Yrittäjyyskoulu

Aina kannattaa yrittää

Mikä ihmeen arvonlisävero? – ALV kannat 2021

vero_alv_kierto

Arvonlisävero-termin kanssa tulee melkein jokainen alkava yrittäjä painiskelemaan. Tämä voi alkuun aiheuttaa hikikarpaloita otsalle, sillä palkkatöistä yrittäjäksi siirtyvä ei välttämättä ole koskaan joutunut konkreettisesti tekemisiin arvonlisäveron kanssa. Useimmiten tilanne on se, että arvonlisävero on esiintynyt tuotteen tai palvelun hinnassa, mutta sen kummemmin siihen ei ole tarvinnut perehtyä kuluttajana.

Yrittäjän sen sijaan tarvitsee huomioida arvonlisävero jo täyttäessään yrityksen perustamisilmoitusta, jolloin kysytään halukkuudesta liittyä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.

Tässä kirjoituksessa sukellamme arvonlisäveron ihmeelliseen maailmaan. Lupaamme puhua asioista selkokielellä, jotta nämä asiat aukenesivat mahdollisimman hyvin sinulle.

Toiminimiyrittäjyys voi olla myös helppoa

Kirjanpito, laskutus ja kuittivarasto kiinteällä kuukausihinnalla. Perustamme toiminimen ilmaiseksi ja tarjoamme kirjanpidon reilulla hinnalla alkaen 0€/kk!
Lue lisää toiminimiyrittäjyydestä

Mitä tarkoittaa arvonlisävero?

Arvonlisävero eli lyhyemmin alv on kulutusvero, jonka maksaa aina tuotteen tai palvelun ostaja. Sen avulla verotetaan tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen käytettyjen välituotteiden ja valmiin tuotteen myyntihinnan erotusta, eli arvonlisäystä.

Arvonlisävero on välillinen vero eli ostaja maksaa veron osana tuotteen tai palvelun hintaa. Näin ollen verotus kohdistuu käytännössä kulutukseen, vaikka verovelvollinen onkin myyjä. Yrittäjä siis lisää veron tuotteen tai palvelun myyntihintaan ja tilittää myydyistä tuotteista tai palveluista saadut arvonlisäverot eteenpäin verottajalle. Arvonlisäverossa yrittäjän kannattaa aina ajatella niin, että kyseinen vero on valtion rahaa, joka vain hetkellisesti lepää yrittäjän tilillä. Näin siitä ei koidu ikäviä yllätyksiä!

Arvonlisävero on käytössä kaikissa EU-maissa. Arvonlisävero on valtiolle merkittävä verotulojen lähde. Suomessa yleinen arvonlisäverokanta on 24 %, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on 25 %  ja Saksassa 19 %.

Arvonlisäverokannat 2021

Arvonlisäverokannat Suomessa 2021 ovat 24, 14 ja 10 prosenttia.

 • 24 % arvonlisäverokanta on yleinen verokanta Suomessa.
 • 14 % arvonlisäverokanta pitää sisällään elintarvikkeet, rehut, sekä ravintola- ja ateriapalvelut. Alkoholi- ja tupakkatuotteet ovat kuitenkin poikkeus.
 • 10 % verokanta koskee lukuisia tuotteita ja palveluita, kuten: kirjat, lääkkeet, liikuntapalvelut, elokuvaliput, kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut sekä televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset.

Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24 %. Tämä koskee suurinta osaa myytävistä tuotteista ja palveluista.

Joitakin poikkeuksia arvonlisäkannoissa kuitenkin on. Esimerkiksi esiintyvän taiteilijan kuten muusikon, näyttelijän tai vaikkapa juontavan DJ:n ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa ja liikunnanohjauksen arvonlisäverokanta on vain 10 %.

Oikean arvonlisäverokannan valinta saattaa kuitenkin olla aloittelijalle vaikeaa, sillä se ei aina ole yksiselitteistä.

