Tietoa yrityksestä UKKO.fi

Mikä on UKKO.fi?

UKKO.fi on verkossa toimiva kevytyrittäjyyspalvelu, joka mahdollistaa yrittäjämäisen toiminnan ilman oman yrityksen perustamista.

Palvelu huolehtii käyttäjiensä puolesta kaikesta laskutukseen ja palkanmaksuun liittyvistä paperitöistä sekä viranomaisilmoitusten ja maksujen hoitamisesta. Palvelun käyttäjä eli kevytyrittäjä voi keskittyä tekemään töitä itse valitsemilleen asiakkaille UKKO.fi:n huolehtiessa byrokratiasta.

Olli Kopakkala, Ukko Kumpulainen, Antti Turpeinen ja Marko Yli-Paavola perustivat UKKO.fi:n vuonna 2012 helpottamaan itsensä työllistäjien työllistämistä.

Nyt UKKO.fi on alan johtava toimija ja se on muuttanut suomalaista työelämää lyhyessä ajassa.

Itsensä työllistäjien määrä Suomessa kasvaa joka vuosi ja kevytyrittäjyys on noussut merkittäväksi itsensä työllistämisen muodoksi. Suomessa on paljon osaavia ammattilaisia, joiden tietotaitoa ja kokemusta tulisi pystyä hyödyntämään työelämässä helpommin. UKKO.fi tekee tästä mahdollista.

Alansa suurimpana ja tunnetuimpana toimijana UKKO.fi on ottanut kantaa työelämän muutoksesta käytävään keskusteluun sekä asiantuntijana antanut lausuntoja alaa koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa. UKKO.fi:tä kehitetään aktiivisesti, jotta palvelu pystyy vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin.

UKKO.fi rohkaisee kutakin käyttäjää luomaan työurastaan oman näköisensä tekemällä sitä mitä rakastaa. UKKO.fi on käyttäjilleen paljon enemmän kuin laskutuspalvelu, sillä yritys huomasi jo varhain, että itsensä työllistäjille on tärkeää osata myydä omaa työtänsä.

Erilaisin kurssein ja oppain kevytyrittäjille onkin opetettu muun muassa oman työn myymistä, markkinointia ja hinnoittelua.

Palvelua käyttää Suomessa jo 100 000 kevytyrittäjää.

UKKO.fi:n liikevaihto oli vuonna 2018 noin 83 miljoonaa ja vuosi  2018 oli yritykselle voitollinen. Tällä hetkellä yritys työllistää Suomessa noin 40 työntekijää.

Katso avoimet paikat tai lähetä avoin hakemus!

Tarinamme

UKKO.fi:stä on kasvanut alansa suurin toimija. Haluamme johtavana kevytyrittäjyyspalveluna näyttää esimerkkiä ja toimia vastuullisesti sekä käyttäjiämme että muita työelämän toimijoita kohtaan.

Yritysvastuu-sivulta voit lukea lisää toiminnastamme sekä siitä, miten kevytyrittäjyys hyödyttää yhteiskuntaa.

Miksi UKKO.fi perustettiin?

Tuoreella videollamme hauen kalastuksen Euroopan mestari ja yksi UKKO.fi:n perustajista, Ukko Kumpulainen, kertoo siitä, miksi ja miten kevytyrittäjyyspalvelu UKKO.fi on perustettu.

“Ei aina ole kivaa, mutta ei sen kuulukaan olla. Silloin kun on hauskaa, silloin on oikeesti tosi hauskaa.”

Katso video!

UKKO.fi:n tarina

Kesä 2012 toi yhteen neljä yrittäjähenkistä nuorta miestä. Antti, Marko, Olli ja Ukko olivat huomanneet, kuinka kiehtovaa yrittäminen ja omien unelmien tavoittelu voikaan olla, mutta samalla he olivat tajunneet, kuinka paljon työtä ja huolellista perehtymistä yrittämisen liittyvä byrokratia vaatii.

Ajatus siitä, että he voisivat mahdollistaa ihmisille mieluisan tekemisen ja oman potentiaalin hyödyntämisen paperitöiden tekemisen sijaan, tuntui mielekkäältä.

UKKO.fi syntyi, jotta kaikki voisivat tehdä sitä mitä rakastavat.

Nuorukaisten into ja palo päästä eteenpäin oli niin kova, että palvelulle tarvittiin ripeästi helposti mieleen jäävä, yksinkertainen nimi. Nimi löytyi yllättävänkin läheltä. Palvelusta tuli yhden perustajansa kaima, sillä erotuksella, että loppuun lisättiin verkkodomainissakin oleva pääte.

Vaikka aluksi Ukko hieman harasikin vastaan omaa etunimeään kantavasta palvelusta, on UKKO.fi osoittautunut ajan myötä loistavaksi nimivalinnaksi; se on mielikuvia herättävä, erottuva ja kiinnostava nimi.

Alusta asti oli selvää, että UKKO.fi:n pitäisi vastata mahdollisimman hyvin palvelun käyttäjien tarpeisiin. Tämän vuoksi laskutukseen käytettävä järjestelmä luotiin kokonaan itse. Näin on varmistettu UKKO.fi:n säilyminen ketterästi muutostarpeisiin ja -toiveisiin reagoivana toimijana. Finanssialalla luotettavuus on yksi avainkriteereistä ja sen takaamiseksi järjestelmän rakentamisessa ei ole käytetty välikäsiä.

Itsensä työllistäjien joukko on monenkirjava ja siihen lukeutuu muun muassa freelancereita, apurahansaajia ja osuuskuntien jäseniä. Alan terminologia on pitkään ollut hajanaista ja siksi UKKO.fi päätti yhtenäistää ja selkeyttää sitä alkamalla kutsua palvelunsa käyttäjiä termillä kevytyrittäjä. Uusi termi tuli tarpeeseen, sillä sen avulla alalle saatiin luotua yhtenäisyyttä ja samalla helpotettiin verkkopalvelun toiminnan selittämistä yksinkertaisella ja läpinäkyvällä sanalla. Vähitellen termi levisi laajempaan käyttöön ja nyt se on tunnettu sekä mediassa että viranomaistahoilla.

UKKO.fi on suomalainen menestystarina. Palvelulla on jo satatuhatta käyttäjää.

Liiketoiminnan kehittämisen lisäksi UKKO.fi huolehtii kevytyrittäjistään ja heidän toimeksiantajistaan – kevytyrittäjien aseman parantaminen ja yhtenäistäminen eri viranomaistahojen silmissä on UKKO.fi:lle kunnia asia. UKKO.fi toimii alansa asiantuntijana, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja työelämän muuttajana.

Arvomme

UKKO.fi:n arvot ohjaavat yrityksemme kaikkea toimintaa sekä suhtautumistamme palvelumme käyttäjiin, heidän asiakkaisiinsa, yhteistyökumppaneihimme ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Arvomme näkyvät päivittäisessä työssämme ja siinä, kuinka näemme toisemme, kollegamme, täällä UKKO.fi:ssä.

UKKO.fi on työelämän muutoksen etujoukoissa kulkeva palvelu, joka haluaa, että Suomessa olisi enemmän kannattavia yrityksiä ja yrittäjiä, jotta ihmiset saisivat yhä enemmän tehdä sitä, mitä rakastavat. Palvelumme tarkoituksena on tehdä yrittäjämäisen toiminnan aloittamisesta mahdollisimman helppoa madaltamalla kynnystä lähteä tavoittelemaan omia unelmia.

Tee sitä mitä rakastat on ollut yrityksemme slogan jo useamman vuoden ajan, sillä siihen kiteytyy olennaisesti sekä kevytyrittäjyyden työn ydin että UKKO.fi:n työntekijöiden toiminnan keskeisin ajatus. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen tapa tehdä työtä kertovat meille ennen kaikkea siitä, että työn tekijä on motivoinut, sitoutunut ja innoissaan siitä, mitä hän tekee.

Toivomme kaikille rohkeutta tavoitella omia unelmiaan. Kannustammekin kevytyrittäjiä sekä kollegoitamme rohkeisiin, kunnianhimoisiin ja omannäköisiin ratkaisuihin työssä ja elämässä.

Intohimo omaan työhön takaa myös jatkuvan kehittymisen. Me UKKO.fi:llä näemme työssämme jatkuvasti asioita, joita voimme tehdä vieläkin paremmin. Uskallamme etsiä uusia ratkaisuja ja kyseenalaistaa vanhaa – samaa toivomme myös palvelumme käyttäjiltä.

Olemme ylpeitä siitä, miten muutamme suomalaista työelämää ja siitä, kuinka voimme tarjota tuhansille kevytyrittäjille mahdollisuuden päästä tavoittelemaan omia unelmiaan avullamme. Kun myös käyttäjämme ovat ylpeitä omista saavutuksistaan, ovat heidän asiakkaansakin tyytyväisiä työn tuloksiin.

Ketteryys

Ketteryys näkyy kaikessa tekemisessämme. Kehitämme palveluamme aktiivisesti, huomioimme käyttäjiemme erikoisimmatkin pulmat ja vastaamme kysymyksiin ripeästi.

Emme vain puhu, vaan saamme asioita aikaiseksi. Myös kevytyrittäjät toimivat ketterästi palvellessaan omia asiakkaitaan keskittyen siihen, minkä parhaiten osaavat ja jättäen monimutkaiset paperityöt meidän huoleksemme.

Luotettavuus

Finanssialalla ei ole mahdollista toimia ilman yrityksen ja sen asiakkaiden keskinäistä luottamusta.

Olemme huolellisia, hienotunteisia ja huomaavaisia käsitellessämme käyttäjiemme ja heidän asiakkaidensa rahoja. Haluamme myös aina pitää kiinni siitä, mitä lupaamme.

Yhteisöllisyys

Me UKKO.fi:n työntekijät muodostamme yhdessä palvelumme kevytyrittäjien kanssa yhden suuren UKKO.fi-jengin.

Kuljemme yhdessä muuttuvan työelämän kärkijoukoissa tekemällä asioita, joita muut eivät ole vielä tehneet. Kehitämme palveluamme kuuntelemalla alan parhaita asiantuntijoita eli käyttäjiämme, sillä yhdessä saamme aikaan enemmän.