Yrittäjän pakolliset vakuutukset – Yrittäjänä sinulta tulee löytyä nämä!

Vakuutuksista kannattaa ottaa heti selvää

Aloittavalla yrittäjällä on monta rautaa tulessa ja monta asiaa hoidettavana. Yksi asia, johon ehdottomasti kannattaa käyttää aikaa, on yrittäjän vakuutukset ja niiden selvittely. Vakuutukset on hyvä olla kunnossa yritystoiminnan ensimmäisestä päivästä lähtien. Vakuutus saattaa myös joillakin aloilla olla vaatimus yritystoiminnan aloittamiseksi.

Kokosimme tälle sivulle runsaasti tietoa yrittäjän pakollisista ja vapaaehtoisista vakuutuksista. Toivottavasti sivusta on sinulle hyötyä!

YEL on yrittäjälle pakollinen vakuutus

Yrittäjän pakollisten vakuutusten määrä ja laatu riippuvat yrittäjän toimialasta. Ainut kaikille yrittäjille pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL. YEL vakuuttaa yrittäjän työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeen varalta. Lisäksi yrittäjän sairauspäiväraha määräytyy yrittäjän YEL-vakuutuksen mukaan.

Yrittäjä määrittää itse, mille tasolle oman työtulonsa arvioi. Työtulon pitäisi vastata yrittäjän työpanoksen arvoa ja sen perusteella yrittäjä maksaa eläkemaksuja ja sen perusteella siis määräytyy yrittäjän eläke sekä muut yrittäjän sosiaalietuudet kuten sairas- ja vanhempainpäivärahat.

Vaikka YEL-vakuutus on lakisääteinen, on sen ottamisessa muutama poikkeus. YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa, jos yrittäjä on alle 18-vuotias tai työeläkelakien mukaisesti jo vanhuuseläkkeellä. Toinen poikkeus liittyy yrittäjän työtuloon: jos yrittäjän toiminta on pienimuotoista, esimerkiksi keikkaluontoista tai muuten sivutoimista, ei YEL-vakuutusta välttämättä tarvitse ottaa. Jos yrittäjän työtulo ei ylitä laissa säädetty minimiä, joka tänä vuonna 2019 on 7 799,33 euroa, ei YEL-vakuutusta ole pakko ottaa.

Muut pakolliset vakuutukset riippuvat toimialasta

Kuten sanottua, pakollisen YEL-vakuutuksen lisäksi monella alalla on alakohtaisia pakollisia vakuutuksia. Yksi yleisimmistä lienee potilasvakuutus, joka tarvitsee ottaa, jos yrittäjä harjoittaa terveyden- tai sairaanhoitoa. Potilasvakuutus korvaa hoitotoimenpiteen yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja.

Jos yrittäjällä on käytössä moottoriajoneuvoja tai esimerkiksi perävaunuja, pitää hänen ottaa liikennevakuutus. Monet yritykset, joiden toiminta edellyttää ympäristö- ja kemikaalilupaa, tarvitsevat myös ympäristövahinkovakuutuksen.

yrittäjän pakolliset vakuutukset

Työntekijöiden vakuuttaminen

Jos yrittäjällä on työntekijöitä eli hän toimii työnantajana, pitää hänen huolehtia myös työntekijöiden työeläkevakuutuksesta sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Jälkimmäisen kanssa peritään yhdessä myös työntekijöiden ryhmähenkivakuutusmaksuja. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksuprosentin ratkaisevat palkat ja työn riskit.

Jos yrittäjä työllistää jatkuvasti vähintään yhden työntekijän ja maksaa palkkoja vähintään 8 502 euroa puolen vuoden aikana (vuonna 2019), pitää työntekijälle ottaa TyEL-vakuutus. Jos yrittäjä on tilapäinen työnantaja, riittää, että maksaa työeläkemaksun.

yrittäjän pakolliset vakuutukset

Mitä muuta yrittäjä voi vakuuttaa?

Yrittäjä vastaa usein aivan konkreettisestikin yrityksen liiketoiminnan pyörittämisestä, joten yrittäjän terveyteen ja yrityksen talouteen kohdistuvat riskit ovat suuremmat kuin palkansaajalla. Jos vakava tai pitkäkestoinen sairaus iskee ja estää yrittäjän työnteon, voi koko yritystoiminta olla vaakalaudalla.

Pakollisten vakuutusten lisäksi yrittäjä voikin täydentää omaa turvaansa lukuisilla erilaisilla vakuutuksilla. Yrittäjälle vapaaehtoisia, mutta hyödyllisiä, vakuutuksia ovat muun muassa tapaturmavakuutus, sairauskuluvakuutus, matkavakuutus ja henkivakuutus. Yrityksen toimintaan ja omaisuuteen liittyviä vakuutuksia puolestaan ovat vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus, omaisuusvakuutus ja keskeytysvakuutus.

Osa näistä vapaaehtoisista vakuutuksista on sidottu yrittäjän YEL-vakuutuksen työtuloon ja vakutuuksen voimassaoloon.

