Arvioitu lukuaika: 3 minuuttia

Mikä on toiminimen tuloslaskelma – ja mitä siitä tulisi ymmärtää?

tuloslaskelma-mies-katsoo-papereita

On ensiarvoisen tärkeää, että jo yrittäjyyden ensiaskeleita ottava untuvikko perehtyy yrityksen talouden peruskäsitteisiin – ja ymmärtää niiden sisällön sekä merkityksen ja osaa tulkita lukuja edes jossain määrin.

Tuloslaskelma on yksi tärkeimmistä toiminimen tai muun yrityksen taloustilanteesta kertovista dokumenteista. Tässä artikkelissa pyrimme avaamaan tuloslaskelmaa helposti ymmärrettävällä selkokielellä.

Toiminimiyrittäjyys voi olla myös helppoa

Kirjanpito, laskutus ja kuittivarasto kiinteällä kuukausihinnalla. Perustamme toiminimen ilmaiseksi ja saat y-tunnuksen heti käyttöösi.
Lue lisää toiminimiyrittäjyydestä

Tuloslaskelma on tilinpäätöksen ydindokumentti

Tuloslaskelma on dokumentti, joka kuvaa yrityksen toiminnan kannattavuutta tietyltä ajanjaksolta. Ajanjakso voi olla kirjanpidon kuukausijakso, muu tarkemmin valittu ajanjakso tai tilikauden mittainen jakso. Tuloslaskelma listaa päättyneen jakson tulot ja menot, joista siis kertyvät yrityksen varsinaiset tuotot ja kulut. Tiettyä valmista kaavaa noudattaen laadittavassa tuloslaskelmassa kartoitetaan ajanjakson kokonaistuloksen muodostuminen. Tuloslaskelma ei ole kuitenkaan sama asia kuin pankkitilin saldo, sillä siinä ei näy esimerkiksi kerralla hankitut yrityksesi pitkäaikaiset hankinnat.

Kirjanpitoasetuksessa annettuja kaavoja tuloslaskelman laatimiseen on kaksi erilaista: toimintokohtainen ja kululajikohtainen. Ne poikkeavat hieman toisistaan, mutta molempia vaihtoehtoja käyttämällä päädytään samaan lopputulokseen. Kululajikohtaisessa tuloslaskelmassa kulut esitetään ryhmiteltyinä eri ostoihin, joita voivat olla tarvikkeiden tai palvelujen ostot, tai vaikkapa yrityksen henkilöstökulut. Kun nämä kululajit vähennetään liikevaihdosta, saadaan erotukseksi liikevoitto.

Toimintokohtaisessa versiossa taas selvitetään ensin bruttokate, joka tarkoittaa liikevaihdon sekä hankinnan ja valmistuksen kulujen erotusta. Tämän jälkeen bruttokatteesta vähennetään vielä muut kulut, kuten esimerkiksi markkinointi- ja hallintokulut. Tällöin saadaan erotuksena toimintokohtaisen tuloslaskelman liikevoiton määrä.

Tuloslaskelmassa eritellään ilman arvonlisäveroa, mistä eri osista yrityksen tulos koostuu, ja mihin kaikkeen yrityksen varoja on tietyn ajanjakson kuluessa käytetty.

Tuloslaskelman rakenne on aina vähennyslaskumuotoinen. Liikkeelle lähdetään myynnistä ja muista tuotoista, joista aletaan yksi toisensa jälkeen vähentämään erilaisia kulueriä, kunnes päästään loppuun ja tilikauden tulokseen. Tuloslaskelma toimii parina taseelle, joka täydentää tuloslaskelman todentamaa toiminnan kannattavuutta erittelemällä yrityksen varallisuuden ja velat tilikauden päättyessä.

Kirjanpitovelvollisten pienyritysten on mahdollista halutessaan laatia tavallista suppeampi lyhennetty tuloslaskelma. Tällöin tavoitteena on selvittää yrityksen bruttotulos, joka saadaan vähentämällä liikevaihdosta erilaisia tuotteiden ja palvelujen hankintaan liittyviä kuluja. Lyhennettyä tuloslaskelmaa käytettäessä jotkut yrityksen menestystä mittaavat luvut, kuten myynti ja myyntikate eivät tule lainkaan julkiseen tietoon.

Yrittäjän tuloslaskelma

Tuloslaskelman keskeisiä käsitteitä pienyrittäjälle

Suurten osakeyhtiöiden tuloslaskelmat voivat olla hyvinkin pitkiä ja monivaiheisia, mutta pienyrittäjälle tärkeimmät termit saadaan helposti haltuun. Yrityksen tilinpäätöstä laadittaessa ja tilikauden tulosta laskettaessa sanastossa vilahtelee muutamia tuttuja käsitteitä, joiden avulla yrityksen taloudellinen tila määritellään.

Liikevaihto ja liikevoitto: Tuloslaskelmaa tutkiessa ensimmäisenä vastaan tulee liikevaihto, joka siis tarkoittaa yrityksen myyntejä ja muita tuottoja tilikauden aikana. Tämä on myös termi, joka usein kiinnostaa ihmisiä eniten, vaikka se ei vielä varsinaisesti kerro yrityksen kannattavuudesta tai sen kulurakenteen terveydestä mitään. Niiden selvittämiseksi liikevaihdosta tulee vähentää kaikki juoksevat kulut, yrityksen omaisuuden poistot sekä eri tekijöiden arvonalentumiset. Näin saadaan lopputulokseksi yrityksen toiminnan kannattavuutta erittäin hyvin kuvaava luku eli liikevoitto. Se siis kertoo, kuinka paljon voittoa yritys on tehnyt päättyneen tilikauden aikana.

