Looking for courier specific details?

Yritysvastuu

UKKO.fi tekee tärkeää työtä reilun yrittäjyyden puolesta

UKKO.fi on alansa merkittävin toimija. Haluamme näyttää esimerkkiä alan yrityksille ja pidämme vastuullista toimintaa itsestäänselvänä kunnia-asiana.

Vakuutamme kaikki kevytyrittäjät

UKKO.fi huolehtii kaikista palvelun käyttäjistä vakuuttamalla heidät tapaturmien varalta kattavalla kevytyrittäjien tapaturmavakuutuksella sekä laajalla vastuu- ja konsulttivakuutuksella. Haluamme, että jokainen voi tehdä ja ostaa työtä turvallisin mielin.

UKKO.fin käyttäjille on ensimmäisenä Suomessa tarjolla maksuton ja kätevä YEL-kokonaispalvelu

Tämä sen vuoksi, että haluamme, ettei kukaan jätä omaa eläkevakuuttamistaan puolitiehen sen hankaluuden vuoksi.

Itsensätyöllistäjien sosiaaliturvan kehittäminen on meille tärkeää

UKKO.fin aloitteesta on perustettu koko toimialaa edustava Uusi työ ry, joka ajaa kevytyrittäjille pysyvästi parempaa sosiaaliturvaa.

Haluamme, että kevytyrittäjyys on kaikille reilua

Kevytyrittäjät sopivat toimeksiannoista itse työn ostajien eli toimeksiantajien kanssa. Palvelua ei saa käyttää työsuhteisen työn laskuttamiseen. Toimeksiantajat vastaavat työn ostamisen oikeasta muodosta (työsuhde vai yrittäjältä ostettu työ).

UKKO.fi kannustaa toimeksiantajia tarkkuuteen asiassa.

Kevytyrittäjyys on kasvava työnteon muoto, jossa yksityishenkilö voi myydä osaamistaan ilman oman yrityksen perustamista. Laskutuspalvelu huolehtii kaikista paperitöistä ja byrokratiasta kevytyrittäjän puolesta.

Kevytyrittäjyys tekee hyvää yhteiskunnalle, sillä se…

 • toimii ponnahduslautana yrittäjyyteen
 • lisää työllisyyttä ja vähentää harmaata taloutta
 • vähentää sosiaaliturvan kustannuksia
 • mahdollistaa tekemättömän työn tekemisen helposti
 • lisää talousosaamista
 • auttaa alanvaihtajia kokeilemaan uusia urapolkuja
 • ehkäisee välillisesti syrjäytymistä

Kevytyrittäjyys on merkittävä osa työelämää

UKKO.fi-palveluun luottaa jo yli 160 000 kevyt- ja pienyrittäjää. Jokainen yrittäjä ja itsensä työllistäjä muistaa ensimmäisen keikkansa. Monelle tämän ensimmäisen keikan laskutus tapahtuu UKKO.fi:n kautta – emme voisi olla ylpeämpiä siitä, että saamme olla mukana näissä ikimuistoisissa hetkissä!

Laskutuspalveluyrityksiä edustavan Uusi Työ ry:n mukaan sen jäsenyrityksillä oli vuoden 2021 lopussa 217 000 kevytyrittäjää. Kun kevytyrittäjien ja yritysten määrät ynnätään yhteen, päästään jo yli 400 000.

Yrittäjyyden ja yrittäjämäisen työn kasvu on siis ollut erittäin voimakasta viime vuosina. Vuoden 2019 lopussa koko toimialan liikevaihto oli  jo yli 185 miljoonaa euroa (lähde: Uusi Työ ry)

UKKO.fi on merkittävä veronmaksaja

Kevytyrittäjyys on yhteiskunnallisesti merkittävää usealta eri kantilta tarkasteltuna. Se sekä lisää työllisyyttä että vähentää harmaata taloutta.

UKKO.fi tarjoaa yksinkertaisen tavan hoitaa lakisääteiset velvoitteet, jolloin ne tulevat myös hoidetuksi kätevästi työn suorittajan ja toimeksiantajan näkökulmasta. Myös kotitaloudet voivat kevytyrittäjyyden avulla teettää työtä helpommin. Kun harmaa talous vähenee, yhteiskunta saa verotuloina lisää rahaa.

UKKO.fi on tilittänyt yhteiskunnalle veroja ja veroluonteisia maksuja jo yli 115 miljoonaa yhdeksän vuoden aikana. Ilman UKKO.fi-palvelun helppoutta kevytyrittäjien työ olisi saattanut jäädä tekemättä tai verot maksamatta.

UKKO.fin ja käyttäjän välille ei muodostu työsopimuslain mukaista työsuhdetta. UKKO.fi hoitaa käyttöehtojen mukaisesti käyttäjän ja toimeksiantajan väliseen sopimukseen perustuvaa maksuliikennettä, maksamalla käyttäjälle Verohallinnon ohjeiden mukaisesti toimeksiantajan suorituksen, joka perustuu käyttäjän luomaan laskuun. Käyttäjä sopii työsuorituksista ja hinnoista itse kulloisenkin toimeksiantajansa kanssa.

UKKO.fi tarjoaa maksuttoman ja kätevän YEL-vakuuttamisen kokonaispalvelun yhteistyössä Varman kanssa

UKKO.fi ja Varma tekevät yhdessä kevytyrittämisestä helppoa. Yhteistyön ansiosta kevytyrittäjät saavat maksuttoman eläkevakuutuksen kokonaispalvelun, joka takaa jouhevan tavan hoitaa YEL-vakuuttaminen.

UKKO.fi huolehtii kevytyrittäjien laskutuksen lisäksi yhdessä Varman kanssa vakuutuksen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Yhdessä autamme kevytyrittäjää myös vakuutuksen muutoksissa.

UKKO.fin yhteistyökumppanina toimiva työeläkevakuutusyhtiö Varma ymmärtää kevytyrittäjien aseman ja erityistarpeet ja osaa näin ollen vastata kevytyrittäjän mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Usean vuoden yhteisen kokemuksen ansiosta tieto kulkee sujuvasti UKKO.fi:n ja Varman välillä; tämä takaa laskutuspalvelun käyttäjille helpon ja turvallisen tavan hoitaa eläkevakuutusasioitaan.

Kevytyrittäjille on tyypillistä toivoa käyttämältään laskutuspalvelulta helppoutta – kaikki tarpeellinen olisi hyvä saada yhdestä paikasta. Suomen suurimpana kevytyrittäjien laskutuspalveluna tämä on ollut UKKO.fin päämääränä kaiken aikaa ja siksi se alkoikin tarjota yhdessä Varman kanssa YEL-vakuutuksen kokonaispalvelua alan ensimmäisenä toimijana jo vuonna 2017.

UKKO.fin ja Varman yhteinen tavoite on, että YEL-vakuuttaminen onnistuu myös itsensä työllistäjiltä helposti. Kannamme yhdessä huolta siitä, että kevytyrittäjät ymmärtävät kattavasta vakuutusturvasta huolehtimisen tärkeyden sen koko laajuudessa; YEL ei ole vain eläkevakuutus, vaan se on myös kevytyrittäjille sosiaaliturvan perusta.

Yhteiskunta säästää kevytyrittäjyyden ansiosta

Kevytyrittäjien määrän kasvuun liittyy monia muitakin positiivisia kerrannaisvaikutuksia kuin valtion saamat verotulot.

Helppojen itsensä työllistämisen muotojen lisääntyessä myös työttömyys vähenee ja työttömyysjaksot lyhentyvät. UKKO.fin myötä yhä useampi työllistyy ja tämä taas näkyy yhteiskunnalle sosiaaliturvan pienentyvinä kustannuksina.

Kevytyrittäjyys mahdollistaa yrittäjyyden kaikille

UKKO.fin missio on alusta saakka ollut tarjota jokaiselle mahdollisuus yrittäjämäiseen työntekoon. Palvelumme käyttö on tehty niin helpoksi, että jokainen onnistuu laskun teossa. UKKO.fi-laskutuspalvelua voi käyttää suomen lisäksi myös englanniksi.

