Uusi yritys ja PRH

28.5.2012
PRH on Patentti- ja rekisterihallitus, joka tarjoaa paljon tietoa yrityksen perustamisesta ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Sen tarkoituksena on edistää teknistä, taloudellista ja yhteisöllistä kehitystä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Vaikka monet palvelut soveltuvat myös jo toiminnassa olevalle yritykselle, on silti PRH:n tietotarjonta suurta varsinkin uudelle yritykselle.

UKKO.fi on palkkapalvelu, jota käytäessä sinun ei tarvitse tehdä ilmoitusta PRH:hon.

Testaa UKKO.fi:tä ilmaiseksi!

PRH:n tarjoamia palveluita

PRH:n kautta pääsee tutustumaan esimerkiksi kaupparekisteriin, yhdistysrekisteriin, säätiörekisteriin, yrityskiinnityksiin, tavaramerkkeihin, mallioikeuksiin, patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin, jotka yhdessä muodostavat PRH:n ydintoiminnot.

PRH:n palveluiden käyttäminen on mahdollista niin verkossa kuin kasvotustenkin. Palvelupiste toimii Helsingissä, osoitteessa Arkadiankatu 6A, mutta helppoa asiointi on verkonkin kautta. Kaikki PRH:n palvelut nimittäin toimivat myös verkossa ja löytyvät Internet -osoitteesta www.prh.fi.

Uuden yrityksen ensimmäinen kontakti Patentti- ja rekisterihallitukseen

Yleensä uusi yrittäjä saa ensimmäisen kontaktin PRH:n kanssa siinä vaiheessa, kun yritys on rekisteröitävä, mikä onkin pakollinen toimenpide kaikille yrityksille. PRH:n sivuilta löytyy ohjeet ja tarvittavat lomakkeet kaupparekisteriin ilmoittautumiselle yritysmuodon mukaan. Kaupparekisteri on virallinen ja julkinen rekisteri kaikista Suomessa toimivista yrityksistä. Myös ohjeita yrityksen nimen valitsemiseksi on tarjolla runsaasti.

Nimi onkin se tärkeä seikka, jota kaupparekisterin väki joutuu hieman tutkimaan ennen kuin yritys voi käyttää haluamaansa nimeä. Vasta kun nimi on hyväksytty kaupparekisteriin, voi yrittäjä käyttää sitä mainonnassaan ja saada siihen yksinoikeuden.

Uusi yrittäjä voi olla yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukseen kuitenkin myös jo ennen yrityksen rekisteröimistäkin. PRH:n verkkosivuilta löytyy nimittäin ohjeita ja tukimuotoja niille yrittäjille, jotka kaipaavat enemmän tukea yritystoimintansa käynnistämiseen. Tällöin tukea voi saada esimerkiksi liikeidean testaukseen tai rahoituksen järjestämistä koskeviin kysymyksiin.

Omien sivujen vinkkien lisäksi uusia yrittäjiä suositellaan vierailemaan Yritys-Suomen kotisivuilla osoitteessa www.yrityssuomi.fi, koska aivan kaikkiin kysymyksiin ei kaupparekisteri tai edes koko PRH tarjoa vastausta.

Nimen ja tuotteen suojaaminen

Patentti- ja rekisterihallitus on tärkeä lenkki siinä ketjussa, jossa yrityksen nimi, tuote tai tavaramerkki suojataan. Nimihän saa jo sinällään suojan kaupparekisteriin hyväksymisen jälkeen, koska rekisteröityyn nimeen on kyseisellä yrityksellä yksityisoikeus, koska kahta samannimistä yritystä ei Suomessa voi toimia.

PRH:n kautta voi kuitenkin hakea suojausta myös esimerkiksi yrityksen tavaramerkille tai tietylle tuotteelle. PRH:n verkkosivut tarjoavat tietoa patentin hakemisesta, hyödyllisyysmalleista, tavaramerkeistä, toiminimistä ja mallisuojista.

Jos yrityksen toimintaan liittyy esimerkiksi kiinteästi jokin tavaramerkki, voidaan sille hakea suojaa PRH:n kautta. Käytännössä tämä tapahtuu täyttämällä hakemus verkkosivuilla. Myönnetty tavaramerkki takaa yritykselle sen, että se voi käyttää kyseistä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa Suomessa. Tällöin mikään muu yritys ei voi käyttää samaa tavaramerkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sekoitettavissa jo rekisteröityyn tavaramerkkiin.

Mallirekisteröimistä puolestaan käytetään silloin, jos yrityksen tuotteen muoto halutaan suojata niin, ettei kukaan muu voi vastaavanmuotoista tuotetta tuoda markkinoille.

Neuvontapalvelut

PRH:n kautta on saatavilla monenlaista neuvontaa, kuten jo todettiinkin. Eniten käytettyjä neuvontapalveluita on kuitenkin kaupparekisterineuvonta, joka tarkoittaa sitä, että yrittäjää neuvotaan yrityksen rekisteröinnin merkitykseen ja oikeudellisiin vaikutuksiin liittyvissä asioissa. Ohjeita ja apua saa myös ihan konkreettisesti kaupparekisteri-ilmoituksen tekemiseen ja hakemuksiin liittyvissäkin asioissa.

PRH:n asiakaspalvelu

Jos haluaa käydä paikanpäällä PRH:n toimistossa Helsingissä, on toimisto avoinna kello 8 ja 16.15 välisenä aikana.

Asiakaspalvelu vastaa yrittäjien kysymyksiin myös puhelimitse numerossa (09) 6939 5900 ja sähköpostitse osoitteessa

Kannattaa muistaa kuitenkin, että uuttakaan yrittäjää ei voida neuvoa rajattomasti. Hallintolaki nimittäin määrittelee neuvonnan rajat, jolloin kaikkia neuvoa kysyviä kohdellaan samalla tavalla ja kaikki saavat saman verran neuvoja. Kyse on yhdenvertaisuusperiaatteesta.