Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Yrittäjän toimeentulotuki

yrittajan-toimeentulotuki

Toimeentulotuki on aina viimesijainen toimeentuloturva muoto. Tukea myönnetään harkinnanvaraisesti ja tietyn määräajan verran, yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Yrittäjää kohdellaan toimeentulotuen hakijana samanarvoisena muidenkin hakijoiden kanssa, eli myös yrittäjälle toimeentulotuki tarkoittaa viimesijaista toimeentuloturvaa.

Yrittäjän asema toimeentulotuen hakijana

Yrittäjä on toimeentulotuen hakijana kuin kuka tahansa muukin hakija. Yrittäjyys ei tässä kohtaa korostu mitenkään. Yrittäjällä on oikeus saada toimeentulotukea samoin perustein kuin muutkin hakijat eikä hän siksi voi jäädä ilman tätä tukea yrittäjyytensä vuoksi, jos tuen tarve muutoin on ilmeinen.

Yrittäjän kohdalla toimeentulotuki määräytyy aina hänen tosiasiallisten tulojensa mukaan, ei laskennallisiin tuloihin perustuen.

Kuinka toimeentulotukea myönnetään?

Toimeentulotukea myönnetään yleensä määräajaksi, mikä tarkoittaa käytännössä noin 3-6 kuukauden mittaista jaksoa. Yrittäjän on pystyttävä osoittamaan tuen todellinen tarve sillä, että hän ei todellakaan saa toimeentuloa yrityksestään sillä hetkellä.

Määräaikaisen toimeentulotuen jälkeen yrittäjän odotetaan tulevan toimeen oman yrityksensä tuottojen turvin tai sitten hakeutuvan työttömäksi työnhakijaksi. Työnhakijaksi hakeutuminen tarkoittaa kuitenkin käytännössä lähes aina sitä, että oma yritystoiminta on kannattamattomana lopetettu.

Toimeentulotuen määrä

Toimeentulotukea myönnetään aina vain se määrä, jolla tuen hakijan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varallisuutensa. Se koostuu kolmesta osasta: perusosa kattaa välttämättömimmät kulut, kuten esimerkiksi ruuan ja terveydenhuoltomenot. Perusosaa täydentävällä lisäosalla puolestaan katetaan esimerkiksi lasten päivähoidosta aiheutuneet kulut ja ylimääräiset asumismenot. Kolmantena toimeentulotuen osana on ehkäisevä toimeentulotuki, jolla pyritään estämään henkilön ja perheen syrjäytymistä.

Kaikki toimeentulotuen osat myönnetään harkinnanvaraisesti. Lisäosa ja ehkäisevä toimeentulotuki ovat tukia, joiden suuruuden kunnat saavat itse määritellä.

Yrittäjän kohdalla yritystoiminnan kannattavuuden arvioiminen on tiukkaa. Tukea voidaan nimittäin alentaa, jos yrittäjä jatkaa kannattamatonta yritystoimintaansa ja joutuu siksi toimeentulotuen tarpeeseen. Tuen määrää alennetaan 20-40 % kuukaudesta kahteen kerrallaan. Näin voidaan tehdä sillä perusteella, että kannattamattoman yritystoiminnan jatkaminen on ollut elatuksen laiminlyömistä ja estänyt esimerkiksi muiden työvoimapoliittisten ratkaisujen, kuten esimerkiksi työnhakemisen, käyttöönottoa.

Toimeentulotuen määrä

Mistä toimeentulotukea haetaan?

Toimeentulotukea haetaan aina oman kunnan sosiaalitoimistosta. Jos tuen tarve on kovin kiireellinen, saattaa tuen saada myös oleskelupaikkakunnalta, vaikka todellinen asuinkunta olisikin muualla.

Yleensä toimeentulotukea ei voi saada aivan heti, vaan hakemuksen käsittelyyn ja tukea hakevan taustan tutkimiseen menee muutamia päiviä. Lopullinen päätös, olipa se sitten myönteinen tai kielteinen, on kuitenkin aina saatava viimeistään seitsemäntenä päivänä toimeentulotuen hakemisesta.

