Freelancer verokortti

Freelancer verokortti-nimitystä käytettiin aiemmin erikseen freenlancereille tarkoitetusta verokortista, jossa ei ollut tulorajoja. Freelance-verokortin, joka eroaa hieman tavallisesta pää- tai sivutoimen verokortista, sai Verohallinnolta Freelancerina työskentelevä henkilö, joka työskenteli saman vuoden aikana usean toimeksiantajan tehtävissä. Tällaisia tehtäviä ovat usein esimerkiksi toimittajan tai valokuvaajan tehtävät, mutta myös monet muut. Nykyisin yksi ja sama verokortti käy kaikille.

Jos et halua perustaa omaa yritystä, mutta toimeksiantajasi ei halua vastaanottaa verokorttia, on vaihtoehtona myös kevytyrittäjyys. Lue blogikirjoituksemme aiheesta freelancer-verokortti vs kevytyrittäjyys.

REKISTERÖIDY NYT!

Freelancerverokortissa on yksi pidätysprosentti, eikä tulorajoja

Freelance-verokortille oli tyypillistä se, että siinä oli vain yksi pidätysprosentti eikä lainkaan tulorajoja. Nämä saatiin arvioimalla koko vuoden tulot ja niistä tehtävät vähennykset. Jos arvioiduissa luvuissa tapahtui vuoden aikana kuitenkin merkittäviä muutoksia, oli uuden verokortin tilaaminen aina mahdollista.

Freelance-verokortin pidätysprosentti oli aina automaattisesti 15, mutta jos halusi siihen pienemmän prosentin, oli sekin mahdollista. Tällöin verohallintoon täytyi toimittaa tiedot tosiasiallisista tuloista ja niistä tehdyistä vähennyksistä. Pelkkä tulojen ja vähennysten arvioiminen ei riitä pienemmän pidätysprosentin saamiseen.

Kuinka freelance-verokortin kanssa toimittiin?

Freelance-verokortti toimi pääsääntöisesti kuten muutkin verokortit. Sitä ei kuitenkaan tarvinnut toimittaa toimeksiantajalle, vaan pelkkä kopio riitti. Useissa tapauksissa riitti myös verokortin esittäminen toimeksiantajalle.

Mistä freelancer saa verokortin?

Freelancer saa verokortin verotoimistosta. Nykyään sen tilaaminen käy helposti myös internetin kautta osoitteessa www.vero.fi. Kortin tilaamiseen netin kautta tarvitaan kuitenkin henkilötietojen varmennus, mikä voidaan tehdä esimerkiksi omia verkkopankkitunnuksia käyttämällä.

Freelancer vai yrittäjä?

Freelancer-tyyppisesti työskentelevissä on sekä palkansaajia että yrittäjiä. Jos henkilöllä on freelance-verokortti, on hän aina palkan- tai palkkion saaja, vaikka ei siis olisikaan työsuhteessa toimeksiantajaansa. Yrittäjiä sen sijaan ovat työssään omaa toiminimeä käyttävät henkilöt, vaikka he muutoin toimisivatkin kuten muutkin freelancerit.

Lisätietoa on saatavilla

Lisätietoa freelance-verokortista ja sen saamisen ehdoista sekä tilaamisesta saa luotettavimmin verohallinnon Internet-sivuilta osoitteesta www.vero.fi. Myös monet yhdistykset jakavat tietoa alallaan toimiville freelancereille. Hyviä tietopaketteja löytyy esimerkiksi osoitteista www.suomentietokirjalijat.fi ja www.journalistiliitto.fi.

23.8.2012

25.1.2019 päivitetty introtekstiä

Työllistyminen työttömänä

Liity nyt - Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.