Myyntituotto: Myyntituotot ovat tuloja tavaroiden ja palvelujen myynnistä bruttomääräisenä.

Liiketoiminnan muut kulut ja tuotot: Näihin kuuluvat esimerkiksi vuokratuotot, vakuutuskorvaukset, markkinointikulut tai leasingmaksut. Luottotappiot sisältyvät myös tähän ryhmään. Luottotappio syntyy, mikäli ostaja ei pysty suoriutumaan kaupan tai luottosopimuksen mukaisista maksuvelvoitteistaan.

Liiketulos: Liiketulos kertoo, kuinka paljon liiketoiminnan tuotoista on jäänyt jäljelle ennen rahoituseriä sekä veroja.

Rahoistuotot- ja kulut: Nämä luvut kertovat voiton ja tappion ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja. Rahoitustuottoihin sisältyvät korko- ja rahoitustuotot sekä tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista. Rahoituskuluja puolestaan ovat korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut, kuten luotoista aiheutuneet kulut.

Tulovero: Tuloverot ovat verolaskelman avulla arvioidut verot tilikaudelle.

Tilikauden voitto: Tuloslaskelmassa viimeisenä esiin tulee tilikauden voitto, joka kertoo konkreettisesti yrityksesi kannattavuudesta. Kannattavuuden kehittymisen seuraamisessa on suositeltavaa huomioida myös aikaisempien vuosien tuloslaskelmat. Jos olet toiminimiyrittäjä, tällä rivillä on toiminnasta yrittäjälle jäävä palkka.

Poistoilla tarkoitetaan yrityksen käytössä olevan kiinteän omaisuuden kulumista. Kirjanpitoon merkittävät arvonalenemiset puolestaan voivat tarkoittaa esimerkiksi rikki mennyttä tai muuten myyntiin kelpaamattomaan kuntoon vioittunutta tavaraa.

Nämä muutamat termit ja yksityiskohdat omaksumalla pienyrittäjä voi ymmärtää yrityksensä tilannetta huomattavasti aiempaa paremmin. Peruskäsitteiden hallitseminen avartaa kokonaisnäkemystä ja auttaa hahmottamaan yritystoiminnan lainalaisuuksia ja oman yrityksen asemaa markkinoilla. Lisäksi se tukee tulevaisuuden suunnitelmien tekemistä ja auttaa arvioimaan yrityksen mahdollista laajentamispotentiaalia. Kaikki tieto on joka tapauksessa aina arvokasta, ja opitun myötä yrittäjän itsetunnon koheneminen vaikuttaa varmasti myönteisesti koko yrityskuvaan ja liiketoimintaan.

Haluatko tietää lisää aiheesta? Ota yhteyttä meihin, taloushallinnon tiimimme kertoo mielellään lisää sekä avaamme tarvittaessa käsitteitä vieläkin syvällisemmin. Olemme täällä yrittäjiä varten!

Kirjoittaja Suvi Kylmälä

Toiminimiyrittäjyys voi olla myös helppoa

Kirjanpito, laskutus ja kuittivarasto kiinteällä kuukausihinnalla. Perustamme toiminimen ilmaiseksi ja saat y-tunnuksen heti käyttöösi.
Lue lisää toiminimiyrittäjyydestä

Muita artikkeleita aiheesta Taloushallinto:

 • Taloushallinto Miksi UKKO Toiminimiyrittäjyyden myyntilasku?

  Kaipaatko helpompaa laskutusta? Oletko kyllästynyt sekaviin ja kalliisiin taloushallinnon ohjelmistoihin? Aiheuttaako valmiit laskupohjat päänvaivaa? Me UKKO Toiminimiyrittäjyydessä haluamme tehdä myynnistä simppeliä. Tämä tarkoittaa myös laskutusta. Palvelumme avulla teet ja lähetät myyntilaskuja helposti, minimoit byrokratian ja automatisoit kirjanpitosi. UKKO Toiminimiyrittäjyys -palvelussa: Lähetät rajattomasti laskuja sähköpostitse, verkkolaskuna pankkiin ja postitse Laskut ovat ammattimaisia, ja ne sisältävät virtuaaliviivakoodin, joka helpottaa laskun maksamista Rekisteröityminen…

  Lue lisää
 • Taloushallinto Millaiselle toiminimiyrittäjälle UKKO Yrittäjä sopii?

  Mietitkö toiminimiyrittäjyyttä ja millaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin UKKO Yrittäjä sopii? UKKO Yrittäjä soveltuu kaikkiin elämäntilanteisiin, olit sitten aikuinen, opiskelija tai eläkeläinen. Voit olla joko päätoiminen tai sivutoiminen yrittäjä. UKKO Yrittäjän kautta voit perustaa toiminimen täysin maksutta ja nauttia yrittäjyyden tuomista vapauksista. Näitä vapauksia ovat esimerkiksi verovähennykset ja arvonlisäveron alarajahuojennus. Yrittäjyys tuo myös vastuita sinulle. Joudut mahdollisesti hankkimaan YEL-vakuutuksen ja selvittämään…

  Lue lisää
 • Taloushallinto Yrittäjän verotus – Mitä yrittäjän verotukseen kuuluu?

  Tässä artikkelissa käymme läpi perusasiat siitä, mitä on yrittäjän verotus. Nämä ovat mielenkiintoisia tietoja erityisesti henkilölle, joka miettii perustaisiko aivan oikean yrityksen. Verotus on asia, jolta suomalainen tai Suomessa asuva ei voi välttyä. Sen lisäksi, että se on pakollista, se on usein myös monimutkaista. Henkilöverotus ja yrityksen verotus eroavat toisistaan merkittävästi ja monelle uudelle yrittäjälle yrityksen verotus ja siihen liittyvät…

  Lue lisää