Tässäkin kohtaa kuitenkin arvioidaan tukea hakevan tilanteen kiireellisyys, ja oikein kiireellisissä tapauksissa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Tukea hakevan on aina myös päästävä halutessaan keskustelemaan tilanteestaan kunnan sosiaaliviranomaisen kanssa, ja mahdollisuus tähän on järjestettävä seitsemän päivän kuluessa.

Yrittäjän toimeentulotuen arviointi

Vaikka yrittäjä on toimeentulotuen suhteen kuin kuka tahansa muukin hakija, voi hänen tilanteensa arviointi kuitenkin olla hieman monimutkaisempaa. Näin siksi, että asiaa joudutaan usein selvittelemään yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa. Yleensä ensisijaisesti selviteltävin asioiden joukossa on nimittäin se, että onko yrittäjällä oikeuksia työvoimapoliittisiin etuihin.

Esimerkiksi toiminimellä toimiva yrittäjä, jolla ei ole yrityksestään mitään tuloja, ei ole estynyt hakeutumasta työnhakijaksi ja saamasta näin työttömyyskorvausta. Yritystoiminta voi olla myös täysin sivutoimista, jolloin ensisijainen tulonlähde onkin jossakin muualla. Kuitenkin toimeentulotuen arvioinnissa pyritään ottamaan huomioon yritystoiminnan sitovuus ja yrityksestä erilleen pääsemisen hitaus.

Huomion kohteena on myös yleinen vallitseva tilanne, jossa jonkinlaiset hiljaisemmat ajat myös yritystoiminnassa katsotaan normaaleiksi. Mutta yrittäjällekin siis toimeentulotuki myönnetään joka tapauksessa vain määräajaksi.

Muita artikkeleita aiheesta Rahoitus:

 • Rahoitus Pankkilaina vai tukisumma? - Rahoitus toiminnan aloittavalle yritykselle

  Yritystoiminnan aloittaminen vaatii aina jonkinlaista omaa pääomaa tai muuta rahoitusta. Aloittavan yrittäjän on mahdollista saada rahoitusta yrityksen käynnistämiseksi. Tässä artikkelissa perehdymme siihen, mitä erilaisia rahoitusvaihtoehtoja on olemassa uutta yritystä perustettaessa. Yritystoimintaa tulee rakentaa niin, että pitkällä aikavälillä pelkkä tulorahoitus, eli yrityksen omasta toiminnasta saatavat tulot kattavat kaikki menot ja jäljelle jää vielä hieman voittoakin. Aivan yritystoiminnan alussa ei tulorahoitus kuitenkaan…

  Lue lisää
 • Rahoitus Voinko hakea yrittäjänä asumistukea?

  Pitääkö yrittäjän pärjätä omillaan vai voiko yrittäjänä saada asumistukea? Moni erityisesti aloittava yrittäjä miettii, miten oma yritystoiminta lähtee liikkeelle, tuleeko siitä kannattavaa ja mitä sitten, jos ei pärjääkään taloudellisesti. Yrittäjyys ei vie ketään yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle, vaan myös yrittäjät voivat saada tukia ja etuuksia, jos bisnes ei kannakaan. Moni yrittäjä ei tiedä, että myös yrittäjä voi olla oikeutettu yleiseen asumistukeen.…

  Lue lisää
 • Rahoitus Onko yrityksesi kiinnostava sijoituskohde? Näistä yksityiskohdista tunnistat, kiinnostatko sijoittajia

  Onko sinulla omaperäinen liikeidea, mutta et tiedä, miten pääsisit sen kanssa alkuun tai kasvattaisit yritystäsi? Pääomasijoittajat sijoittavat lupaaviin alkuvaiheen yrityksiin ja auttavat kasvussa. Sijoittajalta saat rahoituksen lisäksi kullanarvoisia neuvoja ja konkreettista apua yrityksen kasvattamiseen ja johtamiseen. Miksi minun pitäisi lukea tämä artikkeli? Ymmärrät enkeli- ja pääomasijoittajan välisen eron Opit, milloin yritys kiinnostaa sijoittajaa Ymmärrät, mistä sinulle oikean sijoittajan voi löytää…

  Lue lisää