Arvioitu lukuaika: 6 minuuttia

Freelancerin palkkaaminen mahdollistaa erityisosaajien hyödyntämisen projekteissa

freelancerin-palkkaaminen-valinta

Tässä artikkelissa kerrotaan, mistä hyvän freelancerin tai keikkatyöntekijän voi löytää, miten freelancerin palkkaaminen onnistuu, mitä etuja freelancerin palkkaamisesta on sekä mitä muuta kannattaa huomioida freelancerin osaamista hyödyntäessä!

Moderni työelämä on hyvin nopeatempoista ja vaatii joustavuutta, niin yrityksiltä kuin työntekijöiltä. Tämän vuoksi erilaiset organisaatiot tarvitsevat usein nopeasti työvoimaa, ja erityisesti sellaista työvoimaa, jolla on jotain tiettyä erityisosaamista.

Erikoisosaamista vaativat projektit saattavat kuitenkin olla lyhytkestoisia, jolloin yrityksen on järkevämpi palkata työhön freelancerina toimiva henkilö sen sijaan, että yritys palkkaisi tehtävään määräaikaisen tai vakituisen työntekijän.

Myös pienyrittäjät kaipaavat erilaisiin tehtäviin apua. Olipa kyseessä sitten verkkosivuston suunnittelu, valokuvien ottaminen tai vaikkapa tapahtuman järjestäminen, tulisi apua saada nopeasti. Tällaisia kertaluonteisia tehtäviä varten ei yleensä kannata palkata työntekijää, vaan olisi mukavampi ostaa palvelut laskulla. Helpoiten asia hoituu tietysti, jos keikkatyöntekijällä on oma toiminimi. Kaikilta ei kuitenkaan tällaista löydy. Mikä silloin avuksi ja mistä löytää hyvän keikkatyöntekijän laskulla?

Kuka on freelancer?

Freelancer on itsensä työllistäjä, joka myy palveluitaan samanaikaisesti eri yrityksille ilman, että työllistyisi vain yhden yrityksen alaisuuteen. Freelancerina työskentely on yleistä erityisesti media-alalla, mutta myös monet muut alat toimivat samoin. Yleisimpiä freelancerina toimivia ammattiryhmiä ovat esimerkiksi toimittajat, valokuvaajat ja graafiset suunnittelijat. Myös monet konsultit toimivat freelancereina.

Freelancerilla voi olla oma yritys, tai hän voi toimia verokortillaan. Freelancerin palveluiden ostajan kannalta olennainen ero yrityksen ja freelancerin verokortin välillä on siinä, kuka maksaa freelancerin työstä tulevat verot.

Freelancereiksi voidaan kutsua myös sellaisia henkilöitä, jotka tekevät töitä kevytyrittäjinä tai esimerkiksi oman toiminimen tai osakeyhtiön avulla. Perinteinen freelancer toimii kuitenkin verokortilla.

Miten freelancerin palkkaaminen onnistuu?

Alkuun freelancerin palkkaaminen voi tuntua oudon mutkikkaalta. Tarkemmin katsottuna se saattaa kuitenkin olla jopa nopeampaa ja helpompaa, kuin tavallisen työntekijän palkkaaminen yritykseen.

Yritys voi työllistää freelancerin kolmella eri tavalla: palkkaamalla freelancerin työsuhteeseen, jolloin freelancer toimittaa yritykseen verokorttinsa, freelancer laskuttaa oman yrityksensä kautta tai niin, että freelancer toimii kevytyrittäjänä ja laskutus tapahtuu laskutuspalvelun kautta. Keskeistä näiden vaihtoehtojen välillä valitessa on, onko kyse toimeksiantosuhteesta vai työsuhteesta.

Freelancerin palkkaaminen verokortilla

Verokortilla töitä tekevä freelancer ei itse maksa työstä maksettavan palkan ennakonpidätysveroa tai muita palkan sivukuluja ja työn ostajan tulee huolehtia näiden maksamisesta.

Freelancer istuu kirjoituspöydän ääressä

Työn ostaminen freelancer-yrittäjältä

Jos freelancer toimii yrityksensä kautta – oli kyseessä sitten toiminimi tai osakeyhtiö – huolehtii freelancer tällöin itse ennakkoveronsa maksamisesta, kuten sivukulujenkin. Yrittäjänä toimiva freelancer tekee normaaliin tapaan sopimuksen toimeksiantajan kanssa, ja laskuttaa toimeksiantajaa.

