Arvioitu lukuaika: 15 minuuttia

Yritysmuodot vertailussa – Katso mikä yritysmuoto sopii sinulle parhaiten

yritysmuodot-ja-yritysmuotojen-lyhenteet

Yritysmuodot kannattaa vertailla ennen yrityksen perustamista. Tässä artikkelissa esittelemme kaikki Suomessa yleiset yritysmuodot, joihin kuuluvat toiminimi, osakeyhtiö, osuuskunta, avoinyhtiö, kommandiittiyhtö ja kevytyrittäjyys. Artikkelin lopusta löytyy kätevä taulukko, jossa on vertailtu eri yritysmuotojen ominaisuuksia.

Yritysmuodot – miten valita?

Yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä ratkottavista asioista ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Usein hämmennystä aiheuttaa yritysmuotojen laaja kirjo sekä mitä eroa muodoilla on. Yritysmuodon valintaan kannattaa kuitenkin perehtyä huolellisesti, sillä se vaikuttaa mm. perustamiskuluihin, kirjanpidon järjestämiseen, yritystoiminnan tulojen verotukseen, yrityksen kasvumahdollisuuksiin, kuin myös siihen kuinka paljon aikaa yrittäjä joutuu käyttämään hallinnollisiin töihin. Yritysmuotoa voi myös myöhemmin muuttaa paremmin sopivaksi, mutta se on kuitenkin aina hieman työläämpää.

Kannattaa myös huomioida, että joissakin yritysmuodoissa yrittäjä vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisesti jopa yhteisvastuullisesti muiden yhtiömiesten kanssa. Toisissa yhtiömuodoissa tällaista vastuuta ei ole, minkä vuoksi ne ovat monesti turvallisempi ratkaisu.

Tulee miettiä myös onko tarkoitus työllistää itsensä vai kasvattaa toimintaa tai jopa ottaa mukaan sijoittajia. Myös perheyrittäjyys saattaa asettaa erityisiä tarpeita yhtiömuodolle. Päätöksen teko on kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä helpompaa ja nopeampaa kuin osakeyhtiössä, mutta toisaalta ne edellyttävät yhtiömiehiltä syvää luottamusta toisiinsa.

Yritysmuodon valinnassa kannattaa huomioida ainakin:

 • Yritysmuodon perustamiskulut
 • Yrittäjän juridiset velvollisuudet
 • Onko tarkoitus työllistää itsensä vai kasvattaa toimintaa
 • Kenen kanssa yritystä on perustamassa
 • Laskutettavan työn säännöllisyys ja liiketoiminnan volyymi
 • Yritysmuodon mukanaan tuoma byrokratian määrä
 • Tarvittavien investointien määrä
 • Mahdollisuudet verosuunnitteluun
 • Yritystoiminta lopettamisen tai yhtiömuodon vaihtamisen vaikeus

Katso sivun lopusta yritysmuotojen vertailu-taulukko!

Mitä yritysmuotoja Suomessa on

Suomessa on useita eri yritysmuotoja, joista aloittava yrittäjä voi valita itselleen sopivimman. Suurin osa Suomen yrityksistä on joko toiminimiä tai osakeyhtiöitä, mutta muitakin vaihtoehtoja toki on. Muita yritysmuotoja ovat avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö sekä osuuskunta. Näiden lisäksi viime vuosien aikana on tullut uusi ”yrittämisen” muoto, jota kutsutaan kevytyrittäjyydeksi. Kevytyrittäjyys on kasvattanut suosiotaan nopeasti ja Suomessa onkin jo yli 100 000 kevytyrittäjää.

Kevytyrittäjyys tarkoittaa laskutuspalvelun kautta tapahtuvaa yrittäjämäistä toimintaa. Laskutuspalvelun kautta toimivat henkilöt eivät ole perinteisiä yrittäjiä eikä kevytyrittäjyys ole virallinen yritysmuoto, koska kevytyrittäjät toimivat ilman y-tunnusta.

Yritysmuodot Suomessa pylväsdiagrammi

Vuoden 2020 alussa ylivoimaisesti eniten (616 551) kaupparekisteriin oli rekisteröity joko osakeyhtiöitä tai yksityisiä elinkeinoharjoittajia. Näiden yritysmuotojen rekisteröinti on helppoa verkossa, ja varsinkin yksityinen elinkeinoharjoittaja eli toiminimi on hallinnollisesti hyvin kevyt ratkaisu. Muita yritysmuotoja oli selvästi vähemmän ja niitä oltiin rekisteröity seuraavasti: kommandiittiyhtiö 25788, avoin yhtiö 9056 ja osuuskunta 3685 kpl.

Tutustu tunnetuimpiin yritysmuotoihin ja lue, kenelle ne soveltuvat parhaiten sekä kuinka yritysmuodot eroavat toisistaan, ennen kuin teet päätöstä.