Kevytyrittäjyys sopii kaikkiin elämäntilanteisiin

Monelle kevytyrittäjyys onkin oivallinen reitti kohti yrittäjyyttä. Se on kätevä ja turvallinen tapa testata omaa liikeideaa ja kasvattaa asiakaskuntaa ennen oman yrityksen perustamista.

Laskutuspalvelun käyttäjissä on paljon eläkeikäisiä ja opiskelijoita, jotka hyödyntävät osaamistaan satunnaisilla toimeksiannoilla ja tällöin yrittäjyys ei aina tunnu sopivalta vaihtoehdolta.

Kevytyrittäjien joukossa on myös paljon työmarkkinoille palaajia, kuten työnhakijoita, osatyökykyisiä tai vanhempainvapaalla olevia.

Kevytyrittäjyys sopii hyvin myös alan vaihtajille, jotka haluavat testata osaamistaan ennen alan vaihtamista tai yrityksen perustamista.

UKKO.fi on Suomen suurin yrittäjyyskoulu

Kevytyrittäjyys on opettavainen askel kohti omaa yritystä. Yrittäjämyönteisyyden kasvaessa ja startup-kulttuurin levittäytyessä kaikkialle Suomeen moni kaipaa aikaa ja mahdollisuutta harjoitella yrittäjyyttä. Tuhannet kevytyrittäjät ovat saaneet neuvoja ja konkreettista oppia yrittäjämäisestä työskentelystä ennen oman yrityksen perustamista. Neuvojen lisäksi kevytyrittäjyyden on kerrottu kerryttäneen myös rohkeutta alkaa toimia päätoimisesti omalla unelma-alalla.

On jo melko tavanomaista, että moni ottaa ensimmäiset askeleet kohti omaa yritystä kevytyrittäjänä, ilman omaa Y-tunnusta. Yritysten, joilla on jo testattu liikeidea ja valmista asiakaskuntaa, ennuste on muita uusia yrityksiä parempi. Vuonna 2017 pelkästään UKKO.fi myötävaikutti noin 860 uuden yrityksen perustamiseen, vuonna 2018 luku oli noin tuhat.

Tavoitteemme on, että yli 10 % Suomen kaikista yrityksistä on UKKO.fi-kevytyrittäjien perustamia.

UKKO.fin vuoden 2018 käyttäjäkyselyn mukaan 82 % pitää kevytyrittäjyyttä hyvänä väylänä kohti yrittäjyyttä. Yrittäjyys ei ole pelkästään liikeidean keksimistä ja sen täytäntöönpanoa y-tunnuksen avulla – siihen sisältyy paljon muutakin.

Kevytyrittäjyydessä moni yrittäjäksi ryhtynyt on arvostanut muun muassa sitä, että on saanut

 • rauhassa ilman riskiä testata liikeideaa,
 • kartuttaa asiakaskuntaa,
 • konseptoida omaa palvelua,
 • opetella hinnoittelua sekä yrittäjän tulon muodostumista,
 • harjoitella markkinointia ja
 • kerätä rohkeutta oman yritystoiminnan aloittamiseksi.

Talousosaaminen yhteiskunnassa kasvaa

Media ja suomalaiset ovat tasaisin väliajoin huolissaan siitä, opetetaanko koulussa nuorille riittävästi ja oikeanlaista talousosaamista ja yhteiskunnan talouden toimintaa.

Taloustieto ja talousosaaminen ovat tärkeä osa oman elämän hallintaa. Tämä korostuu erityisesti nykyisessä työelämässä, kun oma työura saattaa koostua useista rinnakkaisista työpoluista palkansaajana, alihankkijana, projektiosaajana, kevytyrittäjänä, freelancerina ja yrittäjänä.

Yrittäjyydestä haaveilevan tulisi olla oman substanssiosaamisensa lisäksi kiinnostunut numeroista, jotta oman yrityksen tilaa pystyy seuraamaan. Moni yrittäjyydestä ja oman itsensä toteuttamisesta haaveileva ei kuitenkaan koskaan ole ajatellut yrityksen pyörittämiseen liittyviä kuluja ennen liiketoimintasuunnitelman tekoa.

