Arvioitu lukuaika: 3 minuuttia

Yrittäjä ja etuuksien menettäminen

yrittajan-etuudet

Tietyissä tapauksissa yrittäjä voi myös menettää hänelle myönnettyjä etuuksia. Tämä koskee varsinkin työttömyysturvaa.

UKKO.fi on yksityishenkilöille suunnattu laskutuspalvelu. Se tarjoaa mahdollisuuden laskuttaa ilman omaa yritystä. Tutustu UKKO.fi-palveluun ilmaiseksi jo tänään!

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Liian pitkä työttömyys

Kun työttömyys venyy syystä tai toisesta liian pitkäksi, ei työttömyysturvaa voida yrittäjälle enää myöntää. Ansiosidonnaista päivärahaa SYT -kassasta voi saada enintään 500 päivän ajan. Tämän ajanjakson jälkeen on vielä mahdollista saada Kelasta työmarkkinatukea 180 päivän ajan, mutta tämän jälkeen yrittäjän on pakko miettiä mahdollisesti uutta kouluttautumista tai muuten alan vaihtoa.

Yritystoiminta alkaa uudelleen

Jos yritystoiminta on ollut kokonaan lakkautettuna tai ainakin katkolla vähintään neljä kuukautta, katsotaan yrittäjä työttömäksi ja tukiin oikeutetuksi. Jos yritystoiminta hiljaisen jakson jälkeen alkaa kuitenkin uudelleen, menettää yrittäjä työttömyysturvan etuudet.

Sama koskee myös toimeentulotukea, jos yrittäjä on sitä hakenut. Yritystoiminnan uudelleen alkaminen tai vilkastuminen tarkoittaa myös tulojen lisääntymistä, jolloin toimeentulotuen maksamiselle ei todennäköisesti löydy enää perusteita.

Yrityksen tulot työttömyyden aikana

Joskus käy niin, että yrityksellä on takautuvia tuloja vielä, vaikka toiminta olisikin lakkautettu tai se olisi katkolla. Tällaiset tulot vaikuttavat myös yrittäjän etuuksiin niin, että saadut tulot siirtävät työttömyyspäivärahan maksamisen aloittamista. Myös jo myönnetyt etuudet voidaan tällaisten tulojen kohdalla menettää kokonaan, vaikka tulojen ilmoittamatta jättäminen ei olisikaan tahallista.

Sairastunut yrittäjä

Sairastuminen

Työttömyysturva on tarkoitettu ensisijaisesti työkykyisille työttömille ihmisille. Jos työtön siis sairastuu pitkäaikaisesti tai joutuu työkyvyttömäksi, ei perusteita työttömyysturvan maksamiselle enää ole. Myönnetyt etuudet siis menetetään ja tilalle tulee sairauspäiväraha.

Yrittäjäkassa maksaa kuitenkin päivärahaa vielä niiltä päiviltä, jotka kuuluvat Kelan sairauspäivärahan niin kutsuttuihin omavastuupäiviin. Jos sairaus vielä näiden päivien jälkeen jatkuu, on kassan jäsenelläkin oikeus vain Kelan sairauspäivärahaan.

Jos sairaus tai työkyvyttömyys jatkuu vielä enimmäismäärän mukaisen sairauspäivärahajakson jälkeen, voidaan työttömyyskorvausta vielä maksaa uudelleen, vaikka työntekijä ei työkykyinen olisikaan. Ehtona tässä on kuitenkin haettu ja evätty työkyvyttömyyseläke.

Tietojen salaaminen

Työttömällä, niin yrittäjällä kuin palkansaajallakin, on velvollisuus ilmoittaa olosuhteissaan tapahtuvissa muutoksista ja kaikista niistä seikoista, jotka vaikuttavat etuuksiin ja niiden maksamiseen. Tämä ilmoitusvelvollisuus on määritelty Työttömyysturvalain 11 luvun 2§:ssä.