Freelancerit, jotka ovat kokeneita ja omaavat itselleen sopivat toimintamallit, toimivat usein oman yrityksen kautta.

Kevytyrittäjänä toimivan freelancerin työllistäminen

Kevytyrittäjänä laskuttaminen on usein hyvin helppo vaihtoehto freelancerille, erityisesti uran alkuvaiheessa. Tällöin työn ostajan ei tarvitse huolehtia palkanmaksuun liittyvästä byrokratiasta, ja freelancerin ei tarvitse erikseen perustaa yritystä ja huolehtia itse kaikista toimeksiantajan laskuttamiseen liittyvistä velvoitteista.

Erityisesti silloin, kun kyse on pienestä ja lyhytaikaisesta toimeksiannosta, voi toimeksiantajan kynnys palkata freelancer olla suurempi, jos verokortista aiheutuu enemmän ajankäyttöä ja tutustumista byrokratiaan, kuin kevytyrittäjyydestä. Kevytyrittäjyys esimerkiksi UKKO.fi-palvelun kautta sopii toimeksiantosuhteessa tehtävän työn laskuttamiseen.

KATSO UKKO.FI TOIMEKSIANTAJALLE

Kevytyrittäjyys eräänlainen yrittäjyyden ja työntekijänä toimimisen välimuoto. Yksityishenkilö sopii itse hintansa ja työn suorittamisen ajankohdan, laskutuspalvelu taas hoitaa laskujen lähettämisen ja palkanmaksuun liittyvän paperityön ja byrokratian. Jos tunnet hyvän tekijän, jolta haluaisit ostaa työtä muutamaksi päiväksi, voit suositella hänelle kevytyrittäjyyspalveluun liittymistä. Kannattaa käydä myös läpi se tosiasia, että työn tekemisestä aiheutuu Suomessa kohtuullisen suuret sivukulut. Kevytyrittäjyyspalvelut perivät omat palkkionsa, mutta tämän lisäksi kevytyrittäjältä veloitetaan muita sivukuluja. Tämä kannattaa ottaa huomioon palkkiota laskettaessa. Sopivan palkkion arvioinnissa voi käyttää avuksi kevytyrittäjän tulolaskuria.

Mistä löytää hyvä freelancer?

On olemassa monia eri sivustoja joiden kautta voidaan hakea eri alojen freelancerin palveluja. Näillä sivustoilla freelancerit itse ilmoittautuvat ja antavat yhteystietonsa yritysten yhteydenottoja varten. Näitä sivustoja ovat esimerkiksi:

Lisäksi myös monet työnhakusivustot sisältävät eri freelancereiden ilmoituksia ja yhteystietoja.

Suomalaisista sivustoista, jotka listaavat eri alojen freelancereita, isoin on ehdottomasti Nerot.fi. Nerot.fi-sivuston avulla voit myös tehdä tarjouspyyntöjä suosituimmista teemoista suoraan – näitä teemoja ovat esimerkiksi logon suunnittelu, kotisivujen teko tai muu apu myynnin ja markkinoinnin saralla.

Kuvassa freelancer nainen muistivihon kanssa

Tyontekijoita.fi-sivustolta löytyy paljon nimenomaan kevytyrittäjänä toimivia freelancereita. Kokeile hakea tekijöitä vaikka graafinen suunnittelu-hakusanalla!

Freelancer-sivustojen kohdalla kannattaa muistaa, että jos freelancereiden pyytämä hinta on kovin alhainen, myös työn laatu on usein sen mukaista. Esimerkiksi hinnoiltaan hyvin edullinen Fiverr-sivusto on eräänlainen itsensä työllistämisen villi länsi. Sivustoa on usein kritisoitu siitä, ettei freelancer saa riittävää palkkiota ja sen vuoksi laatu kärsii, niin ettei ostajakaan ole välttämättä tyytyväinen, vaikka hinta olisikin ollut edullinen.

Toisaalta positiivisiakin kokemuksia Fiverristä löytyy ja sivustolla on tarjolla monipuolisesti eri osa-alueiden osaajia.

Virallisten freelancereiden työnhakusivustojen lisäksi osaavaa työvoimaa kannattaa etsiä myös alan sosiaalisen median sivuilta ja ryhmistä. Esimerkiksi Facebookissa on monia eri alojen ryhmiä, joissa freelancerit ilmoittavat itsestään ja vapaista työajoistaan postauksella. Usein freelancerit kertovat myös samassa postauksessa samalla pienen yhteenvedon omasta työhistoriastaan ja osaamisestaan sekä kiinnostuksen kohteistaan.

