Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

Yrittäjän vakuutukset – Mitä ovat yrittäjän pakolliset vakuutukset?

vakuutettu-toinen-yrittaja

Mitä ovat yrittäjän pakolliset vakuutukset ja mitkä muut vakuutukset ovat tarpeellisia? Kokosimme tälle sivulle runsaasti tietoa yrittäjän pakollisista ja vapaaehtoisista vakuutuksista. Lue ja varaudu riskeihin!

Yrityksen vakuutukset kannattaa laittaa heti kuntoon

Aloittavalla yrittäjällä on monta rautaa tulessa ja monta asiaa hoidettavana. Yksi asia, johon ehdottomasti kannattaa käyttää aikaa, on yrittäjän vakuutukset ja niiden selvittely. Vakuutukset on hyvä olla kunnossa yritystoiminnan ensimmäisestä päivästä lähtien. Vakuutus saattaa myös joillakin aloilla olla vaatimus yritystoiminnan aloittamiseksi.

YEL on yrittäjälle pakollinen vakuutus

Yrittäjän pakollisten vakuutusten määrä ja laatu riippuvat yrittäjän toimialasta. Ainut kaikille yrittäjille pakollinen vakuutus on yrittäjän eläkevakuutus eli YEL. YEL vakuuttaa yrittäjän työkyvyttömyys-, vanhuus- ja perhe-eläkkeen varalta. Lisäksi yrittäjän sairauspäiväraha määräytyy yrittäjän YEL-vakuutuksen mukaan.

Yrittäjä määrittää itse, mille tasolle oman työtulonsa arvioi. Työtulon pitäisi vastata yrittäjän työpanoksen arvoa ja sen perusteella yrittäjä maksaa eläkemaksuja ja sen perusteella siis määräytyy yrittäjän eläke sekä muut yrittäjän sosiaalietuudet kuten sairas- ja vanhempainpäivärahat.

Vaikka YEL-vakuutus on lakisääteinen, on sen ottamisessa muutama poikkeus. YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa, jos yrittäjä on alle 18-vuotias tai työeläkelakien mukaisesti jo vanhuuseläkkeellä. Toinen poikkeus liittyy yrittäjän työtuloon: jos yrittäjän toiminta on pienimuotoista, esimerkiksi keikkaluontoista tai muuten sivutoimista, ei YEL-vakuutusta välttämättä tarvitse ottaa. Jos yrittäjän työtulo ei ylitä laissa säädetty minimiä, joka tänä vuonna 2021 on 8 063,57 euroa, ei YEL-vakuutusta ole pakko ottaa.

Muut yrittäjän pakolliset vakuutukset riippuvat toimialasta

Kuten sanottua, pakollisen YEL-vakuutuksen lisäksi monella alalla on alakohtaisia pakollisia vakuutuksia. Yksi yleisimmistä lienee potilasvakuutus, joka tarvitsee ottaa, jos yrittäjä harjoittaa terveyden- tai sairaanhoitoa. Potilasvakuutus korvaa hoitotoimenpiteen yhteydessä potilaalle aiheutuneita vahinkoja.

Jos yrittäjällä on käytössä moottoriajoneuvoja tai esimerkiksi perävaunuja, pitää hänen ottaa liikennevakuutus. Monet yritykset, joiden toiminta edellyttää ympäristö- ja kemikaalilupaa, tarvitsevat myös ympäristövahinkovakuutuksen.

Työntekijöiden vakuuttaminen

Jos yrittäjällä on työntekijöitä eli hän toimii työnantajana, pitää hänen huolehtia myös työntekijöiden työeläkevakuutuksesta sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta. Jälkimmäisen kanssa peritään yhdessä myös työntekijöiden ryhmähenkivakuutusmaksuja. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksuprosentin ratkaisevat palkat ja työn riskit.

Jos yrittäjä työllistää jatkuvasti vähintään yhden työntekijän ja maksaa palkkoja vähintään 8 502 euroa puolen vuoden aikana (vuonna 2019), pitää työntekijälle ottaa TyEL-vakuutus. Jos yrittäjä on tilapäinen työnantaja, riittää, että maksaa työeläkemaksun.

Kannattaako kilpailutus?

Vakuutusyhtiöt tarjoavat yrittäjille erilaisia vakuutuspaketteja. Kannattaa vertailla, mikä paketti vastaa parhaiten sinun tarpeisiisi. Hinta ei ole kaikki kaikessa.

Vakuutusmaksut voi vähentää verotuksessa

Yrityksen toimintaan selkeästi liittyvät kulut voi lisätä yrityksen menoiksi eli vähentää vero- tuksessa. YEL on kokonaan vähennettävä kulu.

Maatalousyrittäjien eläkevakuutus MyEL

MyEL on lakisääteinen viljelijöiden, kalastajien, poronhoitajien ja metsänomistajien sekä heidän perheidensä työeläkevakuutus. MyELin alle kuuluvat myös apurahansaajat.