Kevytyrittäjyys sopii liikeidean testaamiseen

kevytyrittäjyys yritysmuotojen vertailusssa - iloinen kevytyrittäjänainen

Kevytyrittäjyys on uusi yrittäjämäinen toimintamalli, jossa y-tunnusta ei tarvita, toisin kuin perinteisissä yritysmuodoissa. Kevytyrittäjyys mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan aloittamisen helposti ja nopeasti ilman sitoumuksia. Kevytyrittäjä myy omia palveluitaan asiakkailleen ja laskuttaa heitä laskutuspalvelun kautta. Asiakkaan maksettua laskun kevytyrittäjä voi nostaa palkan. Laskutuspalvelu hoitaa palkanmaksuun liittyvät paperityöt -riittää kun palveluun toimittaa verokortin.

Kevytyrittäjyyden mallissa työnsuorittaja ei tarvitse huolehtia verotuskiemuroista tai paperitöistä, vaan nämä ovat laskutuspalvelun tarjoajan vastuulla. Laskutuspalvelu huolehtii kevytyrittäjän puolesta verojen ja erilaisten maksujen tilittämisestä sekä maksumuistutuksista ja perinnästä. UKKO.fi:n käyttäjät ovat myös aina vakuutettuja toimeksiantojen ajan.

Parasta kevytyrittäjyydessä on se, että se ei sido mihinkään. Aloittaa voit vaikka heti – ja vieläpä ilmaiseksi!

Kevytyrittäjyys eroaa muista yritysmuodoista myös siinä, että kevytyrittäjällä on apunaan laskutuspalvelun henkilökunta. Asiakaspalvelusta autetaan tarvittaessa kädestä pitäen laskun teossa ja vastataan kinkkisiin arvonlisäverokysymyksiin. Myös laskut ja kulukorvaukset ovat varmasti oikein tehty, sillä pätevät taloushallinnon ammattilaiset tarkistavat laskut ennen niiden lähettämistä asiakkaalle.

Kevytyrittäjän työtä verotetaan verokortissa olevan veroprosentin mukaisesti. Kannattaa huomioida, että joitakin markkinoilla olevia palveluita mainostetaan kevytyrittäjyytenä, vaikka niissä tosiasissa perustetaankin y-tunnus. Alunperin kevytyrittäjyys tarkoitti kuitenkin nimenomaan yrittäjämäistä toimintaa ilman y-tunnusta.

Kevytyrittäjäksi ryhtyminen on helppoa, sillä se ei käytännössä vaadi erityistoimenpiteitä. Käytännössä yritystä ei perusteta ollenkaan. Kevytyrittäjä toimii omalla nimellään ja laskuttaa tekemästään työstä laskutuspalvelun kautta. Laskutuspalvelu lähettää asiakkaalle laskun ja saa tästä suorituksen, jonka jälkeen kevytyrittäjä voi nostaa sen itselleen palkkana. Laskutuspalvelu huolehtii myös kirjanpidosta, verotuksesta sekä muista vastaavista kuluista. Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan ole lain silmissä virallinen yritysmuoto, sillä kevytyrittäjille ei muodosteta Y-tunnusta. Se on kuitenkin kätevä tapa testata omaa liikeideaa ja myöhemmin kun asiakaskuntaa on kertynyt tarpeeksi paljon, voi perustaa yrityksen. Lue lisää kevytyrittäjyydestä täältä.

Kenelle kevytyrittäjyys sopii?

Kevytyrittäjyys sopii erinomaisesti erilaisten palveluluiden eli oman osaamisen ja työajan myyntiin. Kevytyrittäjyys sopii erinomaisesti pienimuotoiseen toimintaan kuten harrastus- tai kausiluonteisen työn laskuttamiseen tai yrittäjämäisen toiminnan ensi askeliin.

Oman kivijalkaliikkeen tai tavaroiden verkkokaupan perustaminen ei kuitenkaan onnistu laskutuspalvelun kautta. Kevytyrittäjyys ei myöskään ole verotuksellisesti paras mahdollinen vaihtoehto, jos liiketoimintasi on suurta tai jos puntaroit yritystoiminnan laajentumista. Lisäksi kevytyrittäjyys ei sovellu luvanvaraisiin ammatteihin.

Vaikka kevytyrittäjyys soveltuu pääosin tilanteeseen, jossa on tarkoitus työllistää itse itsensä omalla osaamisellaan. UKKO.fi:n tiimilaskutustoiminnolla myös erilaiset tiimit voivat laskuttaa toimeksiantajaa yhdellä laskulla.

Mitä kevytyrittäjyys maksaa?

Kevytyrittäjäksi ryhtyminen ei yleensä maksa etukäteen mitään. Laskutuspalvelut perivät useimmiten palvelumaksunsa vasta toteutuneista laskutuksista. Tutustu UKKO Kevytyrittäjyys-hinnastoon.