Esimerkiksi yksityishenkilölle myydyssä joogaohjauksessa voi tulla kyseeseen 10 % alv-kanta, mutta tulkinta riippuu mm. siitä, onko jooga enemmän liikunnalliseen vai henkiseen puoleen keskittyvää. Jos taas jooga-ohjaaja laskuttaa palvelustaan liikuntakeskusta, on arvonlisäverokanta joka tapauksessa 24 % sillä tällöin on kyse palvelun myynnistä.

Lisäksi on olemassa liiketoiminnan osa-alueita, jotka ovat kokonaan arvonlisäverottomia. Tämä koskee muun muassa yrityksiä, joiden toiminta on pienimuotoista eli liikevaihto jää tilikauden aikana alle 10 000 euron. Näiden yritysten ei tarvitse laskuttaa arvonlisäveroa osana tuotteidensa myyntihintaa, mutta eivät myöskään voi vähentää ostojensa arvonlisäveroja.

Arvonlisäverotonta toimintaa ovat myös esimerkiksi terveyden- ja sairaanhoitoalan toiminta, sosiaalihuollon palvelut, rahoitus- ja vakuutuspalvelut sekä arpajais- ja rahapelipalvelut.

Voit lukea lisää arvonlisäverolaista täällä.

Arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäverovelvollisuus ja eri arvonlisäverokannat aiheuttavat usein harmaita hiuksia uusille yrittäjille. Jos myy tuotteita tai palveluita liiketoiminnan muodossa on yleensä arvonlisäverovelvollinen. Maksettavan arvonlisäveron määrä riippuu siitä, kuka myy, mitä myydään ja kenelle myydään.

Yrityksen on liityttävä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli liikevaihto ylittää tilikauden aikana 10 000 euron. Arvonlisäverovelvollisten rekisteriin voidaan liittyä joko yrityksen perustamislomakkeella tai myöhemmin muutosilmoituksella.

Pienten sivutoimisten yrittäjien liikevaihto ei kuitenkaan aina ylitä 10 000 euron alv-rajaa, jolloin alv-rekisteriin liittyminen on täysin vapaaehtoista. Lisäksi on olemassa tiettyjä aloja, jotka eivät vaadi rekisteriin liittymistä.

Alv-rekisteriin liittymistä kannattaa kuitenkin harkita. Mikäli yrittäjä on alv-rekisterissä ja liikevaihto ei täytä 10 000 euron rajaa, saa yrittäjä haettua maksetut alvit takaisin täysimääräisinä verottajalta.

Pitääkö kevytyrittäjän maksaa arvonlisäveroa?

Kevytyrittäjällä ei ole omaa y-tunnusta. Kevytyrittäjien käyttämän UKKO.fi:n taustayritys SLP Group Oy:n liikevaihto ylittää 10 000 euron rajan, joten kaikista UKKO Kevytyrittäjyyspalvelun kautta tehtävistä laskuista on veloitettava arvonlisävero.

Kevytyrittäjän kannattaa huomioida arvonlisävero jo omaa palvelua hinnoitellessaan. Yleensä tuotteen ostava yritys voi vähentää arvonlisäverot, eikä arvonlisävero siten ole heille kynnyskysymys palvelun ostamiselle. Muista siis asettaa laskutussumma riittävän korkealle.

Kevytyrittäjän tulolaskuri laskee kevytyrittäjän arvonlisäveron osuuden automaattisesti! Laskurilla voit myös kätevästi arvioida, paljonko sinun tulisi laskuttaa saadaksesi haluamasi summan tilille.

Kevytyrittäjyys on helppo tapa aloittaa matka yrittäjyyteen. Jos kuitenkin liiketoimintaasi liittyy huomattava määrä hankintoja, joiden alvit haluat vähentää, kannattaa harkita toiminimiyrittäjyyttä.

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus

Arvonlisäveron tilittäminen eteenpäin valtiolle on tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta myyjän vastuulla. Esimerkiksi rakennusalalla on kuitenkin voimassa käännetty arvonlisäverovelvollisuus, joka tarkoittaa, että ostaja huolehtii arvonlisäveron tilittämisestä. Myös UKKO.fi:n kautta voidaan lähettää lasku rakennusalalla päätoimisesti toimivalle yritykselle, jos Verohallinnon määräämät edellytykset täyttyvät.

