Arvioitu lukuaika: 5 minuuttia

Pankkilaina vai tukisumma? – Rahoitus toiminnan aloittavalle yritykselle

rahoitus_kolikkopino

Yritystoiminnan aloittaminen vaatii aina jonkinlaista omaa pääomaa tai muuta rahoitusta. Aloittavan yrittäjän on mahdollista saada rahoitusta yrityksen käynnistämiseksi. Tässä artikkelissa perehdymme siihen, mitä erilaisia rahoitusvaihtoehtoja on olemassa uutta yritystä perustettaessa.

Yritystoimintaa tulee rakentaa niin, että pitkällä aikavälillä pelkkä tulorahoitus, eli yrityksen omasta toiminnasta saatavat tulot kattavat kaikki menot ja jäljelle jää vielä hieman voittoakin. Aivan yritystoiminnan alussa ei tulorahoitus kuitenkaan ole vielä mahdollinen, koska toiminta ei ole kunnolla käynnistynyt. Tällöin tarvitaan pääomarahoitusta.

Pääomarahoitus voi olla omaa tai vierasta. Jos omia säästöjä, esimerkiksi, ei kuitenkaan ole, on pakko turvautua vieraaseen pääomaan. Yritystoiminnan aloittamiseksi myönnetään yleensä yrityslainoja, joita voi kysellä suoraan pankeista. Yleensä pankit ovat halukkaita saamaan uusia yritysasiakkaita ja räätälöivät näille siksi mielellään sopivia lainoja.

Lainaa haettaessa, pitää mukana olla faktatietoja yrityksen toiminnasta, eli varsinkin omistussuhteet tulee selvittää ja yrityksen toimintasuunnitelma esittää. Myönnetty laina auttaa sitten alkuinvestointien tekemisessä ja toiminnassa muutenkin alkuun pääsemisessä. Kannattaa muistaa kuitenkin, että lainasta on myös kuluja, jotka pitää ottaa huomioon yrityksen taloutta suunniteltaessa.

 Yritysmuoto ja toimiala määrittävät rahoitustarvetta

Yritystoimintaa voi pyörittää monin eri tavoin, ja toimialasta ja yritysmuodosta riippuu, miten paljon rahoitusta aloitteleva yrittäjä tarvitsee toiminnan käynnistämiseksi. Sivutoimisella IT-alan yrittäjällä rahoitustarve rajoittuu tyypillisesti vain työvälineisiin, kuten tietokoneeseen ja erilaisiin ohjelmistoihin. Kun taas itsenäiseksi kampaamoyrittäjäksi heittäytyvä tarvitsee toimitilojen lisäksi varoja myös esimerkiksi tilojen remontointiin, vakuutuksiin, laitteisiin ja välineisiin sekä oheismyyntituotteiden varastoon.

Joka tapauksessa yksi ensimmäisiä tehtäviä yritysidean syntymisen ja yrityksen perustamisesta tehdyn päätöksen jälkeen on liiketoimintasuunnitelman tekeminen. On päätettävä, minkälaisia palveluja yritys tarjoaa, kenelle palvelut on suunnattu ja mitä vaatimuksia niiden toteuttaminen asettaa. Huolellisesti ja realistisesti koostettuun liiketoimintasuunnitelmaan perustuu seuraava askel, eli rahoitustarpeen arviointi ja rahoitussuunnitelman laatiminen. Uuden yrittäjän on määriteltävä tarkasti se, mihin kaikkeen ja kuinka paljon rahaa tarvitaan, sekä laadittava suunnitelma siitä, miten rahoitus järjestetään. Nykyään myös netistä löytyy erittäin runsaasti tietoa ja käytännön työkaluja liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelmien tekemiseksi.