Kevytyrittäjyyden plussat ja miinukset

+helppo ja nopea aloittaa, voit luoda asiakkaalle laskun vaikka heti

+ei kiinteitä kuluja tai sitoutumista

+laskutuspalvelu hoitaa paperityöt

+y-tunnusta ei tarvita

+mahdollisuus keskittyä rauhassa toiminnan kehittämiseen ja asiakkaisiin kun hallinnolliset velvoitteet eivät vie aikaa

-ei sovi kaupan perustamiseen

Perustamiskulut: 0 €

Toiminimi on itsensätyöllistäjän yritysmuoto

toiminimi - toiminimi on yksinyrittäjän yhtiömuoto

Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli puhekieliseltä nimitykseltä toiminimi (Tmi), on helpoin ja samalla myös kevytyrittäjyyden jälkeen suosituin tapa aloittaa oma toiminta. Toiminimi on verrattain yksinkertainen yritysmuoto ja soveltuu siten tilanteisiin, joissa on lähinnä tarkoitus työllistää itse itsensä. Toiminimi on hyvin monen valinta ensimmäistä yritystä perustettaessa ja Suomessa onkin päälle 200 000 yksityistä elinkeinonharjoittajaa.

Toiminimellä on jonkin verran hallinnollisia velvoitteita, kuten kirjanpito sekä alv- sekä veroilmoitukset, mutta näihin kuluva aika jää huomattavan paljon pienemmäksi esimerkiksi osakeyhtiöön verrattuna. Ja onneksi näiden hoitamiseen löytyy monenlaisia työkaluja, joista yksi on UKKO Toiminimiyrittäjyys -palvelu. Lisäksi toiminimen taloushallinnon asiat ovat suhteellisen helppoja ymmärtää, vaikka sinulla ei olisi aiempaa tietämystä. Voit myös ottaa avuksesi laatimamme selkokielisen pikaoppaan toiminimen kirjanpidosta.

Toiminimi on kirjanpidon kannalta helpompi esimerkiksi osakeyhtiöön verrattuna.

Toiminimiyrittäjä ei voi maksaa itselleen palkkaa. Toiminimeä verotetaan ennakkoverojen kautta perustuen tuloarvioon. Toiminimen varat ja omat rahat on pidettävä toisistaan erossa ja toiminimiyrittäjän tulee pitää vähintään yhdenkertaista kirjanpitoa yrityksen tuloista ja menoista. Toiminimiyrittäjän tulot ovat yleensä ansiotuloja ja siten progressiivisen eli ansioiden myötä kasvavan verotuksen alaisia.

Toiminimi on eräänlainen yksityishenkilön laajennus, joka mahdollistaa yritystoiminnan harjoittamisen. Toiminimi on aina sidottu yhteen henkilöön. Toiminimen perustaja vastaa myös yrityksen toiminnasta 100 % itse. Jos toiminimen liiketoiminta on tappiollista ja se jää velkaa, vastaa yrittäjä tästä koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Toiminimen maksuvaikeudet näkyvät myös toiminimen omistavan yksityishenkilön tiedoissa ja vastaavasti yksityishenkilön maksuvaikeudet vaikuttavat toiminimen tietoihin. Nämä riskit ovat isommat verrattuna osakeyhtiön perustajaan. Kääntöpuolena toiminimiyrittäjä pääsee nauttimaan yrityksen tekemästä voitosta yksin.

Toiminnan kasvaessa yritysmuodon vaihtaminen saattaa joskus tulla kyseeseen. Kun tulos on useampia kymmeniä tuhansia kannattaa yritysmuodon vaihtoa alkaa harkita. Toiminimen voi onneksi muuttaa avoimeksi yhtiöksi, kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi, mutta tällöin yritys saa uuden y-tunnuksen.

Toiminimen perustaminen on virallisista yritysmuodoista se helpoin, sillä se ei edellytä alkupääomaa eikä perustamisasiakirjaa. Perustamisen voi hoitaa kätevästi verkossa tai halutessaan paperitse. Pelkkä ilmoituksen tekeminen verohallintoon riittää osassa tapauksissa. Kaupparekisteriin ilmoittautuminen taas maksaa netin kautta 60€ ja paperisena 115€ (2021). Toiminimi ei myöskään tarvitse erillistä pankkitiliä, vaikka se helpottaakin kirjanpitoa. Toiminimen lopettaminen on myös melko vaivatonta.

Olemme kirjoittaneet aiheesta täsmällisemmin sivuillamme Toiminimen perustaminen.

Mitä toiminimen perustaminen maksaa?

Toiminimen perustaminen on ilmaista, mikäli ei ilmoittaudu kaupparekisteriin. Kaupparekisterin sähköinen ilmoitus maksaa 60 euroa ja paperilomake 115 euroa. Kaupparekisteriin tulee ilmoittautua mikäli harjoittaa luvanvaraista toimintaa, käytössä on erillinen liiketila, palkkalistoilla on perheen ulkopuolinen henkilö tai haluaa yrityksen nimelle suojan.

Kenelle toiminimiyrittäjyys sopii?

