Yrittäjyyskoulu

Aina kannattaa yrittää

Verokortti – Tämä kaikki tärkeä tieto sinun tulee tietää

verokortti_-nuori-nainen

Tiesithän, että verokortteja on nykyään vain yksi? Sama vuositulorajallinen verokortti  käy nyt kaikille palkkatuloille.

Muutos teki ennakonpidätyksestä yksinkertaisempaa ja helpompaa, vaikka muutos saattoi aluksi tuntua hankalalta. Tässä artikkelissa läpi käymme läpi kaikki perusasiat mitä sinun tulee verokortista tietää.

Mikä on verokortti ja miten verotus toimii?

Käytännössä verokortilla on vain yksi tarkoitus: kertoa työnantajalle, minkä suuruinen määrä palkasta pitää maksaa ennakonpidätyksinä verottajalle.

Suomessa verotus on järjestetty siten, että työntekijä näkee vain osan todellisista palkan sivukuluista palkkakuitissaan. Näistä suurin erä on ennakonpidätys. Ennakonpidätyksen lisäksi työntekijän palkkaamisesta aiheutuvia kuluja ovat mm. työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu, sosiaaliturvamaksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu.

Ennakonpidätys on vero, jonka palkan tai eläkkeen maksaja vähentää bruttopalkasta tai eläkkeestä ja tilittää Verohallinnolle. Ennakkoperinnällä pyritään turvaamaan verojen kertyminen, niin että veroja maksetaan jo silloin, kun tuloakin saadaan.

Ennakonpidätysprosentti määräytyy tulojesi mukaan, koska Suomessa on käytössä progressiivinen verotus. Eli mitä enemmän tienaat rahaa, niin sitä suurempi veroprosenttisi on.

Vielä lopuksi yksi erittäin tärkeä huomautus. Mikäli työntekijä ei näytä verokorttia työnantajalleen eikä työnantaja ole pyytänyt ennakonpidätystietoja Verohallinnosta sähköisesti, työnantajan täytyy pidättää työntekijän palkasta 60 % veroa. Eli muista toimittaa verokortti palkanmaksajille ajoissa!

Verottaja lähettää kaikille yli 15-vuotiaille ehdotuksen ennakonpidätyksen veroprosentista. Jos tiedossa on tuloihin vaikuttavia muutoksia, kannattaa muutokset ilmoittaa verottajan OmaVero-palvelussa ja tilata muutosverokortti.

Vain yksi verokortti – muista seurata tulojasi

Verotuksen lähtökohtana on se, että osaat arvioida vuositulosi etukäteen ja tiedät, kuinka paljon rahaa tienaat koko vuoden aikana. Erilaisten työsuhteiden ja tienaamisen muotojen yleistyessä arvioiminen voi olla vaikeaa. Jos arvioit tulosi väärin ja tienaat enemmän rahaa kuin olet ilmoittanut, perii verottaja puuttuvat verot sinulta myöhemmin.

Puuttuvia veromaksuja kutsutaan kansankielisesti mätkyiksi. Jos veroprosenttisi on tänä vuonna liian pieni, joudut maksamaan puuttuvat verot vuoden 2022 lopussa. Jos taas olet arvioinut tulosi yläkanttiin ja tämän vuoksi maksanut liikaa veroja, saat samalla tavalla seuraavan vuoden loppupuolella veronpalautuksia.

Erilaisia työsuhteita varten oli aiemmin erilaisia verokortteja kuten sivutuloverokortti ja freelancer-verokortti, mutta vuoden 2019 alusta lähtien on ollut käytössä yksi verokortti ja yksi tuloraja koko vuodelle. Sama verokortti tai sen kopio kelpaa kaikille työnantajillesi ja palkanmaksajillesi. Sivutuloverokorttia ei siis enää ole lainkaan. Uudet verokortit tulevat voimaan 1. helmikuuta 2021, ellet  hae tai ole jo hakenut itsellesi muutosverokorttia.

Tulojen muuttuessa voit myös tilata verottajalta muutosverokortin, jonka avulla voit tarvittaessa pienentää tai suurentaa veroprosenttiasi. Muutosverokortista lisää alempana. Jos tulorajaa ei tarvitse muuttaa, mutta haluat nostaa veroprosenttiasi, voit vain vapaamuotoisesti ilmoittaa tästä palkanmaksajallesi.

Esimerkkikuvassa on valittuna ennakonpidätys 18 %:lla, jolloin laskennallinen tuloraja on 37 720 euroa. Tämän ylittävästä ansiosta peritään 37,5 %:n vero.