Kevytyrittäjänä liikeideaansa riskittä testanneet puolestaan ovat nähneet laskutussumman muuttumisen palkaksi. UKKO.fi:n tekemä palkanlasku ja maksujen tilitys on monivaiheinen prosessi, mutta kevytyrittäjä näkee helposti tulolaskelmastaan, mitä on kullekin viranomaiselle maksanut. Näin erilaiset maksut ja vähennykset tulevat tutuksi ennen mahdollista oman yrityksen perustamista.

Itsensä työllistäjien ja kevytyrittäjien on yhtä tärkeää ymmärtää omaa talouttaan kuin yrittäjienkin.

UKKO.fi kyllä huolehtii kevytyrittäjän puolesta kaikista maksuista, mutta kevytyrittäjä on itsenäisesti vastuussa oman palvelunsa hinnoittelusta, myynnistä ja markkinoinnista.

Vastuu oman työn myymisestä ei kuitenkaan tarkoita, että kevytyrittäjä olisi yksin näiden asioiden kanssa. Suomen suurin laskutuspalvelu UKKO.fi on luonut pelkästään kevytyrittäjiä varten koko joukon opaskirjoja ja kursseja, joilla käydään läpi perusasioita markkinoinnista ja hinnoittelusta.

 

Kevytyrittäjyys tukee oppimista ja alan vaihtamista

Uusien työteon muotojen myötä alanvaihtajat voivat entistä vaivattomammin kokeilla uusia urapolkuja. Kevytyrittäjyys on erinomainen vaihtoehto tällaisen uramuutoksen toteuttamiseen. Myös eri alojen harrastajat voivat ansaita intohimonsa avulla ja tehdä harrastuksestaan sivutoimen.

Kevytyrittäjyyden ja muiden uusien työnteon tapojen yleistymisen myötä on entistä helpompi päästä toteuttamaan itseään ja kehittämään omaa intohimoaan kohti ammattilaisuutta. Konkreettisen tekemisen avulla kokemusta tulee lisää, osaamista kertyy ja ammattitaito kehittyy. Lisäksi verkostot kasvavat ja asiakaskunta laajenee.

Kevytyrittäjyys siis tukee osaltaan osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista.

Uskaltaminen ja kokeileminen ovat avainsanat – juuri näihin kevytyrittäjyys luo hyvät edellytykset.

Kevytyrittäjyys ehkäisee nuorten syrjäytymistä

Nuorten syrjäytyminen on kasvanut Suomessa viimeisen vuosikymmenen aikana ja erityisesti nyt korona-pandemian myötä. Suomessa arvioidaan olevan vähintään 70 000 syrjäytynyttä ihmistä, joista kaksi kolmasosaa on 15–29-vuotiaita nuoria. Syrjäytyneitä nuoria 15–29-vuotiaista on noin 5 %.

Toisaalta suomalaiset nuoret ovat innokkaampia yrittämään kuin aiemmin. Kansainvälisen GEM-tutkimuksen mukana joka viides 18–24-vuotias suomalaisnuori aikoo perustaa yrityksen lähitulevaisuudessa, vaikka luku vielä 2000-luvun alussa oli vain muutaman prosentin luokkaa.

Yrittäjäinnokkuutta hyödyntämällä nuoret voikin kiinnittää osaksi yhteiskuntaa tarjoamalla heille tietoa erilaisista itsensä työllistämisen mahdollisuuksista. Nuoret tarvitsevat konkreettisen mahdollisuuden saada elämälleen suunta sekä ympärilleen tukea ja turvaa karistaakseen syrjäytyneen leiman taakseen.

Työllistämällä itsensä nuori pääsee kiinni työelämään ja yhteiskuntaan itselleen mielekkäällä tavalla tekemällä sitä, missä hän on hyvä.

Oman työpanoksen ja ammattitaidon tarjoamiseen nuori saattaa toki tarvita apua ja sitä hänelle pitäisikin antaa.