Toiminimi on järkevä vaihtoehto silloin, kun yrittäjä aikoo toimia yrittäjänä yksin eikä hänellä ole suunnitelmissa palkata muuta henkilökuntaa. Toiminimi on myös silloin sopiva vaihtoehto, kun yritystoiminnalle ei ole suunnitteilla kovaa kasvua sekä yritystoiminta perustuu joko kokonaan tai pääosin oman osaamisen myymiseen. Tyypillisiä toiminimiyrittäjiä ovat esimerkiksi parturi-kampaajat, kosmetologit, taksikuskit sekä siivousalan yrittäjät.

Toiminimen plussat ja miinukset

+yhdenkertainen kirjanpito riittää

+vähemmän byrokratiaa kuin osakeyhtiössä

+sopii yksinyrittäjälle

-yrittäjä vastaa veloista henkilökohtaisella omaisuudella

-henkilökohtaiset ja yrityksen varat vaarassa sekoittua jos ei ole tarkkana

Perustamiskulut: 0€, kaupparekisteriin ilmoittautuminen 60 tai 115 €

Osakeyhtiö soveltuu kasvuhakuiseen yritystoimintaan

osakeyhtiö - yhtiökokous käynnissä

Osakeyhtiö (Oy) on yritysmuodoista yleisin.  Osakeyhtiö on toiminimeä monimutkaisempi yritysmuoto, johon päädytään yleensä silloin kun toimintaa halutaan kasvattaa tai nostaa yrityksen tekemää voittoa osinkona. Se on yleisin valinta yritysmuodoksi kun perustajia on useita ja toiminta on suurempaa kuin toiminimellä. Toisaalta myös yksin yrittävälle osakeyhtiö voi olla parempi vaihtoehto mikäli toiminnan aloittamiseksi on tehtävä paljon investointeja. Osakeyhtiö yritysmuotona tuo toiminimeen verrattuna myös tiettyä uskottavuutta. Osakeyhtiö on yritysmuodoista suosituin; vuonna 2019 Suomessa on yli 270 000 osakeyhtiötä.

Osakeyhtiö tarjoaa verotuksen suunnitteluun enemmän vaihtoehtoja kuin toiminimi.  Toisaalta osakeyhtiön hallinnoiminen voi myös olla monimutkaisempaa, sillä esimerkiksi kirjanpito täytyy pitää kahdenkertaisena. Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, joka maksaa tuloksestaan yhteisöveroa. Sen osakkaat voivat nostaa rahaa joko palkkana tai osinkona. Osinko jakautuu ansio- tai pääomatulona verotettaviin osuuksiin sekä verottomaan osaan.

Osakeyhtiöllä on myös oltava hallitus. Hallitukselle tulee valita puheenjohtaja, kun hallituksessa on useita jäseniä. Hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa. Osakeyhtiön voi periaatteessa perustaa yksin, mutta tällöin hallitukseen tarvitaan varajäsen.

Osakeyhtiön etuna on, että yrityksen omistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista ja toiminnasta, vaan vastuu rajautuu sijoitettuun pääomaan.  Muihin yhtiömuotoihin verrattuna oy tuokin tiettyä turvallisuuden tunnetta mikäli yritystoiminnassa liikkuvat isot rahat. Tästä johtuen myös rahoituksen saaminen on hieman helpompaa kuin muilla yritysmuodoilla. Osakeyhtiö on myös usein neuvottelutilanteissa uskottavampi kuin muut yritysmuodot. Toisinaan myös rahoittajat voivat vaatia laajempaan yritystoimintaan yritysmuodoksi osakeyhtiötä.

Osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö. Osakeyhtiön perustaminen on toiminimeen verrattuna hieman monimutkaisempaa, sillä se vaatii kirjallisen perustamisasiakirjan sekä kaupparekisteriin liittymisen. Osakeyhtiö perustetaan tekemällä perustamissopimus ja ilmoitus patentti- ja rekisterihallitukseen eli PRH:hon. Myöskään osakeyhtiön lopettaminen ei suju niin helposti kuin toiminimen lopettaminen.

Mitä osakeyhtiön perustaminen maksaa?

Yrityksen rekisteröinnistä koituu 240 euron rekisteröitymismaksu, jos yritys perustetaan verkossa. Jos perustamisilmoitus tehdään postitse, on rekisteröintimaksu 380.

Osakeyhtiön minimissään 2500  euron alkupääomaa ei enää tarvita; tämä poistettiin laista kesällä 2019. Alkupääoman sai käyttää yrityksen toimintaan, joten sitä ei kuitenkaan voitu pitää perustamiskuluna. Sillä ei kuitenkaan saanut maksaa palkkaa itselleen. Nykyisin alkupäomaa ei kuitenkaan siis enää vaadita.

Kenelle osakeyhtiö sopii?

Osakeyhtiö on hyvä yritysmuoto, kun yrityksen toimintaa on tarkoitus kasvattaa laajaksi. Se mahdollistaa useampien omistajien olemassaolon ja näin myös sijoitusten hankkimisen yrityksen toimintaan. Osakeyhtiö on byrokratian kannalta monimutkaisempi kuin henkilöyhtiö. Toisaalta se tarjoaa myös enemmän mahdollisuuksia esimerkiksi osinkojen muodossa. Henkilöyhtiöstä poiketen osakeyhtiön omistajien vastuu rajoittuu heidän sijoittamansa osakepääoman määrään.

