Arvioitu lukuaika: 1 minuutti

Superson hyödyntää spesialistiverkostoaan ketterästi

UKKO.fi-laskutuspalvelun käyttäjät ovat kevytyrittäjiä, joiden toimeksiantajat voivat olla yksityishenkilöitä, kotitalouksia, yhdistyksiä, julkisen sektorin toimijoita tai yrityksiä. Yksi tällainen kevytyrittäjien ammattitaitoa ja joustavuutta hyödyntävä yritys on markkinointiviestintätoimisto Superson.

Superson onkin Pohjoismaiden ensimmäinen puhtaasti spesialistimallilla toimiva markkinointiviestintätoimisto. Supersonilla on tällä hetkellä verkostossaan 140 eri alojen spesialistia, jotka toimivat laskutussuhteessa joko laskutuspalvelun, oman yrityksensä tai toiminimensä kautta.

– Emme halua kutsu heitä freelancereiksi, koska he kaikki ovat oman alansa spesialisteja. Tästä syystä siis nimitys spesialisti, kertoo Supersonin Head of Culture, Pirjo Airaksinen.

Supersonin toimistomalli perustuu siis kokonaan verkostojen käyttöön; asiakkuustiimit rakentuvat aina kuhunkin haasteeseen parhaiten sopivista spesialisteista. Verkostoon kuuluu mainonnan ammattilaisia, kuten copywritereita, ad’eitä, graafikoita, plannereita, strategeja, konseptisunnittelijoita sekä viestinnän ja digitaalisen tuotannon osaajia että myös tapahtumien suunnittelijoita. Henkilökunta puolestaan koostuu asiakkuusjohtajista, luovista johtajista ja asiakkuustuottajista.

Spesialistimallissa jokainen projekti opettaa organisaatiota

Laajan ja monipuolisen verkoston ansiosta Superson voi tarjota asiakkailleen kaikki markkinointiviestinnän palvelut samasta toimistosta. Tämä näkyy asiakkaille helppoutena, kustannustehokkuutena sekä joustavuutena.

Spesialistimallin ketteryyden ansiosta asiakkaiden tarpeisiin voidaan Supersonilla reagoida nopeasti. Malli takaa myös aina parhaat ja sopivimmat tekijät kuhunkin projektiin.

– Olemme huomanneet, että spesialistimalli on myös oppivan organisaation malli. Eri alojen asiantuntijat opettavat toisiaan ja jokaisen projektin myötä opitaan uutta.

Airaksisen mukaan toimintamalli mahdollistaa myös kasvun, sillä Superson ei ole sidottu vain tietynlaiseen tekemiseen tai tietynlaiseen kanavaan kapean tekemisen kautta.

 

Työyhteisöön kuulumisesta pidettävä huolta

Freelancereiden tai kevytyrittäjien palveluiden ostamista suunnittelevien tahojen kannattaa huolella miettiä, mitä kirjallisiin toimeksiantosopimuksiin laitetaan. Kun työnkuva ja vastuut on tarkasti määritelty ja laskutusperusteet sovittu, on toiminta kaikkien osapuolten kannalta selkeää.

Monien tutkimusten mukaan itsensä työllistävät kokevat oman työnsä usein yksinäiseksi, sillä työtä saatetaan tehdä muusta organisaatioista tai projektiryhmästä erillään. Tämän vuoksi organisaation kannattaakin kaikin keinoin panostaa sellaisten toimenpiteiden toteuttamiseen, joilla voidaan vahvistaa kevytyrittäjien ja freelancereiden kuulumista työyhteisöön, vinkkaa Airaksinen ja kertoo, että tähän Supersonilla kiinnitetään jatkuvasti erityistä huomiota.

Jos sinulle heräsi kysymyksiä tai haluat tietää enemmän UKKO.fi:stä toimeksiantajan näkökulmasta, voit olla yhteydessä yrityskumppanuuksien yhteyshenkilöömme Henri Korpelaan. Henri auttaa löytämään kullekin organisaatiolla parhaan ja sopivimman tavan hyödyntää freelancereita.Lisätietoa ja Henrin yhteystiedot löydät Toimeksiantajille-sivulta.