Arvioitu lukuaika: 8 minuuttia

Onko yrityksesi kiinnostava sijoituskohde? Näistä yksityiskohdista tunnistat, kiinnostatko sijoittajia

sijoittaja-hyvan-idean-loytamine

Onko sinulla omaperäinen liikeidea, mutta et tiedä, miten pääsisit sen kanssa alkuun tai kasvattaisit yritystäsi? Pääomasijoittajat sijoittavat lupaaviin alkuvaiheen yrityksiin ja auttavat kasvussa. Sijoittajalta saat rahoituksen lisäksi kullanarvoisia neuvoja ja konkreettista apua yrityksen kasvattamiseen ja johtamiseen.

Miksi minun pitäisi lukea tämä artikkeli?

 • Ymmärrät enkeli- ja pääomasijoittajan välisen eron
 • Opit, milloin yritys kiinnostaa sijoittajaa
 • Ymmärrät, mistä sinulle oikean sijoittajan voi löytää ja tiedät miten häntä kannattaa lähestyä.

Uusia innovatiivisia yrityksiä rahoittavat pääomasijoittajat saattavat olla kiinnostuneita sinusta. Sijoittajat etsivät uusia yrityksiä, joissa näkevät kasvupotentiaalia ja sijoittavat rahaa yritystoiminnan alkuun laittamiseen toivoen saavansa sijoitukselleen hyvän tuoton yritystoimintasi ottaessa tuulta alleen.

Millainen yritysidea sitten on sijoittajan mielestä potentiaalinen? Kysyimme asiaa Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtajalta Pia Santavirralta ja listasimme lupaavan yrityksen tunnusmerkit – jos tunnistat itsesi näistä, seuraa artikkelin lopusta löytyviä vinkkejä sijoittajien lähestymisessä, ja hanki ideallesi rahoitusta!

Mutta aloitetaanpa ensin ihan perusteista ja käydään läpi mitä mikäkin tarkoittaa:

Yrityksen ulkopuolinen rahoitus = Usein aloittava yrittäjä tarvitsee apua toiminnan käynnistämiseen ja silloin voidaan hakea ulkopuolista rahoitusta. Tällaista voi olla sijoittajien tarjoama rahoitus, mutta myös pankkilainat, joukkorahoitus tai yritystuet, kuten starttiraha ja Business Finlandin avustukset.

Pääomasijoittaja = Pääomasijoittaja sijoittaa pääomasijoitusrahastosta startuppeihin ja kasvuyrityksiin. Pääomasijoittaja tarjoaa sijoituksen lisäksi myös oman osaamisensa yrityksen kasvun tueksi. Pääomasijoittaja tulee yritykseen tyypillisesti 3-7 vuodeksi vähemmistö- tai enemmistöomistajaksi.

Enkelisijoittaja = Enkelisijoittaja eli bisnesenkeli on yksityishenkilö, joka sijoittaa omaa rahaansa yleensä aivan alkuvaiheen yrityksiin tai yritysideoihin. Enkelisijoittajat keskittyvät usein teknologiastartuppeihin ja sijoittavat pääomasijoittajia pienempiä summia.

Growth-sijoittaja = Growth-sijoittajat tekevät vähemmistösijoituksia vakiintuneempiin, usein keskisuuriin kasvuyrityksiin. Growth-sijoituksia voidaan tehdä esimerkiksi silloin, kun yrityksessä tehdään sukupolvenvaihdosta, tai uuteen kasvuvaiheeseen kaivataan rahoitusta, kokemusta ja kasvurohkeutta.

No niin, nyt meillä on perusasiat hallussa. Sitten voidaan siirtyä tarkastelemaan sitä, millaiset yritykset kiinnostavat sijoittajia – ja minkälaisia sijoittajia.

