Arvioitu lukuaika: 11 minuuttia

Liikevaihto – Mitä liikevaihto tarkoittaa ja mitä se kertoo yrityksestä?

liikevaihto-kansi

Liikevaihto on yksi yrityksen perustunnusluvuista. Aloittavan yrittäjän on hyvä olla perillä mitä liikevaihto tarkoittaa, sillä se on yksi yrittäjyyden peruskäsitteistä. Tässä artikkelissa kerromme, mikä on liikevaihto, ja mitä erityisesti pienyrittäjän on syytä tietää liikevaihdosta.

Miksi minun pitäisi lukea tämä artikkeli?

 • Opit, mitä liikevaihto kertoo yrityksestä
 • Ymmärrät, mitä eroa on yrityksen tuloksella ja liikevaihdolla
 • Osaat itse laskea liikevaihtosi!

 

Mikä on liikevaihto? – Perusteet haltuun!

Tämän artikkelin ensimmäisessä osassa käsittelemme sitä, mikä liikevaihto on ja mitä se kertoo yrityksestä. Artikkelin ensimmäinen osa kertoo liikevaihdosta yrittäjyyden ja kirjanpidon pariin ensimmäisiä kertoja saapuvalle: kerromme yksinkertaisesti perusasiat, jotka vasta-alkajan on hyvä tietää liikevaihdosta.

Jos olet jo kokeneempi yrittäjä tai jo perehtynyt kirjanpidon saloihin, eli tiedät mikä liikevaihto on ja miten se lasketaan, voit siirtyä artikkelin toiseen osaan, jossa sukellamme syvemmälle siihen, mitä liikevaihto merkitsee pienyrittäjälle ja mitkä ovat liikevaihdon lähikäsitteitä kirjanpidon ja yrittäjyyden maailmassa.

Mitä liikevaihto tarkoittaa?

Liikevaihto tarkoittaa sitä rahamäärää, jonka yritys ”vaihtaa” – eli kuinka paljon rahaa yrittäjä vaihtaa tuotteisiin tai palveluihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrittäjä myy joko fyysisiä tuotteita omaa osaamistaan palveluina ja veloittaa näistä asiakkailtaan rahasummia. Näistä summista muodostuu yrityksen liikevaihto.

Liikevaihdolla kuvataan usein yrityksen toiminnan kokoluokkaa. Se, onko yrityksen liikevaihto tuhansia, kymmeniä tuhansia vai jopa miljoonia, kuvaa yrityksen toiminnan laajuutta. Sivutoimisen yrittäjän vuosittainen liikevaihto voi pyöriä tuhansissa tai muutamassa kymppitonnissa, kun taas isojen suomalaisyritysten liikevaihdoissa puhutaan kymmenistä miljoonista euroista vuodessa.

Liikevaihto on yksi mittari, jolla yrityksen toimintaa voidaan kuvata. Yrityksen toimintaa ja kokoluokkaa kuvaavat muutkin luvut ja määreet. Yritysten kokoluokkaa mitatessa liikevaihto on hyvä vaihtoehto, sillä se kertoo yrityksen kokoluokasta myös esimerkiksi kansainvälisessä vertailussa. Liikevaihtoon ei nimittäin ole laskettu mukaan esimerkiksi arvonlisäveroa, joka on eri maissa eri suuruinen: näin myös eri maihin veronsa maksavien yritysten liikevaihdot ovat vertailukelpoisia keskenään.

Liikevaihto. Säästöpossu ja laskin.

Esimerkkejä suomalaisyritysten liikevaihdoista

Suomen suurimpia yrityksiä listaavat esimerkiksi Tilastokeskus, Talouselämä ja Asiakastieto. Yritysten kokoluokan mittaamisessa käytetään liikevaihtoa, mutta kokoluokasta voivat kertoa muutkin mittarit, kuten esimerkiksi henkilöstömäärä tai se, kuinka paljon yritys maksaa vuosittain veroja. Yhteiskuntamme kannalta tällaiset luvut voivat olla liikevaihtoa merkittävämpiä mittareita: ne kuvaavat yrityksen kokoluokan lisäksi myös sitä, kuinka paljon yritys työllistää suomalaisia tai kuinka paljon veroeuroja kilahtaa yrityksen toiminnan ansiosta valtion kassaan.

