Yrittäjyyskoulu

Aina kannattaa yrittää

Yrittäjä ja etuuksien menettäminen

Tietyissä tapauksissa yrittäjä voi myös menettää hänelle myönnettyjä etuuksia. Tämä koskee varsinkin työttömyysturvaa.

UKKO.fi on yksityishenkilöille suunnattu laskutuspalvelu. Se tarjoaa mahdollisuuden laskuttaa ilman omaa yritystä. Tutustu UKKO.fi-palveluun ilmaiseksi jo tänään!

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Liian pitkä työttömyys

Kun työttömyys venyy syystä tai toisesta liian pitkäksi, ei työttömyysturvaa voida yrittäjälle enää myöntää. Ansiosidonnaista päivärahaa SYT -kassasta voi saada enintään 500 päivän ajan. Tämän ajanjakson jälkeen on vielä mahdollista saada Kelasta työmarkkinatukea 180 päivän ajan, mutta tämän jälkeen yrittäjän on pakko miettiä mahdollisesti uutta kouluttautumista tai muuten alan vaihtoa.

Yritystoiminta alkaa uudelleen

Jos yritystoiminta on ollut kokonaan lakkautettuna tai ainakin katkolla vähintään neljä kuukautta, katsotaan yrittäjä työttömäksi ja tukiin oikeutetuksi. Jos yritystoiminta hiljaisen jakson jälkeen alkaa kuitenkin uudelleen, menettäjää yrittäjä työttömyysturvan etuudet.

Sama koskee myös toimeentulotukea, jos yrittäjä on sitä hakenut. Yritystoiminnan uudelleen alkaminen tai vilkastuminen tarkoittaa myös tulojen lisääntymistä, jolloin toimeentulotuen maksamiselle ei todennäköisesti löydy enää perusteita.

Yrityksen tulot työttömyyden aikana

Joskus käy niin, että yrityksellä on takautuvia tuloja vielä, vaikka toiminta olisikin lakkautettu tai se olisi katkolla. Tällaiset tulot vaikuttavat myös yrittäjän etuuksiin niin, että saadut tulot siirtävät työttömyyspäivärahan maksamisen aloittamista. Myös jo myönnetyt etuudet voidaan tällaisten tulojen kohdalla menettää kokonaan, vaikka tulojen ilmoittamatta jättäminen ei olisikaan tahallista.

Sairastuminen

Työttömyysturva on tarkoitettu ensisijaisesti työkykyisille työttömille ihmisille. Jos työtön siis sairastuu pitkäaikaisesti tai joutuu työkyvyttömäksi, ei perusteita työttömyysturvan maksamiselle enää ole. Myönnetyt etuudet siis menetetään ja tilalle tulee sairauspäiväraha.

Yrittäjäkassa maksaa kuitenkin päivärahaa vielä niiltä päiviltä, jotka kuuluvat Kelan sairauspäivärahan niin kutsuttuihin omavastuupäiviin. Jos sairaus vielä näiden päivien jälkeen jatkuu, on kassan jäsenelläkin oikeus vain Kelan sairauspäivärahaan.

Jos sairaus tai työkyvyttömyys jatkuu vielä enimmäismäärän mukaisen sairauspäivärahajakson jälkeen, voidaan työttömyyskorvausta vielä maksaa uudelleen, vaikka työntekijä ei työkykyinen olisikaan. Ehtona tässä on kuitenkin haettu ja evätty työkyvyttömyyseläke.

Tietojen salaaminen

Työttömällä, niin yrittäjällä kuin palkansaajallakin, on velvollisuus ilmoittaa olosuhteissaan tapahtuvissa muutoksista ja kaikista niistä seikoista, jotka vaikuttavat etuuksiin ja niiden maksamiseen. Tämä ilmoitusvelvollisuus on määritelty Työttömyysturvalain 11 luvun 2§:ssä.

Tietojen salaaminen johtaa lähes aina etuuksien menettämiseen. Myös jo maksetut etuudet saatetaan periä takaisin, ja tilanne voi johtaa vielä hallinnollisiin ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Jos ilmoittamatta jättäminen katsotaan tahalliseksi, tekee yrittäjäkassa asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan

Jotkut sosiaalietuudet vaikuttavat työttömyysturvaan, toiset taas eivät. Kokonaan päivärahan maksun estävät seuraavat sosiaaliset etuudet:

 • yksilöllinen varhaiseläke
 • vanhuuseläke
 • varhennettu vanhuuseläke
 • vanhuuseläke täysien työvuosien perusteella
 • työttömyyseläke
 • työkyvyttömyyseläke
 • äitiysraha
 • isyysraha
 • vanhempainraha
 • erityishoitoraha
 • äitiysvapaa
 • hoitovapaa
 • MYEL-sukupolvenvaihdoseläke
 • MYEL-luopumistuki
 • aikuiskoulutuslakiin perustuva koulutustuki
 • kuntoutusraha kuntoutuslain nojalla
 • ansionmenetyskorvaus
 • irtisanomisaika, jolta maksetaan palkkaa
 • lomakorvaus ja lomaraha

Muut sosiaaliset etuudet eivät vaikuta siten, että saavutetut etuudet menetettäisiin kokonaan, vaan niiden osuus joko vähennetään työttömyysturvan määrästä tai ne eivät vaikuta laisinkaan.

Sosiaaliset etuudet, jotka eivät vaikuta mitenkään päivärahan maksuun ovat:

 • perhe-eläkkeet
 • hoitotuki kansaneläkelain perusteella
 • haittaraha
 • elinkorko sotilasvammalain perusteella
 • vammaistuki
 • asumistuki
 • eläkkeensaajan asumistuki
 • lapsilisä
 • toimeentulotuki
 • sotilasavustus
 • vapaaehtoinen eläkevakuutus
 • erityisten kustannusten korvaus tapaturmavakuutuslain tai sotilasvammalain perusteella
 • sekä toisesta maasta maksettu, mutta edellä mainittuja etuuksia vastaava sosiaalietuus tai eläke

Kokeile kevytyrittäjyyttä jo tänään!

Kevytyrittäjyys on helpoin tapa aloittaa oma yrittäjämäinen toiminta. Voit myydä omaa työtäsi jo tänään. Ei sitoutumista, ei kuukausimaksuja.
Lue lisää kevytyrittäjyydestä

Muita artikkeleita aiheesta Yrittäjyys:

 • Yrittäjyys Ennakkoperintärekisteri – mikä se on?

  Moni tuore yrittäjä törmää ennakkoperintärekisteriin viimeistään yrityksen perustamisen yhteydessä. Mikä on ennakonperintärekisteri ja onko siihen pakko liittyä? Selvitämme tässä artikkelissa ymmärrettävästi, mistä on kyse ja mitä uuden yrittäjän on tiedettävä ennakkoperintärekisteristä. Mikä ennakkoperintärekisteri? Ennakkoperintärekisteri tarkoittaa sitä, että rekisteriin liittynyt yritys maksaa itse verot liiketoimintansa tuloista suoraan verottajalle. Rekisteriä ylläpitää Verohallinto. Palkkatyöstä yrittäjäksi siirtyvälle tuloveron ennakonperintä on tuttua – veroprosentti määräytyy…

  Lue lisää
 • Yrittäjyys Alkavan yrittäjän pahimmat virheet – vältä nämä!

  Jokainen alkava yrittäjä tulee jossain kohtaa tekemään virheitä, mutta niistä ei kannata lannistua. Epäonnistumisia sattuu meille kaikille ja ne ovat osa oppimisprosessia. Tosin suuremmat virheet voivat olla kohtalokkaita uudelle yritykselle. Mutta miten sitten välttää tyypilliset alkavan yrittäjän mokat? Lue alta vinkkimme, kuinka välttää virheaskeleet sekä millaisiin virheisiin uudet yrittäjät tyypillisesti sortuvat. Varovaisuus tarpeettomien palvelujen kanssa Yrittäjyyden alkumetreillä on monenlaista puhelinmyyjää,…

  Lue lisää
 • Yrittäjyys Leo Kadieff & Nuoret Yrittäjät -verkosto: Nuori yrittäjä, ole rohkea! – tukea saat verkostosta

  Vuorosana-blogisarjassamme UKKO.fi saa kylään työelämän eri sidosryhmien edustajia. Blogeissa kuulemme vieraidemme ajatuksia erilaisista kevytyrittäjiä koskettavista aiheista. Tällä kertaa olemme saaneet blogiin vieraaksi Nuoret Yrittäjät -verkoston puheenjohtajan Leo Kadieffin. Keskustelemme hänen kanssaan aiheista, jotka mietityttävät itsensätyöllistämisestä kiinnostuneita nuoria. Miten nuoret suhtautuvat nykyään itsensätyöllistämiseen? Viimeisen sukupolven aikana on tapahtunut selvä muutos. Global Entrepreneurship Monitorin kyselyssä selvisi, että korkeakouluopiskelijoiden mielenkiinto perustaa yritys viiden…

  Lue lisää