Arvioitu lukuaika: 1 minuutti

Työeläkemaksu

yrittaja-maksaa-tyoelakemaksu

Työeläke on jotain, mikä kertyy työssäolovuosien aikana. Kunkin palkanmaksun yhteydessä tietyn suuruinen summa kartuttaa omaa myöhempää työeläkettä. Käytännössä kaikki sellainen työ, josta työeläkemaksu vähennetään, kartuttaa myös eläkettä.

Tulot ja työeläkemaksu

Työeläkemaksua maksetaan kaikesta ansiotulosta. Myös lomakorvaukset, ylityökorvaukset ja luontoisedut otetaan tässä huomioon.

Vuonna 2012 työeläkemaksua peritään alle 53 -vuotiailta 5,15 % ja yli 53 -vuotiailta 6,50 %.

Yrittäjä ja työeläkemaksu

Yrittäjä, joka palkkaa yritykseensä työvoimaa, on velvollinen huolehtimaan työeläkemaksusta jokaisen palkanmaksun yhteydessä. Työeläkevakuutus on pakollinen jokaiselle työntekijälle, ja se perustuu Työeläkelakiin, TyEL:iin.

Jokaisen palkanmaksun yhteydessä perittävä summa sisältää sekä työntekijän oman osuuden että työnantajan osuuden. Työntekijän osuus on yllä esitetyn kaltainen, mutta työnantaja maksaa lisäksi 23,3 % suuruisen maksun.

Mistä työeläkevakuutus otetaan?

Työeläkevakuutuksen ottaminen on helppoa, ja siksi kenenkään yrittäjän ei tarvitse nähdä liiaksi vaivaa ottaakseen kyseisen vakuutuksen työntekijälleen. Helpoiten vakuutusta haetaan vakuutushakemuspalvelussa, joita löytyy Internetistä useampikin. Toki voi aina asioida myös joko puhelimitse tai henkilökohtaisesti suoraan työeläkevakuutuksia myöntävän tahon kanssa.

Suomessa työeläkevakuutuksen voi ottaa ainakin Ilmarisen, Eteran tai Veritaksen kautta. Lisätietoa näistä löytyy seuraavista Internet -osoitteista: www.etera.fi, www.veritas.fi ja www.ilmarinen.fi.

Kullakin näillä on käytössään työnantajaa helpottavia työkaluja, joiden käyttäminen netin kautta on yksinkertaista ja aikaa säästävää. Nämä palkanmaksuohjelmat ovat myös asiakkaille maksuttomia.

Yrittäjän oma vakuutus

Yrittäjä ei itse voi vakuuttaa itseään TyEL:in mukaan, mutta hän voi ottaa yrittäjän eläkevakuutuksen, joka perustuu Yrittäjän eläkelakiin, YEL:iin. Eläkevakuutus edellyttää kuitenkin työntekoa yrityksessä, ja pelkkä omistajana oleminen ei riitä.

YEL:in maksujen suuruuteen vaikuttavat yrityksestä saatavat tulot, jotka ovat myös pohja sille, minkä verran yrittäjä saa tulevaisuudessa eläkettä.