Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Uusi eläketulkinta ei tee itsensä työllistäjistä väliinputoajia

Yle julkaisi verkossa 6.5. artikkelin ”Tuore vakuutusmuutos tekee itsensä työllistäjästä väliinputoajan: ’Freelancer ei ole oikea yrittäjä’”.

On totta, että työeläkeyhtiöiden uusi tulkinta kevytyrittäjien eläkevakuuttamisesta on iso muutos. Artikkelissa haastateltavat antavat kuitenkin ymmärtää, että tämä muutos poistaisi monien kevytyrittäjien toimintaedellytykset. Tämä ei pidä paikkaansa.

On tärkeää, että tästä asiasta keskustellaan, sillä se koskettaa lähes 100 000 suomalaista itsensä työllistäjää. Kyse on suuren ja koko ajan kasvavan joukon tavasta tehdä töitä. Haluamme tässä postauksessa hieman selventää artikkelin vahvistamia yleisiä harhakäsityksiä.

Eläkevakuutuksia koskeva muutos on seurausta työeläkeyhtiöiden muuttuneesta käytännöstä, ei uudesta voimaan tulleesta laista. Jatkossa kevytyrittäjät ovat yrittäjän eläkevakuutuksen alaisia. YEL-velvollisuus on vain sellaisilla kevytyrittäjillä, joiden työtulo ylittää 7 645,25 euroa vuodessa ja joiden yhtäjaksoinen yrittäjätoiminta kestää neljä kuukautta.

Me UKKO.fi:ssä hoidamme yrittäjäeläkevakuutukset niille käyttäjille, joilla tämä raja ylittyy. Kuten tähänkin saakka, hoidamme laskuttavan kevytyrittäjän puolesta kaikki lakisääteiset tilitykset verottajalle, vakuutusyhtiölle ja eläkelaitoksille. UKKO.fi-laskutuspalvelu huolehtii edelleen myös käyttäjiensä tapaturma- ja vastuuvakuuttamisesta toimeksiannon aikana. Toki halutessaan kevytyrittäjät voivat nyt ottaa myös yrittäjän tapaturmavakuutuksen.

Laskutuspalvelun kautta toimivat kevytyrittäjät eivät velkaannu YEL-maksujen seurauksena. UKKO.fi-laskutuspalvelu opastaa ja neuvoo YEL-vakuuttamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä auttaa käyttäjää seuraamaan YEL-vakuutuksen työtulon minimirajan lähestymistä. UKKO.fi tekee myös oman YEL-vakuutuksen tilanteen ja karttuneiden maksujen seuraamisesta helppoa.

Käytännössä kuitenkin yli 90 prosentilla kevytyrittäjistä ansiotaso jää YEL-velvoiterajan alapuolelle. Näille käyttäjille on toki ikävää, ettei heille enää laskutuspalvelumme kautta kerry töistä eläkettä. Toisaalta he saavat tämän osuuden nyt kokonaan itselleen ja voivat järjestää eläketurvaansa omatoimisesti parhaaksi katsomallaan tavalla.

Monet ovat olleet huolissaan myös uudistuksen vaikutuksista työttömyysturvaan.

Tähänkään saakka kevytyrittäjänä tehdyt työt eivät ole kerryttäneet palkansaajien työttömyyskassan työssäoloehtoa. Uuden tulkinnan myötä YEL-vakuutuksen alaiset henkilöt voivat liittyä yrittäjien työttömyyskassaan ja sitä kautta kerryttää työssäoloehtoa. Näiltä osin tilanne siis paranee ja selkiytyy. Henkilö voi 18 kuukauden ajan kuulua sekä yrittäjän että työntekijän kassaan.

Työttömyysturvalain mukaan kevytyrittäjät on vuoden 2016 alusta tulkittu työttömyysturvassa yrittäjiksi. YEL-vakuutuksen piiriin siirtyminen ei muuta tätäkään tulkintaa. Työttömyystukien kannalta kriittisin kohta on päätoimisuuden ja sivutoimisuuden arviointi. Kuten työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa selvityksessäkin vuoden vaihteessa todettiin, ratkaisevaa on, että kevytyrittäjät voivat luottaa yhteneväiseen tulkintatapaan eri TE-toimistoissa.

Palvelumme tarkoituksena on helpottaa kevytyrittäjiä koskevaa byrokratiaa ja tehdä oman työn laskuttamisesta helppoa. Toimintamme on vähentänyt huomattavasti harmaata taloutta ja mahdollistanut helpomman siirtymisen täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Tämän tavoitteen eteen teemme jatkossakin töitä.

Kirjoittaja Piia Peiponen

Lue myös

Yrittäjän eläkevakuutus – YEL – Kattavasti ja selkokielisesti selitettynä

Muita artikkeleita aiheesta Ajankohtaista:

 • Ajankohtaista Vaadimme rakennusalan kevytyrittäjyyteen yhteisiä pelisääntöjä

  Media on viime aikoina nostanut esiin rakennusalan kevytyrittäjyyteen liittyviä epäkohtia. Tämä langettaa varjon myös alalla eettisesti toimivien yrityksien ja toimijoiden päälle. UKKO.fi ei hyväksy minkäänlaista hyväksikäyttöä tai kevytyrittäjien epäeettistä kohtelua oli kyseessä palkkion maksu tai työturvallisuus. UKKO.fi on koko kymmenvuotisen toimintansa ajan panostanut vahvasti käyttäjiensä ja samalla kaikkien itsenäisten yrittäjien etujen ajamiseen. Lisäksi kevytyrittäjyydellä on tärkeä rooli harmaan talouden torjunnassa.…

  Lue lisää
 • Ajankohtaista Yrittäjä saa nyt myös tienata - EVAn selvitys paljasti muuttuneet asenteet

  Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA selvitti viime vuonna suomalaisten suhtautumista yrittäjyyteen ja totesi sen muuttuneen myönteisemmäksi verrattuna aiempiin vuosiin. Yrittäjyyden positiivinen vaikutus yhteiskuntaan korostuu nyt vastauksissa aiempaa enemmän. Suomalaiset ovat perinteisesti varovaista kansaa, eikä turhia riskejä ole tapana ottaa. Tämä on ehkä heijastunut myös suhtautumiseen yrittäjyyteen. Yrittäjäksi ryhtyvä joutuu aina heittäytymään, keräämään rohkeutensa ja ottamaan riskin. Varovaisten suomalaisten maltillinen suhtautuminen yrittäjyyteen näkyi…

  Lue lisää
 • Ajankohtaista Näin pääset alkuun Youtubessa – poimi tästä vinkit videon tekemiseen

  Edellisessä Youtube-aiheisessa blogissa Älä pelkää Youtubea annoimme askelmerkit videomarkkinoinnin aloittamiseen. Olet ehkä jo ehtinyt luoda Google-tilin ja Youtube-profiilin itsellesi – hyvä, nyt voidaan ryhtyä tuumasta toimeen. Jaamme tässä blogipostauksessa vinkkejä, miten pääset alkuun Youtubessa. Myös videoiden tekemisessä hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Taustatyöhön kannattaa käyttää aikaa, jotta lopputulos erottuu edukseen. Ensimmäiset stepit Alkuun päästäkseen on hyvä miettiä, kenelle video suunnataan,…

  Lue lisää