Yrittäjyyskoulu

Aina kannattaa yrittää

Mikä ihmeen arvonlisävero – mitä kevytyrittäjän pitää tietää siitä?

vero_alv_kierto

Arvonlisävero eli lyhyemmin alv on kulutusvero, jonka maksaa aina tuotteen tai palvelun ostaja. Arvonlisävero on valtiolle merkittävä verotulojen lähde ja sen avulla verotetaan tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen käytettyjen välituotteiden ja valmiin tuotteen myyntihinnan erotusta, eli arvonlisäystä.

Arvonlisävero on välillinen vero eli ostaja maksaa veron osana tuotteen tai palvelun hintaa. Näin ollen verotus kohdistuu käytännössä kulutukseen, vaikka verovelvollinen onkin myyjä.

Arvonlisävero on käytössä kaikissa EU-maissa.

Arvonlisäverovelvollisuus ja eri arvonlisäverokannat

Arvonlisävero aiheuttaa usein harmaita hiuksia kevytyrittäjille, jotka eivät ole aiemmin tutustuneet yritystoimintaan. Jos myy tuotteita tai palveluita liiketoiminnan muodossa on yleensä arvonlisäverovelvollinen. Maksettavan arvonlisäveron määrä riippuu siitä, mitä myydään ja kenelle myydään. Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24 %, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on 25 %  ja Saksassa 19 %. Tämä koskee suurinta osaa myytävistä tuotteista ja palveluista.

Joitakin poikkeuksia arvonlisäkannoissa kuitenkin on. Esimerkiksi esiintyvän taiteilijan kuten muusikon, näyttelijän tai vaikkapa juontavan DJ:n ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa ja liikunnanohjauksen arvonlisäverokanta on vain 10 %. Oikean arvonlisäverokannan valinta saattaa kuitenkin olla aloittelijalle vaikeaa, sillä esimerkiksi yksityishenkilölle myydyn joogaohjauksen arvonlisäverotus riippuu siitä, onko jooga enemmän liikunnalliseen vai henkiseen puoleen keskittyvää. Jos taas jooga-ohjaaja laskuttaa palvelustaan liikuntakeskusta, on arvonlisäverokanta joka tapauksessa 24 % sillä tällöin on kyse palvelun myynnistä.

Arvonlisäveron tilittäminen eteenpäin valtiolle on tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta myyjän vastuulla. Esimerkiksi rakennusalalla on kuitenkin voimassa käännetty arvonlisäverovelvollisuus, joka tarkoittaa, että ostaja huolehtii arvonlisäveron tilittämisestä. Myös UKKO.fi:n kautta voidaan lähettää lasku rakennusalalla päätoimisesti toimivalle yritykselle, jos Verohallinnon määräämät edellytykset täyttyvät.

Käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta sovelletaan sellaisiin kiinteistöön kohdistuviin palveluihin, jotka liittyvät

  • maapohja- ja perustustöihin,
  • rakennustyöhön,
  • rakennusasennukseen,
  • rakennuksen viimeistelyyn,
  • rakennuskoneiden vuokraukseen vuokrattaessa sekä kone että käyttäjä,
  • rakennussiivoukseen,
  • työvoiman vuokraukseen rakentamispalveluita varten

Arvonlisäveron vähentäminen

Yrityksille tehtävissä laskuissa kannattaa muistaa, että laskun maksaja voi aina vähentää arvonlisäveron omissa ostoissaan. Sitä ei siis voi laskea osaksi työn hintaa. Tämän vuoksi yritysten välisessä toiminnassa hinnat esitetäänkin pääsääntöisesti ilman arvonlisäveroa.

Arvonlisäverovelvollinen yritys voi vähentää ostojensa arvonlisäveron osuuden myynnistä tilitettävistä arvonlisäveroista.

Esimerkki

  1. Yritys ostaa tukusta tuotteen 100 eurolla (alv 24% on 24 euroa)
  2. Yritys myy valmiin tuotteen eteenpäin 200 eurolla (alv 24% on 48 euroa)
  3. Yrityksen tulee tilittää valtiolle 48 euroa arvonlisäveroa vähennettynä 24 eurolla. Yritys tilittää 24 euroa verottajalle.

Arvonlisäveron voi vähentää ainoastaan, jos on itse arvonlisäverovelvollinen ja ostaa tuotteen tai palvelun toiselta arvonlisäverovelvolliselta. Tämä johtuu siitä, että arvonlisäveron vähentämisen tarkoituksena on estää arvonlisäveron kertaistumista hinnassa.

Tuotteen myyneellä yrityksellä on oikeus vähentää arvolinsävero omista ostoistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että arvonlisävero kiertää siten, että tuotteen lopullinen ostaja maksaa sen.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että arvonlisävero on tuotteen hinnassa vain yhden kerran.

Suomessa alle 10 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset ovat vapaita arvonlisäverovelvollisuudesta.
Kevytyrittäjien käyttämän UKKO.fi:n taustayritys SLP Group Oy:n liikevaihto ylittää tämän rajan, joten kaikista UKKO.fi:n kautta tehtävistä laskuista on veloitettava arvonlisävero.

Arvonlisäveron osuuden laskeminen

Arvonlisäveron osuus hinnasta saadaan laskettua seuraavalla kaavalla: hinta (sis. alv) x verokanta / (100 + verokanta)

Esim. Graafinen suunnittelija tekee 1000 € laskun, johon sisältyy 24 % arvonlisävero. Kuinka monta euroa on arvonlisäveron osuus?

1000 € x 24 / (100 + 24)
=1000 € x 24 /124
=193,55 €

UKKO.fi:n tulolaskuri laskee kevytyrittäjän arvonlisäveron osuuden automaattisesti!

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäveron alarajahuojennus on helpotus alvin maksuun y-tunnuksellisilla yrittäjillä. Kevytyrittäjänä käytät UKKO.fi:n y-tunnusta, joka ylittää alarajahuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon määrän. Jos haluat lukea tarkemmin alarajahuojennuksesta, niin saat lisätietoa helpoiten täältä:

Jos olet jo yrittäjä ja haluat lukea miten alv-käyttäytyy y-tunnuksellisella yrittäjällä, niin lue tämä artikkeli:

Sanna Laitinen

Sannalla on kokemusta useilta eri markkinoinnin osa-alueilta, mutta erityisesti Sannaa kiinnostaa digitaalinen markkinointi ja asiakaskokemuksen kehittäminen. Vapaa-ajalla Sanna tykkää rauhoittua luonnon hiljaisuudessa, tappaa viherkasveja ja tutkia uusia paikkoja kameran linssin läpi.

Muita artikkeleita aiheesta Verotus: