Vilken typ av bolag ska jag starta? Elle behöver jag ens starta företag?

startabolag

Många går i tankarna om att starta eget företag och funderar över vilken bolagsform som ska väljas – eller om de ens behöver välja en bolagsform. Vad är egentligen för- och nackdelarna med de olika typerna, och vad är bäst för dig? Förhoppningsvis känns det klarare efter att du läst denna artikel.

Aktiebolag

Ett aktiebolag är ett företag där delägarna, alltså aktieägarna, sällan har ett personligt ansvar för företagets skulder. Ett aktiebolag kan ha en eller flera aktieägare. Bolaget företräds även av en styrelse bestående av ledamöter och i vissa fall av en verkställande direktör, VD. För att starta ett aktiebolag behövs 2 500 euro i aktiekapital för ett privat bolag. Dessutom tillkommer kostnader vid registrering av bolaget hos PRH ochYTJ, minst 330 euro.

Det kan ge lägre skatt än enskild firma, men bokföringen kan däremot vara något krångligare.

TE-byrån kan bevilja startpeng efter att ha utrett om företagande är ett lämpligt sysselsättningsalternativ för sökanden.

Fördelar med aktiebolag:

+ Lätt att skilja på egen och företagets ekonomi
+ Möjlighet att styra över sina arbetstider
+ Riskerar främst satsat kapital vid konkurs
+ Möjlighet till lågbeskattad utdelning.

+Ett aktiebolag betalar 20 procent av sitt resultat i skatt.
+ Bättre skatteregler vid försäljning
+ Bra för den som efter pensionering tar ut utdelning och lön
+ Kan placera i aktier och aktiefonder
+ För vissa affärer kan det vara en fördel med bokstäverna OY sist i företagsnamnet

Nackdelar med aktiebolag:

– Starttiden är relativt lång (från att du börjar läsa på om bolagsformen tills att du kan börja arbeta)
– Högre sociala avgifter än enskild näringsidkare
– Krävs mycket i aktiekapital
– Bokföring och administration är dyrare och krångligare.
– Bolaget får inte låna ut pengar till ägarna

Vilken typ av bolag ska jag starta?

Enskild näringsidkare

Det finns flera fördelar med att vara enskild näringsidkare. Exempelvis krävs inget kapital på 2500 euro för att komma igång.  Du betalar endast en etableringsanmälan på nätet bestående av 75 euro hos PRS (Patent- och registerstyrelsen) och sedan får du ett FO nummer.

Däremot är du som privatperson ansvarig för företagets skulder.

Skulle verksamheten krascha innebär det att det även påverkar dig som privatperson. Har du skulder kvar kan även dessa förfölja dig länge.

I ett aktiebolag däremot är det normalt sett endast det satsade aktiekapitalet som går förlorat vid en konkurs.

Fördelar med att vara enskild näringsidkare:

+ Det är enkelt att starta en firma och vara enskild näringsidkare. Det kostar inte så mycket, dessutom är anmälningsprocessen väldigt enkel
+ Det krävs endast en person. (Ett aktiebolag ska ha en styrelse som består av minst en ordinarie ledamot med en suppleant; det gäller även om bolaget har endast en ägare)
+ Inget formellt startkapital krävs för att starta enskild firma
+ det är enkelt att få ett FO-nummer om du gör det på YTJ:s webtjänst
+ Möjlighet att styra över sina arbetstider
+ Mycket enkelt att hantera inkommande och utgående betalningar då man ofta använder sitt privata konto till inbetalningar och utbetalningar i mindre rörelser

Nackdelar med att vara enskild näringsidkare:

– Negativa effekter på företaget drabbar även ditt personliga varumärke då de är nära anslutna till varandra
– Kan vara svårt att hålla isär sin personliga ekonomi från företagets ekonomi
– Den enskilda firmans namn har skydd enbart i det län firman är registrerad. Likadant namn kan alltså registreras för annan företagare i ett annat län.
– En stor nackdel med enskild firma är att ägaren har ett obegränsat ansvar för alla företagets förpliktelser och därmed riskerar allt vad han/hon privat äger och har
– När verksamheten växer är det som regel lämpligt att ombilda till aktiebolag. Att fortsätta som enskild näringsidkare när man gör större affärer kan vara mycket riskabelt.
– I aktiebolag/förening är företaget eget skattesubjekt (den som ska betala skatt) till skillnad mot enskild firma där det är ägaren som är skattesubjekt
– Det finns skattefördelar att ha aktiebolag istället för enskild firma.
– Ansvaret ligger på dig att sköta marknadsföringen och skaffa uppdrag

Vilken typ av bolag ska jag starta?