Tulorekisterin voimaan tulemisen myötä on kaikkia ansaittuja tuloja helppo seurata yhdestä paikasta lähes reaaliaikaisesti.  Myöhemmin myös maksetut eläkkeet ja tuet voi tarkistaa suoraan tulorekisteristä. Tulorekisteriin voit kirjautua esimerkiksi omilla pankkitunnuksillasi.

Työnantajan tai palkanmaksajan pitää ilmoittaa kaikki maksetut palkata tulorekisteriin viiden päivän kuluessa. Myös UKKO.fi ilmoittaa palkkasi tulorekisteriin.

Tulorekisterin tietoja käyttävät verohallinto, Kela, työttömyysvakuutusrahasto sekä työeläkelaitokset ja Eläketurvakeskus. Vuoden 2020 alussa tulorekisteriä alkoivat käyttää myös työttömyyskassat, jotkin vakuutusyhtiöt, koulutusrahasto, kunnat, Tilastokeskus, palkkaturvan ja palkkatuen toiminnot sekä työsuojeluviranomaiset.

Verokorttia ei enää nykyään tarvitse toimittaa alkuperäisenä työnantajalle. Verokortin kopio riittää. Tämän muutoksen myötä on entistä tärkeämpää, että seuraat itse oman tulorajasi täyttymistä, jos sinulla on useampi työantaja.

Hyödynnä veroprosenttilaskuria

Verohallinnon sivuilta löytyvä veroprosenttilaskuri auttaa sinua tarkistamaan palkkaverokortin paikkansapitävyyden. Laskurin ja tuloksen avulla saat tietoosi, että tarvitseeko verokorttiasi muuttaa. Veroprosenttilaskuri laskee sinulle uuden perusprosentin antamiesi tietojen mukaan. Voit verrata laskurin tuloksia voimassa olevaan verokorttiin ”Vertailulaskennassa”. Tuloksista näet, että minkä verran vuositasolla sinulta peritään liikaa tai liian vähän veroja, mikäli jätät voimassa olevan verokortin ennalleen.

Freelancer-verokortti – menneen talven lumia

Aiemmin käytössä oli niin kutsuttu freelancer-verokortti. Freelancer-verokorttia ei voi enää saada, sillä nyt yksi verokortti ja yksi vuosituloraja riittää kaikille verotuksen muuttumisen myötä, vaikka palkanmaksajia olisikin useampi. Tämä tarkoittaa sitä, että verovelvollisen on itse pidettävä huolta tulorajastaan ja seurattava tarkasti ansioidensa kokonaismäärää. Jos tuloraja ylittyy, tulee tilata uusi kortti.

Freelancer verokortti-nimitystä käytettiin aiemmin erikseen freenlancereille tarkoitetusta verokortista, jossa ei ollut tulorajoja. Freelance-verokortin, joka eroaa hieman tavallisesta pää- tai sivutoimen verokortista, sai Verohallinnolta Freelancerina työskentelevä henkilö, joka työskenteli saman vuoden aikana usean toimeksiantajan tehtävissä. Tällaisia tehtäviä ovat usein esimerkiksi toimittajan tai valokuvaajan tehtävät, mutta myös monet muut. Nykyisin yksi ja sama verokortti käy kaikille.

Jos et halua perustaa omaa yritystä, mutta toimeksiantajasi ei halua vastaanottaa verokorttia, on vaihtoehtona myös kevytyrittäjyys. Lue blogikirjoituksemme aiheesta freelancer-verokortti vs kevytyrittäjyys.

Freelancerverokortissa oli yksi pidätysprosentti, eikä tulorajoja

Freelance-verokortille oli tyypillistä se, että siinä oli vain yksi pidätysprosentti eikä lainkaan tulorajoja. Nämä saatiin arvioimalla koko vuoden tulot ja niistä tehtävät vähennykset. Jos arvioiduissa luvuissa tapahtui vuoden aikana kuitenkin merkittäviä muutoksia, oli uuden verokortin tilaaminen aina mahdollista.

Freelance-verokortin pidätysprosentti oli aina automaattisesti 15, mutta jos halusi siihen pienemmän prosentin, oli sekin mahdollista. Tällöin verohallintoon täytyi toimittaa tiedot tosiasiallisista tuloista ja niistä tehdyistä vähennyksistä. Pelkkä tulojen ja vähennysten arvioiminen ei riitä pienemmän pidätysprosentin saamiseen.

Kuinka freelance-verokortin kanssa toimittiin?

Freelance-verokortti toimi pääsääntöisesti kuten muutkin verokortit. Sitä ei kuitenkaan tarvinnut toimittaa toimeksiantajalle, vaan pelkkä kopio riitti. Useissa tapauksissa riitti myös verokortin esittäminen toimeksiantajalle.

Freelancer vai yrittäjä?

