Freelance-verokortti

Freelanceriksi sanotaan henkilöä, joka työskentelee saman vuoden aikana usean toimeksiantajan tehtävissä. Tällaisia tehtäviä ovat usein esimerkiksi toimittajan tai valokuvaajan tehtävät, mutta myös monet muut. Freelancerina työskentelevä henkilö saa Verohallinnolta niin kutsutun freelance-verokortin, joka eroaa hieman tavallisesta pää- tai sivutoimen verokortista.

Jos et halua perustaa omaa yritystä, mutta toimeksiantajasi ei halua vastaanottaa verokorttia, on vaihtoehtona myös kevytyrittäjyys. Lue blogikirjoituksemme aiheesta freelancer-verokortti vs kevytyrittäjyys.

REKISTERÖIDY NYT!

Yksi pidätysprosentti eikä tulorajoja

Freelance-verokortille on tyypillistä se, että siinä on vain yksi pidätysprosentti eikä lainkaan tulorajoja. Nämä saadaan arvioimalla koko vuoden tulot ja niistä tehtävät vähennykset. Jos arvioiduissa luvuissa tapahtuu vuoden aikana kuitenkin merkittäviä muutoksia, on uuden verokortin tilaaminen aina mahdollista.

Freelance-verokortin pidätysprosentti on aina automaattisesti 15, mutta jos haluaa siihen pienemmän prosentin, on sekin mahdollista. Tällöin verohallintoon täytyy toimittaa tiedot tosiasiallisista tuloista ja niistä tehdyistä vähennyksistä. Pelkkä tulojen ja vähennysten arvioiminen ei riitä pienemmän pidätysprosentin saamiseen.

Kuinka freelance-verokortin kanssa toimitaan?

Freelance-verokortti toimii pääsääntöisesti kuten muutkin verokortit. Sitä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa toimeksiantajalle, vaan pelkkä kopio riittää. Useissa tapauksissa riittää myös verokortin esittäminen toimeksiantajalle.

Mistä freelance-verokortin saa?

Freelance-verokortin saa verotoimistosta. Nykyään sen tilaaminen käy helposti myös internetin kautta osoitteessa www.vero.fi. Kortin tilaamiseen netin kautta tarvitaan kuitenkin henkilötietojen varmennus, mikä voidaan tehdä esimerkiksi omia verkkopankkitunnuksia käyttämällä.

Freelancer vai yrittäjä?

Freelancer-tyyppisesti työskentelevissä on sekä palkansaajia että yrittäjiä. Jos henkilöllä on freelance-verokortti, on hän aina palkan- tai palkkion saaja, vaikka ei siis olisikaan työsuhteessa toimeksiantajaansa. Yrittäjiä sen sijaan ovat työssään omaa toiminimeä käyttävät henkilöt, vaikka he muutoin toimisivatkin kuten muutkin freelancerit.

Lisätietoa on saatavilla

Lisätietoa freelance-verokortista ja sen saamisen ehdoista sekä tilaamisesta saa luotettavimmin verohallinnon Internet-sivuilta osoitteesta www.vero.fi. Myös monet yhdistykset jakavat tietoa alallaan toimiville freelancereille. Hyviä tietopaketteja löytyy esimerkiksi osoitteista www.suomentietokirjalijat.fi ja www.journalistiliitto.fi.

23.8.2012

Työllistyminen työttömänä

Liity nyt - Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.