Tööandjad
uppdragsgivare

Makske töötasu ühe maksega

Palgake kergettevõtja Soome populaarseima arveldusteenuse UKKO.fi abiga! UKKO.fi pakub lihtsat lahendust ajutistele töötajatele töötasu maksmiseks. Kui töövõtja esitab UKKO.fi kaudu arve, tasub teie ettevõte töö eest ühe maksega.

Tööelu Soomes on killustunud ja on tekkinud erinevaid töötamise vorme. Meie UKKO.fi-s tahame inspireerida inimesi nende töös ja samas toetada Soome kergettevõtlust. Meie teenuse abil saab töötegija esitada arve tehtud tööde eest mitmele osapoolele, olgu nendeks siis firmad, ühingud, liidud või üksikisikud.

Me hoolitseme bürokraatia eest ning saadame ka seadusest tulenevad teavitused maksuametile ja kindlustusseltsidele.

Tööandja, kas teate, miks eelistada koostööd kergettevõtjaga ja arveldusteenust?

 • Kergendate tellimustööde tegijate arveldamist.
 • Kui allhange suurfirmadelt tundub liiga raske, saate palgata oskustöölisest kergettevõtja.
 • Saate töö ära teha paindlikult ja vastavalt vajadusele.
 • Tegijad on motiveeritud, kuna nad töötavad ettevõtjana.
 • Te ei pea muretsema, et kohustused jäävad täitmata.

UKKO.fi hoolitseb tellimussuhtes tehtud tööde eest

 • palgaarvestus
 • vormide täitmine
 • aastaaruanded
 • maksukaardid
 • tuludeklaratsioonid
 • kindlustused

Võtke ühendust, kui teil tekkis küsimusi või tahate kuulda, mida võime koos teha kergettevõtjate töötamise toetamiseks.

När är ett uppdragsförhållande möjligt?

Det är bra om uppdragsgivaren är medveten om skillnaderna mellan anställningsförhållande och uppdragsförhållande.

Ett uppdragsförhållande bildas i regel när några centrala villkor uppfylls. Skillnaden mellan uppdragsförhållande och anställningsförhållandet granskas av både Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen.

Det är bra att vara medveten om att underleverans inte lämpar sig för alla branscher eller arbetsuppgifter. Ett anställningsförhållande ska inte maskeras som ett uppdragsförhållande.

Det arbete som utförs via faktureringstjänsten ska utföras i uppdragsförhållande; ett arbete som utförts i anställningsförhållande kan inte faktureras via en faktureringstjänst.

Centrala kännetecken för uppdragsförhållande:

 • Företagarens risk och ansvar, som också gäller för lättföretagare.
 • Rätt att bestämma när arbetet ska utföras. (Ingen ordinarie arbetstid.)
 • Mellan uppdragsgivaren och lättföretagaren finns det ingen direkt direktionsrätt som kan jämföras med ett anställningsförhållande.
 • Företagaren eller lättföretagaren kan ha flera kunder.
 • Det har ingåtts ett uppdragsavtal mellan parterna.
 • Företagaren har möjlighet att påverka sin egen arbetstid.

Om dessa villkor i regel uppfylls är det fråga om ett uppdragsförhållande.

buyers-of-work

Kuidas UKKO.fi toimib?

 

 • Tellija ja kergettevõtja lepivad töös kokku.
 • Töö tehakse vastavalt kokkuleppele.
 • Kergettevõtja koostab UKKO.fi teenuse abil arve.
 • Tellija tasub arve.
 • UKKO.fi maksab palga kergettevõtjale.

Millal on tellimussuhe võimalik?

Tellijal on kasulik teada töösuhte ja tellimussuhte vahelisi erinevusi.

Tellimussuhe moodustub siis, kui mõned põhitingimused on täidetud.

Tellimussuhte ja töösuhte vahelisi erinevusi kontrollivad nii Soome maksuamet kui ka pensioniamet.

Hea on teada, et allhange ei sobi kõikide aladele ega töödele. Töösuhtena tehtud tööd ei tohi esitlada tellimustööna.

UKKO.fi arveldusteenuse kaudu tehtav töö peab olema tellimustöö, meie kaudu ei saa arveldada töösuhtes tehtud töid.

Tellimussuhte tähtsaimad tunnusmärgid:

 • Ettevõtja risk ja vastutus, mis kehtivad ka kergettevõtjale.
 • Õigus valida, millal tööd teha (tööaega pole määritletud).
 • Tellija ja töötegija vahel ei ole otsest töösuhtega võrreldavat volitust.
 • Ettevõtjal ja kergettevõtjal võib olla palju kliente.
 • Poolte vahel on sõlmitud tellimusleping.
 • Ettevõtjal on võimalik otsustada oma tööaja üle.

Kui need tingimused on täidetud, on tegemist tellimussuhtega.