MyELissä eläke karttuu samalla tavalla kuin muissakin työeläkejärjestelmissä.

MYEL-vakuutus on pakollinen vain, jos henkilö ei kuulu muun työeläkevakuutuksen piiriin.

Mitä muuta yrittäjä voi vakuuttaa?

Yrittäjä vastaa usein aivan konkreettisestikin yrityksen liiketoiminnan pyörittämisestä, joten yrittäjän terveyteen ja yrityksen talouteen kohdistuvat riskit ovat suuremmat kuin palkansaajalla. Jos vakava tai pitkäkestoinen sairaus iskee ja estää yrittäjän työnteon, voi koko yritystoiminta olla vaakalaudalla.

Pakollisten vakuutusten lisäksi yrittäjä voikin täydentää omaa turvaansa lukuisilla erilaisilla vakuutuksilla. Yrittäjälle vapaaehtoisia, mutta hyödyllisiä, vakuutuksia ovat muun muassa tapaturmavakuutus, sairauskuluvakuutus, matkavakuutus ja henkivakuutus. Yrityksen toimintaan ja omaisuuteen liittyviä vakuutuksia puolestaan ovat vastuuvakuutus, oikeusturvavakuutus, omaisuusvakuutus ja keskeytysvakuutus.

Osa näistä vapaaehtoisista vakuutuksista on sidottu yrittäjän YEL-vakuutuksen työtuloon ja vakutuuksen voimassaoloon.

Miten valita tarpeelliset vakuutukset?

Tähän kysymykseen ei oikeastaan ole oikeaa vastausta, vaan vastaus on tilannesidonnainen. Tärkeintä sopivia ja tarpeellisia vakuutuksia mietittäessä lienee oman liiketoiminta-alan riskeihin ja yritystoiminnan laajuuteen.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Nimensä mukaisesti tapaturmavakuutus vakuuttaa yrittäjän tapaturman varalta. Vakuutus korvaa myös esimerkiksi tapaturman hoitokuluja, kuntouskuluja ja pysyvää haittta sekä työkyvyttömyydestä johtuvia ansiomenetyksiä.

Yrittäjän tapaturmavakuutus kattaa usein myös vapaa-ajan. Vakuutuksen hinta riippuu työn vaarallisuudesta ja yrittäjän vuosiansioista.

Joillekin yrittäjille riittää sairauskulu- ja työkyvyttömyysvakuutukset, jotka turvaavat tapaturmien lisäksi myös sairauksien varalta. Kaikilla yrittäjillä ei siis erillistä tapaturmavakuutusta ole.

Yrityksen vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus antaa turvaa, jos yrityksen tai yrittäjän toiminta tai viallinen tuote on aiheuttanut vahinkoja esineille tai ihmisille.

Vastuuvakuutuksia on erilaisia; tavallisimmat ovat toiminnan vastuuvakuutus ja tuotevastuuvakuutus. Vastuuvakuutuskaan ei kata kaikkea, joten vakuutuksen kattavuus sekä rajoitukset kannattaa tarkistaa huolellisesti etukäteen. Vastuuvakuutuksen hintaan vaikuttaa yrityksen toimiala ja laajuus.

Yrityksen oikeusturvavakuutus

Vaikka yrittäjä toimisi omasta mielestään täysin lakien ja pykälien mukaan, saattaa hän ajautua sopimusriitaan asiakkaan tai vaikkapa alihankkijan kanssa. Oikeusturvavakutuus on olemassa juuri tällaisia tilanteita varten. Oikeusturvavakuutuksen tarkoitus on korvata oikeudenkäynnisä ja sen välttämisestä koituvia kuluja.

Yrityksen omaisuusvakuutus

Omaisuusvakuutus on tarpeellinen monelle yrittäjälle, jolla on konkreettista omaisuutta yrityksen nimissä. Esimerkiksi työkoneet, varastot ja kiinteistöt on hyvä vakuuttaa ilkivallan ja luonnonilmiöiden varalta. Omaisuusvakuutuksen puitteissa korvattavat vahingot vaihtelevat vakutuuksesta riippuen, mutta se saattaa korvata yrittäjälle esimerkiksi ilkivallan, tulipalon, murron tai myrskyn aiheuttamia vahinkoja.

Yrityksen keskeytysvakuutus

Jos yrittäjän liiketoiminta pysähtyy vaikkapa rikkoutuneen työkoneen vuoksi, tuo yrityksen keskeytysvakuutus turvaa. Riippuvuuskeskeytysvakutuus voi olla hyödyllinen myös, jos alihankkijalle tai tavarantoimittajalle sattuu omaisuusvahinko, joka haittaa yrittäjän omaa liiketoimintaa.

Vakuutus saattaa korvata myös näistä syistä aiheutuneita ansionmenetyksiä.