Osakeyhtiö on paras vaihtoehto silloin, kun yrityksestä halutaan kasvattaa suuri. Siinä missä toiminimi on hyvä vaihtoehto itsensä työllistämiseen, on osakeyhtiön tavoitteena yleensä tuottaa omistajilleen mahdollisimman paljon voittoa. Verotuksen kannalta osakeyhtiö tulee kannattavammaksi yleensä siinä vaiheessa, kun toiminnasta jää tulosta noin 35 000 euroa vuodessa.

Osakeyhtiön plussat ja miinukset

+velkavastuu rajoittuu sijoitettuun pääomaan

+toiminimeä enemmän mahdollisuuksia verosuunnitteluun

-enemmän byrokratiaa kuin toiminimessä

-vaikea lopettaa

Perustamiskulut: 240 tai 380 €

Kommandiittiyhtiö mahdollistaa sijoittajan roolin

kommandiittiyhtiö - yhtiökumppanit

Kommandiittiyhtiö (Ky) on vaihtoehtona toiminimen perustamiselle silloin kun tarkoituksena on lähinnä työllistää itsensä, mutta tarkoituksena myös mahdollisesti kasvattaa toimintaa myöhemmin. Kommandiittiyhtiö on tyypillinen yhtiömuoto perheyrityksille. Kommandiittiyhtiö on yritysmuodoista kolmanneksi suosituin.

Kommandiittiyhtiö on hieman avoimen yhtiön kaltainen yritysmuoto. Erona avoimeen yhtiöön on kuitenkin se, että yrityksen yhtiömiehet on jaettu kahteen osaan. Äänettömiin yhtiömiehiin sekä vastuunalaisiin yhtiömiehiin. Kommandiittiyhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat yrityksen veloista ja sitoumuksista samalla tavalla kuin toiminimelläkin, eli koko henkilökohtaisella omaisuudellaan. Äänettömän yhtiömiehen vastuut rajoittuvat hänen sijoittamansa pääoman mukaisesti.

Äänetön yhtiömies toimii kommandiittiyhtiössä sijoittajan roolissa. Kommandiittiyhtiön perustamista varten äänettömän yhtiömiehen tuleekin sijoittaa jonkin suuruinen rahallinen pääoma. Pääomalle ei kuitenkaan ole määritelty minimimäärää. Äänetön yhtiömies ei voi osallistua päätöksentekoon (ellei toisin ole sovittu), eikä toisaalta vastaa henkilökohtaisesti yrityksen veloista. Sen sijaan äänetön yhtiömies odottaa sijoituksilleen tuottoa.

Äänettömät yhtiömiehet ovat vähän kuin sijoittajia, sillä he saavat yrityksestä ainoastaan korkolain määrittämän koron sijoitukselleen. Loput rahat jaetaan vastuunalaisille yhtiömiehille, jotka saavat ensin korkolain koron ja tämän jälkeen jäljelle jäävät voitot jaetaan vastuunalaisten yhtiömiesten kesken.

Kommandiittiyhtiön tarkoituksena on mahdollistaa helposti toimintamalli, jossa osa yhtiömiehistä (äänettömät) sijoittaa toimintaan pääomaa ja osa työpanosta (vastuunalaiset).

Kommandiittiyhtiöön sisältyy samankaltaisia riskejä kuin avoimeenkin yhtiöön. Vastuunalaisilla yhtiömiehillä on oikeus tehdä yhtiötä koskevia päätöksiä muita yhtiömiehiä kuulematta. Tämä edellyttää erittäin vahvaa luottamusta yhtiömiesten kesken. Sen sijaan äänettömillä yhtiömiehillä ei ole päätäntävaltaa, ellei siitä olla toisin sovittu yhtiösopimuksessa.

Kommandiittiyhtiössä yhtiömiehet voivat maksaa itselleen palkkaa. Toiminimeen verrattuna kommandiittiyhtiön etuna voidaan myös pitää sitä, että se mahdollistaa luontaisedut, kuten puhelin- ja lounasedut, ja verottomat kulukorvaukset.

Kommandiittiyhtiön perustamiseen vaaditaan aina vähintään kaksi henkilöä, joista toisen tulee olla äänetön yhtiömies. Äänettömiä yhtiömiehiä voi olla myös useampi. Perustaminen on toistaiseksi mahdollista vain paperitse.

Mitä kommandiittiyhtiön perustaminen maksaa?

Kommadiittiyhtiön rekisteröinti maksaa 240 euroa. Lisäksi äänettömien yhtiömiesten on asetettava yritykseen jonkinlainen pääoma yritystä perustettaessa.

Kenelle kommandiittiyhtiö sopii?

Kommandiittiyhtiö on hyvä valinta silloin, kun liiketoiminta on pientä ja yrittäjä työskentelee yksin, mutta haluaa sijoittajan mukaan.

