Prissättning

Prissättning

0 €

Kostnadsfritt att skapa ett konto och skicka fakturor

 • Det är helt kostnadsfritt att registrera sig till tjänsten, du binder dig inte på något sätt. Registreringen är enkel, här kan du göra det
 • Det är enkelt och snabbt att skapa fakturor, dessutom är det kostnadsfritt!
 • När du får dina inloggningsuppgifter kan du genast skapa fakturor. Vanligtvis tar det ungefär en minut att få inloggningsuppgifterna.
 • Vi debiterar inga extrakostnader för att skicka en faktura.
Registrera
5% se ävriga utgifter nedan

Att lyfta lön

 • I samband med att man tar ut lön debiteras endast 5 % av räkningens slutsumma före moms.
 • Nettoandelen påverkas också av andra avgifter och förbehållningar, som tilläggskostnad 2,9%, Sjukförsäkringsavgift 1,54% och skatteförbehållning enligt egen skatteprocent.
Prova lönekalkylatorn!
kevytyrittajyys-yritysmuotojen-vertailussa-iloinen-kevytyrittajanainen

Lättföretagarens lönekostnader:

 • Moms är en mervärdesskatt som betalas vid försäljning av varor och tjänster. Den generella momssatsen är 24 %.
 • UKKO.fi-serviceavgiften. Mot avgiften sköter vi administreringen åt dig.
 • Tilläggskostnaden 2,9% + moms möjliggör att vi kan erbjuda dig ett länge efterfrågat omfattande servicepaket för lättföretagare.
 • Sjukförsäkringsavgift
 • Förskottsinnehållning
 • YEL företagarens pensionsförsäkring (FöPL)
Allt detta får du med serviceavgiften:

Fakturering

 • Fakturering
  • Per e-faktura
  • Per post
  • Per e-post
 • Vi säkrar inbetalning av fakturor med hjälp av automatiska betalningspåminnelser
 • Indrivning

Löneberäkning

 • Beräkning av traktamente
 • Kalkylering av resekostnadsersättningar

Försäkringar

Lagstadgade avgifter samt anmälningar

 • Anmälningar och sociala avgifter till Skatteverket
  • Förskottsinnehållning
  • Sjukförsäkringsavgift
  • Sjukförsäkringsavgift
  • Moms
 • Vi skriver även intyg över uppdrag

Förutom detta tar vi, ifall du vill, hand om din YEL pensionsförsäkring i ditt ställe utan extra kostnader!

Gratis förmedlingsportal

 • Tyontekijoita.fi är en ny förmedlingsportal mellan lättföretagare och uppdragsgivare. Endast UKKO.fi:s användare kan registerara sin profil på sidan.
 • Efter registreringen kan du skapa din profil här: Skapa tyontekijoita.fi-profil

Våra omfattande tilläggstjänster hjälper lättföretagare i vardagen

Vi vill fungera som lättföretagarnas samarbetspartner under hela vägen och därför erbjuder vi hjälp i alla situationer man kan råka ut för. Med hjälp av tilläggstjänsterna gör vi det lättare för dig att sälja ditt eget arbete. Tjänsterna uppräknade nedan hör till tilläggskostnaden som syns på din lönespecifikation.

Alla tilläggstjänster hittar du i din egen kontrollpanel!

Lättföretagarens marknadsföringsskola

 • Bli en slipad markadsförare i marknadsföringsgurun och UKKO.fi grundaren Olli Kopakkalas marknadsföringsskola.
 • Kopakkala har 15 års erfarenhet av resultatinriktad digimarknadsföring – och nu delar han med sig av sina beprövade tips till förmån för alla lättföretagare.

Lättföretagarens försäljningsskola

 • Lättföretagarens arbete är väldigt långt försäljning av det egna arbetet.
 • I vår försäljningsskola hjälper försäljningsbranschens bästa sakkunniga dig att forma ditt kunnade till ett koncept som för dig är lätt att sälja och för kunden är lätt att köpa.

Lättföretagarens samlade kontrakt

 • Lättföretagaren ansvarar själv för sina kontrakt, men det behöver inte betyda att hen är ensam.
 • Ur UKKO.fi:s samlade kontraktsbotten finner du färdiga utkast till grund för dina avtal, vilket underlättar avtalsförhandlingarna!

Kostnadsfri obestridbar rättslig indrivning i Finland

 • Ifall kunden inte betalar sina räkningar kan man i vissa fall stå inför indrivning.
 • Obestridlig rättslig indrivning medför hädanefter inga kostnader, utan vi tar hand om det åt dig.

Du betalar endast då du lyfter lön

Prissättningen hos UKKO.fi är väldigt simpel. Du betalar endast då du tar ut lön. Vi debiterar inte extrakostnader för utskick av fakturor eller hantering av arbetsrelaterade kostnader.
Registrering och skapande av fakturor är helt kostnadsfritt.

Hur mycket lön får jag?

Lönekalkylatorn är framtagen för dig som vill veta hur mycket lön det blir kvar av den fakturerade summan och hur mycket du får av denna summa efter skatt (nettoinkomst). Prova lönekalkylatorn!

“Jag hade eget företag förut men började använda UKKO:s faktureringstjänst, då behöver jag inte själv sköta företagets skatter, bokföring eller annat tidskrävande pappersarbete utan UKKO sköter allt åt mig.”

Jarmo Mäkinen, Skådespelare

“Laskutuspalvelu sopi todella hyvin tarkoituksiini. Aluksi osa-aikainen kevytyrittäjyys tuntui mukavalta, sillä halusin tehdä vähemmän työtunteja ollakseni enemmän yksivuotiaan poikani kanssa.”

Paula Anttila, musiikkileikkikoulun pitäjä