Arvioitu lukuaika: 9 minuuttia

Liiketoimintasuunnitelma: Pohja yritystoiminnan aloittamiselle – katso vinkit!

liiketoimintasuunnitelma-tyon-alla-nainen-ja-mies-tietokoneella-ohut

Liiketoimintasuunnitelma kokoaa yhteen dokumenttiin kuvauksen liikeideasta ja yrityksen toimintaedellytyksistä, sekä toimii apuna yrityksen rahoituksesta neuvoteltaessa. Vaikka et olisikaan hakemassa starttirahaa tai yrittämässä tehdä vaikutusta rahoittajiin, liiketoimintasuunnitelman tekeminen kannattaa. Liiketoimintasuunnitelma auttaa jäsentämään kokonaisuutta ja yritystoimintaan liittyviä vastuutehtäviä, sekä varmistaa, että otat huomioon kaikki tarvittavat asiat.

Yrityksen perustaminen on yksinkertaista, mutta menestyksen takaamiseksi tulisi jokaisen yrittäjän laatia liiketoimintasuunnitelma. Huolella suunniteltu liiketoimintasuunnitelma toimii myös eräänlaisena käsikirjana yrittäjälle eteenpäin mentäessä. Tässä blogipostauksessa käymme läpi kaikki liiketoimintasuunnitelman kannalta olennaiset asiat.

Tämän kirjoituksen liiketoimintasuunnitelman sisältö on:

 1. Tiivistelmä liiketoimintasuunnitelmasta
 2. Lähtötilanne liiketoimintasuunnitelmalle
 3. Liikeidea
 4. Visio
 5. Kilpailija-analyysi
 6. Kohderyhmä
 7. Markkinointisuunnitelma
 8. Riskianalyysi
 9. Rahoituslaskelma
 10. Kannattavuuslaskelma
 11. SWOT-analyysi

Aina kannattaa yrittää!

Älä jätä loistavaa ideaa tai kykyjäsi käyttämättä. Me autamme sinut yrittäjyyden alkuun.
Valitse yritysmuoto

Mikä on liiketoimintasuunnitelma?

Liiketoimintasuunnitelma on kirjallinen dokumentti, johon kiteytyy koko yrityksen toiminta. Liiketoimintasuunnitelman avulla yrittäjä pystyy paremmin hahmottamaan liiketoimintaan tarvittavia resursseja sekä seuraamaan yrityksen kannattavuutta. Lähtökohtaisesti liiketoimintasuunnitelma on tarkoitettu yrittäjälle itselleen, mutta myös ulkopuolisille rahoittajille ja muille sidosryhmään kuuluville. Esimerkiksi yrityslainaa tai starttirahaa hakiessa yrittäjän tulee liittää hakemukseen liiketoimintasuunnitelma.

Liiketoimintasuunnitelma ei kuitenkaan ole koskaan kiveen hakattu dokumentti. Suunnitelmaa kuuluu päivittää aina, kun yritystoiminta kehittyy ja menee eteenpäin.

Liiketoimintasuunnitelman pohjat ja mallit

Liiketoimintasuunnitelman pohja ja malli on yleensä vapaamuotoinen. Toteuttamistapoja liikentoimintasuunnitelmalle voi siis olla monenlaisia ja tärkeintä on sisältö. Joskus rahoittajat saattavat vaatia myös määrämuotoisen dokumentin. Verkosta löytyy useita erilaisia valmiita liiketoimintasuunnitelman pohjia, joita voit hyödyntää liiketoimintasuunnitelman laatimisessa. Tässä blogikirjoituksessa perehdymme niihin asioihin, joita jokaisen aloittavan yrittäjän olisi hyvä miettiä. Ohesta löytyy myös ladattava kevyt liiketoimintasuunnitelman pohja, joka sopii esimerkiksi aloittavan kevytyrittäjän suunnitelmien jäsentämiseen.

Listasimme tähän muutamia hyviä liiketoimintasuunnitelman pohjia.

Liiketoimintasuunnitelma kuullostaa monen korvaan pitkältä ja puuduttavalta dokumentilta. Viime vuosina sen tilaa onkin vallannut Strategyzer-nimisen yrityksen kehittämä Business Model Canvas niminen työkalu, jota voi käyttää apuna liiketoiminnan suunnittelussa. Vaikka perinteisen liiketoimintasuunnitelman tekeminen ei olekaan nykyisessä lean-vetoisessa ajattelumaailmassa se kaikkein trendikkäin ja kuumin juttu, on liiketoiminnan suunnittelulla yhä paikkansa aloittavan yrittäjän polulla.

