Till uppdragsgivare

uppdragsgivare

Sysselsätt en lättföretagare med hjälp av Finlands populäraste faktureringstjänst UKKO.fi!

Arbetslivet är splittrat och olika former av arbete har ökat. I UKKO.fi vill vi därför vara med och sporra människor i arbetslivet och samtidigt stödja finländskt lättföretagande.

Med hjälp av vår tjänst kan den som utför arbete fakturera olika aktörer för sina uppdrag – oberoende av om det är fråga om ett företag, en förening, ett förbund eller en enskild person.

Vi sköter den administrativa byråkratin och gör också de anmälningar som lagen kräver till Skatteförvaltningen och försäkringsbolaget.

Uppdragsgivare, vet du varför det lönar sig att sysselsätta en lättföretagare och rekommendera faktureringstjänst?

 • Du kan underlätta faktureringen för dina jobbare.
 • Om det känns för besvärligt med stora företag som underleverantörer kan du effektivt sysselsätta en kunnig lättföretagare.
 • Du kan smidigt låta utföra arbete enligt behov.
 • De som utför jobben är motiverade, eftersom de agerar som företagare.
 • Du behöver inte bekymra dig för att skyldigheterna inte fullgörs.

I uppdragsförhållanden sköter vi

 • löneberäkning
 • blankettifyllning
 • årsanmälningar
 • skattekort
 • anmälningar till inkomstregistret
 • försäkringar

Ta kontakt om du har frågor eller vill höra vad vi tillsammans kan göra för att stödja sysselsättningen av lättföretagare.

När är ett uppdragsförhållande möjligt?

Det är bra om uppdragsgivaren är medveten om skillnaderna mellan anställningsförhållande och uppdragsförhållande.

Ett uppdragsförhållande bildas i regel när några centrala villkor uppfylls. Skillnaden mellan uppdragsförhållande och anställningsförhållandet granskas av både Skatteförvaltningen och Pensionsskyddscentralen.

Det är bra att vara medveten om att underleverans inte lämpar sig för alla branscher eller arbetsuppgifter. Ett anställningsförhållande ska inte maskeras som ett uppdragsförhållande.

Det arbete som utförs via faktureringstjänsten ska utföras i uppdragsförhållande; ett arbete som utförts i anställningsförhållande kan inte faktureras via en faktureringstjänst.

Centrala kännetecken för uppdragsförhållande:

 • Företagarens risk och ansvar, som också gäller för lättföretagare.
 • Rätt att bestämma när arbetet ska utföras. (Ingen ordinarie arbetstid.)
 • Mellan uppdragsgivaren och lättföretagaren finns det ingen direkt direktionsrätt som kan jämföras med ett anställningsförhållande.
 • Företagaren eller lättföretagaren kan ha flera kunder.
 • Det har ingåtts ett uppdragsavtal mellan parterna.
 • Företagaren har möjlighet att påverka sin egen arbetstid.

Om dessa villkor i regel uppfylls är det fråga om ett uppdragsförhållande.