Looking for courier specific details?

Yrittäjä, hyödynnä motivaatiosi!

Johda yrittäjyyttäsi motivaatiolla

Motivaatio on yhtä kuin tulos. Jokainen yrittäjä tarvitsee tulosta ja motivaatiolla on tässä keskeinen rooli. Opi yrittäjänä tunnistamaan, mistä yksilölliset motivaatiotekijät muodostuvat ja miten niitä voi hyödyntää yrittäjyyden voimavarana. Motivaatiotekijät tunnistamalla opit johtamaan itseäsi ja omaa työtäsi kohti haluttuja tuloksia ja aikaansaamisen taitoa.

Oppainasi toimivat Teoiksi-valmentajat ja yrittäjät Salla Aaltonen (FM) ja Johanna Saari (YTM), joiden ydinosaamisalueet pohjautuvat yksilöllisesti motivoivan johtamisen kehittämiseen ja vahvistamiseen osana työhyvinvoinnin, vuorovaikutuksen ja yhteistyön ja liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.