Miksi liiketoimintasuunnitelma on tärkeä?

Mikäli olet aloittava yrittäjä ja tarvitset yritystoimintasi tueksi ulkopuolista rahoitusta, on liiketoimintasuunnitelma usein edellytys rahoituksen saamiseksi. Mikäli et ole hakemassa starttirahaa tai yrittämässä tehdä vaikutusta rahoittajiin, liiketoimintasuunnitelman tekeminen kannattaa siltikin. Hyvin laadittu liiketoimintasuunnitelma auttaa tarkastelemaan yritystoiminnan mennyttä ja tulevaa. Liiketoimintasuunnitelman avulla tiedät myös, onko yritystoimintasi mennyt oikeaan suuntaan vai tarvitseeko sinun tehdä korjausliikkeitä.

Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen kannattaa käyttää huolella aikaa. Ajan kanssa toteutettu huolellinen liiketoimintasuunnitelma voi aluksi tuntua ajan haaskaukselta, mutta mitä todennäköisemmin maksaa itsensä takaisin moninkertaisina voittoina yritystoiminnan käynnistyessä ja kehittyessä. Huolellisesti laadittu liiketoimintasuunnitelma auttaa minimoimaan riskejä, jotka myös vähentävät mahdollisia tappioita, sekä maksimoimaan voittoja silloin kun yrittäjä on tehnyt huolellisen kartoituksen asiakasryhmänsä tarpeista ja tuotteidensa kannattavuudesta.

Liiketoimintasuunnitelman laatiminen

1. Tiivistelmä antaa kokonaiskuvan

Hyvä liiketoimintasuunnitelma alkaa yhden sivun mittaisesta tiivistelmästä, josta käy ilmi koko liiketoimintasuunnitelman idea tiivistetyssä muodossa. Laadi tiivistelmä huolella, sillä tämä on juuri se osa, jonka lukemalla mahdolliset rahoittajat ja sijoittajat päättävät kannattaako liiketoimintasuunnitelmaasi perehtyä tarkemmin. Tiivistelmä on siis vähän kuin hissipuhe, mutta kirjallisessa muodossa.

2. Mikä on lähtötilanteesi?

Pohdi hetki omia edellytyksiäsi yrittäjäksi lähtemiseen. Mikä sinua motivoi yrittäjäksi ryhtymiseen? Mikä on koulutustaustasi ja millaista työkokemusta sinulla on? Mitkä ovat vahvuutesi? Mitä osaamisalueissa olisi kehittämisen varaa? Minkälaiset verkostot sinulla on?

Jos huomasit kehitystä kaipaavia osa-alueita, selvitä mitä kautta voisit hankkia esimerkiksi tarvittavaa lisäkoulutusta. UKKO.fi:n sivuilta löytyy myös paljon ilmaisia kursseja, joilla voit kehittää taitojasi mm. markkinoinnissa ja oman työsi hinnoittelussa. Lue lisää siitä mitä yrittäjyys vaatii.

3. Kuvaile liikeidea

Tässä kohtaa voit tuoda esille, mistä liiketoiminnassasi ja liiketoimintasuunnitelmassasi on kyse. Asiakaslähtöinen liikeidea on edellytys yrittäjäksi lähtemiselle ja koko liiketoimintasuunnitelma perustuu hyvään liikeideaan. Liikeidean tulee tulee tuottaa asiakkaalle arvoa.

 • Mikä on tuotteesi tai palvelusi?
 • Kenelle se on tarkoitettu?
 • Mitä arvoa se tuottaa asiakkaalle?
 • Miten se eroaa muista aiemmista?
 • Miten aiot toteuttaa sen?

liiketoimintasuunnitelman suunnitelmat levällään lattialla

4. Visio antaa suunnan

Visio tiivistää haaveesi ja tavoitteesi siitä mitä haluat olla ja antaa suunnan koko toiminnallesi vähintään seuraaville viidelle vuodelle.

 • Mitä haluat olla?
 • Miten tämä näkyy toiminnassasi?
 • Mihin mennessä aiot saavuttaa tavoitteesi?

