Hushållsavdrag – Hur kan ett hushåll köpa arbete?

husholl

Hushåll kan ofta ha behov av att låta en expert göra ett något arbete som gäller t.ex. renovering, städning eller utomhusarbete när det inte räcker med egna kunskaper eller tid.

Det finns två sätt att göra det här: antingen kan man anställa en kunnig expert och ta hand om hans/hennes lönebetalning själv eller också kan man köpa arbetet som tjänst, betala endast en faktura och låta någon annan sköta pappersarbetet.

I denna post berättar jag om ett behändigt sätt att låta någon göra hushållets arbete.

Lättföretagande är ett lätt sätt att köpa hjälp till hushållet

Lättföretagandet är ett lätt och enkelt sätt att köpa professionella tjänster. Lättföretagandet betyder att ett hushåll anställer en privatperson som fakturerar för ett utfört arbete genom en tjänst som erbjuder faktureringstjänster.

Hushållavdraget

Hushållet och lättföretagaren kommer överens om det arbete som ska utföras och faktureringstjänsten tar hand om all byråkrati med anknytning till faktureringen och lönebetalningen.

Hushållet betalar bara en faktura som lättföretagaren har skapat på faktureringstjänstens behändiga nättjänst. Lättskött, inte sant?

Eftersom faktureringstjänsten betalar lättföretagarens lön, får hushållet utnyttja hushållsavdrag!

Att köpa tjänster från en expert är både ett mer praktiskt och mer flexibelt sätt att få nödvändiga arbeten gjorda, eftersom hushållet inte behöver binda sig till arbetsgivarens roll och en stor mängd administrativt arbete. Både det hushåll som är kund och den som utför arbetet kan vara obekymrade, eftersom faktureringstjänsten tar hand om alla nödvändiga avgifter och anmälningar på ett korrekt sätt.

Lättföretagandet berättigar till hushållsavdrag

Självriskandelen för hushållsavdraget är 100 euro år 2019 och avdragets maximibelopp är 2 400 euro per person. Eftersom hushållsavdraget är individuellt, kan vardera maken få ett eget hushållsavdrag. I detta fall är makarnas maximibelopp 4 800 euro för det innevarande året.

Får att få hushållsavdraget för det arbete som en expert har utfört, måste företagaren eller företaget höra till förskottsuppbördsregistret. Tjänsten UKKO.fi har ett företag som heter SLP Group Oy och som hör till förskottsuppbördsregistret bakom sig. Därför får man hushållsavdraget för det arbete som man har köpt från UKKO.fi:s lättföretagare.

Hushållavdraget

Hushållsavdraget utgör 50 procent av arbetets momspliktiga andel. Man får avdraget även för tjänster som inte är momspliktiga. Om du alltså betalar 1 000 euro för det utförda arbetet till företaget, är avdragets andel hälften av detta, dvs. 500 euro. När självriskandelen på 100 euro avdras, är avdraget på skatter 400 euro.

År 2019 får du alltså maximiavdraget genom att köpa tjänster på litet över 5 000 euro. På skattemyndighetens webbplats finns det gott om information om vilka arbeten hushållsavdraget gäller.

Hushållsavdragets andel av det betalda arbetet är beroende av om den person som utfört arbetet har varit i anställningsförhållande eller om det är fråga om ett uppdrag. Om man alltså betalar lön till en arbetstagare som har blivit anställd i anställningsförhållande, får man dra av 20 procent som hushållsavdrag för arbetstagarens bruttolön och lönebikostnaderna totalt.

Muita artikkeleita aiheesta Blogg:

 • Blogg Vad för ett skattekort?

  Visste du att skattekortet ändrades i början av år 2019? Det finns bara ett skattekort nu och samma skattekort med en årlig inkomstgräns lämpar sig för alla löneinkomster. Förändringen förenklar och underlättar förskottsinnehållningen även om den kan kännas krånglig i början. Därför går jag igenom de olika förändringar i skattekortet i denna artikel. Hur fungerar beskattning? I Finland har beskattningen…

  Lue lisää
 • Blogg Vilken typ av bolag ska jag starta? Elle behöver jag ens starta företag?

  Många går i tankarna om att starta eget företag och funderar över vilken bolagsform som ska väljas – eller om de ens behöver välja en bolagsform. Vad är egentligen för- och nackdelarna med de olika typerna, och vad är bäst för dig? Förhoppningsvis känns det klarare efter att du läst denna artikel. Aktiebolag Ett aktiebolag är ett företag där delägarna,…

  Lue lisää
 • Blogg UKKO.fi har ett säkerhetscertifikat – men varför är det så viktigt?

  Har du koll på GDPR? Om inte, är det god tid att ha det nu! Lagen rör dig som individ oavsett din position, roll eller yrke då den rör dina personuppgifter. GDPR är den europeiska dataskyddsförordningen  som tillämpas sedan den 25 maj i år. Dess syfte är att stärka rättigheterna för den enskilde när det handlar om den personliga integriteten. Detta ger företagen ansvar och…

  Lue lisää