Suomen suurimpien yritysten liikevaihdot kohoavat jopa yli kymmeneen miljardiin euroon. Pieneksi yritykseksi puolestaan määritellään yritys, jonka liikevaihto on alle 10 miljoonaa euroa vuodessa. Mikroyrityksen liikevaihto on alle kaksi miljoonaa vuodessa.

Suomen suurin yritys vuonna 2020 oli liikevaihtonsa perusteella Nokia Solutions & Networks, jonka liikevaihto oli 12,5 miljardia euroa. Seuraavina listalla ovat Neste, SOK ja Kesko, joiden liikevaihdot ovat kuudesta kahdeksaan miljardia euroa.

Suomen suurimpien liikevaihtojen listalta löytyy myös Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiiri. Luit oikein: myös julkishallinnon organisaatioilla on liikevaihto. Kaupallisten ja voittoa tavoittelevien toimijoiden lisäksi liikevaihto voidaan laskea myös julkishallinnon toimijoille ja vaikkapa järjestestöille.

Näiden organisaatioiden kohdalla toiminnan tavoite ei ole tienata mahdollisimman paljon rahaa, vaan tuottaa esimerkiksi yleishyödyllistä palvelua, kuten julkista terveydenhuoltoa. Toimintaa mitataan kuitenkin samanlaisilla mittareilla kuin yritystoimintaa ja sen perusteella voidaan esimerkiksi arvioida, onko toiminta järkevää ja pitäisikö sitä kehittää vaikka tehokkaammaksi – tai pitäisikö sen rahoittamiseksi kerätä lisää verovaroja.

Liikevaihdon lisäksi toiminnan laajuutta voidaan tosiaan mitata myös henkilöstömäärällä. Suomen suurimpien työllistäjien lista on aika eri näköinen kuin lista suurimmista liikevaihdoista. Liikevaihtolistauksessa kärkeen pääsivät Nokia ja ruokakauppajätit. Työllistäjistä suurin on kuitenkin Posti ja kakkosena tulee Helsingin yliopisto. Liikevaihtolistan ykkösenä oleva Nokia on henkilömäärän mukaan muodostetussa listalla sijalla kahdeksan.

Tämän kappaleen lukujen lähde on Asiakastiedon top-lista Suomen suurimmista yrityksistä ja niiden liikevaihdoista.

Liikevaihto edistyneemmille oppijoille – syvennä tietojasi

Liikevaihtoa voidaan tarkastella eri yhteyksissä ja sitä voidaan hyödyntää erilaisia asioita verratessa ja laskiessa. Yksi tarkoitus on mainittu toiminnan kokoluokan määritys ja vertailu muihin saman alan yrityksiin. Liikevaihto myös näyttelee merkittävää osaa yrityksen kirjanpidossa ja sitä tarvitaan, kun lasketaan muita yrityksen tunnuslukuja, jotka puolestaan kertovat muita yksityiskohtia yrityksen taloudesta.

Toiminimen liikevaihto

Liikevaihto on kaikilla yrityksillä, kaikista pienimmästä sivubisneksestä isoihin kansainvälisiin jättiyrityksiin asti. Liikevaihdon kokoluokka voi siis vaihdella sivutoimisen pienyrittäjän joistain sadoista euroista suuryritysten miljardeihin.

Toiminimiyrittäjä eli yksityinen elinkeinonharjoittaja sijoittuu tällä vaihteluvälillä yleensä pienimpään päähän – hän tekee töitä yleensä yksin ja myy joko pienimuotoisesti tuotteita tai sitten ainoastaan omaa osaamistaan. Yksin töitä tehdessä ei liikevaihtokaan voi nousta kovin korkealle, sillä työpanoksensa antaa ainoastaan yrittäjä itse.

Liikevaihdon suuruus riippuu toiminimiyrittäjällä kuitenkin paljon monesta seikasta – esimerkiksi siitä, millä alalla hän toimii ja yrittääkö hän pää- vai sivutoimisesti. Päätoimisella yrittäjällä liikevaihto on toki sivutoimista suurempi. Korkeampi liikevaihto ei siis välttämättä kerro suoraan menestyksekkäästä liiketoiminnasta, eikä matalampi taas kannattamattomasta. Toiminimiyrittäjien liiketoiminnan laajuus vaihtelee niin paljon, että liikevaihtojakin on todella monenlaisia.