Visio toimii suunnannäyttäjänä ja motivoijana jokapäiväisessä työssä. Näin ollen sen tulisi innostaa ja haastaa tavoittelemaan haaveita ja muutosta lähtötilanteeseen. Älä siis kuvaa visioon sitä mitä olet jo saavuttanut, vaan sen mitä haluat saavuttaa. Toisaalta vision tulee olla riittävän realistinen ja mahdollista saavuttaa, eikä pelkkä hienolta kuulostava mainoslause. Koska visiossa asetetaan tavoite useammaksi vuodeksi eteenpäin, siitä ei kannata tehdä liian yksityiskohtaista, sillä yksityiskohdat saattavat muuttua matkan varrella useaan otteeseen.

Muotoile visio yhteen virkkeeseen, joka on helppo ymmärtää ja muistaa. Vision tulee olla niin yksinkertainen ja selkeä, että se tulee selkärangasta heti kun sitä kysytään. Älä käytä vaikeasti ymmärrettävää kieltä tai yritä kuulostaa hienolta, sillä vision tulee sopia omaan puheeseesi luontevasti ja myös muiden tulisi olla helppo ymmärtää se perehtymättä alasi termeihin.

5. Tee kilpailija-analyysi

Perehdy toimialaan ja markkinatilanteeseen. Selvitä tärkeimmät kilpailijasi, joilla on samankaltainen tuote. Muista myös epäsuorat kilpailijat, jotka kilpailevat samasta tarpeesta. Vertaa omaa tuotettasi markkinoilla jo oleviin; mieti miten aiot asemoitua markkinassa ja erottua muista. Jos mahdollista, kannattaa laatia markkinatutkimus, jotta saa dataa päätöksenteon tueksi. Tutki samalla myös millainen visuaalinen ilme kilpailijoilla on, jotta vältyt tekemästä omasta tuotteestasi liian samannäköistä.

 • Keitä ovat suorat kilpailijasi?
 • Mitä epäsuoria kilpailijoita tuotteellasi on?
 • Mitkä ovat kilpailijoidesi heikkouksia ja vahvuuksia?
 • Miten kilpailijat ovat hinnoitelleet tuotteensa?
 • Mitä ovat kilpailijoiden ydinviestit?

6. Tunne kohderyhmäsi

Koska liikeidea ja lopulta liiketoimintasuunnitelma lähtee siitä, että vastataan asiakkaiden tarpeisiin, on tärkeää tuntea kohderyhmä mahdollisimman hyvin. Keitä ovat potentiaaliset asiakkaasi ja mikä on kohderyhmän koko? Keitä haluat asiakkaaksi ja keitä taas et? Luo jokaista asiakassegmenttiä kuvastava kuvitteellinen asiakaspersoona. Kuka hän on ja miten hän eroaa muista persoonista? Mitä hän arvostaa? Minkälaisia ongelmia hänellä on? Miten voit ratkaista asiakkaasi ongelman? Millä perusteella asiakas tekee ostopäätöksen? Mieti myös missä kanavissa asiakkaasi tavoittaa.

7. Laadi markkinointisuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma sisältää usein markkinointisuunnitelman. Ennen kuin alat käyttää rahaa markkinointiin, käytä hetki aikaa miettiäksesi strategiaa ja laadi markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelma on paljon muutakin kuin se millainen logo yritykselle valitaan. Mediavalinta kuten laitatko mainoksen Iltalehteen vai Kauppalehteen on myös vasta viimeisiä asioita, joita markkinointisuunnitelmaa laatiessa mietitään.

 • Määritä arvolupaus eli miksi asiakas ostaisi sinulta? (Mitä arvoa palvelusi tuottaa ja kenelle ja millä tavoin? Miten eroat muista?)
 • Määritä markkinoinnille tavoitteet liiketoimintatavoitteiden pohjalta (Mikä olikaan myyntitavoitteesi? Paljonko tarvitset asiakkaita päästäksesi siihen?)
 • Millainen on asiakkaan ostopolku? Millä toimenpiteillä voidaan tukea asiakkaan etenemistä kohti kaupan tekoa?
 • Aseta markkinoinnin tavoitteita palvelevat mittarit
 • Minkälainen on brändisi visuaalinen ilme ja äänensävy? (Eli mihin sävyyn brändisi puhuu ja kirjoittaa? Miten brändisi persoona näkyy?)
 • Mitkä ovat tärkeimmät brändin kosketuspisteet eli kaikki tilanteet, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa brändisi kanssa? Varmista, että brändi on joka kosketuspisteessä yhtenäinen.
 • Mieti millaiset rahalliset ja ajalliset resurssit sinulla on markkinointiin? Laadi markkinointibudjetti.
 • Missä kanavissa tavoitat asiakkaasi?
 • Laadi 12 kuukauden suunnitelma käyttäen apuna esimerkiksi markkinoinnin vuosikelloa

