Arvioitu lukuaika: 4 minuuttia

Perttu Jämsén & Sitra: Työelämän muutos ei ole mörkö, seuraa omaa polkuasi

työelämän-muutos-perttu-jamsen

Vuorosana-blogisarjassamme UKKO.fi saa kylään työelämän eri sidosryhmien edustajia. Blogeissa kulloinkin ajankohtainen tai mielenkiintoinen vieras kertoo ajatuksiaan kevytyrittäjyyteen, yrittäjyyteen ja työelämään liittyen.

Tällä kertaa olemme saaneet blogiin vieraaksi Sitran Perttu Jämsénin, joka Uusi työelämä ja kestävä talous -aihealueen asiantuntijana tuntee niin työelämän nykyiset, menneet kuin tulevatkin tuulet. Hänen kanssaan keskustelemmekin nykytyöelämästä, osaamisen kehittämisestä ja itsensätyöllistäjän työmarkkinoista.

Perttu Jämsén, millainen muutos työelämässä on nyt tapahtumassa?

Työelämä muuttuu jatkuvasti monilla eri mittareilla, mutta tietysti jotkut työn muutostrendeistä ovat merkittävämpiä kuin toiset. Työn ja talouden muutosten ennakointi on haastavaa, mutta silti sitä kannattaa tehdä. Näin voimme paremmin varautua tulevaisuuteen ja ohjata muutoksia sen sijaan, että joutuisimme pelkästään reagoimaan niihin.

Ehkä merkittävin työn muutosta ajava megatrendi liittyy teknologian kehittymiseen. Teknologian hyödyntäminen on ollut talouskasvun ja muutoksen ajuri käytännössä koko teollisen kehityksen ajan.

Teknologian avulla parantunut työn tuottavuus on tuonut mukanaan myös mahdollisuuden runsaampaan vapaa-aikaan. Olemme lisäksi päässeet eroon monista vaarallisista, tylsistä ja muista epätyydyttävistä työtehtävistä. Teknologian kehitys on siis työelämän näkökulmasta pelannut enimmäkseen meidän pussiimme.

Toinen työhön ja työelämään vaikuttava trendi on eliniän pidentyminen. Elämme nykyään terveempinä ja pidempään kuin koskaan ennen, mikä osaltaan on kytköksissä myös teknologian kehitykseen. Kun työkyky säilyy, teemme töitä yhä vanhemmalle iälle. Kun tähän ynnätään se, että teknologia muuttaa työnteon tapoja entistä nopeammalla tahdilla, on meidän myös uudistettava osaamistamme yhä tiheämmissä sykleissä.

Pitkään vallalla ollut malli, jossa nuoruuden jälkeen samaa työtä tehtiin seuraavat 40–50 vuotta, on jatkossa todellisuutta yhä harvemman kohdalla. Jo nyt on suhteellisen yleistä, että työikäinen suomalainen on vaihtanut alaa työuransa aikana.

muuttuva työelämä

Tarve osaamisen uudistamiselle siis kasvaa, ja on todennäköistä, että muutokset työurilla lisääntyvät edelleen. Osalle ihmisistä muutos näyttäytyy väistämättä uhkana, mutta toistaiseksi katoavien työtehtävien tilalle on syntynyt aina uusia. Kehottaisin tutkimaan työelämän muutostrendejä positiivisin mielin, omaa osaamista ja sen kehittymistä reflektoiden.

Onko keskustelussa työelämän murroksesta jotain sinua häiritseviä piirteitä?

Uhkien kautta puhuminen on korostunut julkisessa työelämäkeskustelussa liiaksi. Tiivistettynä julkisen keskustelun kuuluttama pääviesti on lähes luokkaa ”Varokaa, kaikki loppuu!”. Voisimme keskustella enemmän siitä, millaisia mahdollisuuksia uuden työn muodot ihmisille tarjoavat. Työn muuttumisen myötä ihmisillä on ainakin tulevaisuudessa entistä paremmat mahdollisuudet tehdä työtä, joissa inhimilliset vahvuudet korostuvat.

Jo 1970-luvulla oltiin huolissaan siitä, että työt loppuvat. Kokonaiset ammatit eivät kuitenkaan häviä yhdessä yössä. Jotkin työtehtävät muuttuvat kuitenkin syvällisesti tai poistuvat ajan myötä kokonaan. Yhä edelleen lähes jokaisen työhön kuuluu kuitenkin työvaiheita, jotka eivät ole automatisoitavissa nyt eivätkä tulevaisuudessa.

Maksimaalista tehokkuutta tavoiteltaessa ihmisen taitoja joskus aliarvioidaan. Jopa Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on myöntänyt tehneensä näin. Kuten myös Musk totesi, toisinaan ihminen on paras osaaja, konetta taitavampi ja muuntautumiskykyisempi. Tätä näkökulmaa ei nykykeskustelussa muisteta aina nostaa esille.

Sanotaan, että työpaikat vähenevät, mutta toisaalta myös väitetään, että työtä kyllä riittää. Mitä mieltä sinä olet?

Haluaisin ajatella, että työtä riittää myös tulevaisuudessa. On jopa hieman absurdi ajatus, että omat innovaatiomme syrjäyttäisivät meidät itsellemme mielekkäistä tehtävistä. Avain työssä menestymiseen on kuitenkin nyt ja tulevaisuudessakin osaaminen. Kunhan varmistamme, että kykenemme Suomessa tuottamaan huippuosaamista sekä työelämässä että koulutuksessa, niin kysyntää suomalaiselle työlle varmasti löytyy.