Tässä muutama tunnusmerkki yrityksestä, jonka kohdatessaan sijoittaja nostaa tuntosarvet pystyyn:

1.     Sinulla on kekseliäs idea, jota kukaan muu ei ole vielä toteuttanut

Ensimmäinen kiinnostavan yrityksen tunnusmerkki on hyvä idea. Idean ympärille tarvitaan vielä lisää tekijöitä, jotka kertovat sijoittajalle kasvupotentiaalista, mutta ytimenä toimii usein idea, jota kukaan muu ei ole vielä ajatellut tai toteuttanut.

”Idean täytyy olla poikkeuksellisen hyvä – sen pitäisi olla paras ratkaisu siihen ongelmaan, jota lähdetään ratkaisemaan”, Santavirta kuvaa sijoittajaa kiinnostavaa yritysideaa.

Kiinnostaako yrityksesi sijoittajia? Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry

Pia Santavirta, Pääomasijoittajat ry, antoi Yrittäjyyskoululle neuvoja rahoituksen löytämiseen uudelle yritykselle

Sijoittajat etsivät ideoita, jotka ratkaisevat pieniä tai suuria yleismaailmallisia ongelmia – ongelmia, jotka koskettavat riittävän suurta ihmisjoukkoa, ja joihin ei vielä ole riittävän hyvää ratkaisua. Tämän tuntomerkin täyttävät ideat liittyvät Santavirran mukaan usein maailman megatrendeihin, kuten esimerkiksi väestön ikääntymiseen tai kestävämpään, vihreämpään elämäntapaan.

Jos ratkaiset tällaisen ongelman, koko maailma on pelikenttäsi. Suomen valloitettuasi voit jatkaa ulkomaille ja kasvattaa yritystäsi lähes loputtomiin. Aivan uudelle yrittäjälle maailmanvalloitus voi tuntua kaukaiselta, mutta sijoittaja katsoo pidemmälle.

2.     Yrityksesi keskiössä on uusi lupaava teknologia tai sillä on suuri kasvupotentiaali

Santavirta erottelee sijoittajia kiinnostavat yhtiöt vielä kahteen eri laariin. Yhdessä laarissa ovat teknologia-alan innovatiiviset startupit ja toisessa taas niin sanotusti vakiintuneempien toimialojen uudet kasvuyhtiöt.

”Teknologiayhtiö, jonka innovaation voi levittää maailmalle aika pienenkin tiimin voimin, edustaa ensimmäistä ryhmää”, Santavirta summaa ottaa esimerkiksi puhelinten korjaamiseen erikoistuneen suomalaisen Swappien: ”Kuluttajalle päin näkyy se, että yrityksessä korjataan ja myydään kännyköitä. Oikeasti siinä on kyse teknologia-alustasta, joka sen palvelun mahdollistaa.”

Toiseen ryhmään voi kuulua hyvin perinteisillä aloilla toimivia yrityksiä, jotka haluavat uudistua tai tehostaa kasvuaan. Tällaisia yrityksiä voi löytyä miltä tahansa alalta: esimerkiksi ravintola-alata, lemmikkienhoidosta tai liiketoimintaa tehostavien palveluratkaisujen parista.

Kaksi ryhmää eroavat sijoittajien silmissä hiukan toisistaan. Toisaalta teknologia-alan yritysideoita voidaan lähteä rahoittamaan jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Sijoittaja voi tällaisessa yrityksessä nähdä yrittäjän visiossa suuren, jopa maailmanlaajuisen pontentiaalin, vaikka toiminta on vasta alkutekijöissä.

Tällaisissa ideoissa sijoittajat kiinnittävät huomiota juuri skaalautuvuuteen: kuinka helposti idea on monistettavissa yhä uusille markkinoille? Jos uusien markkinoiden valloitukseen riittää oikeastaan vain nettisivujen kääntäminen uudelle kielelle, voi toimintaa helposti laajentaa pienenkin tiimin voimin ja kansainvälinen menestys voi olla realistinen tavoite.