Tietojen salaaminen johtaa lähes aina etuuksien menettämiseen. Myös jo maksetut etuudet saatetaan periä takaisin, ja tilanne voi johtaa vielä hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Jos ilmoittamatta jättäminen katsotaan tahalliseksi, tekee yrittäjäkassa asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan

Jotkut sosiaalietuudet vaikuttavat työttömyysturvaan, toiset taas eivät. Kokonaan päivärahan maksun estävät seuraavat sosiaaliset etuudet:

 • yksilöllinen varhaiseläke
 • vanhuuseläke
 • varhennettu vanhuuseläke
 • vanhuuseläke täysien työvuosien perusteella
 • työttömyyseläke
 • työkyvyttömyyseläke
 • äitiysraha
 • isyysraha
 • vanhempainraha
 • erityishoitoraha
 • äitiysvapaa
 • hoitovapaa
 • MYEL-sukupolvenvaihdoseläke
 • MYEL-luopumistuki
 • aikuiskoulutuslakiin perustuva koulutustuki
 • kuntoutusraha kuntoutuslain nojalla
 • ansionmenetyskorvaus
 • irtisanomisaika, jolta maksetaan palkkaa
 • lomakorvaus ja lomaraha

Muut sosiaaliset etuudet eivät vaikuta siten, että saavutetut etuudet menetettäisiin kokonaan, vaan niiden osuus joko vähennetään työttömyysturvan määrästä tai ne eivät vaikuta laisinkaan.

Sosiaaliset etuudet, jotka eivät vaikuta mitenkään päivärahan maksuun ovat:

 • perhe-eläkkeet
 • hoitotuki kansaneläkelain perusteella
 • haittaraha
 • elinkorko sotilasvammalain perusteella
 • vammaistuki
 • asumistuki
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • lapsilisä
 • toimeentulotuki
 • sotilasavustus
 • vapaaehtoinen eläkevakuutus
 • erityisten kustannusten korvaus tapaturmavakuutuslain tai sotilasvammalain perusteella
 • sekä toisesta maasta maksettu, mutta edellä mainittuja etuuksia vastaava sosiaalietuus tai eläke

Lue myös

Yrittäjän vakuutukset – Mitä ovat yrittäjän pakolliset vakuutukset?

Kevytyrittäjän sairausvakuutusmaksu muuttuu

Yrittäjän ja kevytyrittäjän työttömyysturva käytännössä

Yrittäjän eläkevakuutus – YEL – Kattavasti ja selkokielisesti selitettynä

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Muita artikkeleita aiheesta Yrittäjän sosiaaliturva:

 • Yrittäjän sosiaaliturva Yrittäjän sairausloma: Sairausloma yrittäjänä ja mitä tapahtuu?

  Kaikki meistä sairastuvat joskus – jotkut useammin, toiset vain harvoin. Kun työntekijä sairastaa, hän saa sairaslomaa ja työnantaja tai Kela maksaa korvauksen tältä ajalta. Mutta miten on yrittäjän kohdalla? Kuka tekee työt ja mistä saa korvauksen? Tästä artikkelista saat tärkeimmät vastaukset yrittäjän sairaslomaan liittyviin kysymyksiin. Sairauksia ja sairauslomia on monenlaisia; perinteisten tartuntatautien lisäksi sairauslomalle voi joutua katkenneen solisluun kanssa sähköpotkulaudalla…

  Lue lisää
 • Yrittäjän sosiaaliturva Kevytyrittäjän työttömyysturva 2018

  Hyviä uutisia kevytyrittäjän työttömyysturvaa pohtineille! Tammikuun 1. päivä vuonna 2018 tuli voimaan työttömyysturvalakiin muutos, jonka myötä työttömän ei enää tarvitse pelätä kevytyrittäjäksi ryhtymistä. Lakimuutos mahdollistaa sen, että työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida ensimmäisen neljän kuukauden ajalta. Uuden lakimuutoksen myötä työttömällä työnhakijalla on oikeus nostaa ansiopäivärahaa neljän kuukauden ajalta ilman, että kevytyrittäjyys tai yritystoiminta estää sen. Työttömänä aloitettua…

  Lue lisää
 • Yrittäjän sosiaaliturva Yrittäjän sosiaaliturva: kaikki yrittäjän sosiaaliturvasta

  Yrittäjän sosiaaliturva varmistaa toimeentulon esimerkiksi yrittäjän sairastuessa tai vanhempainvapaan aikana. Toisin kuin palkansaajan, yrittäjän tulee huolehtia itse sosiaaliturvansa tasosta YEL-vakuutuksen avulla. Tässä artikkelissa käymme läpi, millainen yrittäjän sosiaaliturva on ja kuinka se toimii. Mikä on yrittäjän sosiaaliturva? Yrittäjällä on Suomessa samanlainen sosiaaliturva kuin palkkasuhteessa työskentelevällä työntekijälläkin. Sosiaaliturvan tarkoitus on taata riittävä toimeentulo ja huolenpito myös sellaisessa elämäntilanteessa, jossa työtä ei…

  Lue lisää