Freelancer-tyyppisesti työskentelevissä on sekä palkansaajia että yrittäjiä. Jos henkilöllä on freelance-verokortti, on hän aina palkan- tai palkkion saaja, vaikka ei siis olisikaan työsuhteessa toimeksiantajaansa. Yrittäjiä sen sijaan ovat työssään omaa toiminimeä käyttävät henkilöt, vaikka he muutoin toimisivatkin kuten muutkin freelancerit.

Mistä freelancer saa verokortin?

Freelancer saa verokortin verotoimistosta. Nykyään sen tilaaminen käy helposti myös internetin kautta osoitteessa www.vero.fi. Kortin tilaamiseen netin kautta tarvitaan kuitenkin henkilötietojen varmennus, mikä voidaan tehdä esimerkiksi omia verkkopankkitunnuksia käyttämällä.

Lisätietoa on saatavilla

Lisätietoa freelancerille verokortista ja sen saamisen ehdoista sekä tilaamisesta saa luotettavimmin verohallinnon Internet-sivuilta osoitteesta www.vero.fi. Myös monet yhdistykset jakavat tietoa alallaan toimiville freelancereille. Hyviä tietopaketteja löytyy esimerkiksi osoitteista www.suomentietokirjalijat.fi ja www.journalistiliitto.fi.

Miten verokortilla työskentely eroaa kevytyrittäjyydestä?

Verokortilla työskentelyn ja laskutuspalvelun ero on siinä, että laskutuspalvelu hoitaa kaiken palkanmaksuun liittyvän byrokratian sekä sinun että toimeksiantajasi puolesta. Kun työskentelet verokortilla, tarkoittaa se sitä, että toimeksiantajasi joutuu hoitamaan kaikki palkanmaksuun liittyvät velvoitteet. Monet toimeksiantajat pitävät tätä kankeana varsinkin projektiluontoisissa tai lyhytaikaisissa työtehtävissä, sillä keikkatyöläisen töihin ottaminen tuottaa toimeksiantajalle paljon ylimääräistä paperityötä.

Kun toimit laskutuspalvelun, kuten UKKO.fi:n kautta, me hoidamme kaiken byrokratian puolestasi. Näin asiakasyrityksesi tehtäväksi jää ainostaan laskun maksaminen. Toimintamallimme tekee palveluidesi ostamisesta helppoa.

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestä Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>

Muutosverokortti ja muuttuneet tulot

Muutosverokortti näyttää nykyisin hyvin samalta kuin varsinainen verokorttikin. Tässä esimerkissä kuvassa on muutosverokortti, jonka ennakonpidätysprosentti on 21 ja tuloraja 40 000. Lisäprosentiksi on näin ollen tullut 38.

Muutosverokortti tulee käyttöön silloin, kun ansiotuloissasi tapahtuu muutoksia. Seuraa siis, ettei verokortissasi määritelty vuosituloraja ylity. Erityisesti jos teet töitä usealle eri työnantajalle vuoden aikana, tässä kannattaa olla tarkkana.

Jos ansiotulojen määrä kasvaa tai pienenee merkittävästi, tulee sinun tilata verottajalta muutosverokortti. Myös muutosverokortista riittää työnantajalle pelkkä kopio tai esimerkiksi verottajan OmaVero-palvelusta tulostettu versio tai koneelle tallennettu PDF-versio. Tarvittaessa saat muutosverokortin tilattua verottajalta myös puhelimitse.

OmaVero-palvelu siirtää veroasioinnin vähitellen verkkoon

Verottajan OmaVero-palvelussa voit hoitaa jo suurimman osan veroasioistasi. Esimerkiksi verotukseen liittyvien tietojen täydentäminen käy kätevästi jo ennen paperisen veroehdotuksen saapumista. Näin kotiisi postitse saapuva veroilmoitus, on heti täytetty oikein.

OmaVerosta näet kätevästi myös veronpalautuksen ja jäännösveron eli mätkyjen maksutiedot. Voit samalla ilmoittaa tilinumerosi veronpalautusta varten.

OmaVerossa voit esimerkiksi:

 • tarkistaa ja seurata omia tietojasi
 • tilata verokortin tai hakea ennakkoveroa
 • antaa henkilökohtaisen tai yrityksen veroilmoituksen
 • katsella verotustietojasi
 • maksaa veroja tai tarkistaa maksuyhteystiedot
 • katsoa veronpalautuksen määrän
 • tilata verovelkatodistuksen
 • ilmoittaa tilinumeron

Tulevaisuudessa OmaVerossa voi myös:

 • ilmoittaa kiinteistötietoja
 • ilmoittaa tai maksaa varainsiirtovero
 • toimittaa perukirjan

Jos olet kyllästynyt saamaan paperipostia kotiisi verottajalta, kannattaa ottaa käyttöön sähköinen asiointi osoitteessa suomi.fi/viestit. Tämän jälkeen saat sähköpostiisi ja Suomi.fi-sivuston viesteihin ilmoituksen, kun OmaVerossa on uutta tietoa sinun veroasioihisi liittyen.