Mieti mitä markkinoinnilla halutaan saada aikaiseksi ja miten tuloksia mitataan? Mitä konkreettisia toimenpiteitä tehdään, jotta saavutetaan tavoitteet? Pohdi myös, millaisia haasteita tähän mahdollisesti liittyy.

mies ideoi liiketoimintasuunnitelmaa post it-lapuilla

Markkinointiviestinnän kanavavalinnat riippuvat aina tuotteesta ja kohderyhmästä. Monesti kuitenkin alkavan yrittäjän markkinointibudjetin ollessa pieni kannattaa panostaa maksulliseen ja orgaaniseen hakukonenäkyvyyteen, koska se on helposti mitattavissa. Tuotteita verkosta etsivät asiakkaat ovat myös lähtökohtaisesti ostomielellä liikkeellä.

Lue myös blogipostauksemme aiheesta kevytyrittäjän markkinointisuunnitelma ja tutustu Kevytyrittäjän markkinointikirjaan.

8. Riskianalyysi auttaa varautumaan riskeihin

Pienyrittäjänkin on hyvä varautua riskeihin, sillä pienelle yritykselle pienempikin vahinko voi olla seurauksiltaan iso. Kirjaa ylös, millaisia riskejä toimintaan voi liittyä, kuinka todennäköistä riskien toteutuminen on, kuinka suuria seuraukset rahassa mitattuna ja miten riskeihin voi varautua.

 • liiketoimintariskit (esim. tuotot eivät vastaa odotuksia)
 • omaisuuteen kohdistuvat vahingot (varkaus, rikkoutuminen, tietosuoja, tulipalo, vesivahinko)
 • henkilöstöön liittyvät riskit (tapaturmat, sairastuminen, vaihtuvuus, rekrytointi)
 • vastuu toiminnasta, tuotteista ja ympäristöstä
 • riippuvuus yksittäisistä suurista asiakkaista, alihankkijoista, rahoittajista tai viranomaisten päätöksistä
 • taloudelliset riskit (kirjanpito, kannattavuus, rahoitus, omavaraisuusaste)

Pohdi miten voit varautua riskeihin. Tee sopimukset aina kirjallisesti, varmista asiakkaidesi luottokelpoisuus ja hanki tarvittavat vakuutukset. Älä säilytä tärkeitä tietoja vain yhdellä tietokoneella, jonka hajotessa menettäisit kaiken. Mieti miten varmistat tietoturvan säilyttäessäsi asiakastietoja. Mitä jos itsellesi tapahtuu jotakin? Miten varmistat toiminnan jatkuvuuden tai päätöksenteon sujumisen poissaollessasi?

9. Miten aiot rahoittaa toiminnan aloittamisen?

Onko sinulla omaa rahaa? Tarvitsetko lainaa tai aiotko hakea starttirahaa? Miten aiot hinnoitella tuotteesi? Huolelliset laskelmat ovat tärkeitä ja liiketoimintasuunnitelmaan liitetäänkin yleensä rahoituslaskelma ja kannattavuuslaskelma.

Rahoituslaskelma kertoo, kuinka paljon toiminnan käynnistämiseen tarvitaan rahaa huomioiden alkuinvestoinnit ja yleensä kolmen ensimmäisen kuukauden menot. Laske ensin rahan tarve ja erittele kulut:

 • Mitkä ovat valitsemasi yritysmuodon perustamiskulut?
 • Mitä tarvitset toiminnan aloittamiseen (työvälineet, koneet, auto jne)?
 • Paljonko kuluu rahaa toiminnan pyörittämiseen? (vuokra, puhelinkulut jne)
 • Paljonko budjetoit markkinointiin?
 • Kuinka paljon rahaa menee mahdolliseen alkuvarastoon?
 • Kuinka paljon varaat käyttöpääomaan ja kassaan rahaa?

Arvioi sen jälkeen oman pääoman ja vieraanpääoman tarpeen osuudet ja erittele rahoituksen lähteet:

 • Kuinka paljon sinulla on omaa pääomaa?
 • Kuinka paljon lainaa tarvitset?

Lisätietoa yrityksen rahoituksesta.

start-up-yrittäjät laatimassa liiketoimintasuunnitelmaa

10. Kannattavuuslaskelmasta selviää onko toiminnalle edellytyksiä

Kannattavuuslaskelma on tärkeä osa liiketoimintasuunnitelmaa, sillä nimensämukaisesti se kertoo onko liikeidean toteuttaminen ylipäätään kannattavaa. Monesti myös mahdolliset rahoittajat vaativat kannattavuuslaskelmaa.