Liikevaihto. Ompelija työpöytänsä ääressä.

Mitä merkitystä liikevaihdolla sitten on toiminimiyrittäjälle? Kuten jo todettiin, liikevaihto toimii tunnuslukuna, joka kertoo toiminnan laajuudesta.

Liikevaihto tunnuslukuna

Kirjanpidossa liikevaihto määritellään myyntituottojen summaksi, josta on vähennetty arvonlisävero ja alennukset. Eli kuten äsken totesimme, lasketaan liikevaihtoon summat, jotka yrittäjä veloittaa asiakkailtaan. Näihin summiin kuitenkin kuuluu useimmiten arvonlisävero, jonka yrittäjä veloittaa asiakkailtaan ja sitten tilittää myöhemmin verohallinnolle – tämä veron osuus vähennetään vielä myyntisummasta, jotta saadaan tulokseksi liikevaihto.

Liikevaihtoa voidaan laskea erilaisilta ajanjaksoilta. Usein yritysten liikevaihtoja vertailtaessa puhutaan vuosittaisista liikevaihdoista, eikä tätä aina keskustelussa erikseen mainita – se on vakiintunut tavaksi.

Esimerkiksi uutisissa voidaan ilmoittaa vaikkapa taustatietona jonkin yrityksen liikevaihto – silloin yleensä puhutaan vuoden liikevaihdosta ja saatetaan ilmoittaa myös vuosiluku, jonka liikevaihdosta puhutaan.

Myös kuukausittaiselle liikevaihdolle voi olla tarvetta joissakin yhteyksissä – tai jonkin muun ajanjakson liikevaihdolle. Liikevaihto voidaan laskea juuri siltä ajanjaksolta, jolta sitä kulloinkin tarvitaan.

Lisäksi voidaan puhua myös kumulatiivisesta liikevaihdosta. Esimerkiksi UKKO Toiminimiyrittäjyyden hinnoittelu perustuu kumulatiiviseen liikevaihtoon. Siinä liikevaihtoa lasketaan yhteen yritystoiminnan aloittamisesta alkaen tai toisin sanoen lasketaan yhteen koko yritystoiminnan aikana kertynyt liikevaihto.

Liikevaihdon tarkoitus on kuvata yritystoiminnan laajuutta. Tämä yrityksen avainluku ei kuvaa siis vielä lainkaan sitä, miten yritys menestyy tai onko sen toiminta kannattavaa, vaan kuvaa pelkästään toiminnan suuruusluokkaa. Siksi yritysten kokoluokasta puhuttaessa viitataan usein liikevaihtoon. Se kuvaa käytännössä sitä, minkä verran rahaa kulkee yrityksen kautta.

Liikevaihto. Laskin.

Onko kevytyrittäjällä liikevaihto?

Kevytyrittäjälläkin voidaan ajatella olevan liikevaihto, vaikka liikevaihdosta useimmiten puhutaan y-tunnuksellisten yrittäjien ja yritysten kohdalla. Kevytyrittäjä voi laskea liikevaihtonsa samaan tapaan kuin muutkin yrittäjät: myyntituotot miinus arvonlisäverot ja alennukset.

Kevytyrittäjän kannattaa joissain tilanteissa laskea liikevaihtonsa. Jos kevytyrittäjä laskuttaa asiakkailtaan työkorvausta – ei siis palkkaa – on hänen liikevaihdon noustessa yli 15 000 euron maksettava arvonlisäveroa.

UKKO Kevytyrittäjille maksamme laskutetusta summasta kevytyrittäjän tilille palkan, joten UKKO Kevytyrittäjän ei tarvitse tästä huolehtia. Jos kevytyrittäjä taas käyttää laskutuspalvelua, joka palkan sijaan tilittää kevytyrittäjälle työkorvauksia, kannattaa omaa liikevaihtoa pitää silmällä. Seuraavassa neuvomme, miten yrittäjä ja kevytyrittäjä voi laskea oman liikevaihtonsa.

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään, Y-tunnuksella tai ilman. Rekisteröityminen 0 €, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestäAskarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö

Liikevaihdon laskeminen

Yrityksen liikevaihdon laskeminen onnistuu helposti. Yhteen lasketaan ensin kaikki yrityksen myyntituotot siltä ajanjaksolta, jolta liikevaihto halutaan laskea. Jos liikevaihto lasketaan vuodelta, lasketaan tässä kohtaa yhteen kaikkien vuoden aikana lähetettyjen laskujen summat.