Kommandiittiyhtiön plussat ja miinukset

+palkanmaksu ja yksityisotot mahdollisia
+päätöksenteko helppoa
+sijoittajalla ei vastuuta veloista
+luontoisedut ja verottomat kulukorvaukset mahdollisia
-edellyttää luottamusta vastuunalaisten yhtiömiesten välillä
-vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat veloista henkilökohtaisesti
-yhtiömiesten vaihtaminen voi olla haasteellista

Perustamiskulut: 240 €

Avoin yhtiö edellyttää luottamusta yhtiömiesten kesken

avoin yhtiö - mies ja nainen käyvät läpi avoimen yhtiönpapereita

 

Avoin yhtiö on hyvin samantapainen yritysmuoto kuin kommandiittiyhtiö, mutta siinä ei ole mahdollisuutta äänettömiin yhtiömiehiin. Avoimessa yhtiössä on oltava aina vähintään kaksi yhtiömiestä ja perustettaessa on laadittava yhtiösopimus. Avoin yhtiö on usein perheyritys.

Avoimen yhtiön kohdalla kannattaa huomioida, että yhtiömiehillä on oikeus tehdä yhtiötä koskevia sitovia päätöksiä toisiltaan kysymättä. Päätöksen teko on siis nopeaa ja helppoa, mutta toisaalta yhtiömiesten on luotettava toisiinsa täydellisesti, sillä yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista yhteisvastuullisesti henkilökohtaisella omaisuudellaan. Yhtiömiesten oikeutta voidaan kuitenkin rajoittaa yhtiösopimuksella. Avoimessa yhtiössä yhtiömiehille voidaan maksaa palkkaa, mutta varoja voidaan nostaa myös yksityisottoina.

Avoin yhtiö on hieman kuin toiminimi, jolla on useita omistajia. Avoin yhtiö toimii toiminimen tapaan samalla lailla taloudellisten vastuiden osalta. Kaikki avoimen yhtiön yhtiömiehet vastaavat yhtiön veloista yhteisvastuullisesti. Näin ollen yhtiön velat voivat jäädä esimerkiksi yhden yhtiömiehen kontolle, jos muut todetaan maksukyvyttömiksi.  Tämä yritysmuoto vaatii yhtiömiesten välistä täydellistä luottamusta, koska kuka tahansa yhtiömiehistä voi tehdä päätöksiä yhtiön puolesta. Myös taloudelliset vastuut voivat avoimessa yhtiössä kasvaa varsin suuriksi. Tämän vuoksi avoin yhtiö onkin muuttunut varsin harvinaiseksi. Suomessa on alle 10 000 avointa yhtiötä.

Avoimen yhtiön perustaminen on mahdollista toistaiseksi vain paperitse. Avoimella yhtiölle on myös laadittava yhtiösopimus, jossa sovitaan yhtiön päätöksenteosta ja vastuu-alueista.

Mitä maksaa?

Avoimen yhtiön perustaminen ei vaadi alkupääomaa, vaan ainoastaan 240 euron rekisteröitymismaksun.

Kenelle avoin yhtiö sopii?

Avoin yhtiö soveltuu yrittäjälle, joka haluaa jakaa vastuut yhtiökumppanien kanssa. Tämä edellyttää vahvaa keskinäistä luottamusta yhtiömiesten kesken. Avointa yhtiötä ei kannata perustaa kenen tahansa kanssa, mutta esimerkiksi puolisoiden tai perheenjäsenten perustaessa yhteistä yritystä se voi tulla kyseeseen.

Yleensä osakeyhtiö on kuitenkin suositumpi valinta. Avoimen yhtiön voi muuttaa osakeyhtiöksi ilmoittamalla asiasta PRH:lle ja maksamalla muutaman sadan euron muutosmaksun.

Avoimen yhtiön plussat ja miinukset

+palkka ja yksityisotot mahdollisia

-edellyttää luottamusta yhtiömiesten välillä

-yhtiömiehet vastaavat veloista henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti

-omaa osuutta ei voi myydä eteenpäin

Perustamiskulut: 240 €

Osuuskunta tuottaa palveluita jäsenilleen

osuuskunta - yrittäjät pöydän ääressä

Osuuskunta (Osk) helpottaa yhteisömallista yrittäjyyttä. Osuuskunnan tehtävä on tarjota osuuskunnan jäsenille erilaisia palveluita, jotka tukevat jäsenten elinkeinotoimintaa. Yritysmuotona osuuskunta on melko harvinainen valinta; Suomessa on n. 2200 osuuskuntaa. Hyvä esimerkki osuuskunnasta on S-ryhmä, jonka asiakasomistajat ovat yhtiön omistajia.

Osuuskuntaan voi joustavasti liittyä uusia jäseniä tai jäsenet voivat erota. Monesti osuuskunta perustetaan sitä varten, että sen jäsenet voivat laskuttaa erilaisista projekteista.