Jos olet toiminut aiemmin palkkatyössä, mieti paljonko saat palkkaa vuosittain ja mieti sitten millaista tulosta tavoittelisit yrittäjänä. Huomaathan, että palkkatulosta ja yrityksen tuloksesta maksetaan verot eri tavalla, joten jos laskutat asiakkaalta palkkasummasi, se ei ole sama summa jonka työntekijänä sait tilillesi. Myös valitsemasi yritysmuoto vaikuttaa verotustapaan.

Kun olet saanut asetettua tulostavoitteen ensimmäiselle vuodelle, laske sitten paljonko se tarkoittaa kuukausittain. Arvioi kaikki laskelman osat sekä kuukausitasolla, että vuositasolla.

 • Paljonko haluat tienata?
 • Millaisia kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia toimintaan liittyy?
 • Kuinka paljon tarvitaan myyntiä?

Ole realistinen laskelmia tehdessäsi ja arvioi tulot mielummin vähän liian mataliksi ja menot vähän liian korkeiksi. Näin vältyt ikäviltä yllätyksiltä, jos myynti jää tavoitteesta tai tulee yllättäviä menoja. Yritystoimintaan liittyvät kiinteät kulut kuten kirjanpitäjän palkkio on maksettava silloinkin kun myyntiä ei tulekaan odotetusti tai tietokoneesi hajoaa kesken kaiken. Ensimmäisinä kuukausina myynti on usein vaimeampaa, sillä vie aikansa ennen kuin asiakkaat ja sinä löydätte toisenne.

Kun olet laskenut paljonko myyntiä kokonaisuudessaan tarvitaan, laske auki mistä tuotteista tai palveluista myynti koostuu. Laske myös paljonko mahdolliset raaka-aineet tai muut tuotantokustannukset vievät ja huomioi ne suunnitelmissasi.

11. SWOT-analyysi

Voit käyttää strategisessa suunnittelussa hyväksi myös SWOT-analyysia hahmottaaksesi asemaasi suhteessa kilpailijoihin. SWOT-analyysissä yritystoimintaa analysoidaan neljästä eri näkökulmasta: sisäiset vahvuudet, sisäiset heikkoudet, ulkoiset mahdollisuudet ja ulkoiset uhat. Eli mitkä ovat yrityksesi vahvuudet ja heikkoudet? Mitkä tekijät auttavat sinua menestymään? Mitä uhkia ja riskejä on olemassa?

Muista myös käytännön asiat!

Oletko miettinyt käytännön asioita? Esimerkiksi:

 • toimitilat – tarvitseeko yrityksesi fyysiset toimitilat?
 • tarvittava kalusto?
 • toimitko yksin vai tarvitseeko sinun palkata työntekijöitä?
 • millaisia vakuutuksia tarvitset?
 • miten järjestät kirjanpitosi?
 • avaatko yritykselle oman pankkitilin?
 • miten toteutat yrityksen verkkosivut?

Testaa liiketoimintasuunnitelma käytännössä ennen yrityksen perustamista

Jos liiketoimintasuunnitelma tuottaa edelleen vaikeuksia kannattaa harkita ajanvarausta Uusyrityskeskuksen yritysneuvojalle. Ennen yrityksen perustamista kannattaa myös tutustua kevytyrittäjyyteen, joka mahdollistaa toiminnan aloittamisen matalammalla kynnyksellä.

 • Testaa liikeideasi ennen y-tunnuksen hankkimista
 • Keskity asiakashankintaan ja liikeideasi kehittämiseen, me hoidamme byrokratian
 • Ei kiinteitä kuluja, maksat vain kun sinulla on asiakkaita ja laskutettavaa työtä
 • Ei sitoumuksia! Voit aloittaa vaikka heti ja lopettaa milloin tahansa, jos huomaat ettei toimintasi ole kannattavaa tai oman yrityksen perustaminen tulee ajankohtaiseksi

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää

Yleensä sivutoiminen yrittäjyys työn ohella on hyvä tapa aloittaa matka kohti yrittäjyyttä. Sivutoimisena kevytyrittäjänä voit kokeilla ideasi kannattavuutta käytännössä ilman yritystoimintaan liittyvää byrokratiaa. UKKO.fi-laskutuspalvelu hoitaa tarvittavat paperityöt ja sinä voit keskittyä liikeideasi hiomiseen ja asiakkaiden hankkimiseen.