Rahoitus yritykselle

Suurin osa uusista yrityksistä tarvitsee ulkopuolista yritysrahoitusta

Hyvin harva uusi yritys ponnistaa omille jaloilleen kokonaan ilman ulkopuolista rahoitusta. Vaikka taskussa olisikin jonkin verran säästöjä, joita sijoittaa uuteen yritykseen, voi siitä huolimatta olla järkevää hyödyntää myös uusille yrittäjille tarjolla olevia lainoja ja muita rahoitusmahdollisuuksia. Omavaraisesta rahoituksesta ei koidu lyhennys- ja korkomenoja, ja omaa pääomaa sijoittanut yrittäjä saavuttaa nopeasti uskottavuutta ja arvostusta, mutta toisaalta liian tiukalle kiristetty talous helposti häiritsee itse yritystoimintaan keskittymistä, ja uusi yritys jää vaille parasta mahdollista alkua. Ulkopuolisen rahoituksen turvin uusi yrittäjä voi huolettomammin paneutua käynnistämään ja kasvattamaan ydinliiketoimintaa, jolloin toiminta vakautuu nopeammin ja yrityksen oma, luonnollinen kassavirta pääsee mahdollisimman pian käyntiin. Tutkitaan seuraavaksi erilaisia saatavilla olevia apurahoja ja lainoja, sekä sitä, miten ja millä perusteilla niitä voi hakea.

Pankkilaina on yleinen ja tuttu tapa hakea yritysrahoitusta

Moni on tutustunut pankkien myöntämiin lainoihin esimerkiksi opinto- ja asuntolainojen muodossa, joten uuden yrityksen rahoitusta suunniteltaessa pankin puoleen kääntyminen tuntuu tutulta ja luontevalta. Pankit myöntävät erisuuruisia lainoja yrityksen perustamisvaiheen tueksi, ja jakavat nettisivuillaan runsaasti tietoa sekä eri lainavaihtoehdoista että yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista yleensä. Kuten pankkilainoja myönnettäessä yleensäkin, myös yrityslainan vakuudeksi pankki vaatii takauksia esimerkiksi henkilökohtaisen omaisuuden muodossa, ja lisäksi lainan myöntämiskriteerit ovat viime aikoina jatkuvasti olleet tiukentumaan päin. Aivan itsestään selvää yrityslainan saaminen pankista ei siis ole. Lainahakemuksen pankin myöntämää yrityslainaa varten voi täyttää kätevästi pankkien verkkosivuilla.

Finnvera tarjoaa monenlaista tukea uusille yrittäjille

Valtion omistuksessa oleva erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Finnvera on kiinteästi mukana monen uuden yrityksen alkutaipaleella. Moni uusi yrittäjä päätyy hakemaan toiminnan aloittamiseksi pankkilainaa, jolloin Finnvera voi olla mukana antamalla tarvittaessa lainalle alkutakauksen. Asia hoituu suoraan pankin ja Finnveran välityksellä, jolloin yrittäjän itsensä ei tarvitse tehdä muuta kuin lähettää lainahakemus pankkiin. Finnveran tarjoama alkutakaus on suunnattu uusille pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka ovat olleet kaupparekisterissä korkeintaan kolme vuotta. Myös toiminimiyrittäjälle voidaan myöntää alkutakaus. Myönnettävän alkutakauksen määrä voi olla 10 000–80 000 euroa, ja takaukseen liittyy joitakin toimialakohtaisia rajoituksia, joihin on hyvä tutustua Finnveran verkkosivuilla.

Finnveralta on mahdollista hakea alkutakauksen lisäksi myös Finnvera- tai yrittäjälainaa yritystoiminnan rahoituksen järjestämiseksi. Nämä lainat eivät ole suunnattu ainoastaan aloitteleville yrityksille, vaan niitä voi hakea myöhemminkin yrityksen erilaisten rahoitustarpeiden, kuten laitehankintojen tai muiden investointien kattamiseksi. Sähköiset lainahakemukset ovat helppoja ja nopeita täyttää suoraan Finnveran verkkosivuilla.