Tässä kohtaa otetaan huomioon mahdolliset yrittäjän asiakkailleen myöntämät alennukset. Jos alennuksia on annettu, lasketaan liikevaihtoon alennettu hinta, ei normaalihintaa.

Sen jälkeen saadusta summasta vähennetään myynnin määrään perustuvat verot – eli käytännössä useimmiten arvonlisävero. Jos yrittäjä on maksanut joitain muita myynnin määrään perustuvia veroja, ne vähennetään myyntisummasta tässä kohtaa myös.

Näin ollaan saatu laskettua yrityksen liikevaihto! Tiivistetään vielä:

Liikevaihdon laskukaava:

Myyntien summa – myönnetyt alennukset – myynnin määrään perustuvat verot

= liikevaihto

Otetaan vielä esimerkki. Sanotaan, että laskemme vaikkapa somevaikuttajan liikevaihdon kuukauden ajalta. Esimerkkimme someyrittäjän työhön kuuluu omien kanavien ylläpitoa ja laskuttettavana hänellä on useimmiten kaupallisia yhteistöitä ja vierailuja tai esiintymisiä. Sometyön lisäksi hän toimii valokuvaajana.

Liikevaihto. Somevaikuttaja kuvaa videota.

Kyseisen kuukauden aikana someyrittäjä on lähettänyt laskun yhdestä pienimuotoisesta valokvauskeikasta sekä kahdesta kaupallisessa yhteistyössä omalle kanavalleen tuottamasta videojulkaisusta. Valokuvauksesta hän lähetti laskun, jonka loppusumma oli 620 euroa, videoista taas lähti asiakkaille taas 1175 euron laskut. Yhteensä hän laskutti siis kuukauden aikana 2970 euroa, eikä myöntänyt tässä kuussa asiakkailleen alennuksia.

Sometyön arvonlisäverokanta on 24% eli laskutussummasta veron osuus on 450 euroa. Vähennetään myyntisummasta 2970 euroa verojen summa 450 euroa ja saamme liikevaihdon: 2520 euroa.

Liikevaihto kertoo yritystoiminnan laajuudesta

Liikevaihtoa laskiessa on hyvä muistaa, että siinä kaikista myyntituotoista vähennetään tosiaan ainoastaan arvonlisäveron osuus – se, mitä yrittäjälle jää itselleen käteen tai onko hänen yrityksensä voitollinen vai tappiollinen, on vielä aivan eri asia.

Liikevaihto voi olla hyvin pieni tai valtavan suuri, tai useimmiten jotain siltä väliltä – ja se kertoo yhdellä silmäyksellä tarkastelijalle, kuinka paljon rahaa yrityksen kautta kulkee vaikkapa vuosittain. Liikevaihto kuvaa siis yritystoiminnan kokoluokkaa.

Esimerkkimme somevaikuttajan kuukauden liikevaihto oli noin 2500 euroa. Se kertoo vasta, paljonko hän on asiakkaitaan laskuttanut ja voimme todeta, että ihan mukava summa kilahti hänen tililleen.

Somevaikuttajayrittäjämme on kuitenkin tästä summasta maksettava vielä ainakin tuloveroa ennakkoveroina, YEL- ja mahdolliset muut vakuutukset sekä todennäköisesti palvelumaksuja kirjanpidosta ja laskutuksesta.

Näiden lisäksi hänen toimintaansa voi kuulua vielä erityisesti hänen työhönsä liittyviä kuluja, kuten videoeditointiohjelman lisenssi, netti- ja puhelinlaskut sekä vaikkapa kouluttautumista tai verkostoitumistapahtumia. Somen, kuvan ja videon parissa työskentelevälle tulee ajoittain eteen myös laitehankintoja, kuten kameran objektiiveja tai mikrofoneja ja valoja. Jossain vaiheessa puhelin ja tietokonekin on päivitettävä uudempiin.

Jos samalle kuulle osuu parikin hankintaa – vaikkapa uusi objektiivi, 1000 euroa, sekä uusi mikrofoni somevideoita varten, 150 euroa – hupenee liikevaihdosta jo iso summa ja huomaamme, ettei se vielä kertonutkaan lainkaan, paljonko yrittäjällä on kuun lopussa rahaa tilillään.

Liikevaihto. Valokuvaaja ja kamera.

Liikevaihtojen vertailu

Pohditaan vielä, mitä liikevaihto sitten voi yrityksestä kertoa. Jos liikevaihtoa tarkastellaan yhdessä jonkin muun tiedon kanssa, voi liikevaihto jo kertoakin jotain mielenkiintoista. Esimerkiksi eri yritysten liikevaihtoja voi vertailla keskenään. Vertailu on usein mielekkäintä silloin, kun yritykset toimivat samalla alalla tai niiden toiminta on muuten samankaltaista.

Vaikkapa elintarvikkeiden myynnin alalla Keskon liikevaihtoa voi kyllä verrata lähipuistossasi kesäkuukausina toimivan lippakioskin liikevaihtoon, mutta vertailu kertoo todennäköisesti vain, että Keskon liikevaihto on todella todella paljon suurempi kuin kioskin.

Ainoa päätelmä, jonka voimme tästä tehdä, on, että elintarvikkeiden myynnin toimialalla on olemassa sekä tosi isoja ketjuja että tosi pieniä yksittäisiä toimijoita.

Toisaalta, kun verrataan vaikkapa suomalaisten kesäkioskien liikevaihtoja keskenään, voidaan huomata vaikkapa paikkakuntakohtaisia eroja – nyt voisimme tehdä jo päätelmiä vaikkapa siitä, millä paikkakunnilla kesäkioskille on eniten kysyntää. Kun verrataan tiloiltaan ja henkilöstömääriltään suunnilleen samanlaisten kesäkioskien liikevaihtoja, voidaan myös tehdä jo jonkinlaisia päätelmiä siitä, mitkä kioskit ovat mahdollisesti pyörittäjilleen kannattavimpia, mutta todelliset kannattavuusluvut selviävät kuitenkin eri mittareilla, eivät liikevaihtojen perusteella.

Tai voimme verrata aiemman esimerkin lailla eri somevaikuttajien liikevaihtoja toisiinsa ja tehdä havaintoja vaikkapa siitä, miten erilaisia toiminnan kokoluokkia alalle mahtuu. Esimerkkiyrittäjämme liikevaihto oli kuukaudelta noin 2500 euroa, mutta jonkun toisen somevaikuttajan kuukausittainen liikevaihto saattaa pyöriä jopa kymmenissä tuhansissa.

Jos katsomme Suomen ulkopuolelle, voimme löytää somevaikuttajia, joiden liikevaihdot ovat vielä paljon suurempia. Näin liikevaihtojen listaus ja vertailu voivat kertoa meille jotain koko toimialasta Suomessa tai kansainvälisesti.

Liikevaihto. Kahvila.

Mitä eroa on liikevaihdolla ja liikevoitolla?

Liikevaihto ja liikevoitto kuulostavat aika samalta, vai mitä? Silti ne ovat kaksi ihan eri asiaa. Äsken jo puhuimme vähän siitä, mitä sellaisia kuluja liiketoimintaan voi kuulua, joista liikevaihto ei vielä kerro mitään. Liikevoitto puolestaan ottaa nämä kulut huomioon.

Liikevoitto lasketaan vähentämällä liikevaihdosta liiketoiminnan kulut ja poistot. Se kertoo käytännössä paljonko liiketoiminnasta jää rahaa jäljelle kulujen jälkeen.

Liikevoittoa laskiessa liiketoiminnan kuluja ovat esimerkiksi somevaikuttajan kohdalla työhön tarvittavien ohjelmistojen lisenssit, netti- ja puhelinlasku sekä erilaisia laitehankinnat. Kesäkioskin pyörittämisen kuluihin kuuluu taas lippakioskin vuokra, sähkö- ja vesilasku, sekä myyntiin tulevien tuotteiden ostot, ja vielä mahdollisesti henkilöstökulut, jos yrittäjä tarvitsee lisäkäsiä kioskin pyörittämiseen.

Yrityksen kuluihin voi lisäksi kuulua vielä lainojen korkoja ja muita rahoitukseen liittyviä kuluja. Näitä ei liikevoittoa laskiessa ole vielä otettu huomioon, vaikka nekin yrittäjän on maksettava.

Mitä eroa on yrityksen tuloksella ja liikevaihdolla?