Vakiintuneempien alojen yrityksillä tulee olla jo selvästi liikevaihtoa muutamista miljoonista kymmeniin miljooniin euroihin ja tätä myöden myös näyttöä liiketoimintamallin toimivuudesta.

Kiinnostaako yrityksesi sijoittajia? Rahapuu.

”Tällaisissa yrityksissä sijoittajat arvioivat sitä pontentiaalia, että voisiko yhtiöstä tulla Suomen tai Pohjoismaiden markkinajohtaja esimerkiksi uudistamalla yhtiön brändiä, parantamalla logistiikkaratkaisuja, hyödyntämällä digitalisaatiota tai kasvamalla yritysostoin.”

Näillä aloilla aloittavan yrittäjän kannattaa ennen sijoittajien puheille lähtemistä lähestyä esimerkiksi pankkeja. Kun toiminnan kannattavuudesta on jo vähän näyttöä, voivat sijoittajat lähteä mukaan kasvattamaan toimintaa entisestään. Tässä vaiheessa growth-sijoittaja voi olla oikea kumppani.

3.     Sinulla on ideasi toteuttamiseen sopiva tiimi

”Erityisesti startup-yhtiöissä yksi tärkeimmistä asioista on hyvä tiimi. Pitää olla tietenkin se hyvä idea, mutta pelkkä hyvä idea ei koskaan muutu itsestään hyväksi liiketoiminnaksi ilman hyvää tiimiä, joka osaa toteuttaa sen idean ja muuttaa sen kaupalliseksi tuotteeksi.”

Itsenäisellä yrittäjällä ei välttämättä lähtökohtaisesti ole tiimiä – eikä myöskään ideoijalla, joka vasta pohdiskelee ensimmäistä yritysideaansa hiljaa mielessään. Sijoittajia lähestyessä hyvä tiimi voi kuitenkin olla ratkaiseva tekijä. Onneksi Suomesta löytyy paljon paikkoja, joista yhteistyökumppaneita voi löytää.

”Yksi Suomen vahvuus on se, että meillä on paljon yrityskiihdyttämöitä ja paikkoja, joissa tavata muita samassa tilanteessa olevia yrittäjiä”, Santavirta vinkkaa.

Sijoittajat. Yrittäjä keskustelee sijoittajan kanssa.

Sopivan tiimin merkitys voi joissain hyvin poikkeuksellisissa tapauksissa olla sijoittajan silmissä jopa hyvää ideaa suurempi.

”Nyt ajankohtaisimpana esimerkkinä voidaan mainita Wolt, joka seitsemässä vuodessa kasvoi seitsemän miljardin arvoiseksi yritykseksi. Woltiin sijoitettiin juuri sen takia, että tiimi oli niin hyvä, että sijoittajat uskoivat yrityksen menestyvän, vaikka pitivät aivan alkuperäistä liikeideaa vähän kummallisena. Pian jatkojalostunut idea hioutui kuitenkin Woltin menestystarinan pohjaksi. Se kertoo tiimin tärkeydestä.”

4.     Sinulla on vakuuttava suunnitelma ideasi toteutuksesta

Sijoittajat kiinnittävät Santavirran mukaan huomiota esimerkiksi siihen, perustuvatko yrityksen suunnitelmat dataan ja faktoihin. Suunnitelman pitää olla realistinen ja huolellisesti laadittu alusta lähtien.

Startup-yhtiön kohdalla kyseessä voi olla perusteellinen liiketoimintasuunnitelma, vakiintuneemman yrityksen taas on laitettava uudistumisen tai kasvun tavoitteet ja toimenpiteet paperille. Tärkeää on perustella faktoin ja numeroin sitä, millä perusteella uskoo ideansa johtavan menestykseen, laajenemiseen ja kasvuun.

”Startup-yhtiöiden on myös pystyttävä kuvaamaan se, kuinka paljon rahoitusta tarvitaan, kuinka pitkälle rahoituksella pärjätään ja mihin rahoitusta tosiasiallisesti käytetään”, Santavirta kertoo.