ELY-keskus myöntää uusille yrityksille käynnistysavustuksia

Finnveran lisäksi myös ELY- eli Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on usein tiiviisti mukana sekä yrityksen perustamisvaiheessa että myöhemmissä käänteissä esimerkiksi liiketoimintaa kasvatettaessa. ELY-keskukselta on siis mahdollista hakea kehittämisavustusta yritystoimintaa aloiteltaessa, mutta myös toiminnan jo vakiinnuttua esimerkiksi kasvua tai kansainvälistymistä tavoiteltaessa. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti, ja ELY-keskus antaa ennalta säädettyjen kriteerien pohjalta joko myönteisen tai kielteisen avustuspäätöksen. Avustuksissa on joitakin alueellisia rajoituksia, ja esimerkiksi Uudenmaan alueella ei tällä hetkellä ole mahdollista saada yrityksen kehittämisavustuksia, mikä johtuu määrärahojen puutteesta. ELY-keskus tarjoaa myös neuvontaa, ja sen asiantuntijat auttavat yrittäjiä avustushakemuksen laatimisessa ja myönteistä päätöstä puoltavien perusteluiden kartoittamisessa.

Business Finlandin rahoitus start-up yrityksille

Business Finlandin tarkoituksena on auttaa start-up yrityksiä kansainvälistymään ja kasvamaan. Rahoitus on tarkoitettu start-up yrityksille, jotka ovat toimineet alle 5 vuotta. Rahoitus voi olla joko avustusta tai takaisinmaksettavaa lainaa. Tämänkin rahoituksen hakeminen tapahtuu kätevästi verkossa.

Bisnesenkeli

Rahoitusta bisnesenkeleiltä eli yksityisiltä sijoittajilta

Bisnesenkelit ovat yksityisiä sijoittajia, jotka sijoittavat rahaansa ja aikaansa nuoriin start-up yrityksiin. Yleensä sijoituskohteina ovat yritykset, joilla katsotaan olevan kasvupotentiaalia. Rahoitusavun lisäksi bisnesenkeli yleensä tarjoaa neuvoja ja tukea yrityksen kasvuun. Suurin etu bisnesenkeleistä on, että rahoitus on vähemmän riskialtista kuin velkarahoitus. Mikäli yritystoiminta menisi nurin, ei sijoitettua pääomaa tarvitse maksaa takaisin toisin kuin laina.

TE-toimiston starttiraha tukee uutta yrittäjää alkuun

Julkiset työ- ja elinkeinopalvelut eli TE-toimistot tukevat uusia yrittäjiä yrityksen perustamispyrkimyksissä sekä neuvojen että konkreettisen rahallisen tuen muodossa.tarkoituksena on edistää uutta yritystoimintaa sekä tukea ja edesauttaa työttömien henkilöiden työllistymistä. Starttiraha tuo uudelle yrittäjälle toimeentulon yrityksen alkuvaiheessa ja vapauttaa näin keskittymään mahdollisimman huolettomasti ja täysipainoisesti yritystoiminnan vauhdittamiseen ja tulovirtojen synnyttämiseen. Enintään starttirahaa voidaan kuitenkin myöntää 12 kuukauden ajaksi. Starttirahaa myönnetään työttömille työnhakijoille, palkkatyön omalla päätöksellään lopettaneille uusille yrittäjille sekä sivutoimisesta yrittäjyydestä päätoimisiksi yrittäjiksi siirtyville hakijoille.

Starttirahan myöntäminen edellyttää, että yritystoiminta ei ole vielä käynnistynyt, joten mikäli starttiraha tuntuu omalla kohdalla parhaalta vaihtoehdolta rahoituksen järjestämiseksi, kuuluu sen hakeminen aivan ensimmäisiin tehtäviin yrityksen perustamishaaveiden syntymisen jälkeen. Yritys-Suomi -puhelinpalvelu auttaa starttirahan hakemista suunnittelevia tulevia yrittäjiä kaikkiin yrityksen perustamiseen, hakemuksen täyttämiseen sekä rahan myöntämiseen tarvittavien valmisteluiden tekemiseen.