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan sellaisiin kiinteistöön kohdistuviin palveluihin, jotka liittyvät

 • maapohja- ja perustustöihin,
 • rakennustyöhön,
 • rakennusasennukseen,
 • rakennuksen viimeistelyyn,
 • rakennuskoneiden vuokraukseen vuokrattaessa sekä kone että käyttäjä,
 • rakennussiivoukseen,
 • työvoiman vuokraukseen rakentamispalveluita varten

Arvonlisäveron maksaminen

Arvonlisäverot ilmoitetaan ja maksetaan kausittain oma-aloitteisina veroina OmaVero -palvelussa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei alvien maksamisesta tule yrittäjälle erillistä laskua. Yrittäjän on siis itse tiedettävä, kuinka paljon veroja tulee maksaa ja mihin päivään mennessä.

Ilmoituskausi voi olla joko kuukauden, neljännesvuoden tai vuoden pituinen jakso. Tyypillinen jakso on kuitenkin kuukauden mittainen, eli arvonlisäverot maksetaan joka kuukausi.

Arvonlisäveron vähentäminen

Arvonlisäverovelvollinen yritys voi vähentää ostojensa arvonlisäveron osuuden myynnistä tilitettävistä arvonlisäveroista. Arvonlisäveron voi vähentää ainoastaan, jos on itse arvonlisäverovelvollinen ja ostaa tuotteen tai palvelun toiselta arvonlisäverovelvolliselta. Tämä johtuu siitä, että arvonlisäveron vähentämisen tarkoituksena on estää arvonlisäveron kertaistumista hinnassa.

Tuotteen myyneellä yrityksellä on oikeus vähentää arvolinsävero omista ostoistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että arvonlisävero kiertää siten, että tuotteen lopullinen ostaja maksaa sen. Tämä tarkoittaa myös sitä, että arvonlisävero on tuotteen hinnassa vain yhden kerran.

Esimerkki

 1. Yritys ostaa tukusta tuotteen 100 eurolla (alv 24% on 24 euroa)
 2. Yritys myy valmiin tuotteen eteenpäin 200 eurolla (alv 24% on 48 euroa)
 3. Yrityksen tulee tilittää valtiolle 48 euroa arvonlisäveroa vähennettynä 24 eurolla. Yritys tilittää 24 euroa verottajalle.

Mikäli siis yrittäjä on tehnyt yritystoimintaa varten erilaisia hankintoja, joiden hintaan sisältyy myös arvonlisävero, voi hän vähentää yrityksen ostoihin sisältyneet arvonlisäverot myyntien alveista.

Esimerkki. Maija perustaa toiminimen ja laskuttaa ensimmäisen kuukauden aikana palveluistaan 1500 + alv 24%, eli 1860 euroa. Tästä summasta 1500 euroa on Maijan rahaa ja 360 euroa hän tilittää myöhemmin verottajalle.

Hän on kuitenkin myös ostanut yritystoimintaansa varten hankintoja, jotka pitävät sisällään arvonlisäveron. Hän on ostanut yritykselleen 992 euroa maksavan työkoneen (800 + alv 24%). Tässä tapauksessa Maija voi vähentää työkoneen sisältämän arvonlisäveron eli 192 euroa myyntien arvonlisäveroista.

Arvonlisäveroa kertyisi Maijalle kuukaudelta: 360-192 = 168 euroa.

Yrityksille tehtävissä laskuissa kannattaa muistaa, että laskun maksaja voi yleensä vähentää arvonlisäveron omissa ostoissaan. Sitä ei siis voi laskea osaksi työn hintaa. Tämän vuoksi yritysten välisessä toiminnassa hinnat esitetäänkin pääsääntöisesti ilman arvonlisäveroa.

Arvonlisäveron lisääminen tai vähentäminen kuitenkin edellyttää, että yrittäjä kuuluu arvonlisäverovelvollisten rekisteriin sekä hankintojen on liityttävä alv-velvollisuuden alaiseen liiketoimintaan. Tästä syystä pienyrittäjän kannattaakin harkita arvonlisäverovelvolliseksi liittymistä.