Kevytyrittäjän ei tarvitse huolehtia vakuutuksista

Kevytyrittäjyys on uusi työn tekemisen tapa, joka tekee keikkatöiden tekemisestä ja ostamisesta helppoa. Kevytyrittäjänä sinun ei itse tarvitse huolehtia vakuutuksista tai muista paperitöistä, sillä laskutuspalvelu hoitaa kaiken tämän puolestasi.

Kevytyrittäjä toimii itsenäisesti eli hinnoittelee itse työnsä, valitsee asiakkaansa ja sopii toimeksiannoista. Laskutuspalvelu ei ole sopimusosapuolena toimeksiannoissa.

Laskutuspalvelu hoitaa korvausta vastaan kevytyrittäjän laskutuksen, palkanmaksun ja mahdollisen perinnän.

Suomen suosituimman laskutuspalvelun UKKO.fi:n käyttäjät on myös vakuutettu toimeksiantojen ajaksi, joten kevytyrittäjän ei tarvitse itse huolehtia vakuutusten selvittämisestä, kilpailuttamisesta ja neuvotteluista. Kevytyrittäjillä on tapaturmavakuutus ja vastuuvakuutus aina miljoonaan euroon saakka – alasta riippumatta.

Toimialakohtaiset vakuutukset, kuten potilasvakuutus, täytyy kevytyrittäjän itse huolehtia, mutta senkin hankkimiseen laskutuspalvelun käyttäjä saa apua.

Kuulostaako kevytyrittäjyys helpolta ja sinulle sopivalta vaihtoehdolta? Rekisteröidy palveluumme ilmaiseksi ilman sitoumuksia ja kiinteitä kuluja.

Lue myös:

Kevytyrittäjyys vai toiminimiyrittäjyys?

Kevytyrittäjyys on oikea vaihtoehto kun:

 • Et tarvitse omaa yritystä tai Y-tunnusta
 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Sinulla on liikeidea, jota haluat testata turvallisesti
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille

Toiminimiyrittäjyys on sinua varten kun:

 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen
 • Aiot toimia yrittäjänä säännöllisesti
 • Sinulla on jo valmis idea siitä, millaista yritystoimintaa haluat harjoittaa
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>

Muita artikkeleita aiheesta Vakuutukset ja lakiasiat:

 • Vakuutukset ja lakiasiat YEL-maksun muuttaminen: miksi, milloin ja miten?

  Tiesithän, että pystyt tarvittaessa tekemään muutoksia YEL-vakuutuksesi maksuun? Kerromme tässä artikkelissa, kuinka YEL-maksun muuttaminen tehdään ja milloin muokkauksista tulee huolehtia. Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on tärkeä vakuutus yrittäjälle. Vaikka nimeen sisältyykin ehkä hieman hämäävästi sana ”eläke”, on vakuutus merkittävä koko yritystoiminnan ajan; se toimii yrittäjän sosiaaliturvan perustana. Toiminimiyrittäjälle YEL-vakuutus onkin lakisääteinen. Hänen tulee hoitaa vakuutusasiansa kuntoon 6 kuukauden sisällä yritystoiminnan aloittamisesta.…

  Lue lisää
 • Vakuutukset ja lakiasiat Toiminimiyrittäjän vakuutukset – mitä vakuutuksia tarvitsee olla?

  Yrityksen perustaminen on jännittävää aikaa yrityksen perustajalle tai perustajille. Kutkutus uudesta ja oman unelman toteutumisesta on suurimmillaan, kun yritys on lainvoimaisesti olemassa ja ensimmäiset rahat kilahtavat kassaan. Yrittäjyyden alkumetreillä on myös mietittävä vakuutuksien tarvetta. Vakuutuksien miettiminen saattaa kuulostaa tylsältä, mutta ne tuovat kuitenkin turvaa yrittäjän arkeen. Esittelemme tässä artikkelissa aloittavaen yrittäjän vakuutukset. Kerromme perusasiat pakollisista ja vapaaehtoisista vakuutuksista. Mitä vakuutuksia…

  Lue lisää
 • Vakuutukset ja lakiasiat Luvanvaraiset toimialat

  Kun yritystä perustaa, on sille valittava toimiala. Toimialavalinta ei rajaa yrittäjän mahdollisuuksia tarjota monipuolisesti erilaisia palveluita, mutta joidenkin toimialojen kanssa on oltava tarkempi kuin toisten, sillä ne vaativat erityisiä lupia. Mitä ovat luvanvaraiset toimialat ja millaisia lupia kullakin alalla tarvitaan? Joidenkin elinkeinojen harjoittaminen vaatii Suomessa erillisen luvan tai ilmoituksen. Tässä artikkelissa kerromme, mitkä ovat yleisimmät luvanvaraiset elinkeinot, miten luvanvaraisen elinkeinon…

  Lue lisää