Lue myös meidän aiemmin kirjoitettu artikkeli starttirahasta. 

Lopuksi

Kaikkia edellä esiteltyjä rahoitusvaihtoehtoja yhdistää se, että hakijalta edellytetään huolellista ja realistista toiminta- ja rahoitussuunnitelmaa yrityksen toiminnan käynnistämiseksi ja rahoituksen saamiseksi.

On siis ensiarvoisen tärkeää paneutua huolellisesti suunnitteluvaiheeseen ja etsiä mahdollisimman paljon tietoa ja tukea eri lähteistä sekä netissä, puhelimitse että tapaamisissa. Näin uuden yrityksen toiminnalle saa rakennettua mahdollisimman tukevan ja tasaisen perustan, ja myös sen rahoitus perustuu terveelle ja kasvupotentiaalia sisältävälle pohjalle.

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Toiminimiyrittäjyys voi olla myös helppoa

Kirjanpito, laskutus ja kuittivarasto kiinteällä kuukausihinnalla. Perustamme toiminimen ilmaiseksi ja saat y-tunnuksen heti käyttöösi.
Lue lisää toiminimiyrittäjyydestä

Muita artikkeleita aiheesta Rahoitus:

 • Rahoitus Onko yrityksesi kiinnostava sijoituskohde? Näistä yksityiskohdista tunnistat, kiinnostatko sijoittajia

  Onko sinulla omaperäinen liikeidea, mutta et tiedä, miten pääsisit sen kanssa alkuun tai kasvattaisit yritystäsi? Pääomasijoittajat sijoittavat lupaaviin alkuvaiheen yrityksiin ja auttavat kasvussa. Sijoittajalta saat rahoituksen lisäksi kullanarvoisia neuvoja ja konkreettista apua yrityksen kasvattamiseen ja johtamiseen. Miksi minun pitäisi lukea tämä artikkeli? Ymmärrät enkeli- ja pääomasijoittajan välisen eron Opit, milloin yritys kiinnostaa sijoittajaa Ymmärrät, mistä sinulle oikean sijoittajan voi löytää…

  Lue lisää
 • Rahoitus Starttiraha: Starttirahan hakeminen ja kaikki muu starttirahasta

  Starttiraha tukee uutta yrittäjää sinä aikana, jona yrityksen toimeentulo ei ole vielä vakiintunut. Yrityksen ja yrittäjän starttirahan hakeminen antaa alkusysäyksen uudelle yritykselle, mutta jatkuva tukimuoto se ei ole. Tässä kirjoituksessa kerromme, miten yrityksen starttirahan hakeminen tapahtuu sekä milloin sitä kannattaa hakea. Kerromme myös uusien yrittäjien starttiraha-kokemuksia. Artikkelin sisältö Mikä on starttiraha? Starttirahan edellytykset Milloin starttirahaa ei voi saada? Starttirahan hakeminen…

  Lue lisää
 • Rahoitus Yrittäjien kustannustuen kolmas hakukierros alkoi ja se on suunnattu entistä paremmin pienyrittäjille – näin haet tarvitsemasi tuen!

  Nyt myös yksinyrittäjät hyötyvät paremmin Valtiokonttorin kustannustuesta, joka on tarkoitettu koronaepidemiasta kärsineiden yritysten avuksi. Kustannustuen kolmas kierros mahdollistaa haun entistä pienemmille yrityksille. Haku on käynnissä 27.4.–23.6.2021. Kustannustuen ehtoja on kolmannella kierroksella muutettu aiemmista hakukierroksista niin, että pienet yritykset ja itsenäiset yrittäjät täyttävät ehdot nyt helpommin. Kustannustukea voi nyt hakea tukikaudelle 1.11.2020-28.2.2021. Tukea haetaan tukikauden aikana kertyneiden kiinteiden ja vaikeasti muuttuvaan…

  Lue lisää