Miten valita tarpeelliset vakuutukset?

Tähän kysymykseen ei oikeastaan ole oikeaa vastausta, vaan vastaus on tilannesidonnainen. Tärkeintä sopivia ja tarpeellisia vakuutuksia mietittäessä lienee oman liiketoiminta-alan riskeihin ja yritystoiminnan laajuuteen.

yrittäjän pakolliset vakuutukset

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Nimensä mukaisesti tapaturmavakuutus vakuuttaa yrittäjän tapaturman varalta. Vakuutus korvaa myös esimerkiksi tapaturman hoitokuluja, kuntouskuluja ja pysyvää haittta sekä työkyvyttömyydestä johtuvia ansiomenetyksiä.

Yrittäjän tapaturmavakuutus kattaa usein myös vapaa-ajan. Vakuutuksen hinta riippuu työn vaarallisuudesta ja yrittäjän vuosiansioista.

Joillekin yrittäjille riittää sairauskulu- ja työkyvyttömyysvakuutukset, jotka turvaavat tapaturmien lisäksi myös sairauksien varalta. Kaikilla yrittäjillä ei siis erillistä tapaturmavakuutusta ole.

Yrityksen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus antaa turvaa, jos yrityksen tai yrittäjän toiminta tai viallinen tuote on aiheuttanut vahinkoja esineille tai ihmisille.

Vastuuvakuutuksia on erilaisia; tavallisimmat ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutuskaan ei kata kaikkea, joten vakuutuksen kattavuus sekä rajoitukset kannattaa tarkistaa huolellisesti etukäteen. Vastuuvakuutuksen hintaan vaikuttaa yrityksen toimiala ja laajuus.

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Vaikka yrittäjä toimisi omasta mielestään täysin lakien ja pykälien mukaan, saattaa hän ajautua sopimusriitaan asiakkaan tai vaikkapa alihankkijan kanssa. Oikeusturvavakutuus on olemassa juuri tällaisia tilanteita varten. Oikeusturvavakuutuksen tarkoitus on korvata oikeudenkäynnisä ja sen välttämisestä koituvia kuluja.

Yrityksen omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutus on tarpeellinen monelle yrittäjälle, jolla on konkreettista omaisuutta yrityksen nimissä. Esimerkiksi työkoneet, varastot ja kiinteistöt on hyvä vakuuttaa ilkivallan ja luonnonilmiöiden varalta. Omaisuusvakuutuksen puitteissa korvattavat vahingot vaihtelevat vakutuuksesta riippuen, mutta se saattaa korvata yrittäjälle esimerkiksi ilkivallan, tulipalon, murron tai myrskyn aiheuttamia vahinkoja.

Yrityksen keskeytysvakuutus

Jos yrittäjän liiketoiminta pysähtyy vaikkapa rikkoutuneen työkoneen vuoksi, tuo yrityksen keskeytysvakuutus turvaa. Riippuvuuskeskeytysvakutuus voi olla hyödyllinen myös, jos alihankkijalle tai tavarantoimittajalle sattuu omaisuusvahinko, joka haittaa yrittäjän omaa liiketoimintaa.

Vakuutus saattaa korvata myös näistä syistä aiheutuneita ansionmenetyksiä.

Liity nyt – Se on ilmaista, nyt ja aina. Saat tunnukset välittömästi.

Kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia vakuutuksista

Kevytyrittäjyys on uusi työn tekemisen tapa, joka tekee keikkatöiden tekemisestä ja ostamisesta helppoa. Kevytyrittäjänä sinun ei itse tarvitse huolehtia vakuutuksista tai muista paperitöistä, sillä laskutuspalvelu hoitaa kaiken tämän puolestasi.

Kevytyrittäjä toimii itsenäisesti eli hinnoittelee itse työnsä, valitsee asiakkaansa ja sopii toimeksiannoista. Laskutuspalvelu ei ole sopimusosapuolena toimeksiannoissa.

Laskutuspalvelu hoitaa korvausta vastaan kevytyrittäjän laskutuksen, palkanmaksun ja mahdollisen perinnän.

Suomen suosituimman laskutuspalvelun UKKO.fi:n käyttäjät on myös vakuutettu toimeksiantojen ajaksi, joten kevytyrittäjän ei tarvitse itse huolehtia vakuutusten selvittämisestä, kilpailuttamisesta ja neuvotteluista. Kevytyrittäjillä on tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus aina miljoonaan euroon saakka – alasta riippumatta.

Toimialakohtaiset vakuutukset, kuten potilasvakuutus, täytyy kevytyrittäjän itse huolehtia, mutta senkin hankkimiseen laskutuspalvelun käyttäjä saa apua.

Kuulostaako kevytyrittäjyys helpolta ja sinulle sopivalta vaihtoehdolta? Rekisteröidy palveluumme ilmaiseksi ilman sitoumuksia ja kiinteitä kuluja.

Rekisteröidy jo tänään!

 

 

yrittäjän pakolliset vakuutukset