Yrittäjä saa nyt myös tienata – EVAn selvitys paljasti muuttuneet asenteet

Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

EVA-myonteinen-suhtautuminen-yrittajyyteen-kansi

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA selvitti viime vuonna suomalaisten suhtautumista yrittäjyyteen ja totesi sen muuttuneen myönteisemmäksi verrattuna aiempiin vuosiin. Yrittäjyyden positiivinen vaikutus yhteiskuntaan korostuu nyt vastauksissa aiempaa enemmän.

Suomalaiset ovat perinteisesti varovaista kansaa, eikä turhia riskejä ole tapana ottaa. Tämä on ehkä heijastunut myös suhtautumiseen yrittäjyyteen. Yrittäjäksi ryhtyvä joutuu aina heittäytymään, keräämään rohkeutensa ja ottamaan riskin.

Varovaisten suomalaisten maltillinen suhtautuminen yrittäjyyteen näkyi esimerkiksi vuonna 2014 teetetyssä EU-vertailussa, jossa todettiin suomalaisen yrittäjyyden olevan muita EU-maita matalammalla tasolla. Vaikka Suomessa yrityksen perustaminen eurooppalaisittain on helppoa ja tukiverkko yrittäjällekin kattava, vain neljännes suomalaisista toimi vuonna 2014 yrittäjinä. Esimerkiksi Ranskassa ja Portugalissa taas yrittäjinä toimi noin puolet väestöstä.

Nyt EVAn selvitys kuitenkin näyttää uutta suuntaa suomalaisten suhtautumiselle yrittäjyyteen. Asenteet ovat muuttuneet: yrittäjyys nähdään entistä positiivisemmassa valossa ja hyödyllisenä koko yhteiskunnalle.

EVA selvitys. Iloinen leipomoyrittäjä.

Yrittäjien vaurastumiseen suhtaudutaan entistä myönteisemmin

EVA on seurannut suomalaisten suhtautumista yrittäjyyteen jo vuosikymmeniä. Yleinen yrittäjyyden arvostus on pysynyt samalla tasolla.

Muutos sen sijaan on tapahtunut suhtautumisessa yrittäjien vaurastumiseen. Esimerkiksi vuonna 2011 alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että yrittäjien vaurastuminen on hyvä asia, kun vuonna 2019 taas jo 56% vastaajista oli tätä mieltä.

Kysyttäessä, hyödyttävätkö yritysten voitot laajemmin koko yhteiskuntaa, vuonna 2019 myöntävästi vastasi jopa 74%. Eri mieltä väitteestä oli vuoden 2019 selvityksessä vain 13%, kun vastaava luku oli kuusi vuotta aiemmin ollut jopa 26%.

76% vastaajista katsoi myös yrittäjämyönteisemmän yhteiskunnallisen ilmapiirin hyödyttävän koko yhteiskuntaa. Ennen koronakriisiä esimerkiksi yritystuista käytiin kovasanaista yhteiskunnallista keskustelua, mikä heijastui siihen, miten yrittäjyyteen kannustavana yhteiskunnallinen ilmapiiri on näyttäytynyt.

Selvityksen tuloksissa näkyy selkeä asennemuutos. Enää ei ajatella, että muiden vaurastuminen olisi itseltä pois, vaan nähdään suomalaisten yritysten menestyksen hyödyttävän koko yhteiskuntaa. Suomalaisten yrittäjien onnistumisten katsotaan ennemminkin nostavan kaikkien elintasoa.

UKKO tekee töitä sen eteen, että yrittäminen koettaisiin helpoksi tavaksi työllistää itsensä ja yhä useampi suomalainen uskaltaisi yrittää. Yleinen asennoituminen yrittäjyyteen heijastuu myös yhteiskunnalliseen keskuteluun. Ilmapiirin muuttuessa myönteisemmäksi myös yksittäisen suomalaisen kynnys ryhtyä työllistämään itsensä kevytyrittäjänä tai omalla y-tunnuksella madaltuu.

Yrittäjyyden riskit huolestuttavat yrittäjyyttä harkitsevia, mutta eivät yrittäjinä jo toimivia

Selvityksessä kysyttiin myös, liittyykö yrittäjyyteen niin suuria riskejä, että ”vain hullu” vaihtaa turvatun palkkatyön epävarmaan yrittäjyyteen. Vastaajat pitivät selvityksessä yrittäjyyttä vielä melko riskialttiina. Lähes koko 2000-luvun ajan yli puolet vastaajista on ollut samaa mieltä sen kanssa, että yrittäjäksi ryhtyvän täytyy olla päästään vialla, nyt luku oli tasan 50%, eli vielä melko korkea, mutta kuitenkin laskusuunnassa.

Mielenkiintoista uusimman selvityksen tuloksissa oli kuitenkin se, että vähiten yrittäjyyden riskeistä olivat huolestuneita yrittäjät itse. Eniten yrittäjyyden riskejä taas pelkäsivät työttömät ja johtavassa asemassa olevat.