Mielestäni kaikki toiminta, joka tuo työtä tekemisen piiriin, on hyvästä. Uusien työteon muotojen myötä esimerkiksi alanvaihtajat voivat entistä vaivattomammin kokeilla uusia urapolkuja tai harrastajat tehdä intohimostaan sivutoimen. Kevytyrittäjyys on yksi hyvä vaihtoehto tällaisen uramuutoksen toteuttamiseen.

Kuinka uudet työnteon tavat kuten kevytyrittäjyys voivat tukea osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista?

Kevytyrittäjyyden ja muiden uusien työnteon tapojen myötä voi olla entistä helpompi päästä toteuttamaan ja kehittämään omaa intohimoa. Tekemisen myötä kokemusta tulee lisää, osaamista kertyy ja ammattitaito kehittyy.

perttu jamsen tyoelaman muutos

Kuva: Miikka Pirinen

Eli kyllä, kevytyrittäjyys tukee osaltaan osaamisen kehittämistä ja elinikäistä oppimista. Uskaltaminen ja kokeileminen ovat avainsanat – juuri näihin kevytyrittäjyys luo hyvät edellytykset.

Sivutoiminen kevytyrittäjyys kerryttää varmasti paljon uutta osaamista. Kuten muukin yrittäjyys, vaatii se kuitenkin omaa aktiivisuutta, markkinointia ja oman tuotteen tai palvelun jatkuvaa kehittämistä.

Miten jokaisen kannattaa mielestäsi varautua työelämän muutokseen? Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota?

Kannattaa seurata omaa alaa ja katsoa, ketkä ovat edistyksellisimmät alan toimijat, ja miten he tekevät asioita eri tavalla kuin muut. Sitä kautta saa hahmotettua kuvaa siitä, mihin oma ala on menossa ja millaista osaamista jatkossa tarvitaan.

Toinen tärkeä tekijä on oman sisäisen motivaation ylläpitäminen. Muutoksissa pärjäävät parhaiten ne, joilta löytyy sisäistä paloa uuden oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen. Jos oman työn ja toimialan muutokset inspiroivat, säilyy kipinä oman osaamisen kehittämiseen kuin itsestään.

Monessa ammatissa myös joustavuus on lisääntynyt. Työelämän joustoja hyödyntämällä voi usein tehdä omasta työpäivästä mukavamman ja tuottavamman.

Voit lukea lisää työelämän muutoksesta Sitran verkkosivuilta: Miltä työelämä näyttää 20 vuoden kuluttua ja millainen olisi uusi ja älykäs työn markkina?

Kirjoittaja on Sitran Perttu Jämsen.

Muita artikkeleita aiheesta Työelämä:

 • Työelämä Itsensätyöllistäjä, näin huolehdit sosiaalisista kontakteistasi!

  Itsensä työllistämisessä on runsaasti plussapuolia, mutta se voi käydä myös yksinäiseksi. Työmuoto on itsenäinen, eikä alaisia tai työkavereita välttämättä ole. Sosiaalisten suhteiden vaaliminen on tärkeää, ja ”yksinäiset” työskentelijät voivatkin onneksi keskittyä niihin vapaa-ajallaan. Tässä kirjoituksessa kerrotaan, kuinka he voivat hoitaa niitä myös työaikanaan! Itsensätyöllistämisen suosio kasvaa Suomessa jatkuvasti. Yhä useampi kokee olevansa onnellisin työssä, jossa pääsee hyödyntämään todellisia kykyjään ja…

  Lue lisää
 • Työelämä Yhteen vai erikseen? – Yleisimmät oikeinkirjoitusmokat työelämäviestinnässä

  Kirjoitetaanko kielet isolla vai pienellä, tuleeko lopputervehdyksen jälkeen pilkku? Nuorten ja jo työelämässä olevien kirjoitustaidon on mollattu katoavan pikaviestimien ja sosiaalisen median myötä. Moni työkseen kirjoittava pinnisteleekin muistaakseen koulussa opetellut oikeinkirjoitussäännöt – toiset paremmin tuloksin ja toiset laihemmin. Onneksi nykyisin käytännössä mitään ei tarvitse osata ulkoa, sillä apu löytyy kirjoittamalla hakukoneeseen: viikon jatkoa yhteen vai erikseen. Avuksi voi myös ottaa…

  Lue lisää
 • Työelämä Tunnista työyhteisösi erilaiset persoonallisuudet – näin voitte toimia yhdessä!

  Työpaikoilla ei näkemyseroilta voida välttyä. Erilaisuus ja mielipide-erot eivät kuitenkaan ole automaattisesti huono asia; hyvien järjestelyjen avulla nämä voivat johtaa organisaation menestykseen! Jotta tämä onnistuisi, olisi niin johdon kuin henkilöstönkin ylläpidettävä vuorovaikutustaitoja, joustavuutta ja tunneälyä. Tehokas ja hyvä henkilöstöjohtaminen edesauttaa yrityksen tuloksellisuutta ja reagointia muutoksiin. Kerromme tässä kirjoituksessa, mistä on hyvä aloittaa! Kaikki me joudumme kohtaamaan ihmisiä, joita emme ymmärrä;…

  Lue lisää