Arvioitu lukuaika: 2 minuuttia

Olenko palkansaajaan rinnastettava yrittäjä?

olenko-palkansaajaan-rinnnastettava-yrittaja

Työttömyysturvalaki uudistui 1.1.2016. Tämän jälkeen kaikki aikaisemmin omassa työssään työllistyneet ovat työttömyysturvassa yrittäjiä.

Tässä vaiheessa pitää siis vielä huomauttaa, että lakimuutos vaikuttaa ainoastaan työttömyysturvaan, eikä omassa työssään työllistyvien tarvitse perustaa omaa yritystä tai hankkia yrittäjän byrokratiaa.

Työttömyysturvalain mukaan henkilö voi tiettyjen reunaehtojen täyttyessä olla palkansaajaan rinnastettava yrittäjä. Selvitän tässä kirjoituksessa, mitä tämä tarkoittaa.

Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi soveltamisohjeen työttömyysturvalain tulkinnasta TE-toimistoille. Soveltamisohje löytyy täältä. Ohjeessa kerrotaan, että palkansaajaan rinnastettava yrittäjä voi saada työsuhteen tai työkeikan päättymisen jälkeen työttömyysetuutta. Eli käytännössä, jos sinun katsotaan olevan palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ja teet työkeikan, olet työkeikan jälkeen oikeutettu työttömyysetuuteen.

Olenko palkansaajaan rinnastettava yrittäjä?

Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän tulee täyttää seuraavat neljä vaatimusta:

1. Henkilö tekee työsuoritukseen itse toimeksiantajan määräämällä tavalla

Käytännössä tämä tarkoittaa, että työn tilaaja päättää milloin työ tehdään ja millä tavalla. Tämä ei tarkoita, että työn tilaaja valvoisi työn suorittamista. Työ voidaan tehdä siis muuallakin kuin työn tilaajan tiloissa tai toimipisteessä.

2. Henkilö on toimeksiantosuhteessa samoihin harvalukuisiin toimeksiantajiin

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kevytyrittäjä ei markkinoi työtään laaja-alaisesti. Jos työtä markkinoidaan, mutta tilauksia ei tule, kuuluu tämä normaalin yrittäjäriskin piiriin, eikä henkilö tällöin ole palkansaajaan rinnastettava yrittäjä.

Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä tekee pääsääntöisesti töitä samoille työn tilaajille. Työn tilaajien määrää ei kuitenkaan ole laissa rajoitettu, vaan tärkeintä on se, että työtä ei aktiivisesti markkinoida laajalle joukolle.

Palkansaajaan rinnastettava siivooja

3. Henkilöllä ei ole kiinteää osto- tai myyntipaikkaa tai vastaavaa toimipaikkaa toiminnan harjoittamista varten

Yrittäjät joilla on oma toimipiste, eivät voi olla palkansaajaan rinnastettavia yrittäjiä. Luultavasti tämä johtuu siitä, että toimipisteen olemassaolo voidaan katsoa osoitukseksi halusta laajentaa toimintaa.

4.Henkilö ei ole viimeksi kuluneen vuoden aikana työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien ollut työsuoritusten tekemiseksi palveluksessaan työsuhteessa olevia työntekijöitä muutoin kuin satunnaisesti

Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä ei siis voi täyspäiväisesti työllistää muita ihmisiä.

Palkansaajaan rinnastettava yrittäjä työsuoritteen aikana

Palkansaajaan rinnastettavan yrittäjän statusta ei voi saada etukäteen, vaan se päätetään aina vasta työsuoritteen päättymisen jälkeen. Työsuoritteen ajan työnsuorittajaa käsitellään yrittäjänä. Työttömyysetuuden määräytyminen päätetään tällöin sillä perusteella, onko henkilö tyäspäiväinen yrittäjä vai sivutoiminen yrittäjä. Yrittäjyyden täyspäiväisyyden arviointikriteereistä voit lukea lisää täältä: Olenko päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä

Muistathan, että TE-toimisto arvioi jokaisen henkilön tilanteen tapauskohtaisesti. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi selvittääksesi oman tilanteesi.

Muita artikkeleita aiheesta Yrittäjän sosiaaliturva:

 • Yrittäjän sosiaaliturva Kevytyrittäjän työttömyysturva 2018

  Hyviä uutisia kevytyrittäjän työttömyysturvaa pohtineille! Tammikuun 1. päivä vuonna 2018 tuli voimaan työttömyysturvalakiin muutos, jonka myötä työttömän ei enää tarvitse pelätä kevytyrittäjäksi ryhtymistä. Lakimuutos mahdollistaa sen, että työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden ajalta. Uuden lakimuutoksen myötä työttömällä työnhakijalla on oikeus nostaa ansiopäivärahaa neljän kuukauden ajalta ilman, että kevytyrittäjyys tai yritystoiminta estää sen. Työttömänä aloitettua…

  Lue lisää
 • Yrittäjän sosiaaliturva Yrittäjän toimeentulotuki: Mitä on toimeentulotuki yrittäjälle?

  Toimeentulotuki on aina viimesijainen toimeentuloturva muoto. Tukea myönnetään harkinnanvaraisesti ja tietyn määräajan verran, yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Yrittäjää kohdellaan toimeentulotuen hakijana samanarvoisena muidenkin hakijoiden kanssa, eli myös yrittäjälle toimeentulotuki tarkoittaa viimesijaista toimeentuloturvaa. Yrittäjän asema toimeentulotuen hakijana Yrittäjä on toimeentulotuen hakijana kuin kuka tahansa muukin hakija. Yrittäjyys ei tässä kohtaa korostu mitenkään. Yrittäjällä on oikeus saada toimeentulotukea samoin perustein kuin muutkin hakijat…

  Lue lisää
 • Yrittäjän sosiaaliturva Yrittäjän sairausloma: Sairausloma yrittäjänä ja mitä tapahtuu?

  Kaikki meistä sairastuvat joskus – jotkut useammin, toiset vain harvoin. Kun työntekijä sairastaa, hän saa sairaslomaa ja työnantaja tai Kela maksaa korvauksen tältä ajalta. Mutta miten on yrittäjän kohdalla? Kuka tekee työt ja mistä saa korvauksen? Tästä artikkelista saat tärkeimmät vastaukset yrittäjän sairaslomaan liittyviin kysymyksiin. Sairauksia ja sairauslomia on monenlaisia; perinteisten tartuntatautien lisäksi sairauslomalle voi joutua katkenneen solisluun kanssa sähköpotkulaudalla…

  Lue lisää