Öppet bolag

I ett öppet bolag bör finnas minst två bolagsmän, som kan vara såväl naturliga personer som juridiska personer. En bolagsman kan vara till exempel en annan ideell förening eller ett annat bolag.

Många rekommenderar inte företagsformen öppet bolag eftersom bolagsmannen har rätt att sköta företagets ärenden utan samtycke av en annan bolagsman.

Vill du ändå läsa om för och nackdelar med denna bolagsformen rekommenderar vi att du går in här.  På denna sidan kan du även läsa om kommanditbolag och andelsbolag.

Lättföretagare

Själva begreppet lättföretagare är ännu ingen bolagsform, men ett begrepp som har vuxit sig allt större för att idag vara etablerat i flera länder. Man kan säga att det är en blandning av att vara anställd och företagare. Som lättföretagare är du enskilt ansvarig för verksamheten och kan enkelt komma igång. Lättföretagande har sina likheter med att vara enskild näringsidkare, då det endast krävs en person för att driva verksamheten.

Fördelar med att vara lättföretagande hos UKKO.fi

+ Mycket enkelt att komma igång då det endast tar några minuter. Så fort du blivit medlem kan du börja fakturera för dina uppdrag
+ Kostnadsfritt att komma igång
+ Riskfritt att starta och driva verksamheten
+ Inga skulder
+ Du behöver inget FO nummer.
+ Du kan enkelt prova på en affärsidé innan du bestämmer dig för en bolagsform
+ Inget ansvar på löpande redovisning
+ Lönehantering och försäkringar sker genom UKKO.fi
+ Du bestämmer själv hur mycket du jobbar
+ Det är mycket enkelt att avsluta verksamheten
+ Lätt att hålla isär privat ekonomi och företagets ekonomi

Nackdelar med att vara lättföretagande hos UKKO.fi

– Begränsade avdragsmöjligheter för direkta kostnader
– Ansvaret ligger på dig att sköta marknadsföringen
– Det är inte möjligt att göra externa investeringar
– Mindre trygghet än vid vanlig anställning då du själv skaffar uppdrag
– Inte möjligt att sälja verksamheten
– Svårt att ha egna anställda (däremot möjlighet till gruppfaktura)

Muita artikkeleita aiheesta Blogg:

 • Blogg 5+6 verktyg för lättföretagare – känner du redan de här?

  Lättföretagande! Gammal och välkänd för många, ännu en ny bekant för andra. Vad allt behöver en lättföretagare för att starta? Svaret är enkelt: för att starta lättföretagande behöver man egentligen inget annat än skattekort, personbeteckning och e-postadress. Det blir ändå lättare att kontinuerligt driva affärsverksamhet när man kan utnyttja alla tillgängliga redskap. Även om självständigt arbete och företagsliknande verksamhet hör…

  Läs mer
 • Blogg Hushållsavdrag – Hur kan ett hushåll köpa arbete?

  Hushåll kan ofta ha behov av att låta en expert göra ett något arbete som gäller t.ex. renovering, städning eller utomhusarbete när det inte räcker med egna kunskaper eller tid. Det finns två sätt att göra det här: antingen kan man anställa en kunnig expert och ta hand om hans/hennes lönebetalning själv eller också kan man köpa arbetet som tjänst,…

  Läs mer
 • Blogg Vad för ett skattekort?

  Visste du att skattekortet ändrades i början av år 2019? Det finns bara ett skattekort nu och samma skattekort med en årlig inkomstgräns lämpar sig för alla löneinkomster. Förändringen förenklar och underlättar förskottsinnehållningen även om den kan kännas krånglig i början. Därför går jag igenom de olika förändringar i skattekortet i denna artikel. Hur fungerar beskattning? I Finland har beskattningen…

  Läs mer