Yel maksumäärad muutusid

Kas teadsid, et YEL (Pensionikindlustusleping) mõjutab sotsiaalkindlustust?

YEL ehk ettevõtja pensionikindlustusleping on olnud nii mõnegi kergettevõtja elu osa juba poolteist aastat. Kergettevõtjad ei kuulu enam töökindlustuse pensioni alla, vaid kui neil nõuded täituvad, siis on nad 2017a maikuust alates maksnud ettevõtja pensionikindlustus maksu.

Aastavahetusega seoses muutusid nii mõnedki kergettevõtja, palgasaajate maksud ja maksupiirid- samuti muutusid ka YEL-kindlustuse maksupiirid. Ettevõtja pensionikindlustuslepingu aastatulu miinimumpiir tõusis jaanuari alguses 7 799,37 euroni. Kuulõikes see tähendab 649 eurot töötulu kohta.

YEL-töötulu mõjutab ettevõtjatekassaga liitumist

Ettevõtjatekassa (yrittäjäkassa) kaudu saad kindlustada endale sissetuleku, kui peaksid jääma töötuks. Samuti ettevõtja töötukindlustus alampiir muutus. Ettevõtja töötukindlustuse alla kuulumiseks on 12 816 eurone piir. Ettevõtja pensionikindlustuse piiri tulemise tõttu võivad ka kergettevõtjad liituda ettevõtjate kassaga. Ettevõtjatekassaga saad liituda, kui pensionikindlustuse andmetel on kinnitatud aasatöötuluks 2019 a vähemalt alampiir, mis on 12 816 eurot.

Kui kergettevõtlus (kevytyrittäjyys) on sinu peasissetuleku allikaks ja sissetulek on korrapärane, tasub sul kindlasti kaaluda ettevõtjatekassaga liitumist. Sellega saad kindlustada ennast juhul kui peaksid jääma töötuks.

Kas teadsid, et olles kergettevõtja ja juhul kui su peasissetulek koosneb kergettevõtjana saadud tulust, võid palgasaajakassasse kuuluda 18 kuu jooksul, seda aega kutsutakse tagantjärgikindlustamiseks (jälkisuojaaika)

Tagantjärgikindlustus tähendab õigust saada päevaraha samal taval, kui see oleks makstud eelmises kassas, kui äritegevus lõpetatakse pärast katseaja lõppedes. Ettevõtja peab olema kassa liige vähemalt 15 kuud, et saaks töötuludele vastavat päevaraha.

YEL mõjutab vanaduspensioni lisaks ka muid sotsiaalseid tagatiste olemasolusid

Kergettevõtjatest suur osa teeb lisatööd tavapärase palagatöö lisaks. Sellisel juhul YEL- kindlustuse aastatöötulu alampiir ei pruugi täituda. Palgatööl olev, lisatööna tulu teeniv kergüritaja saab maksta nii ettevõtja pensionimaksu kergettevõtjana tehtud tööst kui ka igapäevasest palgatööst.

yel rajat

Pensionikindlustuskeskuse uuringu põhjal juba kaks viiest uuest ettevõtjast seab pensioni miinimumpiirini või selle lähedale. Osad aga ei tule selle pealegi, et YEL mõjutab ju ettevõtja teisi sotsiaalkindlustusi. Ettevõtja pensionikindlustus põhjal antud info ja kinnitatud aastatöötulu mõjutab ettevõtja sotsiaalkindlustuses ka haiguspäevarahasid,  töötuludepõhjal maksetavaid töötukindlustusrahasid ja nii muidki perehüvitisi.

YEL-st saab verovähendust taotleda

Ettevõtja pensionikindlustusmaksud tunduvad nii mõnegi meelest suured ja juba pikka aega ettevõtjad on kritiseerinud just paindumatust, mis sellega kaasneb. Ei saa ka eitada, et YEL- seaduse uuendamine võiks olla juba päevakorras.

Nii mõnigi aga unustab, et ettevõtja pensionikindlustusmaksudest ongi õigus verovähendust taotleda!

Kergettevõtjad saavad anda teada, et maksavad endi YEL makse isiklikus maksude maksustamisel ( verotuksessa.)

yel rajat

YEL -kindlustamise töötulu alampiir muutus 2019a alguses, aga see ei nõua UKKO.fi kasutajalt erilisi toiminguid. Töö alampiiri põhjal kindlustatud UKKO.fi kergüritajal ei ole vajadust uuendada omi töötulusid, sest UKKO.fi hoolitseb oma kasutajate eest ise. Kui enda tuludes on tulnud muutus, tasub oma töötasu üle vaadata ja vajadusel uuendada juhtpaneelis.

Muita artikkeleita aiheesta Blog ET:

  • Blog ET Kergettevõtlusega alustamine - 6 nõuannet, mis aitavad sind!

    Kas sa oled alles alustanud kergettevõtlusega või hoopis mõtled selle peale? Kergettevõtlus on lihtne ja kui soovid kliente saada vaevata, ning oma äri idee toimima saada, siis võiksid tutvuda alljärgnevate punktidega: 1.  Testi oma idee! Võta julgelt vastu oma esimene töö. Sul võïb olla raskusi näha alguses terviklikku pilti oma plaanidest, tööst ja vastutusest. Ära sellepärast muretese, seda kõike sul…

    Loe rohkem
  • Blog ET Mis on maksukaart?

    Kas teadsite, et maksukaart muutus 2019. aasta alguses? Maksukaarte on nüüd ainult üks ning selle tulupiirmäärasid kohaldatakse kõigile töötasudele. Muudatus võib tunduda esialgu keeruline, kuid maksude kinnipidamise määrad on nüüd selgemad. Seepärast vaatlengi siinses artiklis maksukaardi muudatusi. Kuidas maksustamine käib? Soomes on maksustamine korraldatud nii, et töötaja näeb palgaleht üksnes osa oma töötasuga seotud sotsiaalkindlustuskulusid. Suurema osa sellest kulust moodustavad…

    Loe rohkem