Yrittäjyyskoulu

Aina kannattaa yrittää

Olenko palkansaajaan rinnastettava yrittäjä?

palkansaajaan-rinnastettava-yrittaja

Työttömyysturvalaki uudistui 1.1.2016. Tämän jälkeen kaikki aikaisemmin omassa työssään työllistyneet ovat työttömyysturvassa yrittäjiä.

Tässä vaiheessa pitää siis vielä huomauttaa, että lakimuutos vaikuttaa ainoastaan työttömyysturvaan, eikä omassa työssään työllistyvien tarvitse perustaa omaa yritystä tai hankkia yrittäjän byrokratiaa.

Työttömyysturvalain mukaan henkilö voi tiettyjen reunaehtojen täyttyessä olla palkansaajaan rinnastettava yrittäjä. Selvitän tässä kirjoituksessa, mitä tämä tarkoittaa.

Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi soveltamisohjeen työttömyysturvalain tulkinnasta TE-toimistoille. Soveltamisohje löytyy täältä. Ohjeessa kerrotaan, että palkansaajaan rinnastettava yrittäjä voi saada työsuhteen tai työkeikan päättymisen jälkeen työttömyysetuutta. Eli käytännössä, jos sinun katsotaan olevan palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja teet työkeikan, olet työkeikan jälkeen oikeutettu työttömyysetuuteen.

Olenko palkansaajaan rinnastettava yrittäjä?

Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän tulee täyttää seuraavat neljä vaatimusta:

1. Henkilö tekee työsuoritukseen itse toimeksiantajan määräämällä tavalla

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työn tilaaja päättää milloin työ tehdään ja millä tavalla. Tämä ei tarkoita, että työn tilaaja valvoisi työn suorittamista. Työ voidaan tehdä siis muuallakin kuin työn tilaajan tiloissa tai toimipisteessä.

2. Henkilö on toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kevytyrittäjä ei markkinoi työtään laaja-alaisesti. Jos työtä markkinoidaan, mutta tilauksia ei tule, kuuluu tämä normaalin yrittäjäriskin piiriin, eikä henkilö tällöin ole palkansaajaan rinnastettava yrittäjä.

Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä tekee pääsääntöisesti töitä samoille työn tilaajille. Työn tilaajien määrää ei kuitenkaan ole laissa rajoitettu, vaan tärkeintä on se, että työtä ei aktiivisesti markkinoida laajalle joukolle.

3. Henkilöllä ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten

Yrittäjät joilla on oma toimipiste, eivät voi olla palkansaajaan rinnastettavia yrittäjiä. Luultavasti tämä johtuu siitä, että toimipisteen olemassaolo voidaan katsoa osoitukseksi halusta laajentaa toimintaa.

4.Henkilö ei ole viimeksi kuluneen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien ollut työsuoritusten tekemiseksi palveluksessaan työsuhteessa olevia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti

Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ei siis voi täyspäiväisesti työllistää muita ihmisiä.

Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä työsuoritteen aikana

Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän statusta ei voi saada etukäteen, vaan se päätetään aina vasta työsuoritteen päättymisen jälkeen. Työsuoritteen ajan työnsuorittajaa käsitellään yrittäjänä. Työttömyysetuuden määräytyminen päätetään tällöin sillä perusteella, onko henkilö tyäspäiväinen yrittäjä vai sivutoiminen yrittäjä. Yrittäjyyden täyspäiväisyyden arviointikriteereistä voit lukea lisää täältä: Olenko päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä

Muistathan, että TE-toimisto arvioi jokaisen henkilön tilanteen tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi selvittääksesi oman tilanteesi.

Olli Kopakkala

Olli on toiminut tulospohjaisen markkinoinnin parissa lähes kymmenen vuotta. Hän rakastaa rugbyä ja huonoa huumoria. Olli on ollut mukana perustamassa UKKO.fi:tä vuonna 2012.

Muita artikkeleita aiheesta Yrittäjyys: