Prislista

Gratis att skapa ett konto

 • Det är helt gratis att registrera sig till tjänsten, du binder dig inte på något sätt. Registreringen är enkel, här kan du göra det

Gratis att skicka fakturor

 • Det är enkelt och snabbt att skapa fakturor, dessutom är det gratis!
 • När du får dina inloggningsuppgifter kan du genast skapa fakturor. Vanligtvis tar det ungefär en minut att få inloggningsuppgifterna.
 • Vi debiterar inga extrakostnader för att skicka en faktura.

Att lyfta lön

 • I samband med att man tar ut lön debiteras endast 5 procent + moms av räkningens slutsumma före moms.

 

Bli lättföretagare idag: Det är kostnadsfritt, idag och för all framtid. Du får ditt konto på en gång.

Lättföretagarens lönekostnader:

 • Moms är en mervärdesskatt som betalas vid försäljning av varor och tjänster. Den generella momssatsen är 24 %.
 • UKKO.fi-serviceavgiften är den enda delen av kostnaderna som stannar hos faktureringstjänsten. Mot avgiften sköter vi administreringen åt dig.
 • UKKO.fi olycksfallsförsäkringspremie
 • Sjukförsäkringsavgift
 • Förskottsinnehållning
 • FöPL-försäkring

Vad innehåller serviceavgiften?

Fakturering

 • Fakturering
  • Per e-faktura
  • Per post
  • Per e-post
 • Vi säkrar inbetalning av fakturor med hjälp av automatiska betalningspåminnelser
 • Frivillig indrivning

Löneberäkning

 • Beräkning av traktamente
 • Kalkylering av resekostnadsersättningar

Försäkringar

 • UKKO.fi olycksfallsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring

Lagstadgade avgifter samt anmälningar

 • Anmälningar och sociala avgifter till Skatteverket
  • Förskottsinnehållning
  • Sjukförsäkringsavgift
  • Socialskyddsavgift
  • Moms
 • Anmälningar till pensionsförsäkringsbolaget
 • Anmälningar och rapporter som krävs av Lagen om beställaransvar
 • Vi skriver även arbetsintyg för det arbete som utförts

Gratis förmedlingsportal

 • Tyontekijoita.fi är en ny förmedlingsportal mellan arbetssökande och arbetsgivare. Endast UKKO.fi:s användare kan registerara sin profil på sidan.
 • Efter registreringen kan du skapa din profil här: Skapa tyontekijoita.fi-profil
ukko-peukku-2016_300px

Du betalar endast då du lyfter lön

Prissättningen hos UKKO.fi är väldigt simpel. Du betalar endast då du tar ut lön. Vi debiterar inte extrakostnader för utskick av fakturor eller hantering av arbetsrelaterade kostnader.
Registrering, användning och skapande av fakturor är helt gratis.

Hur mycket lön får jag?

Lönekalkylatorn är framtagen för dig som vill veta hur mycket lön det blir kvar av den fakturerade summan och hur mycket du får av denna summa efter skatt (nettoinkomst). Prova lönekalkylatorn!