Kun taas liikevoitosta vähennetään vielä rahoituskulut, saadaan lopulta yrityksen tulos. Tulos tarkoittaa siis käytännössä sitä summaa, joka jää jäljelle, kun kaikista yrityksen tuloista vähennetään kaikki yrityksen menot. Se on summa, joka jää yrityksen tilille kuukauden tai vuoden lopuksi.

Näin yrityksen tilikauden tulos lasketaan:

Liikevaihto – muuttuvat kustannukset – kiinteät kustannukset – poistot – arvonalennukset – korot – verot

= Tilikauden tulos

Siinä missä liikevaihto kertoo vasta, kuinka paljon rahaa kulkee yrityksen läpi (poislukien myynnin määrään perustuvat verot), kuvaa tulos sitä, mitä yritystoiminnasta oikeasti jää viivan alle. Liikevaihto eroaa tuloksesta siinä, että sen kuvatessa vain toiminnan laajuutta, kuvaa tulos yrityksen tuloja.

Liikevaihto. Yrittäjä neuvotteluhuoneessa.

Yrityksen tulos voi olla myös negatiivinen. Tällöin yritys on tehnyt tappiota. Tämä voi hyvin olla tilanne vaikkapa aloittelevalla yrittäjällä, eikä se välttämättä aiheuta vielä syytä huoleen: monesti sanotaan, ettei yritys yleensä ole kannattava ensimmäisten parin toimintavuoden aikana. Yritystoimintaan liittyy aluksi paljon isoja hankintoja, joihin voidaan ottaa myös lainaa eli kuluja on usein alkuun enemmän kuin tuloja.

Tilanne tasaantuu yleensä kuitenkin muutaman ensimmäisen vuoden aikana ja yritys rupeaa myös tuottamaan yrittäjälle rahaa – ja alkuinvestoinnit rupeavat maksamaan itseään takaisin.

Yrityksen tuloslaskelma ja liikevaihto

Tuloslaskemasta näkyvät liikevaihto ja muut tässä artikkelissa sivutut liiketoimintaa kuvaavat luvut. Yksinkertaisuudessaan tuloslaskemassa on listattuna yrityksen tulot ja menot ja aivan alimmaisena näkyy, jääkö yrittäjälle voittoa vai tappiota laskelmassa käsitellyltä ajanjaksolta.

Tuloslaskelma näyttää miinuslaskulta. Aivan ylimpänä näkyy liikevaihto, josta sitten aletaan vähentää liiketoiminnan kuluja. Kun yritystoiminnan kiinteät ja muuttuvat kulut on vähennetty, on saatu laskettua liikevoitto (tai tappio). Kun tästä vielä vähennetään rahoituskulut, jäljelle jää yrityksen tulos eli paljonko rahaa jäi lopulta käteen.

Esimerkiksi UKKO Toiminimiyrittäjyys tarjoaa yrittäjälle jatkuvasti päivittyvän tuloslaskeman. Kirjautuessaan UKKO-järjestelmään, asiakkaamme näkyy yhteenvedon siitä, paljonko hän on laskuttanut ja paljonko hän on lisännyt menoja kirjanpitoonsa. Jos haluaa nähdä tuloksen tarkasti, kannattaa menot lisätä kirjanpitoon aina, kun niitä tulee – ei vasta joskus hamassa tulevaisuudessa. Näin yrittäjä pysyy myös perillä siitä, paljonko hänellä on rahaa käytettävissään.

Lue tästä tarkemmin aiheesta toiminimen tuloslaskelma.

Liikevaihto. Yrittäjä nousee rappuja.

Liikevaihto on yksi yrittäjyyden peruskäsitteistä. Pienyrittäjän ei tarvitse olla kovin syvällisesti perillä kaikista yrittäjyyden ja kirjanpidon yksityiskohdista, mutta muutama peruskäsite ja -asia on hyvä ottaa haltuun.

Liikevaihdon lisäksi voit ottaa artikkeleidemme avulla selvää, mitä tarkoittaa arvonlisävero, ennakkoperintärekisteri ja yrittäjän eläkevakuutus eli YEL.

Tuntuuko tämä kaikki monimutkaiselta? Kaikista helpoin tapa pienyrittäjälle pysyä kärryillä omasta taloudestaan on ulkoistaa kirjanpito. Sähköinen käyttöliittymä, jonka kautta laskutus ja menojen lisäys kirjanpitoon onnistuvat muutamalla klikkauksella, on pienyrittäjälle kaikista näppärin ratkaisu.