Jatkossakin Verohallinto lähettää paperipostia asioista, joita ei voi vielä hoitaa OmaVerossa. Halutessasi voit kuitenkin edelleen saada Verohallinnolta paperipostia.

Lisätietoja verokorteista löydät UKKO.fi:n usein kysyttyjen kysymykset Verotus-osiosta.

HUOM: kevytyrittäjä, jatkossa sinun ei enää tarvitse toimittaa verokorttiasi meille – saamme tiedot automaattisesti suoraan verohallinnolta 11.1.2021 alkaen! Jos olet kuitenkin jo ehtinyt toimittamaan korttisi meille, ei sinun siinäkään tapauksessa tarvitse tehdä mitään; jatkossa saamme kaikki ajantasaiset tiedot suoraan Verohallinnolta.

Verotukseen liittyvät ajantasaiset tietosi näkyvät jatkossa palvelussamme Lähetä verokortti -välilehdellä. Jos haluat muuttaa tietojasi, voit tehdä sen OmaVerossa. Tietosi päivittyvät palveluumme seuraavan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

Harmillisesti joskus kuitenkin voi käydä niin, että syystä tai toisesta palvelumme ei pystykään hakemaan verotustietojasi Verohallinnolta automaattisesti. Tällaisessa tapauksessa järjestelmämme antaa siitä sinulle erillisen ilmoituksen ja ohjeistaa toimittamaan verokorttisi meille palvelussa olevalta Lähetä verokortti -välilehdellä. Suosittelemme sinua myös tarkastamaan verotukseen liittyviä tärkeitä päivämääriä suoraan Verohallinnon sivuilta.

Artikkelia on päivitetty 19.8.2021.

Kirjoittajat: Olli Kopakkala, Piia Peiponen

Muita artikkeleita aiheesta Verotus:

 • Verotus Freelancer: verokortti vs. kevytyrittäjyys

  Freelancer voi tehdä töitä verokortilla, oman yrityksen kautta laskuttamalla tai kevytyrittäjänä laskuttaen työsuoritteensa. Tässä artikkelissa kerromme miksi kevytyrittäjä ja yrittäjä saavat enemmän työkeikkoja kuin verokortilla toimiva freelancer. Asiakkaamme kysyvät usein, miksi laskuttaisin työt kevytyrittäjänä, enkä tekisi niitä verokortilla, joten  tässä blogipostauksessa koitamme avata miksi työn ostaja usein suosii laskuttamista verokortin sijaan. Mikä on freelancerin verokortti? Freelancer-verokortti oli verokortti, joka oli…

  Lue lisää
 • Verotus Joulukulut verotuksessa – mitä saa vähentää ja mitä ei?

  Joulu on kohta taas täällä ja sitä edeltävä aika tietää tyypillisesti monelle yritykselle henkilökunnan pikkujoulujuhlia. Tänä vuonna pikkujoulut saattavat edelleen olla hieman tavallista poikkeavat, sillä useissa yrityksissä ne järjestetään etänä. Tilanne saattaa myös herättää kysymyksiä etäpikkujoulujen ja lahjojen verotuskäsittelystä. Poikkeaako etäpikkujoulujen verotus jotenkin tavallisista pikkujouluista? Ovatko pikkujoulut ja lahjat yrittäjälle verotuksessa vähennyskelpoisia? Vähennyskelpoisiin kuluihin on muutamia ehtoja, joita käsittelemme tässä…

  Lue lisää
 • Verotus Arvonlisävero 2021 – Yrittäjän ALV-opas

  Arvonlisävero eli alv – Mikä on arvonlisävero ja miksi sitä pitää maksaa? Kuka on arvonlisäverovelvollinen? Entä milloin ei tarvitse maksaa alv:ta? Mitkä ovat alv-kannat vuonna 2021? Tässä kirjoituksessa sukellamme arvonlisäveron ihmeelliseen maailmaan. Jos hikikarpalot ilmestyivät jo otsallesi, älä suotta tuskaile! Lupaamme puhua asioista selkokielellä. Mikä on arvonlisävero? Arvonlisäverovelvollisuus ja alv-alaraja Arvonlisäveron maksaminen Arvonlisäveron vähentäminen ALV-kannat 2021 Pitääkö kevytyrittäjän maksaa arvonlisäveroa?…

  Lue lisää