Myös toimeksiantaja, eli yritys tai organisaatio, voi tehdä sosiaalisen median sivustoille tai ryhmiin ilmoituksen ja kertoa, millaista tekijää etsivät projektiin. Näin kiinnostuneet freelancerit voivat kommentoida yrityksen tekemää julkaisua, ja yritykset saavat valmiin listan jo valmiiksi motivoituneista tekijöistä, joiden kalenterissa on tilaa uusille sopimuksille.

Facebookin lisäksi LinkedIn on erinomainen kanava bongata taitavia ja hyviä freelancereita, sillä LinkedIn on työmaailman suosituin sosiaalisen median kanava. Monilla freelancereilla onkin LinkedInissä kattava profiili, jonka avulla saa nopeasti selattua freelancerin työnäytteitä ja työhistoriaa läpi.

LinkedInissä freelanceria etsiessä kannattaa tarkistaa, onko freelancer saanut suosituksia muilta ihmisiltä tai toimeksiantajilta, sillä useat ihmiset kirjoittavat suosituksen freelancerille onnistuneen projektin jälkeen nimenomaan LinkedIniin.

Freelancereiden työnhakusivujen ja eri sosiaalisen median sekä muiden digitaalisten kanavien lisäksi kannattaa tietenkin hyödyntää myös omia verkostoja. Yllättävän moni tuntee sopivan alan freelancerin ja on valmis suosittelemaan oman tuttavapiirinsä henkilöitä freelancerin työhön.

Kun toimeksiantaja puhuu ääneen tekijän tarpeestaan, saattaa joku freelancerin uraa harkinnut henkilö ottaa ensimmäisen asiakkaansa vastaan ja toimeksiantaja saada taitavan ja motivoituneen tekijän projektiinsa.

Ennen sopimuksen tekoa kannattaa myös kysyä oman alan kollegoilta eri yrityksistä, ovatko he kenties tehneet töitä kyseisen freelancerin kanssa ja jos ovat, millaisia kokemuksia heillä henkilöstä on. Vinkkejä eri tekijöistä kannattaa kysyä myös.

Freelanceria valitessa kannattaa tietenkin myös kyseinen henkilö tavata kasvotusten tai videoyhteyden avulla ennen projektin aloittamista ja keskustella siitä, millaisia tavoitteita yrityksellä on toimeksiannosta ja pystyykö freelancer saavuttamaan tavoitteet.

Mistä niitä kevytyrittäjiä löytää?

Jos sinulla ei ole mielessä tekijää jolta haluaisit ostaa työtä ja haluat työllistää nimenomaan kevytyrittäjän, voit suunnata esimerkiksi Työntekijöitä.fi-sivustolle. Tällä sivustolla sadat kevytyrittäjät esittelevät osaamistaan ja kertovat tarjoamistaan palveluista. Sivustolta löydät tekijän esimerkiksi seuraaville töille:

Näiden lisäksi Työntekijöitä.fi:ssä on sadoittain muita työsuoritteita. Ongelmaksi voikin tulla runsaudenpula, koska sopivia tekijöitä nimittäin löytyy sadoittain.

Kaikki työntekijöitä.fi-palvelun käyttäjät laskuttavat kevytyrittäjyyspalvelun avulla, eli saat heiltä työt aina laskulla.

Tutustu palveluun tästä

Freelancerin palkkaminen: huomioi myös nämä!

Jos yritys tai muu organisaatio ottaa freelancerin töihin yritykseen tai sen johonkin projektiin, kannattaa muistaa, että freelancer ei yleensä ole palkkasuhteessa yritykseen, vaan on vapaa toimimaan sopimuksen puitteissa miten tahtoo. Toisaalta taas hyvää freelanceria kannattaa kohdella kuin omaa työntekijää, sillä pitkäaikainen yhteistyö on usein hedelmällisempää, kuin freelancerin vaihtaminen jokaisen eri projektin kohdalla.

Freelancer-tiimi istuu yhdessä

Hyvästä freelancerista kannattaa siis pitää kiinni, mikäli saman alan freelancerin palveluita tullaan tarvitsemaan usein eri projektien yhteydessä. Jos freelancer palkataan taiteellisiin projekteihin, kannattaa freelancerin rekrytointiin kiinnittää erityistä huomiota, jottei freelanceria jouduta jostain syystä vaihtamaan kesken projektin.