Osuuskunnalla ei ole kiinteää aloituspääomaa, vaan osuuspääoma vaihtelee osuuskunnan jäsenten mukaan. Osuuskunta muistuttaa osakeyhtiötä siten, että sen jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan velvotteista, vaan vastaavat esimerkiksi veloista vain sijoittamansa osuuspääoman mukaan.

Osuuskunnan voi perustaa yksi tai useampi henkilö, yritys tai yhteisö. Vaikka osuuskunnan voi vuonna 2014 tulleen osuuskuntalain mukaan perustaa yksin, yleensä näin ei tehdä, sillä osuuskunta on yhteisöllinen yrittäjyyden muoto. Osuuskunnan perustaminen on toistaiseksi mahdollista vain paperitse.

Mitä osuuskunnan perustaminen maksaa?

Osuuskunnan perustaminen maksaa 380 euroa (vuonna 2020), mutta sen perustamiseen ei vaadita alkupääomaa.

Kenelle osuuskunta sopii?

Osuuskunta sopii parhaiten yhteisyrittäjyyteen. Haasteena voi kuitenkin olla, että osuuskuntaa ei koeta yhtä uskottavaksi kuin vaikkapa osakeyhtiötä. Lisäksi päätöksien tekeminen voi olla vaikeampaa ja hitaampaa, kun mukana on useampia jäseniä.

Osuuskunta soveltuu parhaiten yritykselle, joka keskittyy tuottamaan jäsenilleen palveluita, joita he voisivat edullisesti hyödyntää. Sen perustamiseen riittää yksikin henkilö, joten se voi kuitenkin soveltua myös pienyritykselle.

Osuuskunnan plussat ja miinukset

+jäsen vastaa veloista vain sijoittamansa pääoman verran

+jäsenten helppo liitttyä tai erota

Perustamiskulut: 380 €

Lue lisää: Työosuuskunta vai laskutusosuuskunta

 

Eri yritysmuodot sopivat eri tarpeisiin

Eri yritysmuodot poikkeavat toisistaan mm. niiden vaatiman paperityön ja velvollisuuksien, kuten myös verotus- ja kasvumahdollisuuksien suhteen. Yritysmuotoa valitessa kannattaakin lähteä liikkeelle omasta liikeideasta ja tavoitteistaan ja miettiä minkälaista toimintaa yrityksen kautta aikoo harjoittaa sekä kuka päättää yrityksen asioista.

Yritysmuodon valintaan tulee käyttää hetki aikaa, sillä kevytyrittäjyyttä lukuunottamatta yritysmuodosta toiseen vaihtaminen voi olla hankalaa. Esimerkiksi toiminimen vaihtaminen osakeyhtiöksi vaatii jonkin verran paperityötä ja eikä samaa y-tunnusta voi siirtää osakeyhtiölle.

On myös hyvä huomioida, että toisiin yritysmuotoihin on helpompi vaihtaa jäseniä kuin toisiin. Esimerkiksi osuuskuntaan on helppo ottaa uusia jäseniä, kun taas kommandiittiyhtiössä ja avoimessa yhtiössä on vähemmän joustoa.

Mikäli tarkoitus on lähinnä laskuttaa omasta työstä, valinta tehdään usein kevytyrittäjyyden tai toiminimen välillä. Muut yritysmuodot vaativat nimittäin enemmän hallinnollista työtä. Jos on kyse yksittäisestä keikasta tai olet vasta ottamassa ensiaskelia yrittäjyyden tiellä on kevytyrittäjyys yleensä helpoin tapa aloittaa. Kevytyrittäjä ei tarvitse omaa y-tunnusta, eikä sitoudu pitkäkestoisiin sopimuksiin. Laskutuspalvelu hoitaa kevytyrittäjän puolesta paperityöt, riittää siis kun tekee työt ja luo laskun laskutuspalvelussa. Kun asiakas on maksanut laskun, laskutuspalvelu hoitaa paperityöt ja kevytyrittäjä saa palkan suoraan tilille. Helppoa kuin mikä!

yritysmuodon valinta - mies pipo päässä

Koska kevytyrittäjyys ei sido mihinkään, on toiminta helppo lopettaa mikäli huomaa ettei se kannata. Muut yritysmuodot ovat hankalampia lopettaa, esimerkiksi osakeyhtiön lopettaminen saattaa vaatia puolen vuoden prosessin. Toisaalta jos huomaa, että asiakkaita riittää, mikään ei estä hankkimasta omaa y-tunnusta myöhemmin. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, vaan kevytyrittäjänä voi jatkaa niin pitkään kun haluaa. Onpa kevytyrittäjäksi ryhtyneitä entisiä yrittäjiäkin, jotka kokevat sen helpommaksi ja mutkattomammaksi tavaksi toimia.

Kevytyrittäjyys ei kuitenkaan aina ole paras ratkaisu, eikä sovellu esimerkiksi vähittäiskaupan perustamiseen.

Kevytyrittäjyys vai toiminimi?