Ennakkoasenne yrittäjyyttä kohtaan voi siis olla suomalaisella varautunut – kunnes hän ryhtyy itse yrittäjäksi. Yrittäjyyden arki onkin ehkä todellisuudessa turvatumpaa ja helpommin ennakoitavaa kuin suuri osa suomalaisista ajattelee. Riskit eivät todellisuudessa ole niin suuret, kuin pelätään.

EVA selvitys. Iloinen kukkakauppias.

Mikä on vaikuttanut asenteiden muuttumiseen?

EVA pohtii artikkelissaan, että yksi tekijä asennemuutoksen taustalla voi olla startup-kulttuuri. Yrittäjyys ei ole enää vain arkista puurtamista, vaan kunnianhimoista, tavoitteellista ja mahdollisesti hyvinkin menestyksekästä. Jännittävä ja nopeatempoinen start-up-yrittäjyys voi tuntua vastaajista mielenkiintoisemmalta kuin vaikkapa kampaamoyrittäjän tasainen arki, tai suuren pörssiyhtiön pyörittäminen, joka taas jää monelle suomalaiselle liian kaukaiseksi ollakseen samaistuttavaa.

Myös UKKO-konsernin toimitusjohtaja Sami Ranta kommentoi Yrittäjyyskoululle muutoksen voivan liittyä juurikin näihin teemoihin. Parikymmentä vuotta sitten yrittäjyys näytti vielä monen suomalaisen silmissä suuria investointeja vaativalta hankalalta operaatiolta, johon liittyi aina riski henkilökohtaisesta konkurssista. Moni itsenäinen yrittäjä on perinteisesti toiminut alalla, johon liittyy heti yritystä perustaessa isoja investointeja: esimerkiksi kalliiden työkoneiden ja muiden välineiden hankintaa tai liiketilojen ostamista tai vuokrausta.

Näin heti yrittäjyyden alussa kohdataan riskejä – mitä jos yritys, johon on panostettu paljon ei kannatakaan?

Nyt kuitenkin tilanne on toinen: yrittäjäksi voi hyvien tietoliikenneyhteyksien avulla ryhtyä kevyimmillään kotoa käsin oman läppärin ja puhelimen voimin.

EVA selvitys. Yrittäjä tekee töitä kannettava tietokone rinkan päälle asetettuna.

”Nykyään myös pienellä panostuksella pääsee kiinni yrittäjyyteen, eikä tarvetta kalliisiin investointeihin välttämättä ole”, Ranta kommentoi. ”Taloudellinen riski on monella yrittäjyydestä kiinnostuneella nyt pienempi kuin menneinä vuosikymmeninä. Riskiä voi minimoida kokeilemalla liikeideaansa ensin kevytyrittäjänä ja jatkaa toiminnan laajentuessa omalla y-tunnuksella, jolloin taas pääsee hyötymään myös yrittäjän veroeduista.”

Yrittäjyydestä kiinnostuneista kaikki eivät vielä näe kehityksen suuntaa ja yrittäjyys näyttäytyy vieläkin pelottavana ja sen riskit suurina. Tästä kertoo erityisesti se, että EVAn selvityksessä itse yrittäjät näkivät riskit muita vastaajia pienempinä.

UKKO-konsernia pyrkii tekemään töitä positiivisemman yrittäjyyskuvan luomisessa. Esimerkiksi kaikille avoimen Yrittäjyyskoulumme avulla pyrimme tekemään näkyvämmäksi sitä, ettei yrittäjyys ole aina pelottavaa ja riskialtista, vaan se voi olla myös helppo tapa työllistää itsensä, tavoitella unelmiaan ja parantaa elämänlaatuaan itselle mieluisan tekemisen parissa.

Maailma on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana paljon ja muutokset ovat tuoneet yrittäjyyteen paljon uusia piirteitä ja helpottaneet joitain yrittäjyyden osa-alueita merkittävästi.

”Digitalisaatio luo mahdollisuuksia yritystoiminnan aiempaa nopeampaan kasvuun ja parempaan kannattavuuteen”, Ranta huomauttaa. ”Esimerkiksi digitaalisen markkinoinnin kanavien kehittyminen on laskenut pienyrittäjän markkinointikustannuksia merkittävästi, kun pienemmällä panostuksella tavoittaa yhä enemmän asiakkaita. Myös kansainvälinen kaupankäynti on tullut pienenkin yrityksen ulottuville digitaalisten alustojen ja verkkoyhteyksien kautta.”

Sami Rannan mukaan tiedon jakamisen lisäksi on myös tärkeää luoda ja esitellä helppoja polkuja yrittäjyyteen. UKKO tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneille mahdollisuuden testata liikeideaansa täysin riskittä ja toiminnan kasvaessa siirtyä helposti toiminimiyrittäjäksi. Tavoitteena on tarjota tukea koko yrittäjäpolun ajan.

EVA selvitys. Nuori yrittäjä selaa padia pihalla.