Kevytyrittäjyys vai oma yritys?

Kevytyrittäjyys sopii sinulle kun:

 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Haluat testata liikeideaasi
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille
 • Haluat säästyä tilitoimiston kuukausimaksuilta
 • Haluat valita perustatko Y-tunnuksen vai et

Yrittäjyys on sinua varten kun:

 • Aiot toimia yrittäjänä päätoimisesti tai säännöllisesti
 • Sinulla on valmis yritysidea
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat perustaa toiminimen tai osakeyhtiön tai siirtää kirjanpitosi meille
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen tai sinulla on jo sellainen
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu 9.6.2020. Viimeksi päivitetty 5.9.2022. Liiketoimintasuunnitelmapohja päivitetty marraskuussa 2021.

Lue myös

Yrityksen perustaminen

Yrityksen nimi – millainen on hyvä nimi?

Starttiraha alkavalle yrittäjälle – näin sitä saadaan!

Toiminimen verotus pähkinänkuoressa

Ennakkovero – miten toiminimeä verotetaan?

Arvonlisävero ja ennakonpidätys — kumpi minun pitää oikein maksaa?

Sanna Laitinen

Sannalla on yli 10 vuoden kokemus useilta eri markkinoinnin osa-alueilta, mutta erityisesti Sannaa kiinnostaa digitaalinen markkinointi ja asiakaskokemuksen kehittäminen. Vapaa-ajalla Sanna tykkää rauhoittua luonnon hiljaisuudessa, tappaa viherkasveja ja tutkia uusia paikkoja kameran linssin läpi.

Muita artikkeleita aiheesta Liiketoiminnan aloittaminen:

 • Liiketoiminnan aloittaminen "Oma kokemukseni osakeyhtiön perustamisesta – Nyt kerron, miten sinunkin kannattaa edetä"

  Edellisessä kirjoituksessani kerroin, kuinka perustin tapahtuma-alan yrityksen keskellä pahinta koronakriisiä.  Osakeyhtiön perustaminen osoittautui oletettua helpommaksi, aikaa kului vain muutama arkipäivä, kuvailee tapahtuma-alan yrittäjä Nicolas Björk UKKO.fi-blogissaan. Syy, minkä takia päädyimme yhtiökumppaneideni kanssa osakeyhtiöön, oli yritysmuodon selkeä rakenne ja uudistus, jossa luovuttiin aloituspääoman sijoittamisen vaatimuksesta. Periaatteessa osakeyhtiön perustaminen ei edellyttänyt meiltä muuta kuin kirjautumista YTJ-verkkopalveluun ja klikkaamalla ”perusta osakeyhtiö” -painiketta. Ennen…

  Lue lisää
 • Liiketoiminnan aloittaminen Yritysmuodot vertailussa: Löydä sopivin yritysmuoto

  Yritysmuodot kannattaa vertailla keskenään ennen yrityksen perustamista. Esittelemme tässä artikkelissa kaikki Suomessa yleiset yritysmuodot, joihin kuuluvat toiminimi, osakeyhtiö, osuuskunta, avoin yhtiö, kommandiittiyhtö ja kevytyrittäjyys. Lopusta löytyy kätevä taulukko, jossa vertaillaan eri yritysmuotojen ominaisuuksia. Yritysmuodot – miten valita? Yritysmuodon valinta on yksi tärkeimmistä ratkottavista asioista ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. Usein hämmennystä aiheuttaa yritysmuotojen laaja kirjo sekä mitä eroa muodoilla on. Yritysmuodon…

  Lue lisää
 • Liiketoiminnan aloittaminen Aloitteleva yrittäjä, keskity oikeisiin asioihin ja vältä velkaloukku – vinkit yritystoiminnan alkuun!

  Uudella yrittäjällä toiminta menee lähes poikkeuksetta miinukselle, mikä onkin alussa täysin normaalia. Ajan kanssa liiketoiminnan tulisi kuitenkin muuttua voitolliseksi. Kerromme tässä kirjoituksessa vinkkejä, joilla voit välttää velkaloukun! Yrityksen perustaminen ja sen toiminnan edistäminen vaatii aina varoja. Yrittäjän rahantarve on tavallisesti ylimmillään juuri liiketoiminnan alkuvaiheessa, mutta tuolloin yritys ei yleensä vielä tuota paljonkaan. Tässä kohtaa hänen onkin yleensä haettava varoja muualta.…

  Lue lisää