Blogi

Avainsana: työttömyysvakuutusmaksu

22.12.2016

Muutoksia palkan sivukuluihin ja muihin korvauksiin vuonna 2017

Työantajan sivukuluja alennetaan kilpailukykysopimuksen perusteella vuonna 2017. Muutokset koskevat vuonna 2017 maksettavia palkkoja. Muutos koskee seuraavia sivukuluja työnantajan työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, työnantajan sosiaaliturvamaksu. Vastaavasti joissakin kohdin työntekijän maksuja on korotettu. Lisäksi muutoksia tulee työtapaturmavakuutusmaksuun ja päivärahoihin sekä ateria- ja kilometrikorvauksiin. Alla on lueteltu keskeisimmät vuoden 2017 alusta voimaan tulevat muuttuneet maksut ja korvaukset. Työeläkemaksut Kilpailukykysopimuksessa sovittiin työntekijöiden keskimääräisen työeläkemaksun korottamisesta ja vastaavasti työnantajien keskimääräisen maksun alentamisesta samalla määrällä. Muutos on yhteensä 1,20 prosenttiyksikköä vuosina 2017–2020. Vuonna 2017 työnantajien keskimääräinen työeläkemaksu laskee ja työntekijöiden keskimääräinen työeläkemaksu nousee 0,20 prosenttiyksikköä. Vuonna 2017 työntekijän maksu 17–52-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla on 6,15 % sekä 53–62-vuotiailla 7,65 %. Kuten eläkeuudistuksessa on sovittu, on 53–62- vuotiaiden työeläkemaksu 1,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin muilla. Vakuuttamisvelvollisuuden alaraja laskee nykyisestä 18 ikävuodesta 17 vuoteen. Työeläkevakuuttamisvelvollisuus alkaa, kun henkilö täyttää 17 vuotta. Työnantajan maksu on keskimäärin 17,95 % palkoista. Työttömyysvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusrahaston julkaiseman linjauksen mukaan kevytyrittäjien ei enää tarvitse maksaa työttömyysvakuutusmaksua tekemästään...
Lue lisää »
14.6.2016

Palkan sivukulut

Palkan sivukulut tulee ottaa huomioon aina, kun laskutetaan työtä asiakkaalta. Laskutetun summan tulee kattaa kaikki sivukulut siten, että käteen jäävä osuus laskusta on järkevässä suhteessa tehtyyn työmäärään. Laskun hintaa miettiessä tulee ottaa huomioon myös ne ajat, kun laskutettavaa työtä ei ole. Harva pystyy myymään työkeikkoja siten, että töitä on normaalia kahdeksan tunnin työpäivää vastaava aika. Palkan sivukulut voidaan jakaa kahteen osaan: niin sanottuihin työnantajan kuluihin sekä työntekijän kuluihin. Jako on hiukan keinotekoinen, sillä nämä molemmat kulut maksetaan aina laskutetusta summasta. Esimerkiksi työeläkemaksusta osa ilmoitetaan työntekijän kuluna ja osa työnantajan kuluna, vaikka todellisuudessa rahat tietysti maksaa palkanmaksaja ja rahat siirtyvät samaan osoitteeseen. Selkeyden vuoksi käytetään nyt kuitenkin tätä samaa jakoa, eli katsotaan miten palkan sivukulut jakautuvat työntekijän kuluihin ja palkanmaksajan kuluihin. Työntekijän palkan sivukulut Työntekijän palkan pidätyksiin sisältyvät seuraavat asiat: Työntekijän eläkemaksu Työntekijän eläkemaksu (Tyel, työntekijän eläkevakuutusmaksu) on maksu, joka kartuttaa työntekijän eläkekertymää. Työttömyysvakuutusmaksu Työttömyysvakuutusmaksulla katetaan pääasiassa ansiosidonnainen työttömyysturva. Työttömyyskassan jäsenyys on...
Lue lisää »

Mihin katosi 10,6 miljoonaa?

Emme ole kadottaneet omia tai käyttäjiemme rahoja otsikossa mainitun yli kymmenen miljoonan edestä, vaan tilitimme tuon sievoisen summan palkan sivukuluina muun muassa verottajalle ja...
3.6.2016 Lue lisää »

Työn hinta Suomessa – Kevytyrittäjän sivukulut

Palkansaajasta kevytyrittäjäksi siirtyvälle työn sivukulujen määrä on suurin yksittäinen muutos. Perinteisessä palkkatyössä työntekijä näkee ainoastaan hänelle maksettavan bruttopalkan ja tästä käteen jäävän nettopalkan. Kevytyrittäjä...
11.4.2016 Lue lisää »