Blogg

12.2.2019

Vad för ett skattekort?

verokortti vuodelle 2019

Visste du att skattekortet ändrades i början av år 2019? Det finns bara ett skattekort nu och samma skattekort med en årlig inkomstgräns lämpar sig för alla löneinkomster.

Förändringen förenklar och underlättar förskottsinnehållningen även om den kan kännas krånglig i början. Därför går jag igenom de olika förändringar i skattekortet i denna artikel.

Hur fungerar beskattning?

I Finland har beskattningen organiserats så att arbetstagaren bara ser en del av verkliga lönebikostnader i sitt lönebesked. Den största av dessa kostnader är förskottsinnehållningen. Mängden för förskottsinnehållningen meddelas i skattekortet. Att anställa en arbetstagare förorsakar också andra kostnader, t.ex. arbetspensionsavgift, arbetslöshetsförsäkringspremie, olycksfallsförsäkringspremie, socialförsäkringsavgift och grupplivförsäkringsavgift.

I praktiken har skattekortet bara en funktion: att berätta för arbetsgivarna hur mycket de ska betala skattemyndigheten som förskottsinnehållning på arbetstagarnas lön.

I Finland används en progressiv skatteprocent. Det betyder att ju mer du tjänar pengar dess större är din skatteprocent.

Skattemyndigheten sänder alla medborgare över 15 år ett förslag till förskottsinnehållningsprocent. Om du är medveten om förändringar som påverkar dina inkomster, är det värt att deklarera dem på skattemyndighetens MinSkatt och ansöka om ändringsskattekort.

Bara ett skattekort år 2019

Som utgångspunkt för beskattningen är att du kan beräkna dina inkomster per år i förväg och att du vet hur mycket du tjänar pengar under hela året. När olika anställningsförhållanden och nya sätt att tjäna blir vanligare, kan det vara svårt att beräkna. Om du beräknar dina inkomster fel och du tjänar mer än du deklarerat, tar skattemyndigheten ut de saknade skatterna från dig senare.

I folkmål kallas saknade skatter för smällar. Om din skatteprocent är för låg i år, blir du tvungen att betala de saknade skatterna i slutet av år 2020. Om du har överskattat dina inkomster och därför betalat för mycket skatter, får du skatteåterbäringar på samma sätt i slutet av året.

Tidigare fanns det olika skattekort för olika anställningsförhållanden men från och med början av år 2019 har du ett skattekort och en inkomstgräns för hela året. Samma skattekort eller en kopia av det godkänns av alla dina arbetsgivare och lönebetalare.

När inkomsterna ändras, kan du även ansöka om ändringsskattekort från skattemyndigheten. Då kan du förminska eller förstora din skatteprocent vid behov. Mer om ändringsskattekortet nedan.

Om du inte behöver ändra inkomstgränsen, men du vill höja din skatteprocent, kan du bara meddela fritt om detta till din löneutbetalare.

 

Skattekort

Det nya skattekortet ses annorlunda ut

I exempelbilden finns en förskottsinnehållning på 22 procent varvid den kalkylerade inkomstgränsen är 39 928 euro. Från den inkomst som överstiger detta dras en skatt på 38 procent.

Tack vare inkomstregistret som träder i kraft år 2019 är det lätt att följa alla inkomster nästan i realtid på en plats.  Senare är det möjligt att kontrollera betalda pensioner och stöd direkt från inkomstregistret. Man kan logga in på inkomstregistret t.ex. med egna bankkoder.

Arbetsgivaren eller lönebetalaren måste anmäla alla betalda löner till inkomstregistret inom fem dagar. Också UKKO.fi anmäler dina löner till inkomstregistret.

Från och med början av året använder Skatteverket, Fpa, Arbetslöshetsförsäkringsfonden, Pensionsskyddscentralen och arbetspensionsanstalter inkomstregistrets uppgifter. I början av år 2020 börjar också arbetslöshetskassor, några försäkringsbolag, utbildningsfonder, kommuner, Statistikcentralen, lönegarantis och lönesubventions funktioner samt arbetarskyddsmyndigheter använda inkomstregistret.

Kom ihåg att se över din inkomstgräns

Ett skattekort för bisyssla behövs alltså inte alls längre år 2019. De nya skattekorten träder i kraft den 1 februari 2019 om du inte ansöker eller om du redan inte har ansökt om ändringsskattekort.

Du behöver inte längre föra det ursprungliga skattekortet till arbetsgivaren. En kopia av skattekortet godkänns.

Med denna förändring är det allt viktigare att du ser på om din inkomstgräns nås om du har flera arbetsgivare.

Att skicka skattekortet till UKKO.fi går lättast och snabbast elektroniskt via din egen kontrollpanel.

Vad är skillnaden mellan att arbeta med skattekort och som lättföretagare?

Man kan inte längre heller ha ett så kallat frilansskattekort. Eftersom beskattningen har förändrats, räcker ett skattekort och en inkomstgräns per år till alla även om man hade flera lönebetalare. Det här betyder att den skattskyldiga personen måste själv se på sin inkomstgräns och följa noggrant lönernas totalbelopp. Om inkomstgränsen överstigs, ska du ansöka om ett nytt skattekort.

Att agera genom en faktureringstjänst och att arbeta med skattekort skiljer sig från varandra så att en faktureringstjänst tar hand om all byråkrati som gäller lönebetalning både för dig och din uppdragsgivare. När du arbetar med skattekort, betyder det att din uppdragsgivare måste ta hand om alla förpliktelser som rör lönebetalningen. Många uppdragsgivare anser att det här är knaggligt, speciellt i fråga om projektarbete och kortvariga arbetsuppgifter, eftersom sysselsättning av inhoppare orsakar mycket extra pappersarbete för uppdragsgivaren.

Ändringsskattekort och ändrade inkomster

Ändringsskattekort

Idag ser ändringsskattekortet nästan detsamma ut som det egentliga skattekortet. I den här exempelbilden finns ett ändringsskattekort med en förskottsinnehållningsprocent på 21 och en inkomstgräns på 40 000. Således är tilläggsprocenten 38.

Ändringsskattekortet tas i bruk när dina förvärvsinkomster ändras. Se alltså till att den bestämda årliga inkomstgränsen på ditt skattekort inte överstigs. Det lönar sig att vara noggrann när du gör det här, speciellt om du arbetar för flera arbetsgivare under året.

Om dina förvärvsinkomster höjs eller sänks avsevärt, ska du hos skattemyndigheten ansöka om ändringsskattekort. Även i fråga om ändringsskattekortet godkänner arbetsgivaren också en kopia av det eller t.ex. en utskrift från skattemyndighetens MinSkatt eller en PDF-version som är sparad på datorn. Vid behov kan du även beställa ändringsskattekort via telefon från skattemyndigheten.

Tjänsten MinSkatt överför skatteärenden gradvis till nätet

På skattemyndighetens tjänst MinSkatt kan du redan sköta största delen av dina skatteärenden år 2019. Till exempel komplettering av de uppgifter som gäller beskattningen går smidigt redan innan skatteförslaget kommer på papper. Du får hem en skattedeklaration som är rättifylld.

På MinSkatt ser du behändigt även betalningsuppgifter för skatteåterbäringarna och kvarskatterna eller smällarna. På samma gång kan du ge ditt kontonummer för skatteåterbäringarna.

Om du är trött på att få papperspost från skattemyndigheten, är det en bra idé att ta elektronisk kommunikation i bruk på adressen suomi.fi/meddelanden. Efter detta får du en anmälan per e-post och i meddelanden på Suomi.fi när det finns ny information om dina skatteärenden på MinSkatt.

Ännu i år får alla sina skattekort per post och ännu efter våren 2019 skickar Skatteverket papperspost om ärenden som ännu inte kan skötas på MinSkatt. Om du vill kan du dock fortfarande få papperspost från Skatteverket.

Tilläggsinformation om skattekort hittar du från UKKO.fi:s FAQ, från delen Beskattning.

Saara Teirivaara
Författare

Saara Teirivaara

Kerro mielipiteesi

Kerro mitä ajattelet!

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi!

Syötä sähköpostiosoitteesi alla olevaan kenttään ja saat tuoreimmat blogikirjoituksemme suoraan sähköpostiisi kerran viikossa.
Lähetämme uusimmat kirjoitukset joka keskiviikko. Voit lopettaa tilauksen milloin tahansa.