Jos taiteellisen projektin aikana freelanceria joudutaan vaihtamaan useasti, tarkoittaa se sitä, että yrityksen brändi tai projektin tavoite muuttuu liikaa ja vaihtelee liikaa eri ihmisten työn jäljen mukaan. Sama tekijä takaa sen, että projektin ja yrityksen laatu pysyy samana, eikä hämmennä kohdeyleisöä.

Koska freelancereiden palkkaaminen on yleistä erityisesti luovalla- ja media-alalla, kannattaa yrityksen olla huolellinen laatiessaan sopimuksen  freelancerin kanssa käyttöoikeuksiin liittyen. Yrityksen kannattaa aina maksaa hieman ylimääräistä freelancerille siitä, että yritys saa lopputulokseen, esimerkiksi videoon, valokuvaan, raporttipohjaan tai muuhun vastaavaan tuotokseen, ikuiset ja vapaat käyttöoikeudet.

Näin yritys varmistaa sen, ettei joudu ongelmiin materiaalin vääränlaisesta jakelusta tai muokkaamisesta tai käytöstä. Toisaalta yrityksen kannattaa myös sopia freelancerin kanssa, ettei freelancer voi käyttää yritykselle tehtyä työtä tai taideteosta muille toimeksiantajille.

Yritysten kannattaa myös muistaa se, että jotkut freelancerit saattavat haluta vakituiseen työsuhteeseen. Kannattaa siis rohkeasti kysyä freelancerin tilannetta, jos vaikuttaa siltä, että freelancer olisi sopiva työntekijä yritykseen. Se saattaa olla sekä freelancerille, että yritykselle niin sanottu win-win tilanne, jossa molemmat hyötyvät lopputuloksesta!

Keikkatöiden laskuttamiseen kevytyrittäjyys on hyvä vaihtoehto. UKKO.fi:n avulla freelancer voi laskuttaa toimeksiantajaa ilman oman yrityksen perustamista. Katso miten freelancer voi toimia kevytyrittäjänä toimeksiantosuhteessa työn ostajaan ja mikä on UKKO.fi:n rooli!

KATSO UKKO.FI TOIMEKSIANTAJALLE

Muita artikkeleita aiheesta Työllistäminen:

 • Työllistäminen Paljonko työntekijä maksaa yritykselle?

  Moni yrittäjä pohtii yritystoiminnan laajentuessa mahdollisuutta palkata yritykseen uusi työntekijä. Tällöin ei välttämättä ole vielä aivan selvää, mitä uuden henkilön palkkaaminen yritykseen todellisuudessa kustantaa. Harva välttämättä edes tulee ajatelleeksi, että uuden työntekijän myötä kulut nousevat muutenkin kuin vain työntekijälle maksettavan palkan verran. Uuden työntekijän palkkaaminen yritykseen ei ole aivan halpaa lystiä. Työntekijälle täytyy maksaa sovitun palkan lisäksi monia lisäkuluja. Tässä…

  Lue lisää
 • Työllistäminen Kotitalousvähennys 2023 jopa tuhansia euroja

  Kotitalousvähennys on merkittävä verovähennys, jonka voit saada ostaessasi työtä kotiisi tai vapaa-ajan asunnollesi. Tästä artikkelista selviää, millä edellytyksillä kotitalousvähennystä voi saada ja miten sitä voi hakea. Kerromme myös, kuinka yrittäjä hyötyy kotitalousvähennyksestä! Kotitalousvähennys on kotitalouksille todella merkittävä veroetu – ja siksi se auttaa myös pienyrittäjää myymään palveluitaan yksityisiin koteihin. Asiakas voi vähentää sekä yrittäjän että kevytyrittäjän laskut kotitalousvähennyksenä verotuksessaan, ja…

  Lue lisää
 • Työllistäminen Uusi ura houkuttelee monia – miten löytää se oikea työ?

  Työurat eivät ole enää entisenlaisia; tuskin enää kukaan on perinteisessä palkkatyösuhteessa samalla työnantajalla koko työuraa kisällistä mestariksi. On tavallista, että työurat kulkevat eteenpäin menemisen lisäksi myös sivuille ja välillä jopa taaksepäin. Yhä useammalla on työuransa aikana lukuisia eri ammatteja – välillä joillakin jopa yhtä aikaa. Päivisin ohjelmistoja kehittävä voi viikonloppuisin olla joogaopettaja tai koomikko. Ennusteiden mukaan merkittävä osa nykyisistä ammateista…

  Lue lisää