UKKO Toiminimiyrittäjyys on tähän yksi vaihtoehto. Sähköinen kuittivarasto pitää lippulappuset tallessa, asiakas- ja tuoterekisteri nopeuttavat laskutusta ja kun lisäät menot reaaliajassa kirjanpitoosi päivittyy tuloslaskema näkyvillesi automaattisesti.

Lue tästä tarkemmin UKKO Toiminimiyrittäjyyden ominaisuuksista ja kokeile vaikka saman tien. Voit kokeilla ensimmäiset 30 päivää ilmaiseksi.

Lue myös:

Kirjanpito-ohjelma, henkilökohtainen kirjanpitäjä vai kirjanpitopalvelu?

Hämmentävätkö matkakustannusten korvaukset?

Kilometrikorvaus 2021– yrittäjän muistilista

Kevytyrittäjyys vai oma yritys?

Kevytyrittäjyys sopii sinulle kun:

 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Haluat testata liikeideaasi
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille
 • Haluat säästyä tilitoimiston kuukausimaksuilta
 • Haluat valita perustatko Y-tunnuksen vai et

Yrittäjyys on sinua varten kun:

 • Aiot toimia yrittäjänä päätoimisesti tai säännöllisesti
 • Sinulla on valmis yritysidea
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat perustaa toiminimen tai osakeyhtiön tai siirtää kirjanpitosi meille
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen tai sinulla on jo sellainen
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>
Ronja Norja

Ronja on sisällöntuottaja ja toiminimiyrittäjä, joka innostuu someilmiöistä ja muuttuvan työelämän uusista tuulista. Ronja haluaa kirjoituksillaan auttaa taitavia tekijöitä yrittäjyyden alkuun.

Muita artikkeleita aiheesta Taloushallinto:

 • Taloushallinto Tuloslaskelma: mikä on tuloslaskelma ja mitä siitä pitäisi tietää?

  On ensiarvoisen tärkeää, että jo yrittäjyyden ensiaskeleita ottava untuvikko perehtyy yrityksen talouden peruskäsitteisiin – ja ymmärtää niiden sisällön sekä merkityksen ja osaa tulkita lukuja edes jossain määrin. Tuloslaskelma on yksi tärkeimmistä toiminimen tai muun yrityksen taloustilanteesta kertovista dokumenteista. Tässä artikkelissa pyrimme avaamaan tuloslaskelmaa helposti ymmärrettävällä selkokielellä. Tuloslaskelma on tilinpäätöksen ydindokumentti Tuloslaskelma on dokumentti, joka kuvaa yrityksen toiminnan kannattavuutta tietyltä ajanjaksolta.…

  Lue lisää
 • Taloushallinto Yrittäjän päivärahat 2023 – Pikaopas yrittäjälle

  Tämän tietopaketin tarkoituksena on kertoa selkeästi, mitä päivärahat tarkoittavat ja mitä edellytyksiä päivärahojen saamiseen on. Lisäksi kerromme kotimaan ja ulkomaan päivärahojen enimmäismäärät vuonna 2023. Mikä kotimaan päiväraha on ja mitä sillä tarkoitetaan? Verohallinto on määritellyt päivärahan seuraavasti: ”Korvaus kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.” Toiminimiyrittäjällä ei ole mahdollisuutta…

  Lue lisää
 • Taloushallinto Kevytyrittäjän verotus

  Kevytyrittäjä on jo monen tuntema termi, mutta kaikki eivät kuitenkaan tunne kevytyrittäjän oikeuksia ja velvollisuuksia sekä asemaa eri viranomaisten silmissä. Kevytyrittäjä ei ole laissa määritelty termi, vaan se on markkinointikäyttöön tehty. Verotuksellisesti kevytyrittäjä on yksityishenkilö, joka saa palkkaa ja maksaa palkasta ennakonpidätyksen. Laskutuspalvelu huolehtii kevytyrittäjän puolesta kaikista viranomaismaksuista ja -ilmoituksista, kuten vaikkapa verotuksesta. Kevytyrittäjä voi ilmoittaa laskutuspalvelulle työhönsä liittyviä matkakuluja…

  Lue lisää