”Me pystymme auttamaan yrittäjyyden eri vaiheissa liikeidean testaamisesta toiminnan laajentumiseen. Muutama vuosi sitten lanseerattu UKKO Toiminimi-palvelumme auttaa seuraavassa askeleessa kevytyrittäjyydestä oman yrityksen perustamiseen ja kasvattamiseen.”

EVAn selvityksessä esiin tuleva entistä myönteisempi asenne yrittäjyyteen voi tietää suomalaiselle yhteiskunnalle sekä vaurastumista että modernisoitumista. Monessa Euroopan maassa yrittäjyys on huomattavasti suositumpaa kuin se on perinteisesti Suomessa ollut ja yrittäjäksi ryhtymiseen myös kannustetaan yhteiskunnan tasolla enemmän. Yleinen ilmapiirin muutos madaltaa kynnystä yrittäjäksi ryhtymiseen ja toivon mukaan rohkaisee yhä usemman suomalaisen työllistämään itsensä yrittämällä ja tekemällä sitä, mitä rakastaa.

 

Lue myös: 100 yrittäjää ei voi olla väärässä: Parasta yrittäjyydessä on vapaus, motivaatio ja rakkaus omaan työhön

 

Lisätietoa EVAn selvityksestä: https://www.eva.fi/blog/2020/06/01/suomalaiset-arvostavat-yrittajyytta-enemmisto-nakee-vaurastumisenkin-myonteisesti/

 

Kevytyrittäjyys vai toiminimiyrittäjyys?

Kevytyrittäjyys on oikea vaihtoehto kun:

 • Et tarvitse omaa yritystä tai Y-tunnusta
 • Toimintasi on sivutoimista tai keikkaluontoista
 • Sinulla on liikeidea, jota haluat testata turvallisesti
 • Et halua miettiä ennakkoveroja, alveja tai muita ilmoituksia
 • Sinulla on keikka, josta haluat rahat nopeasti tilille

Toiminimiyrittäjyys on sinua varten kun:

 • Tarvitset toimintaasi varten oman Y-tunnuksen
 • Aiot toimia yrittäjänä säännöllisesti
 • Sinulla on jo valmis idea siitä, millaista yritystoimintaa haluat harjoittaa
 • Sinulla on paljon hankintoja, joiden arvonlisäverot haluat vähentää
 • Haluat hakea starttirahaa toimintasi alkuun
Askarruttaako jokin? Jätä meille yhteydenottopyyntö >>

Muita artikkeleita aiheesta Ajankohtaista:

 • Ajankohtaista Pänniikö joulu? Näillä konsteilla selviydyt

  Tämä on vähän erilainen jouluaiheinen teksti. En jaa neuvoja joulustressistä selviytymiseen tai ikimuistoisimpia joululahjavinkkejä. Tämän tekstin tarkoitus on auttaa kaikkia ei-jouluihmisiä ja jopa jouluninhoajia selviytymään mahdollisimman vähin vaurioin yli helkkyvien ja välkkyvien pyhien. Joulu voi tuntua tylsältä, epämiellyttävältä tai jopa ahdistavalta. Kaikenlaiset tunteet ovat sallittuja, mutta oleellista lienee ensin tunnistaa omat jouluun liittyvät tunteet ja miettiä sitten, mistä ne oikein…

  Lue lisää
 • Ajankohtaista Oletko jo tavannut uuden työntekijämme Paulan?

  Paula Haukkamaa-Heiskanen on uusi vahvistus UKKO.fi:n asiakaspalvelussa. Huomasimme keväällä, että kovan kasvun vuoksi tarvitsemme lisää apua asiakaspalveluumme. Laitoimme työpaikkailmoituksen mol.fi:hin ja sosiaaliseen mediaan. Saimme yli 100 hakemusta ja joiden joukosta valitsimme Paulan. Kuka Paula oikein on? Päästetään Paula ääneen ja annetaan hänen kertoa hieman itsestään. Paula pähkinänkuoressa “UKKO.fi asiakaspalvelu, Paula..”, kun tämä kuuluu puhelimestasi, olet soittanut UKKO.fi laskutuspalvelun uudelle työntekijälle. Luurin toisesta päästä löytyy silloin…

  Lue lisää
 • Ajankohtaista Annoimme iloa ja aikaa yksinäiselle ja vähävaraiselle vanhukselle!

  Vanhuusvuosien pitäisi olla meille niitä onnellisimpia. Valitettavasti monelle näin ei kuitenkaan ole; suuri osa Suomen vanhuksista kärsii yksinäisyydestä ja masennuksesta. Joka toinen päivä suomalainen vanhus tekee itsemurhan. Yhteistyökumppanimme Gubbe tekee ansiokasta työtä vanhusten hyväksi Suomessa, samalla työllistäen eri ikäisiä ihmisiä. Lokakuun alusta UKKO on ollut mukana tukemassa Gubben toimintaa. – Koemme meille luontaiseksi tavaksi kantaa kortemme kekoon antamalla Gubbe-sydänystävän iloa…

  Lue lisää