Arvonlisäveron laskeminen

Arvonlisäveron osuus hinnasta saadaan laskettua seuraavalla kaavalla: hinta (sis. alv) x verokanta / (100 + verokanta)

Esim. Graafinen suunnittelija tekee 1000 € laskun, johon sisältyy 24 % arvonlisävero. Kuinka monta euroa on arvonlisäveron osuus?

1000 € x 24 / (100 + 24)
=1000 € x 24 /124
=193,55 €

Kokeile myös arvonlisäverolaskuriamme.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on helpotus alvin maksuun y-tunnuksellisilla yrittäjillä. Jos haluat lukea tarkemmin alarajahuojennuksesta, niin saat lisätietoa helpoiten täältä:

Kirjoittajat: Sanna Laitinen ja Suvi Kylmälä

Toiminimiyrittäjyys voi olla myös helppoa

Kirjanpito, laskutus ja kuittivarasto kiinteällä kuukausihinnalla. Perustamme toiminimen ilmaiseksi ja tarjoamme kirjanpidon reilulla hinnalla alkaen 0€/kk!
Lue lisää toiminimiyrittäjyydestä

 

Sanna Laitinen

Sannalla on kokemusta useilta eri markkinoinnin osa-alueilta, mutta erityisesti Sannaa kiinnostaa digitaalinen markkinointi ja asiakaskokemuksen kehittäminen. Vapaa-ajalla Sanna tykkää rauhoittua luonnon hiljaisuudessa, tappaa viherkasveja ja tutkia uusia paikkoja kameran linssin läpi.

Muita artikkeleita aiheesta Verotus:

 • Verotus Freelancer: verokortti vs. kevytyrittäjyys

  Freelancer voi tehdä töitä verokortilla, oman yrityksen kautta laskuttamalla tai kevytyrittäjänä laskuttaen työsuoritteensa. Tässä artikkelissa kerromme miksi kevytyrittäjä ja yrittäjä saavat enemmän työkeikkoja kuin verokortilla toimiva freelancer. Asiakkaamme kysyvät usein, miksi laskuttaisin työt kevytyrittäjänä, enkä tekisi niitä verokortilla, joten  tässä blogipostauksessa koitamme avata miksi työn ostaja usein suosii laskuttamista verokortin sijaan. Mikä on freelancerin verokortti? Freelancer-verokortti oli verokortti, joka oli…

  Lue lisää
 • Verotus Tämä kaikki tärkeä tieto sinun tulee tietää verokortistasi

  Tiesithän, että verokortti muuttui vuoden 2019 alussa? Verokortteja on nyt vain yksi ja sama vuositulorajallinen verokortti ja se käy nyt kaikille palkkatuloille. Muutos teki ennakonpidätyksestä yksinkertaisempaa ja helpompaa, vaikka muutos saattoi aluksi tuntua hankalalta. Käyn tässä artikkelissa läpi verokorttiin tulleet muutokset sekä kaikki perusasiat mitä sinun tulee verokortista tietää. Miten verotus ja verokortti oikein toimivat? Suomessa verotus on järjestetty siten,…

  Lue lisää
 • Verotus Mitä yrittäjän verotukseen kuuluu?

  Yrittäjän verotus – kevytyrittäjä selviää vähemmällä Tässä artikkelissa käymme läpi yrittäjän verotuksen perusasiat. Nämä ovat mielenkiintoisia tietoja erityisesti henkilölle, joka miettii alkaisiko yrittäjäksi vai perustaako aivan oikean yrityksen. Kevytyrittäjän verotus vs yrittäjän verotus Lyhyesti kevytyrittäjä pääsee veroasioissa helpommalla. Kevytyrittäjän tulee tietää millä alv-kannalla laskut tulee lähettää (yleensä 24%). Lisäksi kevytyrittäjältä menee henkilökohtaisen verokortin mukaan ennakonpidätys (eli se veroprosentti, joka kortissa…

  Lue lisää