yrittäjän tukeminen vääristäisi kilpailua
 • Yritystoiminnan katsotaan tarjoavan yrittäjälle riittävän toimeentulon jo alusta lähtien, ja TE-toimisto päättelee, ettei tukea tarvita
 • Y-tunnus on haettu jo ennen starttirahahakemuksen tekemistä

 

Starttirahan hakeminen

Kun suunnittelet yrityksesi perustamista ja starttirahan hakemista, ota heti alussa yhteyttä omaan TE-toimistoosi. Voit varata asiantuntijalle ajan, jossa on mahdollisuus keskustella omasta liikeideasta ja muista edellytyksistä tuen saamiselle. Kun olet valmis hakemaan starttirahaa, voit tehdä sen helposti verkossa TE-toimiston Oma-asiointi-palvelussa. Hakemuksen voi jättää myös perinteisellä paperisella lomakkeella.

Apua starttirahan hakemiseen

Saat paljon tietoa yrityksen perustamisesta työ- ja elinkeinoministeriön omistamasta Oma Yritys-Suomi -palvelusta ja heidän tarjoamasta puhelinpalvelusta. Yritys-Suomi-sivustolla on useita erilaisia työkaluja yrittäjyyteen liittyen. Voit testata sivuilla mm. yrityksesi mahdollisuuksia ja omia valmiuksiasi yrittäjyyden polulla ja tehdä liiketoimintasuunnitelman. Mikä tärkeintä, saat myös yritysneuvontaa ja onkin suositeltavaa ottaa yhteys yritysneuvojaan ennen starttirahan hakemista.

TE-toimisto tarjoaa paljon maksuttomia kursseja yrittäjiksi aikoville ja sieltä saa myös neuvoja ja vinkkejä. Näitä palveluita kannattaa käyttää hyödyksi.

Tutustu myös seuraaviin aiheeseen liittyviin artikkeleihin

Starttirahaa vai soviteltua päivärahaa?

Työttömänä työnhakijana voit hakea joko starttirahaa tai työttömyysetuutta yrittäjyyden ensimmäiseltä neljältä kuukaudelta.

Starttiraha on harkinnanvaraista ja se on tarkoitettu uudelle yrittäjälle toimeentuloksi siihen saakka, kunnes yrityksestä saatavat tulot ovat vakiintuneet. Enintään tähän saa kulua aikaa 12 kuukautta, jonka jälkeen starttirahaa ei ole enää mahdollista saada. Starttirahaa haetaan ensin kuuden kuukauden jaksolle ja tämän jälkeen on mahdollista hakea jatkoaikaa seuraavalle kuudelle kuukaudelle.

Työttömyysetuutta haettaessa yritystoiminnan pää-/sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden aikana. Mikäli toimintasi ei ole vakiintunut päätoimiseksi tämän jälkeen, voit hakea starttirahaa. Neljän kuukauden aikana työttömyysetuus sovitellaan tulojen mukaan eli tulojen kasvaessa tuen osuus pienenee.

Kuinka pitkään starttirahahakemuksen käsittely kestää?

Starttirahahakemuksen käsittelyaika on noin viikosta kuukauteen. Se, kuinka pitkään starttirahan saamiseen menee, riippuu pitkälti hakijan omasta taustasta ja siitä, kuinka paljon valmistautumista hakeminen häneltä vaatii.

Jos starttirahan saaminen edellyttää yrittäjyyskurssilla käymistä, myös starttirahahakemuksen käsittelyyn voi mennä enemmän aikaa, sillä monet tuen myöntämiseen vaaditut yrittäjyyskurssit voivat kestää viikosta jopa useampaan kuukauteen. Joissakin tapauksissa starttiraha on myös mahdollista yhdistää yrittäjyyskoulutuksen, eli hakija voi aloittaa koulutuksen samaan aikaan, kun nostaa starttirahaa. TE-toimisto järjestää aloitteleville yrittäjille maksuttomia kursseja työvoimakoulutuksena.

Mahdollisten yrittäjyyskurssien lisäksi starttirahahakemusta varten on laadittava liiketoimintasuunnitelma rahoituslaskelmineen, mikä voi viedä aloittelevalta yrittäjältä jonkin aikaa.

Starttirahan hakeminen ei siis ole monien muiden sosiaalisten etuuksien tavoin vain muutamassa hujauksessa tehtävän hakemus.

Starttirahahakemukseen tarvitaan liiketoimintasuunnitelma

Jos liiketoimintasuunnitelman tekeminen tuottaa vaikeuksia, sen tekoon voi saada tukea esimerkiksi uusyrityskeskusten taholta. TE-toimisto voi pyytää myös lausuntoa ennen starttirahapäätöksen tekemistä ulkopuoliselta toimijalta, kuten alan konsultilta tai uusyrityskeskukselta.

Monet tietävät, että liiketoimintasuunnitelman laatiminen ottaa oman aikansa. Kyseessä onkin kaiken kaikkiaan moniasteinen ja laaja raportti, jossa suunnitellaan tulevan yrityksen myyntiä ja markkinointia, rakennetaan tuotteiden tai palveluiden hinnoittelua, laaditaan henkilöstöön ja tuotekehitykseen liittyviä strategioita sekä analysoidaan mahdollisuuksia ja riskejä. Esimerkiksi Yrittäjyyskoulumme materiaaleista voi olla apua suunnittelussa.

Liiketoimintausunnitelman sisältö riippuu pitkälti siitä, millaisia tavoitteita tulevalla yrityksellä on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä; mitä suuremmat yrityksen tavoitteet ovat, sitä huolellisemmin myös liiketoimintasuunnitelma tulee laatia.

Onneksi aloitteleva pienyrittäjä pääsee varsin pienellä vaivalla alkuun. Starttirahaa hakiessa kannattaa pitää mielessä, että tuen myöntäjää kiinnostaa kaikista eniten, onko palvelullesi kysyntää ja onko toimintasi kannattavaa.

Liiketoimintasuunnitelmaa ei kannata nähdä pelkkänä starttirahan saamisen edellytyksenä, sillä siitä on runsaasti hyötyä myös yrittäjälle. Huolella laadittu liiketoimintasuunnitelma on myös itse yrittäjälle hyödyllinen työkalu toiminnan suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen ja konkreettisten askelmerkkien hahmottamiseen.

Yrittäjä laatii liiketoimintasuunnitelmaa starttirahahakemusta varten.

Starttirahan käsittelijä saattaa soittaa sinulle

Mitä silloin vastataan? Yhteydenottoa ei kannata säikähtää, koska usein puhelun syynä on onnittelu starttirahan antamisen myönteisestä päätöksestä sekä tiedustelu, koska hakijan yrittäjyystoiminta tarkalleen ottaen alkaa. TE-toimistoissa tiedetään, että hakijat odottavat päätöstä herkeämättä, joten puhelimitse yhteydessä oleminen on yksinkertaisesti hyvää asiakaspalvelua.

Toinen syy olla yhteydessä puhelimitse on se, että kirjallisessa hakemuksessa on ilmennyt puutteita ja hakijaa pyydetään tekemään täydennyksiä tai lähettämään unohtuneita liitteitä. Myös tällä tavoin halutaan jouduttaa hakijan starttirahakäsittelyn prosessia. Starttirahapäätöstä ei koskaan tehdä puhelinkeskustelun perusteella.

Starttirahan maksatus

Starttirahan maksatusta haetaan kuukausi kerrallaan jälkikäteen. Tuen maksua edellyttävä maksatushakemus tulee toimittaa KEHA-keskukseen (ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) kahden kuukauden kuluessa maksatusjakson päättymisestä, muussa tapauksessa tuen saaja menettää kyseisen kuun tuen. Esimerkiksi kesäkuun (1.-30.6.) tuki tulee hakea elokuun loppuun mennessä.

Maksatus haetaan sähköisesti TE-palveluiden verkkosivujen Oma asiointi -palvelussa. Ensimmäiseen hakemukseen tulee liittää kaikki tarvittavat asiakirjat eli:

 • Muutosverokortti
 • Kopio kaupparekisteriin tehdystä ilmoituksesta tai ennakkoperintärekisterimerkinnästä
 • Kopio yrityksen perustamiseen liittyvistä asiakirjoista
 • Oma tilinumero IBAN-muodossa

Starttiraha maksetaan kaksi kertaa kuukaudessa: kuun keskivaiheilla sekä kuun lopussa. Tästä syystä, mikäli hakijan lähettämä maksatushakemus ei ehdi ensimmäiseen maksuun, se siirtyy automaattisesti seuraavaan maksupäivämäärään. Maksutushakemukset käsitellään 7 arkipäivän sisällä.

Starttirahan jatkohakemus

Kuten aikaisemmin jo mainittiin, starttiraha myönnetään hakijalle kuudeksi kuukaudeksi, jonka jälkeen tämän on mahdollista hakea lisää tukea. Jatkoa starttirahalle ei kuitenkaan myönnetä automaattisesti, joten sitä on haettava aina erikseen.