Sen lisäksi on merkityksellistä, että yritysidean markkinapotentiaali on selvitetty: onko ideallesi kysyntää? Tämä kannattaa selvittää käytännön tasolla – yksi hyvä esimerkki johdonmukaisesta testaustyöstä on jo aiemmin mainittu Swappie, jonka perustajatiimi testasi useampaakin uutta ideaa ja kartoittivat asiakastarpeita perusteellisesti ennen yrityksensä syntyä:

”He testasivat ideoitaan niin, että kysyivät kauppakeskusten käytävillä ihmisiltä, että jos meillä olisi tällainen palvelu, niin kiinnostaisiko tämä, ostaisitko tämän. Tämä oli tehokas tapa selvittää, minkälaisia palveluita asiakkaat tosiasiallisesti haluavat.”

Kiinnostaako yrityksesi sijoittajia? Yrittäjät esittelevät suunnitelmaa.

Ei vielä suunnitelmaa? Aloita vaikka lataamalla ilmainen pohjamme liiketoimintasuunnitelmalle. Liiketoimintasuunnitelman täyttäminen voi olla ensimmäinen askel kohti ideasi toteuttamista.

Kysynnän taso ideallesi on hyvä selvittää tarkasti, sillä se kiinnostaa sijoittajia kaikista eniten.

”Se, mikä sijoittajia aina kiinnostaa, on markkinapotentiaali”, Santavirta kertoo.

”Kuinka suuri idea on ja mihin sitä voidaan myydä. Jos idea toimii esimerkiksi vain Suomen tasolla, silloin se ei todennäköisesti ole enkelisijoittajan tai pääomasijoittajan kiinnostuksen kohteena, vaan rahoitus voi tulla jostain muualta. Nämä sijoittajat etsivät suuria ideoita ja uusia innovaatiota.”

Sijoittajia lähestyessä laskelmat markkinan koosta ja kasvupotentiaalista kannattaa tehdä tarkkaan ja perustaa ne konkreettisiin lukuihin markkinan koosta. Kysyntää ja markkinan kokoa voi lähteä selvittämään esimerkiksi tilastoista ja tutkimuksista, sekä toteuttaa itse omia kyselytutkimuksiaan, kuten Swappien tiimi teki – voit hyödyntää kauppakeskusten lisäksi vaikka omaa someverkostoasi ja somen yrittäjäyhteisöjä tiedon keräämisessä.

Kevytyrittäjästä toisen yrityksen jatkajaksi?

On hyvä muistaa myös se, että Suomessa on startup-yritysten lisäksi suuri joukko perinteisten toimialojen yrityksiä, joilla ei ole enää jatkajaa yritykselle. Nämä yritykset etsivät kuumeisesti jatkajaa yritystoiminnalleen ja pääomasijoittajat usein rahoittavat tällaisia omistajanvaihdoksia.

”Olisi upeaa nähdä, että kevytyrittäjistä voisi tulevaisuudessa syntyä myös olemassa olevien yritysten omistajia", Santavirta huomauttaa.

Pitkäaikaisen toimeksiantajan toiminnan jatkaminen yrittäjän jäädessä esimerkiksi eläkkeelle voi olla kevytyrittäjälle aivan todellinen mahdollisuus. Pitkän toimeksiantosuhteen jälkeen taitoa ja tietoa yrityksen toiminnasta, ja jopa omia näkemyksiä jatkosta, on kertynyt varmasti riittävästi.

"Jos olet tehnyt pidempään töitä tällaiselle toimeksiantajalle, joka etsii toiminnalleen jatkajaa, ja todella uskot yrityksen liiketoimintamalliin, voit harkita jopa yhtiön ostamista pääomasijoittajan avulla. Erityisesti nuorten olisi hyvä pitää tämäkin vaihtoehto mielessä. Aina ei tarvitse aloittaa aivan alusta, vaan uutta voi rakentaa myös olemassa olevan liiketoiminnan päälle.”

Sijoittajat. Nuori kevytyrittäjä jatkaa toimeksiantajansa toimintaa.

Näin lähestyt sijoittajaa

Jos tunnistit oman mielessä pyörineen yritysideasi edellä listatuista kohdista, voit jo ruveta pohtimaan yhteyden ottamista sijoittajaan. Santavirta antoi Yrittäjyyskoululle vinkkejä myös siihen, mistä sopivan sijoittajan voi löytää ja miten heitä olisi parasta lähestyä.

Ensimmäisenä on hyvä perehtyä pääomasijoittamisen ja rahoituksen perusteisiin, jotta ymmärtää, kuinka homma toimii. Voit aloittaa esimerkiksi tästä Pääomasijoittajat ry:n oppaasta. Sitten voi siirtyä selaamaan erilaisia sijoittajia sijoittajahakukoneesta. Syötä tiedot ideastasi ja saat koneesta listauksen mahdollisesti sinulle sopivista sijoittajista.

Klikkaile itsesi näiden potentiaalisten sijoittajien nettisivuille. Sieltä löydät listat yrityksistä, joita sijoittajat ovat rahoittaneet – löydätkö oman toimialasi yrityksiä? Se voi kertoa siitä, että sijoittajalta löytyy sinun toimialasi osaamista ja verkostoja.

”Kaikista tärkeintä on se, että valitset sellaisen sijoittajan, joka rahan lisäksi voi auttaa sinua konkreettisesti ja jolla on oikeanlaiset verkostot niihin asiakkaisiin, sidosryhmiin ja yhteistyökumppaneihin, jotka ovat juuri sinun toimialallasi. Sitä nimenomaan etsit yrittäjänä: kasvukumppania, joka oikeasti tuo lisäarvoa joko yritysideasi tai olemassa olevan yrityksen kasvusuunnitelman toteuttamiseen ja kehittämiseen.”

Kun löydät sijoittajan, joka on rahoittanut sinun alasi yrityksiä, soita näille alasi yrityksille ja kysy, millaista sijoittajan kanssa työskentely on ollut. Pohdi, onko sijoittajalla tarjota sellaista osaamista ja yhteistyötä, josta sinun yrityksesi hyötyisi.

Kun olet löytänyt yhden tai useamman sopivan sijoittajan, tarkista vielä, että sinulla on selkeä idea ja suunnitelma, jonka esittelet sijoittajalle. Suunnitelmassa tulisi olla selvästi esiteltynä, mikä on liikeideasi, miten aiot sen toteuttaa, mihin sijoittajan rahat käytettäisiin ja mikä on markkinatilanne alallasi.

Sijoittaja saattaa innostua ideastasi heti – tai sitten tarjoaa sinulle kehitysehdotuksia, palautetta ja uusia kysymyksiä pohdittavaksi.

”Joskus käy niinkin, että yrittäjä luulee keksineensä jotain aivan uutta, mutta sijoittaja onkin jo nähnyt vastaavia ideoita, eikä siksi lähde mukaan”, Santavirta selittää.

Sijoittajat. Nuori yrittäjä pitchaa ideaansa.

”Sijoittajat voivat käydä satoja ja satoja yritysideoita läpi. He tietävät jo todella hyvin, mitä kaikkia ideoita on ollut ilmassa ja osaavat sanoa suoraan, jos sinun ideaasi on jo testattu – ja että siinä ollut vaikka tällainen ja tällainen ongelma, tai että markkinatilanne on muuttunut tällaiseen suuntaan. Palautteen kerääminen voi myös olla tärkeä osa rahoituksen hakemista.”

Rahoitusalalla puhutaan ”osaavasta pääomasta”. Tämä tarkoittaa sitä, että sijoittajat tuovat yritykseen mukanaan rahan lisäksi osaamista yrittäjyydestä, hallinnosta, markkinoinnista ja muista sellaisista osa-alueista, jotka ovat yrityksen kasvun kannalta tärkeitä. Vaikka et saisi rahoitusta ensimmäisiltä sijoittajilta, joita lähestyt, voit saada hyvää palautetta ja neuvoja, joiden avulla kehität ideaasi eteenpäin tai muutat sen suuntaa.

”Välillä se kokeileminen ja kuulostelu on se tärkein vaihe. Huonon idean kanssa ei kannata lähteä liikenteeseen, sitä ideaa täytyy testailla riittävän monen näkökulman läpi ja löytää se kaikista paras idea, joka voisi itseasiassa lähteä lentoon.”

Lue myös:

Sisäinen yrittäjyys on asenne, joka saa yrityksen kukoistamaan

Yrityksen nimi – millainen on hyvä nimi? Vinkit nimen valintaan

Liikeidea – yritysideasta kohti kannattavaa toimintaa

Starttirahan hakeminen – Vältä yleisimmät virheet!

Ronja Norja

Ronja on sisällöntuottaja ja toiminimiyrittäjä, joka innostuu someilmiöistä ja muuttuvan työelämän uusista tuulista. Ronja haluaa kirjoituksillaan auttaa taitavia tekijöitä yrittäjyyden alkuun.

Muita artikkeleita aiheesta Rahoitus:

 • Rahoitus Yrityksen perustamisen rahoitus – Mistä rahoitus yritykselle?

  Yrityksen perustamisen rahoitus mietityttää lähes kaikkia uusia yrittäjiä. Jotta yrityksen toiminta pyörähtäisi käyntiin, voidaan tarvita ulkopuolista rahoitusta. Se, paljonko ja millaista rahoitusta yrittäjä tarvitsee, riippuu yrityksen laadusta ja toimialasta. Onko mielessäsi loistava liikeidea, jonka varaan olet päättänyt perustaa yrityksen? Loistavaa! Tästä kirjoituksesta saattaa siinä tapauksessa olla apua sinullekin. Avaamme tässä seikkoja, joita perustamisen suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa huomioon. Yrityksen perustaminen netissä…

  Lue lisää
 • Rahoitus Yrittäjän toimeentulotuki: Mitä on toimeentulotuki yrittäjälle?

  Toimeentulotuki on aina viimesijainen toimeentuloturva muoto. Tukea myönnetään harkinnanvaraisesti ja tietyn määräajan verran, yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Yrittäjää kohdellaan toimeentulotuen hakijana samanarvoisena muidenkin hakijoiden kanssa, eli myös yrittäjälle toimeentulotuki tarkoittaa viimesijaista toimeentuloturvaa. Yrittäjän asema toimeentulotuen hakijana Yrittäjä on toimeentulotuen hakijana kuin kuka tahansa muukin hakija. Yrittäjyys ei tässä kohtaa korostu mitenkään. Yrittäjällä on oikeus saada toimeentulotukea samoin perustein kuin muutkin hakijat…

  Lue lisää
 • Rahoitus Yrittäjien kustannustuen kolmas hakukierros alkoi ja se on suunnattu entistä paremmin pienyrittäjille – näin haet tarvitsemasi tuen!

  Nyt myös yksinyrittäjät hyötyvät paremmin Valtiokonttorin kustannustuesta, joka on tarkoitettu koronaepidemiasta kärsineiden yritysten avuksi. Kustannustuen kolmas kierros mahdollistaa haun entistä pienemmille yrityksille. Haku on käynnissä 27.4.–23.6.2021. Kustannustuen ehtoja on kolmannella kierroksella muutettu aiemmista hakukierroksista niin, että pienet yritykset ja itsenäiset yrittäjät täyttävät ehdot nyt helpommin. Kustannustukea voi nyt hakea tukikaudelle 1.11.2020-28.2.2021. Tukea haetaan tukikauden aikana kertyneiden kiinteiden ja vaikeasti muuttuvaan…

  Lue lisää