Kevytyrittäjänä voit aloittaa palveluidesi myymisen heti ilman omaa y-tunnusta.
Lisää kevytyrittäjyydestä
Haluatko perustaa toiminimen? UKKO.fi:n kautta se onnistuu veloituksetta!
Lisää toiminimen perustamisesta

Yritysmuodon vaihtaminen myös mahdollista

Yritysmuodon valinta on tärkeä tehtävä ennen yrityksen perustamista, mutta valinta ei kuitenkaan koskaan ole kiveen hakattu. Yritysmuotoa voi tarvittaessa muuttaa jälkikäteen, mutta joissain tapauksissa se voi olla hieman työläämpää. Useimmiten yritysmuodon vaihto tapahtuu toiminimestä osakeyhtiöksi.

Muista myös, että sinun ei tarvitse yksin pohtia yrityksen perustamiseen liittyviä asioita. Maksutonta yritysneuvontaa on tarjolla mm. uusyrityskeskuksista sekä kuntien palvelupisteiltä. Myös me UKKO.fillä neuvomme sinua yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä!

Sivua päivitetty viimeksi 21.9.2020. UKKO.fi ei vastaa tällä sivulla olevien tietojen ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta.

Kirjoittajat: Sanna Laitinen, Olli Kopakkala ja Suvi Kylmälä.

Lue myös

Liiketoimintasuunnitelma – lataa ilmainen pohja

Yrityksen perustaminen

Mitä yrittäjyys vaatii? Tarkistuslista yrittäjäksi aikovalle

Starttirahan hakeminen – Vältä yleisimmät virheet!

Kevytyrittäjyys vai toiminimiyrittäjyys?

Kevytyrittäjyys on oikea vaihtoehto kun:

 • Et tarvitse omaa yritystä tai Y-tunnusta
 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Sinulla on liikeidea, jota haluat testata turvallisesti
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille

Toiminimiyrittäjyys on sinua varten kun:

 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen
 • Aiot toimia yrittäjänä säännöllisesti
 • Sinulla on jo valmis idea siitä, millaista yritystoimintaa haluat harjoittaa
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>
Sanna Laitinen

Sannalla on kokemusta useilta eri markkinoinnin osa-alueilta, mutta erityisesti Sannaa kiinnostaa digitaalinen markkinointi ja asiakaskokemuksen kehittäminen. Vapaa-ajalla Sanna tykkää rauhoittua luonnon hiljaisuudessa, tappaa viherkasveja ja tutkia uusia paikkoja kameran linssin läpi.

Muita artikkeleita aiheesta Liiketoiminnan aloittaminen:

 • Liiketoiminnan aloittaminen Kaupparekisteri ja sen merkitys yrittäjälle

  Kaupparekisteri tulee vastaan ensi kertaa monelle yrityksen perustamisilmoitusta täyttäessä. Mikä on kaupparekisteri ja milloin kaupparekisteriin kannattaa ilmoittautua? Tässä kirjoituksessa esittelemme kaupparekisterin hyötyjä yrittäjälle sekä kerromme, miten kaupparekisteri ilmoitus tehdään. Mikä on kaupparekisteri? Kaupparekisteri on PRH:n eli Patentti- ja rekisterihallituksen hallinnoima julkinen rekisteri suomalaisista yrityksistä, joka on kulkenut 1800-luvun lopusta tähän päivään asti. Kaupparekisteri kattaa koko maan ja pitää sisällään kaikki elinkeinoharjoittajat…

  Lue lisää
 • Liiketoiminnan aloittaminen Oma yritys – kokeneen yrittäjän kahdeksan oppia, joista tiedät onko se oikea vaihtoehto myös sinulle

  Oma yrittäjätarinani ei ole ehkä kaikkein tyypillisin, enkä suosittele missään nimessä seuraamaan sitä. Sinä voit ehkä oppia siitä kuitenkin jotain arvokasta, kirjoittaa Olli Kopakkala blogissaan. Yli 20 vuotta yrittäjänä toiminut Kopakkala on yksi UKKO.fin perustajista. Yrityksen perustaminen on pikku juttu, jos ajatellaan miten kätevästi se käy. Täytät vain pari lomaketta ja teet muutaman klikkauksen sinne tänne. UKKO.fi Toiminimiyrittäjyys lupaa sinulle…

  Lue lisää
 • Liiketoiminnan aloittaminen Yksityinen elinkeinonharjoittaja - mitä se oikein tarkoittaa?

  Yksityinen elinkeinonharjoittaja on yksittäinen ihminen, joka harjoittaa yritystoimintaa – toisin sanoen toiminimiyrittäjä. Yksityinen elinkeinonharjoittaja työllistää itsensä myyden omaa osaamistaan. Tässä artikkelissa kerromme tarkemmin yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisesta. Yksityinen elinkeinonharjoittaja, itsensä työllistäjä, ammatinharjoittaja, toiminimiyrittäjä… Monta eri nimeä, jotka tarkoittavat samaa: itsenäistä yrittäjää, joka työllistää itsensä myymällä omaa osaamistaan. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on kevyt yrittämisen muoto, jossa kuitenkin voit hyötyä yrittäjyyden eduista, kuten verovähennyksistä…

  Lue lisää