Useimmissa tapauksissa jatkoa starttirahalle voidaan myöntää silloin, jos yritystoiminta noudattaa kutakuinkin ennalta määriteltyä suunnitelmaa. Lisäosa voidaan kuitenkin evätä sellaisissa tapauksissa, joissa yritys on tuottanut yrittäjälle riittävän toimeentulon ensimmäisen puolen vuoden aikana tai jos liikeidea on osoittautunut tänä aikana selvästi kannattamattomaksi liiketoiminnaksi.

Lisäosan saamiseksi jatkohakemus on täytettävä ja toimitettava TE-palveluille ensimmäisen starttirahajakson aikana. Tästä syystä hakemus kannattaa laatia jo hyvissä ajoin – noin kuukautta ennen ensimmäisen jakson loppumista – jotta TE-toimisto ehtii käsitellä sen ajoissa.

Jatkohakemukseen hakijan tulee antaa riittävästi tietoa yritystoiminnan alkuaskelista. Hakemukseen tulee liittää myös kirjanpitäjän vahvistama tuloslaskelma, jonka kautta TE-toimisto voi arvioida, onko kyseessä kannattava liiketoiminta.

Jatkohakemus täytetään ensimmäisen starttirahahakemuksen tapaan TE-palveluiden verkkosivujen Oma Asiointi -palvelussa. Hakemus on mahdollista jättää myös paperilomakkeella, mutta käsittelyajat ovat sähköistä asiointia pidempiä.

Oletko kevytyrittäjä vai aloitteletko yrittäjyyttä omalla y-tunnuksella?

Oletko miettinyt saako kevytyrittäjä starttirahaa? Kevytyrittäjänä toimiessa ei perusteta omaa yritystä, eikä silloin valitettavasti voi saada starttirahaakaan. Starttirahan saaminen vaatii oman Y-tunnuksen, jota kevytyrittäjällä ei ole.

Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan estä starttirahan saamista myöhemmin, vaan se voi päinvastoin olla jopa eduksi starttirahaa hakiessa. Eli jos kokeilet ensin liikeideaasi kevytyrittäjänä ja toiminnan lähtiessä sujumaan perustat oman toiminimen, voit siinä vaiheessa hakea starttirahaa. Huomaathan kuitenkin, että starttiraha pitää hakea ennen Y-tunnuksellisen toiminnan aloittamista!

Kevytyrittäjyydellä tarkoitetaan yrittäjämäistä itsensä työllistämisä ilman omaa yritystä. Kevytyrittäjänä voit kokeilla liikeideaasi tai työllistää itseäsi yrittäjän tapaan ilman kaavakkeiden täyttöä ja kirjanpitoa. Kun toiminta lähtee hyvin liikkeelle ja laajenee, oman yrityksen perustaminen on usein kuitenkin taloudellisesti edullisempaa. Lue tästä, milloin kevytyrittäjyys on hyvä vaihtoehto.

Lopuksi

Starttirahan hakemiseen kannattaa valmistautua hyvissä ajoin. Mahdollisten yrittäjyyskoulutusten käyminen ja liiketoimintasuunnitelman laatiminen voi viedä aikaa. Yritystoiminnan aloittamiseen on muutenkin hyvä valmistautua huolellisesti, joten starttirahan hakeminen voi olla hyvä aloitus yrittäjyydelle valmisteluineen.

Jos hakijan esittämä liikeidea on oikeasti hyvä ja hän kykenee todentamaan tulevan yritystoiminnan kannattavuuden, on varsin todennäköistä, että tuki tullaan myöntämään. Tärkeintä on toimia ohjeiden mukaisesti ja kääntyä aina ennen hakemuksen aloittamista TE-toimiston tai Uusyrityskeskuksen asiantuntijan puoleen. Henkilökunta on koulutettu tarjoamaan aloittelevalle yrittäjälle kaiken tarvittavan tiedon starttirahan hakemiseksi.

Juttu on julkaistu 5.1.2021 ja sitä on päivitetty 18.3.2021.

Jatka seuravaaksi näiden artikkeleiden pariin!

Toiminimiyrittäjyys voi olla myös helppoa

Kirjanpito, laskutus ja kuittivarasto kiinteällä kuukausihinnalla. Perustamme toiminimen ilmaiseksi ja saat y-tunnuksen heti käyttöösi.
Lue lisää toiminimiyrittäjyydestäAskarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>
Jenna Heino

Jenna kirjoittaa runsaasti sekä työkseen että huvikseen. Vapaa-ajallaan hän ideoi käsikirjoituksia, juo liikaa kahvia ja nauttii mökkeilystä. Jenna päätoimittaa Yrittäjyyskoulua.

Muita artikkeleita aiheesta Liiketoiminnan aloittaminen: