Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

Armi Murto & Ompeluseura: Verkostot ovat timanttia kevytyrittäjälle

armimurto_11

Uudessa Vuorosana-blogisarjassamme Ukko saa kylään työelämän eri sidosryhmien edustajia. Blogeissa kuulemme vieraidemme ajatuksia muun muassa itsensä työllistämisestä.

Näin naistenpäivänä saimme haastateltavaksi naisverkosto-Ompeluseuran edustajan Armi Murron. Verkoston ylläpitäjän roolinsa lisäksi Murto työskentelee Suomen Yrittäjissä asiantuntijatehtävissä sekä luotsaa uunituoretta yritystä muiden Ompeluseuran aktiivien kanssa.

Kerrotko aluksi Ompeluseurasta? Miten se perustettiin ja miksi se on olemassa?

Kesällä 2014 Maria Teikari ja Milla Halme päättivät perustaa Ompeluseuran – työelämäverkoston naisille. Verkosto toimii vahvimpana Facebookissa, mutta vaikuttaa myös muissa kanavissa, kuten LinkedInissä ja Twitterissä. Järjestämme lisäksi isompia ja pienempiä kasvokkaistapaamisia ja tapahtumia. Verkoston kasvaessa perustajat kaipasivat avukseen useampia käsipareja. Pari vuotta sitten mukaan liityimme me loput neljä ylläpitäjää. Vajaassa neljässä vuodessa Ompeluseura on kasvanut yli 25 700 naisen vahvaksi verkostoksi.

Maria ja Milla halusivat perustaa ryhmän, jossa naiset voivat luottamuksellisesti keskustella työelämästä naisten näkökulmasta, sparrata toisiaan ja esimerkiksi nostaa esiin vinkkejä työelämään ja uraan liittyen. Heidän tavoitteenaan oli luoda positiivinen, voimaannuttava ryhmä – ja tässä todella on onnistuttu. Ryhmässä käytävät keskustelut ovat asianmukaisia ja korkeatasoisia, mikä ilahduttaa meitä ylläpitäjiä.

Millaisia ovat omakohtaiset kokemuksesi yrittäjyydestä?

Me kuusi Ompeluseuran aktiivia perustimme juuri vuodenvaihteessa yhdessä yrityksen. Kyseessä on konsultointiyritys, jonka kautta myymme omaa laajaa osaamistamme, esimerkiksi puhuja- ja koulutuskeikkojen muodossa. Yrittäjyys on lähellä sydäntäni.

Juuri Ompeluseuran positiivinen henki sai meidät uskomaan tähän ja kannusti meitä lähtemään yrittäjyyden polulle. Alku on lähtenyt hyvin käyntiin ja kontaktointeja tulee koko ajan enemmän. Vielä toiminta on kuitenkin sivutoimista, mutta toivottavasti kasvaa jatkuvasti.

Olen jo aiemmin, viisi vuotta sitten, perustanut toisenkin yrityksen, eli aivan uutta tämä ei minulle ole. Lisäksi perheestämme löytyy yrittäjä, joten kynnys lähteä yrittäjyyden polulle oli varmasti myös sen myötä matalampi.

Miten yrittäjyys näkyy Ompeluseurassa?

Vaikka yrittäjyysaiheisten keskusteluiden määrä on selvästi lisääntynyt Ompeluseurassa, ei yrittäjiä kuitenkaan tietääksemme ole ihan hirvittävän montaa Ompeluseurassa mukana. Verkoston jäsenille viime vuonna tekemämme kyselyn mukaan noin 4–5 prosenttia Ompeluseuralaisista on yrittäjiä. Kyselyn toteutusajankohdan jälkeen verkoston koko on kuitenkin taas kasvanut.

Ompeluseura kenties profiloituukin enemmän ryhmäksi, jossa moni voisi mahdollisesti ryhtyä yrittäjäksi, muttei sitä ainakaan vielä ole tehnyt. Esimerkiksi usea asiantuntijatehtävissä toimiva saattaa jossain vaiheessa uraansa lähteä yrittäjäksi, edes osa-aikaisesti. Tai vaikka vasta eläkeiässä. Tällaisissa tilanteissa kevytyrittäjyys voi olla monelle juuri sopiva väylä kohti yrittäjyyttä. Toisaalta joku iäkkäämpi yrittäjä saattaa jopa tehdä siirron toiseen suuntaan ja siirtyä yrittäjyydestä kevytyrittäjyyteen. Keventäen näin hieman vauhtia. Ompeluseuralaisissakin voi mahdollisesti olla useita kevytyrittäjiä – tätä vain ei ole tutkittu jäsenkyselyissämme.

Yrittäjänaiset verkostoitumassa.

Ylipäänsä positiivisuus yrittäjyyttä kohtaan on kuitenkin selvästi kasvanut ja sen huomaa. Esimerkiksi yrittäjyysaiheisia keskusteluita Ompeluseurassa käydään vähintään kerran viikossa ja reaktiot ovat hyvin usein positiivisia. Tämä kertoo ajan hengestä. Kaikki Slushin kaltaiset tapahtumat ja UKKO.fi:n tarjoamat uudenlaiset palvelut ynnä muut ovat omiaan madaltamaan yrittäjyyden kynnystä sekä lisäämään tietoisuutta yrittäjyyden maailmasta ja eri vaihtoehdoista sen sisällä. Osana yrittäjyyskeskustelua myös kevytyrittäjyys nostaa yhä useammin päätään. Mielestäni kevytyrittäjyys onkin todella hyvä ensiaskel yrittäjyyteen.

Olen havainnut, että Ompeluseuran jäsenet ovat verkoston myötä selvästi innostuneet, voimaantuneet ja uskaltaneet lähteä mukaan yrittämiseen. Ompeluseuralla on myös oma, erityisesti yrittäjyyttä käsittelevä alaryhmä: OS Yrittäjät. Lisäksi Facebookista löytyy erillinen, ei Ompeluseuran alainen, Naisyrittäjät-ryhmä.

Mitä ajattelet yrittäjyydestä nyky-Suomessa?

Yrittäjyydessä parasta on ehdottomasti itsensä toteuttaminen. Täyspäiväinen yrittäjyys vaatii kuitenkin sataprosenttisen panostuksen. Yrittäjäksi ryhtyessä täytyykin ottaa riski, jotta voi menestyä. Itsensä työllistäminen esimerkiksi laskutuspalveluiden tarjoaman kevytyrittäjyyden muodossa onkin oiva, kevyempi askel yrittäjyyteen.

Yleisissä asenteissa yrittäjyyttä kohtaan on tapahtunut suuri, positiivinen ilmapiirin muutos. Työelämä on murroksessa. Myös Ompeluseuran keskusteluissa on noussut esiin ajatus siitä, että tulevaisuudessa töitä kenties tehdään yhä useammin eri toimeksiantajille, yrittäjänä.

Optimistisuus yrittäjyyttä kohtaa on havaittavissa myös nuorten ajatuksista. Tutkimusten mukaan nuorista lähes puolet pitää yrittäjyyttä houkuttelevana ura- ja ammattivaihtoehtona, kolme neljästä pärjäisi mielestään yrittäjänä ja joka kolmas on harkinnut yrittäjäksi ryhtymistä. (Lähde: Suomen Yrittäjät, Opiskelijasta yrittäjäksi 2015 ja Flash Eurobarometer 2012 -tutkimukset.) Myös jo alakouluikäisille lapsille on kouluissa tarjolla paljon erilaista yrittäjäkasvatukseen liittyvää toimintaa, kuten esimerkiksi Pikkuyrittäjät-toiminta.

Miksi Ompeluseuran kaltaisille väljille verkostoille on kysyntää?

On tärkeää, että on monenlaisia tapoja verkostoitua: niin kasvotusten kuin verkossa. Nykyään nämä eri muodot kulkevat rinnakkain ja näin jokainen voi löytää sen itselleen sopivan tavan kohdata ihmisiä. Sähköinen, verkossa tapahtuva kohtaaminen, joka ei ole sidottu aikaan tai paikkaan, vastaa tämän päivän tarpeisiin. Myös kynnys keskustella tuntemattomien kanssa on matalampi. Verkossa kukin voi olla aktiivinen juuri silloin, kun parhaiten sopii. Verkostoitumisessa korostuu sama trendi kuin työelämässä ylipäänsä – joustavuus.

Ompeluseuran naisverkosto.

Ompeluseuran merkitys itsensä työllistäjälle?

Verkostot ovat itsensä työllistäjille äärimmäisen tärkeitä – suorastaan aivan timanttia. Niiden kautta voi esimerkiksi löytää kontakteja, kuten asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, ja tarjota omia palveluita. Päälleliimattu mainostaminen ei verkostoissa kuitenkaan toimi. Aito keskustelu ja toisten auttaminen sen sijaan kyllä. Verkostojen kautta löydetyt bisnesmahdollisuudet ovat kuitenkin potentiaalisesti myös paljon vakaampia kuin esimerkiksi ”cold calling” eli kylmäsoittojen kautta saadut.

Myös itsensä työllistäjä hyvin mahdollisesti pohtii erilaisia omaan uraan liittyviä asioita. Ompeluseura ja sen kaltaiset verkostot voivat olla avuksi näissäkin mietteissä. Mitä todennäköisimmin joku muukin on käynyt läpi samoja ajatuksia.

On virkistävää, että verkostoissa on usein ihmisiä hyvin erilaisilla taustoilla. Itsensä työllistäjän näkökulmasta tämä puolestaan voi auttaa ymmärtämään omia asiakkaita entistä paremmin. Lisäksi verkostot ovat täynnä tietoa, jota itsensä työllistäjä voi kerätä ja mahdollisesti hyödyntää omaan tarpeeseensa.

Kannustan siis kaikkia, erityisesti myös juuri itsensä työllistäjiä tai sitä suunnittelevia, aina löytämään ympärilleen verkostoja, joiden kanssa olla vuorovaikutuksessa. Ainakin Ompeluseurassa henki on niin positiivinen, että verkostossa mukanaolo antaa todella paljon.

Mitkä ovat naistenpäivän terveisesi itsensä työllistäville tai sitä kenties suunnitteleville naisille?

Lähde rohkeasti yrittämään! Oma periaatteeni on, että aina kannattaa yrittää. Usko mahdollisuuksiin ja näe ne ennemmin positiivisina tilaisuuksina kuin pelottavina riskeinä. Kokeileminen kannattaa. Parasta yrittämisessä on ehdottomasti itsensä toteuttaminen.

Hyvää naistenpäivää!

Muita artikkeleita aiheesta Markkinointi: